Hợp đồng làm việc

Thứ sáu - 05/12/2014 22:50
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Hợp đồng làm việc
UBND HUYỆN HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
 

Số: 84/2014/HĐ LV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
 

Đồng Tân, ngày 05 tháng 12 năm 2014
 
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
 
- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
- Căn cứ thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
          - Căn cứ Quyết định số: 5023/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND huyện Hữu Lũng về việc tuyển dụng viên chức,
- Chúng tôi một bên là Ông: Vũ Mạnh Cường
- Chức vụ: Hiệu trưởng
- Đại diện cho: Trường THCS xã Đồng Tân
- Địa chỉ: Thôn Tân Thành-xã Đồng Tân-Hữu Lũng-Lạng Sơn.
- Điện thoại: 0253726773
- Và một bên là Bà: Hoàng Thị Chuyên
- Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1990 tại Đồng Vương Yên Thế Bắc Giang
- Trình độ đào tạo: Cao đẳng
- Chuyên ngành đào tạo: Quản trị văn phòng
- Năm tốt nghiệp: 2011
- Nghề nghiệp trước khi tuyển dụng: Công nhân
- Địa chỉ thường trú: khu Cầu mười Thị Trấn Hữu Lũng, Hữu Lũng Lạng Sơn
- Số chứng minh thư nhân dân: 082288637
- Cấp ngày 14 tháng 9 năm 2012 Tại Công An Tỉnh Lạng Sơn
- Thoả thuận ký kết hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng các điều khoản sau đây:
Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
Thời hạn của hợp đồng từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015.
- Thời gian thực hiện chế độ tập sự 12 tháng từ ngày 01 tháng 12 năm 2014 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015.
- Địa điểm làm việc: trường THCS Đồng Tân.    
- Chức danh chuyên môn: Nhân viên Văn thư lưu trữ
- Chức vụ: Nhân viên
- Nhiện vụ:
1. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến;
          2. Trình, chuyển giao văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân sau khi có ý kiến của lãnh đạo đơn vị phụ trách văn thư;
          3. Giúp lãnh đạo đơn vị phụ trách văn thư theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến;
          4. Tiếp nhận các dự thảo văn bản trình người có thẩm quyền xem xét duyệt, ký ban hành;
          5. Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày, tháng; đóng dấu mức độ khẩn, mật. (nếu có);
          6. Đăng ký, làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi;
          7. Sao văn bản theo chức năng, nhiệm vụ và ủy quyền của Ban Giám hiệu;
          8. Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu;
          9. Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản;
          10. Bảo quản, sử dụng con dấu của Trường và các loại con dấu khác;
          11. Áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ thông tin vào công tác văn thư.
Điều 2. Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc: Các ngày trong tuần làm việc theo giờ hành chính
- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: Tủ hồ sơ, bàn làm việc.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng
1. Quyền:
- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 của luật viên chức.
- Phương tiện đi lại làm việc: Cá nhân viên chức tự lo
- Chức danh nghề nghiệp hạng IV. (Mã số) 01a003, Bậc 1, hệ số lương 2,10
- Phụ cấp (nếu có) gồm: Khu vực 0,2 và được trả một lần hàng tháng cùng lương.
- Thời gian xét bậc nâng lương: 01/12/2015
- Khoản trả ngoài lương: Không
- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: không
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương theo quy định của Pháp luật.
- Chế độ bảo hiểm: Thai sản, Ốm đau
- Được hưởng các phúc lợi.
- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của Pháp Luật.
- Được hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức chức.
- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật.
- Những thoả thuận khác: không có
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng làm việc.
- Chấp hành Nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 của luật viên chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.
- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ cuả người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
1. Quyền:
- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức.
- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật đối với viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức.
2. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng làm việc.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong hợp đồng làm việc.
Điều 5. Điều khoản thi hành
- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2014.
- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.
- Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị ngang nhau: Phòng Nội vụ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Trường THCS Đồng Tân, mỗi cơ quan đơn vị giữ 01 bản, Viên chức ký hợp đồng làm việc giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng làm việc này.
Hợp đồng này làm tại trường THCS Đồng Tân vào này 05/12/2014./.
 
Người được tuyển dụng
(ký, ghi rõ họ và tên)
 
 
 
 
Hoàng Thị Chuyên
Hiệu trưởng
 
 
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 

Tác giả bài viết:

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây