Quyết định coi thi HKI 2013-2014

Thứ sáu - 20/12/2013 03:01

Quyết định coi thi HKI 2013-2014

Quyết định thành lập HĐ CT học kỳ I năm học 2013-2014
PHÒNG GIÁO DỤC HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
 
Số: 90/QĐ-HĐ CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc
 

Đồng Tân, ngày 20 tháng 12 năm 2013

 

 

QUẾT ĐỊNH

 
Về việc Thành lập tổ ra đề, ban coi thi, chấm thi học kỳ I
Năm học 2013-2014
 
          - Căn cứ công văn số: 630/PGDĐT-THCS ngày 06/12/2013 của phòng giáo dục và đào tạo Hữu Lũng V/v Hướng dẫn tổ chức thi học kì I năm học 2013-2014.
- Căn cứ qui chế xét TN-THCS ban hành kèm theo Quyết định số: 11/2006/QĐ-BGD&ĐT, ngày 5/4/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo
- Xét yêu cầu công việc và khả năng cán bộ, giáo viên.
 

QUẾT ĐỊNH

 
Điều 1. Thành lập tổ ra đề, Ban coi thi, chấm thi học học kỳ I năm học 2013-2014 của trường THCS Đồng Tân gồm các ông bà (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Tổ ra đề có trách nhiệm ra đề, sao in, quản lý, bảo mật, hướng dẫn bộ phận coi thi, chấm thi Hoàn thiện hồ sơ theo quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 58/2011/TT-BGD&ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục.
- Việc coi thi học kỳ I năm học 2013-2014 thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 630/PGDĐT-THCS ngày 06/12/2013 của phòng giáo dục huyện Hữu Lũng.
Điều 3. Thời gian làm việc theo kế hoạch của bộ phận chuyên môn nhà trường, hoàn thành trước 03 tháng 01 năm 2014. Nhiệm vụ của các thành viên do trưởng ban phân công.
- Kế toán trường THCS Đồng Tân và các ông bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
Nơi nhân:
 - CM PGD (b/c)
 - Như điều 3 (th)
 - Lưu nhà trường
  Hiệu trưởng
 
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
BAN COI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
(kèm theo quyết định số 90/QĐ-HĐ CT  ngày 20/12/2013)
 
ST Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi chú
1 Cao Thị Tỵ P.hiệu trưởng Trưởng ban Phụ trách chung
2 Nguyễn Thị Nga TTCM Phó ban Tổng hợp BC
3 Nông Thị Xuân Giáo viên Thư ký Ghi biên bản
4 Nguyễn Thị Toàn Giáo viên Uỷ viên  
5 Lê Thị Hiệu Giáo viên Uỷ viên  
6 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Uỷ viên  
7 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Uỷ viên  
8 Lê Minh Thanh Giáo viên Uỷ viên  
9 Nguyễn Thị Chung Giáo viên Uỷ viên  
10 Nguyễn Thị Thanh Thủy Giáo viên Uỷ viên  
11 Ngô Kim Oanh Giáo viên Uỷ viên  
12 Nguyễn Thu Hương Giáo viên Uỷ viên  
13 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên Uỷ viên  
14 Hoàng Thị Phương Giáo viên Uỷ viên  
15 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Uỷ viên  
16 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Uỷ viên  
17 Hà Thị Tuyên Giáo viên Uỷ viên  
18 Phạm Thị Phúc Giáo viên Uỷ viên  
19 Đào Văn Tuyên Giáo viên Uỷ viên  
20 Phạm Anh Tuấn Giáo viên Uỷ viên  
21 Hoàng Đỗ Hùng Giáo viên Uỷ viên  
22 Lý Thị Hoàng Yến Giáo viên Uỷ viên  
23 Lý Thị Thùy Hương Giáo viên Uỷ viên  
 
(Danh sách gồm 23 người)
 
DANH SÁCH
NHÓM RA ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
(kèm theo quyết định số 90/QĐ-HĐ CT  ngày 20/12/2013)
 
ST Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi chú
1 Cao Thị Tỵ P.hiệu trưởng Tổ trưởng Phụ trách chung
2 Nguyễn Thị Nga TKHĐ Thư ký Ghi biên bản
3 Nguyễn Thị Quyên  Giáo viên Uỷ viên  
4 Hà Thị Tuyên          Giáo viên Uỷ viên  
5 Nguyễn Thị Hương  Giáo viên Uỷ viên  
6 Hoàng Đỗ Hùng       Giáo viên Uỷ viên  
7 Nguyễn Thị Chung   Giáo viên Uỷ viên  
8 Phạm Thị Phúc Giáo viên Uỷ viên  
9 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Uỷ viên  
10 Hoàng Thị Phương Giáo viên Uỷ viên  
11 Ngô Kim Oanh        Giáo viên Uỷ viên  
12 Phạm Anh Tuấn      Giáo viên Uỷ viên  
13 Nguyễn T.Bích Thảo Giáo viên Uỷ viên  
14 Lê Thị Hiệu           Giáo viên Uỷ viên  
15 Nguyễn Thu Hằng  Giáo viên Uỷ viên  
16 Phạm Thị Hằng       Giáo viên Uỷ viên  
17 Nguyễn Thị Thu     Giáo viên Uỷ viên  
 
 
(Danh sách gồm 22 người)
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH SÁCH
BAN CHẤM THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014
(kèm theo quyết định số 90/QĐ-HĐ CT  ngày 20/12/2013)
 
ST Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi chú
1 Cao Thị Tỵ P.hiệu trưởng Trưởng ban Phụ trách chung
2 Nguyễn Thị Nga TKHĐ Phó ban Tổng hợp BC
3 Nông Thị Xuân Giáo viên Thư ký Ghi biên bản
4 Nguyễn Thị Toàn Giáo viên Uỷ viên  
5 Lê Thị Hiệu Giáo viên Uỷ viên  
6 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Uỷ viên  
7 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Uỷ viên  
8 Lê Minh Thanh Giáo viên Uỷ viên  
9 Nguyễn Thị Chung Giáo viên Uỷ viên  
10 Ngô Kim Oanh Giáo viên Uỷ viên  
11 Nguyễn Thu Hương Giáo viên Uỷ viên  
12 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên Uỷ viên  
13 Hoàng Thị Phương Giáo viên Uỷ viên  
14 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Uỷ viên  
15 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên Uỷ viên  
16 Hà Thị Tuyên Giáo viên Uỷ viên  
17 Phạm Thị Phúc Giáo viên Uỷ viên  
18 Phạm Anh Tuấn Giáo viên Uỷ viên  
19 Hoàng Đỗ Hùng Giáo viên Uỷ viên  
 
 (Danh sách gồm 19 người)
 
 

Tác giả bài viết:

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 45 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây