Báo cáo xây dựng trường chuẩn quốc gia

Thứ ba - 20/05/2014 22:10

Báo cáo xây dựng trường chuẩn quốc gia

Thực trạng việc xây dựng trường chuẩn quốc gia của nhà trường, địa phương
PHÒNG GD & ĐT HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS  ĐỒNG TÂN
 
Số: 26/BC-CQG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
 
 
Đồng Tân, ngày 15 tháng 5 năm 2014
 
BÁO CÁO
CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA 2014
 
I. Thực trạng việc xây dựng trường chuẩn quốc gia của nhà trường, địa phương
Tiêu chuẩn 1: Tổ chức nhà trường
1. Lớp học
a. Có đủ các khối lớp của cấp học, Bình quân 26HS/lớp
2. Tổ chuyên môn
a. Các tổ bộ môn được thành lập và hoạt động theo đúng các qui định của Điều lệ trường trung học cơ sở bao gồm: Tổ Toán lý - Thể dục; Tổ Sinh - Hóa - Tiếng anh, Âm nhạc, Mĩ thuật; Tổ Văn - Sử - Địa.
b. Hàng năm tổ chức và giải quyết được các nội dung chuyên đề chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy-học như tổ chức hội thảo chuyên đề, sinh hoạt chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ.
c. Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đạt các chỉ tiêu đề ra về bồi dưỡng trong năm học, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng và đào tạo dài hạn. Nhà trường tiếp tục triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư trung ương Đảng về nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục. Thực hiện đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, tạo điều kiện cho giáo viên đi học đại học để nâng cao về trình độ CM ngiệp vụ.
          Trình độ đội ngũ GV: Đại học 15 Cao đẳng 13
Về xây dựng và nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
- Đội ngũ giáo viên: Đảm bảo đồng bộ về cơ cấu giáo viên môn học với tỷ lệ: 1,9 GV/lớp
- Số giáo viên đạt chuẩn đào tạo trở lên: 25/25 = 100%
- Cán bộ, giáo viên trên chuẩn: 15/28 = 53.6%
3. Tổ văn phòng
a. Có đủ thành viên đảm nhận các công việc: văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, bảo vệ và phục vụ các hoạt động của nhà trường theo quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học;
b. Quản lý hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường. Hướng dẫn sử dụng theo quy định của Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ;
4. Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường
Hội đồng trường và các hội đồng khác trong nhà trường được thành lập và thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ trường trung học và các qui định hiện hành; hoạt động có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.
5. Tổ chức Đảng và các đoàn thể
a. Tổ chức Đảng trong nhà trường
Năn 2013 chi bộ nhà trường đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh.
b. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường được công nhận vững mạnh về tổ chức, tiên tiến trong hoạt động ở địa phương.
Công đoàn, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh của nhà trường được cấp huyện công nhận vững mạnh về tổ chức, tiên tiến trong hoạt động ở địa phương.
Kết luận: Tiêu chuẩn 1 đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia
Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
1. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được phòng giáo dục xếp loại khá về năng lực và hiệu quả quản lý. Cán bộ quản lí: 02: Đại học 1; Cao đẳng 1.
2. Trường có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.
3. Có đủ giáo viên hoặc viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Kết luận: Tiêu chuẩn 2 đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia
Tiêu chuẩn 3: Chất lượng giáo dục
1. Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm không quá 1%, học sinh lưu ban không quá 5%.
2. Chất lượng giáo dục:
a. Học lực:
- Xếp loại giỏi đạt từ 13,5%
- Xếp loại khá đạt từ 45%
- Xếp loại yếu, kém không quá 9%
b. Hạnh kiểm:
- Xếp loại khá, tốt đạt từ 80%
- Xếp loại yếu không quá 0%
3. Các hoạt động giáo dục
Được đánh giá xếp loại khá về tiêu chuẩn “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” Thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp. Tổ chức được một lần hoạt động tập thể theo quy mô toàn trường.
4. Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục THCS của địa phương tỷ lệ 92%.
5. Đảm bảo các điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà trường, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính trong công tác, học tập.
Kết luận: Tiêu chuẩn 3 đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia
Tiêu chuẩn 4: Cơ sở vật chất và thiết bị
1. Thực hiện quy định công khai tại hội đồng và trang Web của nhà trường điều kiện dạy học, chất lượng giáo dục, quản lý tài chính, tài sản, tự chủ tài chính, các nguồn kinh phí được đầu tư, hỗ trợ của nhà trường theo qui định hiện hành.
2. Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt.
a. Tổng diện tích mặt bằng của trường tính theo đầu học sinh: 19 m2/học sinh (quy định trường nông thôn 10m2/HS)
3. Có đầy đủ cơ sở vật chất theo quy định tại Điều lệ trường trung học.
4. Cơ cấu các khối công trình trong trường bao gồm:
Cơ cấu các khối công trình trong trường gồm:
a. Khu phòng học, phòng bộ môn:
a1. Có đủ số phòng học cho mỗi lớp học (không quá 2 ca mỗi ngày); diện tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn;
- Chưa có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế trong trường trung học cơ sở
- Chưa có phòng học bộ môn (Sinh, Hoá, Vật lý)
a.2. Chưa có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành về hoạt động y tế trong các trường trung học cơ sở
b. Khu phục vụ học tập:
b.1. Chưa có các phòng học bộ môn đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Qui định về phòng học bộ môn; phòng thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm với đầy đủ trang thiết bị dạy học;
b.2. Chưa có thư viện theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học.
Nhà trường chú trọng phát triển nguồn tư liệu điện tử gồm: tài liệu, sách giáo khoa, giáo án, câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra, đề thi ...; cập nhật thông tin về giáo dục trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh;
b.3. Chưa có phòng truyền thống; khu luyện tập thể dục thể thao; phòng làm việc của Công đoàn; phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đối với trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học;
c. Khu văn phòng:
Chưa có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của từng phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp hội đồng giáo dục nhà trường, phòng họp từng tổ bộ môn, phòng thường trực, kho;
d. Chưa có khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát;
e. Khu vệ sinh chưa được bố trí hợp lý, riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường;
g. Có khu để xe cho giáo viên, cho từng khối lớp hoặc từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn;
h. Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh;
4. Có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường.
Kết luận: Tiêu chuẩn 4 chưa đạt cụ thể:
- Khối phục vụ học tập gồm nhà tập đa năng, thư viện, phòng hoạt động Đoàn - Đội, phòng truyền thống: Chưa có (dự kiến xin xây dựng năm 2015)
- Khối văn phòng.
Gồm phòng làm việc của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ và viên chức nhà trường, phòng giáo viên, phòng y tế học đường, nhà kho, phòng thường trực: Chưa có (dự kiến xin xây dựng năm 2015)
- Khu sân chơi, bãi tập: Chưa có (dự kiến xin xây dựng năm 2015)
- Khu vệ sinh và hệ thống cấp thoát nước: Chưa đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia
Tiêu chuẩn 5: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
1. Nhà trường chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể, tổ chức ở địa phương đề xuất những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện chủ trương và kế hoạch phát triển giáo dục địa phương.
Nhà trường tích cực làm tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội vào việc xây dựng môi trưòng giáo dục lành mạnh, góp phần năng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ về giáo dục giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng
2. Ban đại diện cha mẹ học sinh được thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, hoạt động có hiệu quả trong việc kết hợp với nhà trường và xã hội để giáo dục học sinh.
Nhà trường có một Ban đại diện cha mẹ học sinh được tổ chức trong mỗi năm học gồm một số thành viên do các Ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp bầu ra để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giáo dục của nhà trường
3. Mối quan hệ và thông tin giữa nhà trường, gia đình và xã hội được duy trì thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ, tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh, phòng ngừa, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.
4. Huy động hợp lý và có hiệu quả sự tham gia của gia đình và cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, tăng cường điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị để nâng cao hiệu quả giáo dục của nhà trường. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Huy động mọi lực lượng của cộng đồng chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần xây dựng cơ sở vật chất nhà trường.
Kết luận: Tiêu chuẩn 5 đạt tiêu chí trường chuẩn Quốc gia
 
II. Nhiệm vụ và giải pháp trong công tác XD trường chuẩn giai đoạn 2015
1. Cơ sở vật chất
- Những hạng mục công trình cần tiếp tục đầu tư và dự toán kinh phí cho trường vào năm 2014-2015: Cần hoàn thiện sân chơi, Khu nhà vệ sinh học sinh bổ sung cho khu cao tầng thiếu công trình vệ sinh, bổ sung một số thiết bị nội thất. Kinh phí cần có 750 triệu; trong đó Khu vệ sinh 200 triệu, bổ sung nội thất 550 triệu. Nguồn đề nghị Huyện hỗ trợ.
          - Xây mới khu lớp học, nhà hiệu bộ, nhà để xe, hoàn thiện khuôn viên, sân vườn, khu vệ sinh vào năm 2015 tổng dự toán 5,8 tỷ.
2. Công tác quản lý
- Tiếp tục rà soát đánh giá hiện trạng và kết quả phấn đấu theo từng tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia theo cấp học, mỗi năm trường và địa phương tổ chức tự đánh giá, kiểm tra từng tiêu chuẩn của đơn vị mình và xây dựng kế hoạch phấn đấu theo các tiêu chuẩn của cấp học quy định tại thông tư 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2102 do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. so sánh đối chiếu thực trạng các tiêu chuẩn với tiêu chuẩn, bổ sung những thiếu sót, lập hồ sơ đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn của huyện tiến hành kiểm tra, đề nghị Sở GD&ĐT giúp đỡ. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn chưa đạt, tham mưu cho UBND xã về công tác đầu tư  xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.
          - Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Rà soát số cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường, tham mưu cho UBND huyện bổ nhiệm đủ cán bộ quản lý đối với trường, điều động, tuyển mới để bổ sung đội ngũ cán bộ giáo viên theo yêu cầu của tiêu chuẩn trường chuẩn. Căn cứ vào trình độ đào tạo và năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ giáo viên.  Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục của từng học sinh, từng khối lớp và toàn trường, trên cơ sở đó xây dựng và đề ra các biện pháp tốt nhất để đạt được chất lượng thực theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và đào tạo.
          - Đẩy mạnh công tác quản lý, chỉ đạo của Hiệu trưởng trong việc tham mưu, xây dựng trường chuẩn, bám sát nhiệm vụ năm học, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể và phù hợp với tình hình của nhà trường. Thường xuyên cập nhật, lưu giữ đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách nhà trường, hướng dẫn và kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của cán bộ giáo viên theo từng tiêu chuẩn. Tăng cuờng mua sắm các trang thiết bị cần thiết phục vụ dạy và học, sắp xếp bố trí đủ các phòng học và những phòng chức năng cơ bản để phục vụ dạy và học, tu tạo cảnh quan môi trường trở thành trường xanh-sạch-đẹp đạt loại tốt trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
- Triển khai kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động mọi đối tượng tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả kế hoạch đã đề ra, đặc biệt là có kế hoạch về vốn.
- Phối hợp tốt với Ban chỉ đạo của huyện trong quá trình tổ chức, thực hiện kế hoạch.
 
UBND XÃ ĐỒNG TÂN
Chủ tịch
 
 
 
 
Nguyễn Quốc Trưởng
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
Hiệu trưởng
 
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 
 
 
 

Tác giả bài viết: LD

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây