Kế hoạch thi học ki 2

Thứ năm - 10/04/2014 04:47

Kế hoạch thi học ki 2

Kế họch thi hoc kỳ 2
PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN


 
 

 

Số: 19/KH-KTHKII
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
 

 

Đồng Tân, ngày 07 tháng 4 năm 2014
                                        
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức thi học kỳ II - Năm học 2013 - 2014
 
Căn cứ công văn Số: 271/PGD-THCS ngày 06 tháng 4 năm 2014 của Phòng GD&ĐT V/v Tổ chức thi học kì II năm học 2013 - 2014; kế hoạch tổ chức thi học kì II năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT Hữu Lũng.
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và tình hình thực tế của đơn vị, trường THCS Đồng Tân xây dựng kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014 cụ thể như sau.
I. Mục đích yêu cầu
1. Mục đích
- Tổ chức kiểm tra học kỳ một số môn theo đề chung với chuẩn kiến thức, kỹ năng bộ môn do Bộ GDĐT quy định nhằm đánh giá chất lượng giáo dục theo chuẩn chung, phù hợp mục tiêu chất lượng.
          - Qua kết quả kiểm tra, đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo của các nhà trường, hiệu quả công tác dạy và học của giáo viên, học sinh; phân loại được chất lượng học sinh, từ đó có biện pháp chỉ đạo dạy và học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Yêu cầu
- Thực hiện đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; quán triệt tinh thần Chỉ thị số 33 của thủ tướng chính phủ, thực hiện “Hai không” nghiêm túc.
            - BGH xây dựng kế hoạch ôn tập cuối học kỳ cho học sinh các khối lớp nhằm trang bị đầy đủ những kiến thức, kỹ năng cơ bản để học sinh có đủ điều kiện tham gia kiểm tra học kỳ đạt kết quả tốt.
        - Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học kỳ I đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng; thực hiện đúng khung kế hoạch thời gian năm học, tránh dồn ép, căng thẳng không cần thiết cho học sinh và giáo viên
- Đối với các môn thi đề chung của trường phải đảm bảo chính xác, kiểm tra được chuẩn kiến thức kĩ năng và tư duy học sinh, Phạm vi đề thi đảm bảo trong những nội dung học sinh được học (tuyệt đối tránh ra vào phần giảm tải hoặc phần học sinh chưa học đến). Mức độ đề thi phải đảm bảo học sinh trung bình có thể làm được từ 5 đến 6,5 điểm, có câu phân loại học sinh với tỉ lệ điểm phù hợp.
- Việc xây dựng đề thi và quá trình in sao phải đảm bảo tính bảo mật, tuyệt đối tránh tình trạng lộ đề thi; đề thi lưu trữ một năm phục vụ cho việc làm đề những năm sau và kiểm tra của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
II. Kế hoạch tổ chức
1. Môn thi
1. 1. Các môn đề chung của Sở GD&ĐT
Lớp 9 : Toán, Hóa, Văn, Anh (04 môn).
1.2. Các môn đề chung của Phòng GD&ĐT
- Lớp 9: Sinh, Vật lý, Lịch Sử.
- Lớp 7,8: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.
1.3. Các môn theo đề chung của trường
 Lớp 9: Địa lý ( 1 môn)
 Lớp 8: Vật lý, Hóa, Sử ( 3 môn)
 Lớp 7: Vật lý, Sinh, Sử ( 3 môn)
 Lớp 6: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh (3 môn)
 Các môn còn lại của các khối lớp: Giáo viên dạy chủ động tổ chức ôn tập và kiểm tra ( Hoàn thành trước 04/5/2014).
2. Nội dung thi
- Thực hiện theo phân phối chương trình. Phạm vi đề thi đảm bảo trong những nội dung học sinh được học và giới hạn trong học kì II của chương trình thực học tính đến thời điểm thi.
- Cấu trúc đề thi theo hướng dẫn của bộ môn.
- Giáo viên rà soát việc thực hiện chương trình ở các khối lớp và báo cáo BGH Môn nào chậm chương trình, cần có kế hoạch dạy bù để hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ GDĐT
3. Lịch thi và thời gian làm bài
* Các môn thi đề chung của Sở, Phòng và trường:
Ngày thi Khối lớp Môn thi Thời gian giao đề Thời gian
làm bài
28/4/2014 Sáng 8,9 Ngữ văn 7 giờ 25 phút 90 phút
8,9 Hóa học 9giờ 45 phút 45 phút
Chiều 6 Văn 13 giờ 40 phút 90 phút
Tiếng Anh 15 giờ 35 phút 45 phút
7 13 giờ 40 phút 45 phút
Sinh 14 giờ 45 phút 45 phút
29/4/2014 Sáng 8,9 Toán 7 giờ 25 phút 90 phút
Tiếng Anh 9 giờ 45 phút 45 phút
Chiều 6 Toán 13 giờ 40 phút 90 phút
02/5/2014 Sáng 7 Văn 7 giờ 25 phút 90 phút
Anh 9 giờ 45 phút 45 phút
 
9
Sinh 7 giờ 25 phút 45 phút
Sử 8 Giờ 30 phút 45 phút
 
Chiều
 
8
Vật lý 13 giờ 40 phút 45 phút
Sử 14 giờ 45 phút 45 phút
03/5/2014 Sáng 7 Toán 7 giờ 25 phút 90 phút
Sử 9 giờ 45 phút 45 phút
 
9
Vật lý 7 giờ 25 phút 45 phút
Địa 8 Giờ 30 phút 45 phút
 
* Các môn không thi theo đề chung của Sở, Phòng, Trường
- Giáo viên lên kế hoạch ôn tập và kiểm tra: Thời gian hoàn thành trước 04/5/2014.
- Giáo viên cần phân phối thời gian hợp lí, khoa học, tránh dồn ép.         
- Nội dung ôn tập và kiểm tra giới hạn trong học kì II của chương trình thực học tính đến thời điểm thi.
4. Sắp xếp phòng thi, tổ chức coi thi, chấm thi
- Do điều kiện về cơ sở vật chất (7 phòng/ 13 lớp), nhà trường bố trí 14 phòng thi/13 lớp ( mỗi lớp một phòng thi, riêng khối 9 được chia 3 phòng thi/ 2 lớp).
- Tổ chức coi thi: Phân công 2 GV coi thi/ phòng thi, coi thi nghiêm túc, đúng quy chế.
- Chấm thi: Tổ chức chấm trung tại trường.
+ Thời gian mở bì h­ướng dẫn chấm: Các môn thi theo đề chung của Sở: 14 giờ ngày 29/4/2014. Các môn thi theo đề của Phòng, trường: Sau buổi thi các môn theo lịch chung.
+ Bài thi các môn lớp 9 theo đề chung của Sở, Phòng được rọc phách và phân công cặp chấm, 2 giáo viên chấm bài độc lập sau đó thống nhất điểm cho điểm vào bài thi.
+ Bài thi đối với các môn còn lại: Nhà trường phân công chấm đảm bảo nguyên tắc giáo viên không chấm bài lớp mình giảng dạy.
- Sau khi chấm thi, giáo viên thực hiện chữa bài, rút kinh nghiệm làm bài cho học sinh; bài kiểm tra của học sinh theo đề chung (của Sở, phòng và của trường) lưu tại trường trong thời gian 1 năm. Việc sửa chữa điểm trên bài thi (nếu có) phải có chữ ký xác nhận của giáo viên chấm bài, tổ trưởng (nhóm trưởng) bộ môn hoặc Ban giám hiệu.
5. Triển khai thực hiện
          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh chủ trương kiểm tra học kỳ theo tinh thần "Hai không"; kế hoạch thời gian tổ chức kiểm tra; chỉ đạo giáo viên ôn tập nghiêm túc nhằm nâng cao chất lượng bài kiểm tra
          - Tổ chức tập huấn, phổ biến nghiệp vụ, quy định công tác coi, chấm kiểm tra cho CB,GV nhà trường trước kỳ thi
          - Rà soát học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở trọ, nhà xa trường ... để quan tâm động viên giúp đỡ các em.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức ôn tập hiệu quả.
- Thực hiện nghiêm túc việc chữa bài, rút kinh nghiệm làm bài cho học sinh.
6. Công tác chuẩn bị đề thi
   6.1.  Phân công nhiệm vụ
         - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập ban ra đề thi và thẩm định đề thi.
         - Chủ tịch hội đồng: Phụ trách chung
         - Phó CT HĐ: Phụ trách tổng hợp số liệu, tổ hợp, sao in, duyệt đề
         - Phân công ra đề, thẩm định đề (Bảng đính kèm)
        6.2. Thời gian
         -  Ra đề: Từ 10/4 đến 20/4/2014  
         - Thẩm định đề: Từ 21, 22/4/2014  
         - In sao đề, vào bì đề: 23/4
        6.3. Yêu cầu và quy trình ra đề thi:
        * Yêu cầu     
- Đề thi phải đảm bảo chính xác, kiểm tra được chuẩn kiến thức kĩ năng và tư duy học sinh, Phạm vi đề thi đảm bảo trong những nội dung học sinh được học (tuyệt đối tránh ra vào phần giảm tải hoặc phần học sinh chưa học đến).
- Mức độ đề thi phải đảm bảo học sinh trung bình có thể làm được từ 5 đến 6,5 điểm, có câu phân loại học sinh với tỉ lệ điểm phù hợp.
- Phải xây dựng ma trận đề trước khi xây dựng đề thi, khi duyệt đề thi phải duyệt cả ma trận đề, hướng dẫn chấm, biểu điểm.
- Bắt buộc phải soạn hướng dẫn chấm cùng với đề thi, tuyệt đối không được soạn riêng đề mà không soạn hướng dẫn chấm đi kèm.
- Mỗi đề thi có hai người cùng xây dựng: Một người ra đề, một người thẩm định và phản biện. Người ra đề và người thẩm định là người có năng lực chuyên môn vững vàng, đảm bảo xây dựng đề chính xác.
- Việc xây dựng đề thi và quá trình in sao phải đảm bảo tính bảo mật, tuyệt đối tránh tình trạng lộ đề thi.
* Quy trình ra đề thi
           Người ra đề xây dựng ma trận đề, đề thi và đáp án theo yêu cầu đáp ứng chuẩn kiến thức kĩ năng và phân hóa, sau khi hoàn thiện thì chuyển cho người thẩm định đề thi và ma trận đề người thẩm định nghiên cứu, giải thử (không chuyển hướng dẫn chấm). Sau khi giải xong người thẩm định có ý kiến phản biện, đánh giá, đối chiếu với hướng dẫn chấm sau đó cả hai người thống nhất nội dung đề thi sử dụng. Ma trận đề, bản đề thi và hướng dẫn chấm sử dụng phải được hai người kí xác nhận vào phía sau và phải được duyệt với lãnh đạo nhà trường (kí duyệt vào sau đề thi) trước khi đưa vào in sao đề thi.
           Lứu ý:
- Thời gian làm bài thi:
+ Môn Văn, Toán: 90 phút
+ Các môn còn lại: 45 phút
- Thang điểm: 10, lẻ đến 0.25.
- Đề thi, hướng dẫn chấm (HDC) trình bày trên khổ giấy A4 ( theo thông tư 01 hướng dẫn trình bày văn bản), kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 hoặc 14, lề trên: 2cm, lề dưới: 2 cm, lề phải: 3cm, lề trái 1,5cm.
Sau khi bộ đề thi đã được kí duyệt (đủ 3 người) nộp lại cho đ/c Tỵ cả bản thô( có đủ 3 chữ ký) và bản mềm ( Hạn cuối: 8 giờ  ngày 23/4/2014)
           * Bảng phân công giáo viên ra đề, thẩm định đề thi học kỳ II:
STT Môn Lớp Ra đề Phản biện đề Ghi chú
1 Địa 9 Lê Minh Thanh Nguyễn Thị Bích Thảo  
2 8 Hoàng Đỗ Hùng Nguyễn Thị Nga  
3 Hóa Nguyễn Thị Toàn Nguyễn Thị Thu  
4 Lịch Sử Phạm Thị Phúc Nông Thị Kim Xuân  
5 7 Nguyễn Thị Chung Nguyễn T. Thu Hằng  
6 Sinh Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thị Thu  
7 Sử Nguyễn Thị Quyên Nông Kim Xuân  
8 Toán 6 Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Nga  
9 Văn Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Bích Thảo  
10 Anh Vũ Thị Hằng Phạm Thị Hằng  
7. Chế độ thông tin, báo cáo và kinh phí, vật liệu thi
- Tiền kinh phí cho tờ đề thi, giấy thi, bì đựng đề thi, bì đựng bài thi: 2.500 đ/học sinh/môn thi.
- Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thu tiền học sinh và nộp BGH: Trước ngày 22/04/2014.
- Giáo viên báo cáo kết quả thi học kỳ II (theo mẫu) nộp Tổ trưởng chuyên môn và BGH: ngày 06/5/2014 ( TTCM vào sổ theo dõi chất lượng của tổ kết quả thi học kỳ II của tổ).
- BGH tổng hợp kết quả thi học kì II (theo mẫu) nộp về Phòng Trước ngày 07/5/2014
         
Nơi nhận:
 - Phòng giáo dục (bc),
 - Tổ trưởng, GVCN, GVBM (th),
 - Lưu nhà trường.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 
 
 
 
 
                                                                            
 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&Đ T HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2013-2014
 
Ngày thi Lớp Môn thi Thời gian
 giao đề
Thời gian
làm bài
27/12/2013 Sáng 8,9 Ngữ văn 7 giờ 25 phút 90 phút
8,9 Vật lý 9giờ 45 phút 45 phút
Chiều 6,7 Học bình thường
 
28/12/2013 Sáng 8,9 Toán 7 giờ 25 phút 90 phút
Tiếng Anh 9 giờ 45 phút 45 phút
Chiều 6,7 Học bình thường
 
30/12/2013 Sáng 7 Ngữ văn 7 giờ 25 phút 90 phút
Tiếng Anh 9giờ 45 phút 45 phút
9 Sinh 7 giờ 25 phút 45 phút
Chiều        
     
     
31/12/2013 Sáng 7 Toán 7 giờ 25 phút 90 phút
Sử 9giờ 45 phút 45 phút
9 Sử 7 giờ 25 phút 45 phút
Hóa 8 giờ 30 phút 45 phút
Địa 9 giờ 25 phút 45 phút
         
       
       
 
                                                             Đồng Tân, ngày 09 tháng 12 năm 2013
                                                                              HIỆU TRƯỞNG
 
                            
 
 
                                                                            Vũ Mạnh Cường
 
 
                               
 
 
 
 
 
Text Box: PHÒNG GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO HỮU LŨNG
TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂNKẾ HOẠCH
TỔ CHỨC ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2013-2014
 Tháng 12 năm 2013 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: CM

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 9 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:9

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 29 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 40 | lượt tải:17

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 38 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây