Số: 30/QĐ-KT

Thứ sáu - 23/05/2014 05:34

Số: 30/QĐ-KT

QUYẾT ĐỊNH V/v khen thưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014
PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN

 
 
 
Số: 30/QĐ-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc

 
 
 
Đồng Tân, ngày 23 tháng 5 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN

 
 
 
          - Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
- Căn cứ biên bản bình xét thi đua ngày 13 tháng 5 năm 2014 của hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường và hội đồng đội trường THCS Đồng Tân.
          - Xét đề nghị của hội đồng thi đua nhà trường.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Tặng danh hiệu Học sinh giỏi cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh và học sinh đạt tiêu chuẩn học sinh giỏi năm học 2013-2014.
Tặng danh hiệu Học sinh tiên tiến cho các học sinh đạt tiêu chuẩn học sinh tiên tiến năm học 2013-2014.
Trường THCS Đồng Tân khen thưởng cán bộ giáo viên đạt loại giỏi trong hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện năm học 2013-2014, giáo viên có học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2013-2014 (Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Trường THCS Đồng Tân khen thưởng cán bộ giáo viên và các danh hiệu Học sinh giỏi, học sinh tiên tiến bằng tiền, hiện vật và giấy khen theo quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2013-2014 cụ thể như sau:
1. Học sinh giỏi trị giá 50.000 đồng;
2. Học sinh tiên tiến trị giá 30.000 đồng;
3. Học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường: Giải ba trị giá 80.000đ; Giải khuyến khích trị giá 50.000đ.
4. Học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Huyện: Giải ba trị giá 150.000đ; Giải khuyến khích trị giá 100.000đ.
5. Học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh: Giải ba trị giá 250.000đ; Giải khuyến khích trị giá 150.000đ.
6. Thưởng cho Học sinh đạt giải Khuyến khích cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp Tỉnh trị giá 100.000đ.
7. Thưởng cho Giáo viên xếp loại giỏi trong hội thi giáo viên giỏi cấp Trường trị giá 100.000đ.
8. Thưởng cho Giáo viên xếp loại giỏi trong hội thi giáo viên giỏi cấp Huyện trị giá 250.000đ.
9. Thưởng cho Giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Huyện, Tỉnh cụ thể như sau: (GV chỉ được hưởng một lần của mức giải cao nhất áp dụng cho môn văn hóa)
- Giải ba cấp Huyện trị giá 200.000 đồng; Giải khuyến khích cấp Huyện trị giá 100.000 đồng.
- Giải ba cấp Tỉnh trị giá 300.000 đồng; Giải khuyến khích cấp Tỉnh trị giá 200.000 đồng.
10. Thưởng cho thành viên Ban quản trị có nhiều đóng góp cho Website nhà trường: Mức thưởng 300.000đ/người
Điều 3. Các Thầy cô giáo và các em học sinh có tên trong điều 1, thủ quỹ, kế toán và tổng phụ trách đội trường THCS Đồng Tân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nơi nhận:
     - Như điều 3 (t/h)
     - PGD (bc)
     - Lưu nhà trường
  TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
Hiệu trưởng
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
GIÁO VIÊN, HỌC SINH ĐẠT ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
NĂM HỌC 2013-2014
 (kèm theo quyết định số: 30/QĐ-KT ngày 23/5/2014)
1. Học sinh giỏi
 
TT Họ và tên Lớp Danh hiệu Ghi chú
1 Hoàng Tùng Lâm 6A Học sinh giỏi  
2 Nguyễn Tiến Mạnh 6A Học sinh giỏi  
3 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 6A Học sinh giỏi  
4 Đồng Lệ Quỳnh 6A Học sinh giỏi  
5 Hoàng Ngọc Anh 6B Học sinh giỏi  
6 Nguyễn Thị Quỳnh Trúc 6B Học sinh giỏi  
7 Đồng Thị Tình 6B Học sinh giỏi  
8 Vũ Hoàng Anh 6D Học sinh giỏi  
9 Nguyễn Thị Hải 6D Học sinh giỏi  
10 Triệu Văn Sơn 6D Học sinh giỏi  
11 Cao Thế Trung 6D Học sinh giỏi  
12 Triệu Thuỳ Chi 6C Học sinh giỏi  
13 Linh Thị Lam 6C Học sinh giỏi  
14 Vy Thị Kim Lan 6C Học sinh giỏi  
15 Chu Minh Trường 6C Học sinh giỏi  
16 Trần Thị Doanh 7A Học sinh giỏi  
17 Hứa Thu Huyền 7A Học sinh giỏi  
18 Trần Đức Mạnh 7A Học sinh giỏi  
19 Trần Thị Như­ Quỳnh 7A Học sinh giỏi  
20 Nguyễn Tiến Anh 7B Học sinh giỏi  
21 Nông Thị Sâm 7B Học sinh giỏi  
22 Âu Lê Sơn 7B Học sinh giỏi  
23 Nguyễn Bá Trang 7B Học sinh giỏi  
24 Nguyễn Thu Trang 7B Học sinh giỏi  
25 Nguyễn T Thanh Lam 7C Học sinh giỏi  
26 Vy Thị Thu Quỳnh 7C Học sinh giỏi  
27 Nông Thi ên Tài 7C Học sinh giỏi  
28 Ngô Thị Thuỳ Trang 7C Học sinh giỏi  
29 Nguyễn Thị Thu Uyên 7C Học sinh giỏi  
30 Mai Thuỳ Dung 8A Học sinh giỏi  
31 Nguỵ Đức Minh 8A Học sinh giỏi  
32 Hứa Thị Quỳnh 8A Học sinh giỏi  
33 Đoàn Thanh Trang 8A Học sinh giỏi  
34 Trần Quốc Việt 8A Học sinh giỏi  
35 Nông Thị Vy 8A Học sinh giỏi  
36 Trần T Ngọc Ánh 8B Học sinh giỏi  
37 Tô Hương Giang 8B Học sinh giỏi  
38 Nguyễn Hữu Khang 8B Học sinh giỏi  
39 Trần Thu Trang 8B Học sinh giỏi  
40 Nguyễn Thị Ngọc Vân 8B Học sinh giỏi  
41 Nguyễn Hồng Hạ 8C Học sinh giỏi  
42 Trần Thị Ngòi Lân 8C Học sinh giỏi  
43 Chu Thị Bích Nguyệt 8C Học sinh giỏi  
44 Nguyễn Minh Ánh 8D Học sinh giỏi  
45 Trần Thị Hồng 8D Học sinh giỏi  
46 Vi Khánh Hạ 8D Học sinh giỏi  
47 Nguyễn Thị Kim Oanh 8D Học sinh giỏi  
48 Hà Quỳnh Anh 9A Học sinh giỏi  
49 Hoàng Mai Ly 9A Học sinh giỏi  
50 Vũ Thị Lan 9A Học sinh giỏi  
51 Vy Thị Trang Nhung 9A Học sinh giỏi  
52 Hoàng Thị Hải Ly 9A Học sinh giỏi  
53 Nguyễn Thanh Mai 9A Học sinh giỏi  
54 Phạm Ngọc Anh 9B Học sinh giỏi  
55 Phạm Minh Nguyệt 9B Học sinh giỏi  
56 Nguyễn Thị Mỹ Linh 9B Học sinh giỏi  
57 Dương Diệu Ngọc 9B Học sinh giỏi  
58 Nông Gia Khánh 9B Học sinh giỏi  
 
2. Học sinh tiên tiến
 
STT Họ và tên Lớp Danh hiệu Ghi chú
1 Phan Ngọc Anh 6A Học sinh tiên tiến  
2 Lê Quỳnh Chi 6A Học sinh tiên tiến  
3 Nguyễn Xuân Hoàng 6A Học sinh tiên tiến  
4 Hoàng Thị Huyền 6A Học sinh tiên tiến  
5 Vy Thị Ánh Ngọc 6A Học sinh tiên tiến  
6 Nguyễn Hữu Tĩnh 6A Học sinh tiên tiến  
7 Phạm Thị Thảo Vi 6A Học sinh tiên tiến  
8 Nguyễn Tuấn Vinh 6A Học sinh tiên tiến  
9 Chu Thành An 6B Học sinh tiên tiến  
10 Chu Việt Anh 6B Học sinh tiên tiến  
11 Trần Thị Thuỳ Dung 6B Học sinh tiên tiến  
12 Nguyễn Nam Dương 6B Học sinh tiên tiến  
13 Phạm Minh Đoàn 6B Học sinh tiên tiến  
14 Hà Thu Hằng 6B Học sinh tiên tiến  
15 Lương Thị Hương 6B Học sinh tiên tiến  
16 Hoàng Ngọc Mai 6B Học sinh tiên tiến  
17 Phùng Mạnh Quỳnh 6B Học sinh tiên tiến  
18 Đinh Thị Hà 6C Học sinh tiên tiến  
19 Lý Minh Hải 6C Học sinh tiên tiến  
20 Nông Thúy Hường 6C Học sinh tiên tiến  
21 Phùng Thị Linh 6C Học sinh tiên tiến  
22 Bùi Văn Nghĩa 6C Học sinh tiên tiến  
23 Chu Văn Quang 6C Học sinh tiên tiến  
24 Nông Thị Huyền Trang 6C Học sinh tiên tiến  
25 Lương Anh Tuấn 6C Học sinh tiên tiến  
26 Phạm Ngọc Ánh 6D Học sinh tiên tiến  
27 Hoàng Minh Tâm 6D Học sinh tiên tiến  
28 Vy Khánh Hoàng 6D Học sinh tiên tiến  
29 Hoàng Đăng Khoa 6D Học sinh tiên tiến  
30 Nông Thị Hoài Ngọc 6D Học sinh tiên tiến  
31 Hoàng Thị Nhung 6D Học sinh tiên tiến  
32 Dương Thị Thắm 6D Học sinh tiên tiến  
33 Nguyễn Minh Tú 6D Học sinh tiên tiến  
34 Hoàng Thị Lan Anh 7A Học sinh tiên tiến  
35 L­ương Ngọc Hải 7A Học sinh tiên tiến  
36 Trần Thị Hòa 7A Học sinh tiên tiến  
37 Lý Quang Huy 7A Học sinh tiên tiến  
38 Linh Thị Trang Kiều 7A Học sinh tiên tiến  
39 Bùi Thị Thu Lan 7A Học sinh tiên tiến  
40 Nguyễn Ngọc Mai 7A Học sinh tiên tiến  
41 Lê Hoài Ngọc 7A Học sinh tiên tiến  
42 Lê Diễm Quỳnh 7A Học sinh tiên tiến  
43 Hoàng Văn Tám 7A Học sinh tiên tiến  
44 Hoàng Văn Biện 7B Học sinh tiên tiến  
45 Nông Văn Đạt 7B Học sinh tiên tiến  
46 Nguyễn Đức Huy 7B Học sinh tiên tiến  
47 Hà Văn Hùng 7B Học sinh tiên tiến  
48 Triệu Yến Linh 7B Học sinh tiên tiến  
49 Nguyễn T. Thu Phương 7B Học sinh tiên tiến  
50 Phạm Thanh Quỳnh 7B Học sinh tiên tiến  
51 Linh Thái Quý 7B Học sinh tiên tiến  
52 Vi Thị Thảo 7B Học sinh tiên tiến  
53 Hoàng Thị Xuân 7B Học sinh tiên tiến  
54 Trần Đăng Khoa 7C Học sinh tiên tiến  
55 Trần Thùy Linh 7C Học sinh tiên tiến  
56 Nguyễn Thị Hồng Nhung   7C Học sinh tiên tiến  
57 Nguyễn Thị Thương Thương 7C Học sinh tiên tiến  
58 Trần Đức Toàn 7C Học sinh tiên tiến  
59 Nguyễn Thị Trang 7C Học sinh tiên tiến  
60 Dương Quang Tuấn 7C Học sinh tiên tiến  
61 Hứa Thị Tuyết 7C Học sinh tiên tiến  
62 Hà Thị Anh Tú 7C Học sinh tiên tiến  
63 Từ Thị Thu Hà 8A Học sinh tiên tiến  
64 Vy Hồng Hạnh 8A Học sinh tiên tiến  
65 Trần Thị Thu Hằng 8A Học sinh tiên tiến  
66 Bùi Xuân Hợp 8A Học sinh tiên tiến  
67 Nguyễn Thị Ngân 8A Học sinh tiên tiến  
68 Nguyễn Thị Ngọc 8A Học sinh tiên tiến  
69 Nguyễn Thị Phương Liên 8A Học sinh tiên tiến  
70 Hoàng Văn Tuấn 8A Học sinh tiên tiến  
71 Trần Thị Thủy 8A Học sinh tiên tiến  
72 Hoàng Mỹ Duyên 8B Học sinh tiên tiến  
73 Nguyễn Trung Dũng 8B Học sinh tiên tiến  
74 Lương Thu Hoài 8B Học sinh tiên tiến  
75 Lê Nguyên Hưng 8B Học sinh tiên tiến  
76 Nguyễn Đức Hồng Lĩnh 8B Học sinh tiên tiến  
77 Trình Thị Oanh 8B Học sinh tiên tiến  
78 Chu Thị Thanh 8B Học sinh tiên tiến  
79 Đào Thị Phương Thảo 8B Học sinh tiên tiến  
80 Lương Thị Thuỷ 8B Học sinh tiên tiến  
81 Hà Thu Trang 8B Học sinh tiên tiến  
82 Lê Anh Tuấn 8B Học sinh tiên tiến  
83 Nguyễn Trọng Tùng 8B Học sinh tiên tiến  
84 Hứa Văn Dũng 8C Học sinh tiên tiến  
85 Hoàng Ánh Dương 8C Học sinh tiên tiến  
86 Lê Thị Giang 8C Học sinh tiên tiến  
87 Lê Văn Hào 8C Học sinh tiên tiến  
88 Lương Ngọc Hân 8C Học sinh tiên tiến  
89 Dương Thị Thu Huệ 8C Học sinh tiên tiến  
90 Đoàn Mạnh Hùng 8C Học sinh tiên tiến  
91 Hoàng Thu Ngân 8C Học sinh tiên tiến  
92 Hoàng Thị Nghị 8C Học sinh tiên tiến  
93 Triệu Thu Trang 8C Học sinh tiên tiến  
94 Nguyễn Ngọc Điệp 8B Học sinh tiên tiến  
95 Dương Tiến Đạt 8B Học sinh tiên tiến  
96 Lục Thị Vân 8B Học sinh tiên tiến  
97 Nguyễn Quang Hiển 8B Học sinh tiên tiến  
98 Mạc Thị Hồng Tuyết 8B Học sinh tiên tiến  
99 Hoàng Thị Luyện 8B Học sinh tiên tiến  
100 Triệu Quang Thiện 8B Học sinh tiên tiến  
101 Nông Thị Hường 8B Học sinh tiên tiến  
102 Hoàng Diệu Linh 8B Học sinh tiên tiến  
103 Trịnh Viết Linh 8B Học sinh tiên tiến  
104 Lương Thị Hồng Thủy 8B Học sinh tiên tiến  
105 Vy Thi Diễm 8B Học sinh tiên tiến  
106 Nguyễn Thị Hà 9A Học sinh tiên tiến  
107 Hoàng Thị Hiền 9A Học sinh tiên tiến  
108 Nông Thị Lệ Hoàn 9A Học sinh tiên tiến  
109 Luương Hoàng Việt 9A Học sinh tiên tiến  
110 Chu Văn Khoa 9A Học sinh tiên tiến  
111 Trần Quang Linh 9A Học sinh tiên tiến  
112 Nông Thị Kim Mây 9A Học sinh tiên tiến  
113 Nguyễn Ngọc Minh 9A Học sinh tiên tiến  
114 Phùng Thị Mơ 9A Học sinh tiên tiến  
115 Nguyễn Thị Thanh Thanh 9A Học sinh tiên tiến  
116 Trần Thu Nguyệt 9A Học sinh tiên tiến  
117 Hứa Thị Tươi 9A Học sinh tiên tiến  
118 Phùng Long Vũ 9A Học sinh tiên tiến  
119 Hứa Thị Vững 9A Học sinh tiên tiến  
120 Phùng Thị Phương Chi 9B Học sinh tiên tiến  
121 Lê Hà Giang 9B Học sinh tiên tiến  
122 Nguyễn Đăng Tuyên Hoàng 9B Học sinh tiên tiến  
123 Lương Văn Đoàn 9B Học sinh tiên tiến  
124 Lương Thị Thu Hạnh 9B Học sinh tiên tiến  
125 Bùi Thị Thanh Huệ 9B Học sinh tiên tiến  
126 Vy Thị Tùng Lâm 9B Học sinh tiên tiến  
127 Đoàn Thị Loan 9B Học sinh tiên tiến  
128 Nguyễn Thành Nam 9B Học sinh tiên tiến  
129 Nguyễn Thị Phong 9B Học sinh tiên tiến  
130 Trịnh Thị Thanh Thanh 9B Học sinh tiên tiến  
131 Hoàng Thị Ngân Trang 9B Học sinh tiên tiến  
132 Vũ Hải Vân 9B Học sinh tiên tiến  
133 Nông Văn Vấn 9B Học sinh tiên tiến  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP
1. Học sinh giỏi cấp trường
 
TT Họ Và Tên Lớp Giải Ghi chú
1 Hà Quỳnh Anh 9A Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
2 Phùng Thị Phương Chi 9B Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
3 Nông Gia Khánh 9B Đạt giải Ba môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
4 Hoàng Mai Ly 9A Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng anh kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
5 Vũ Thị Lan 9A Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng anh kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường  
6 Phạm Ngọc Anh 9B Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng anh kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường  
7 Vy Thị Trang Nhung 9A Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
8 Trịnh Thị Thanh Thanh 9B Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
9 Dương Diệu Ngọc 9B Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
10 Nông Thị Vy 8A Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường  
11 Nguyễn Thị Ngọc 8A Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
12 Nguyễn T. Ngọc Vân 8B Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
13 Tô Hương Giang 8B Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
14 Trần T. Ngòi Lân 8C Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
15 Vi Khánh Hạ 8D Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
16 Nguyễn T. Kim Oanh 8D Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
17 Nguyễn Hồng Hạ 8C Đạt giải Khuyến khích môn Tiếng anh kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
18 Trần Thu Trang 8B Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Trường  
 
 
2. Học sinh giỏi cấp huyện
 
TT Họ Và Tên Lớp Giải Ghi chú
1 Hà Quỳnh Anh 9A Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Huyện  
2 Phùng Thị Phương Chi 9B Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Huyện  
3 Nông Gia Khánh 9B Đạt giải Khuyến khích môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Huyện  
4 Trần Quốc Việt 8A Đạt giải Ba kỳ thi Toán tuổi thơ cấp Huyện  
 
3. Học sinh giỏi cấp tỉnh
 
TT Họ Và Tên Lớp Giải Ghi chú
1 Hà Quỳnh Anh 9A Đạt giải Khuyến khích môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tinh  
2 Phùng Thị Phương Chi 9B Đạt giải Ba môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Tỉnh  
3 Nguyễn Tiến Anh 7B Đạt giải Khuyến khích cuộc thi An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp Tỉnh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
GIÁO VIÊN XẾP LOẠI GIỎI TRONG HỘI THI GVG, GIÁO VIÊN CÓ HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP
 
1. Giáo viên giỏi cấp trường
STT Họ và Tên Xếp loại Ghi chú
1 Phạm Thị Hằng Giỏi  
2 Ngô Kim Oanh Giỏi  
3 Phạm Anh Tuấn Giỏi  
4 Đào Văn Tuyên Giỏi  
5 Lý Thị Hoàng Yến Giỏi  
6 Nguyễn Thị Thu Giỏi  
7 Nguyễn Thị Toàn Giỏi  
8 Nguyễn Thu Hương Giỏi  
9 Nguyễn T. Bích Thảo Giỏi  
10 Nguyễn Thị Hương Giỏi  
11 Lê Minh Thanh Giỏi  
12 Lý T. Thùy Hương Giỏi  
13 Nguyễn T. Thu Hằng Giỏi  
14 Lê Thị Hiệu Giỏi  
15 Nguyễn T. Thanh Thủy Giỏi  
16 Nguyễn Thị Nga Giỏi  
 
2. Giáo viên giỏi cấp huyện
 
STT Họ và Tên Xếp loại Ghi chú
1 Phạm Anh Tuấn Giỏi Thưởng tiền. Không đánh giấy khen
2 Đào Văn Tuyên Giỏi Thưởng tiền. Không đánh giấy khen
3 Nguyễn T. Bích Thảo Giỏi Thưởng tiền. Không đánh giấy khen
4 Lê Minh Thanh Giỏi Thưởng tiền. Không đánh giấy khen
 
4. Giáo viên có học sinh đạt giải cấp tỉnh
 
TT Họ và Tên HS đạt giải môn Ghi chú
1 Nguyễn Thị Bích Thảo Ngữ văn Thưởng tiền. Không đánh giấy khen
2 Nông Kim Xuân Ngữ văn Thưởng tiền. Không đánh giấy khen
 
5. Giáo viên có học sinh đạt giải cấp Huyện
TT Họ và Tên HS đạt giải môn Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thu Hóa Thưởng tiền. Không đánh giấy khen
2 Nguyễn Thị Thu Hằng Toán Thưởng tiền. Không đánh giấy khen
 
DANH SÁCH
KHEN THƯỞNG BAN QUẢN TRỊ TRANG WEB
thcsdongtan.edu.vn NĂM HỌC 2013-2014
 
STT Họ và tên Chức danh trong đơn vị Chức danh
1 Cao Thị Tỵ Phó hiệu trưởng Trưởng ban
2 Lý Thị Thùy Hương CT CĐ Phó ban
3 Phạm Anh Tuấn Giáo viên Phó ban
4 Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng CM Ủy viên
5 Đào Văn Tuyên TTND Ủy viên
6 Nguyễn Ngọc Lý Kế toán Ủy viên
 
 

Tác giả bài viết: LD

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây