Báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2014-2017

Thứ ba - 09/12/2014 21:23
Báo cáo chinh trị thông qua đại hội NK 2014-2017
Báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2014-2017
ĐẢNG BỘ XÃ ĐỒNG TÂN
CHI BỘ THCS ĐỒNG TÂN
Số: 02/2014/BC-CB
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
BÁO CÁO
CHÍNH TRỊ LẦN THỨ NĂM
TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN LẦN THỨ SÁU
Nhiệm kỳ 2014-2017
 
Phần thứ nhất
Kiểm điểm đánh giá nhị quyết nhiệm kỳ 2012-2014
 
I. ĐẶC ĐIỂM NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ
1. Đặc điểm tình hình
Trường THCS xã Đồng Tân là cơ quan hành chính sự nghiệp nằm trên địa bàn Thôn Tân Thành xã Đồng Tân. Nhà trường có chi bộ riêng đang hoạt động ở nhiệm kỳ 5
Tổng số Đảng viên của chi bộ có 15 đồng chí trong đó: Đảng viên chính thức 15 đ/c; Đảng viên dự bị 0 đ/c, 4 nam, 11 nữ; dân tộc kinh 13, Tày 2
Đảng viên giữ các chức vụ chủ chốt bao gồm: Ban giám hiệu 2 đ/c, BCH công đoàn 3 đ/c, 3 đồng chí là tổ trưởng tổ khối.
Trình độ chuyên môn Đại học 8 chiếm 53.3%,Cao đẳng 7 chiếm 46.7%. Chi bộ đang hoạt động ở nhiệm kỳ thứ năm.
2. Thuận lợi
Chi bộ có chi uỷ nên việc lãnh đạo chỉ đạo đã có sự tập trung nhất trí cao. Hầu hết các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đều nắm giữ những chức vụ chủ chốt trong việc lãnh đạo nhà trường chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ và công tác đoàn thể, tổ khối. Năng lực, trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn nghiệp vụ khả năng nhận thức, ý thức giác ngộ của các đồng chí trong chi bộ tốt. Tuổi đời của các đồng chí Đảng viên còn trẻ bình quân 40 tuổi, hăng hái nhiệt tình trong công việc. Hơn nữa được Đảng uỷ, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ nên việc thực hiện công tác của chi bộ nói riêng và của nhà trường nói chung đạt được những thành tích đáng kể. Chi bộ đạt chi bộ trong sạch vững mạnh; nhà trường đạt trường tiên tiến.
3. Khó khăn
          Là chi bộ hoạt động có tính đặc thù riêng nên việc giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ còn hạn chế, cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng được các tiêu chí chuẩn quốc gia nên việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn chưa đúng kế hoạch đề ra.
II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NHIỆM KỲ 2012-2014
Trong nhiệm kỳ 2012-2014 chi bộ trường THCS Đồng Tân đã hoạt động tốt đặc biệt là lĩnh vực giáo dục tư tưởng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ.
1. Công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ
1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Công tác chính trị, tư tưởng luôn được chi bộ trú trọng hàng đầu trong các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan cụ thể:
Tham gia đầy đủ các đợt học tập nghị quyết của Đảng 100% cán bộ Đảng viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. Việc học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nội dung thực hiện đa dạng phong phú ở tất cả các linh vực công tác rèn luyện tác phong, tu dưỡng đạo đức cũng như nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Chi bộ có những chương trình hành động cụ thể gắn với nghị quyết đại hội Đảng, gắn với nghị quyết của Đảng về học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% cán bộ giáo viên được tham gia học tập và viết bài thu hoạch chính trị. 100% giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, được học tập quy chế của ngành và nhà trường, được ký cam kết về an ninh trật tự và an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội khác; đồng thời chi bộ cũng chỉ đạo sát sao đến các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, đoàn TN, đội TNTP HCM tích cực tham  gia các phong trào thi đua hai tốt, phong trào hoạt động đội, phong trào văn hoá văn nghệ TDTT để đẩy lùi tệ nạn xã hội bằng các hoạt động cụ thể như thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3; ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; ngày TL QĐND VN và ngày QPTD 22/12; ngày TL Đảng 3/2…Tổ chức giao lưu văn nghệ cùng các đơn vị kết nghĩa.
Công tác vận động các ban ngành đoàn thể ủng hộ cho các hoạt động giáo dục. Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức tốt ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn.
Công tác tự phê bình và phê bình đã được nâng lên một bước. Đảng viên thực sự đầu tầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực từ tư tưởng đến việc làm, được quần chúng tin tưởng. Đối với dân không sách nhiễu, quan liêu, cửa quyền hách dịch, không tiết lộ bí mật của Đảng và nhà nước. Ban chi uỷ chi bộ đi sâu đi sát nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm của cán bộ Đảng viên, những diễn biến phức tạp trong mọi lĩnh vực, để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa không để xẩy ra tình trạng khiếu kiện, tình trạng tham nhũng trong nội bộ cơ quan, hay tình trạng quản lý thấp kém gây lãng phí trong mọi lĩnh vực.
Chi bộ thành lập ban chỉ đạo giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đúc lối sống trong nhà trường theo chỉ thị số: 40 của ban bí thư TƯ Đảng do đ/c Phó bí thư chi bộ làm trưỏng ban. Thông qua các hoạt động trên góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Kết quả đánh giá cuối năm 100% Đảng viên đều đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ được đánh giá đạt trong sạch vững mạnh năm 2012, 2013.
1.2. Công tác tổ chức
- Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong khối.
Nhiệm kỳ 2012-2014 chi bộ có phương hướng chỉ đạo sát thực đối với các đoàn
thể trong nhà trường cụ thể:
Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể Đại hội hết nhiệm kỳ như Đoàn TNCS HCM,
Đội TNTP HCM, Công đoàn, để bầu ra BCH mới cũng như chỉ đạo định hướng công tác sao cho thiết thực phù hợp với kế hoạch của nhà trường, của chi bộ. Chỉ đạo thành công hội nghị CBVC để bàn bạc thảo luận đi đến thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 và 2013-2014.
Ngay từ đầu các năm học các ban ngành đoàn thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và Ban giám hiệu hoạt động rất đều tay và hiệu quả.
Tổ chức Công đoàn đã phối hợp rất tốt với BGH trong việc phát động thi đua, kiểm tra dân chủ, động viên chăm lo tới đời sống vật chất tinh thần của cán bộ GV, NV. Các đợt thi đua đều có sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời đồng thời tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên CBGV, NV khi có ốm đau, hiếu, hỉ. Có thể nói hoạt động của công đoàn đã đóng góp một phần rất quan trọng trong thành tích chung của nhà trường, của chi bộ. Tổ chức công đoàn hoạt động tốt, thực sự là tiếng nói, là chỗ dựa cho cán bộ giáo viên, nhân viên. Tổ chức công đoàn hàng năm đều được đánh giá vững mạnh. Các tổ nữ công phát huy vai trò của giới, động viên giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đối với Đoàn thanh niên chi bộ cũng đã chỉ đạo Đại hội theo điều lệ  để bầu ra BCH chi đoàn mới đáp ứng tình hình mới, trong các năm 2012, 2013 chi đoàn nhà trường hoạt động rất hiệu quả, đoàn thực sự là nòng cốt của các phong trào thi đua như: phong trào thi đua hai tốt, phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT trong các đợt thi đua chào mừng 26-3, 20-11 kết quả 100% đoàn viên xếp loại khá, tốt chi đoàn được xếp loại chi đoàn vững mạnh. Công tác phát triển đoàn viên cũng được trú trọng. Là chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở xã nhưng giữa BCH chi đoàn và cấp uỷ chi bộ có những nói chung đóng góp rất bổ ích cho công tác đoàn. Hàng năm tỷ lệ đoàn viên là giáo viên nhà trường được bình bầu xuất sắc rất cao.
Đối với tổ chức Đội TNTP HCM chi bộ có sự chỉ đạo sát sao cả về tổ chức lẫn nội dung hoạt động theo từng chủ đề, chủ điểm, từng tháng, từng quý. Chi bộ xác định hoạt động Đội là một trong những hoạt động không thể thiếu trong nhà trường. Trong các năm 2012-2013, 2013-2014 liên đội trường THCS Đồng Tân đã đạt được những thành tích đáng kể trong các mặt hoạt động thi đua chào mừng 26-3, 20-11, 22-12. Ngoài ra HĐĐ còn triển khai tới toàn liên đội các cuộc thi viết bài tìm hiểu về trật tự an toàn giao thông tìm hiểu về phòng chống ma tuý HIV/AIDS, tham gia tích cực trong công tác kế hoạch nhỏ.
Mỗi chi uỷ viên đã thực sự nêu cao được tinh thần trách nhiệm  của mình trước chi bộ, trước cơ quan đơn vị. Tất cả đều được đánh giá tốt.
Triển khai rất kịp thời các chỉ thị nghị quyết của các cấp uỷ Đảng.
Nêu cao tinh thần tập thể trong giải quyết mọi công việc. Xử lý mọi việc thấu tình đạt lý và đúng với điều lệ Đảng.
Thu Đảng phí và nộp Đảng phí đều đặn, sinh hoạt chi bộ đều và nội dung sát  với thực tế. Có nghị quyết chỉ đạo khi có những vấn đề lớn cần giải quyết.
Thăm hỏi động viên kịp thời khi cán bộ Đảng viên có việc hiếu-hỉ-ốm đau. Đó là những điểm mạnh trong công tác xây dựng chính quyền trong nhiệm kỳ 2012-2014 và cũng chính là nhân tố xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh của chi bộ nhà trường trong nhiệm kỳ qua.
1.3. Công tác phát triển Đảng viên
Chi bộ có 15 Đảng viên. Chính thức 15. Chi bộ đã thực sự lớn mạnh trong công tác Đảng. Các Đảng viên đã được trẻ hoá, thực sự là nòng cốt trong mọi lĩnh vực công tác. Chi uỷ chi bộ thực sự là hạt nhân để thu hút Đảng viên và quần chúng. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn chi bộ. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
Công tác phát triển Đảng. Việc phát triển Đảng viên mới là rất quan trọng, nhất là đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên ở tuổi đoàn viên thanh niên hiện nay. Tất cả các Đảng viên trẻ đều tỏ rõ bản chất kiên định, phẩm chất, đạo đức trong sáng của Đảng viên. Chi bộ đã kết nạp 2 Đảng viên mới, 6 giáo viên xuất sắc học qua lớp tìm hiểu về Đảng hiện đã được chi bộ cử Đảng viên giúp đỡ kết nạp.
1.4. Công tác cán bộ
Hàng năm chi bộ thực hiện công tác dự nguồn theo đúng quy định hướng dẫn của Phòng nội vụ huyện Hữu Lũng, Sở giáo dục đào tạo Lạng Sơn V/v thực hiện đổi mới công tác quy hoạch, bổ nhiệm CBQLGD. Trên cơ sở nhu cầu và tình hình thực tiễn của đơn vị theo 3 bước tiến hành quy hoạch cán bộ tại trường
   + Bước 1: Ban chi uỷ và lãnh đạo cơ quan chủ trì dự kiến danh sách.
          + Bước 2: Tổ chức họp tập thể cán bộ GV, CNV bỏ phiếu kín, có kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
+ Bước 3: Tổ chức Hội nghị chủ chốt đưa vào danh sách xem xét quy hoạch cán bộ quản lý cho từng chức danh.
1.5. Giữ mối liên hệ với cán bộ công chức theo Quy đinh 76
Thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị ngày 15-6-2000 “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” năm bắt đây là một chủ trương quan trọng, giúp Chi bộ nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý đảng viên, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với dân, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đa số đảng viên đang công tác thấy rõ trách nhiệm về giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
100% Đảng viên được giới thiệu về liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú. Các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú tiếp nhận có đánh giá, nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú của đảng viên được giới thiệu, trong đó số được đánh giá xếp loại tốt 100%.
Việc Thực hiện Quy định 76 đã tạo điều kiện cho đảng viên gần gũi nhân dân, khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của dân nơi cư trú, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ người đảng viên; góp phần củng cố
mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân.
Đa số đảng viên đang công tác nhận thức được nội dung, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, gương mẫu thực hiện và tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác xã hội, quy ước của thôn, xóm, tổ dân cư nơi cư trú.
Đảng viên được cấp ủy nơi cư trú cung cấp thông tin về tình hình khu dân cư, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ địa phương và nhân dân nơi cư trú, giúp đảng viên nắm được thực tiễn ở cơ sở, những khó khăn, thuận lợi, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, làm cơ sở để đảng viên đóng góp thiết thực vào hoạt động của chi bộ, đảng bộ nơi cư trú; tăng cường mối quan hệ, giúp nhau làm tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người trong lĩnh vực công tác.
Thực hiện QĐ 76 góp phần nâng cao trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp của cấp uỷ nơi đảng viên đang công tác với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú trong việc quản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên, nghĩa vụ công dân, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên.
1.6. Công tác kiểm tra quản lý Đảng viên
Qua tổng kết công tác Đảng và phân loại Đảng viên và tổ chức cơ sở đảng cuối
năm 2012, 2013 chi bộ trường THCS Đồng Tân không có đồng chí nào vi phạm điều lệ đảng và vi phạm các điều Đảng viên không được làm, 15/15 đ/c đều đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người Đảng viên.
          Chi bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng nhằm kiểm điểm công tác đảng viên trong tháng. Phân công, phân nhiệm và cử người phụ trách thực hiện các mảng công việc. Thực hiện kiểm điểm phê bình và tự phê bình. Tổ chức cho quần chúng nhận xét lấy ý kiến làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại Đảng viên, xếp loại chi bộ theo quy định của ban tổ chức TƯ.
          Công tác đóng đảng phí: các Đảng viên của chi bộ đều có ý thức trong việc đóng đảng phí, chi bộ cử đảng viên phụ trách theo dõi thu chi. Nộp đảng phí lên cấp trên đúng thời gian quy định.
2. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập
2.1. Công tác chuyên môn nghiệp vụ
Trong tổng số 15 Đảng viên của chi bộ có 8 đ/c có trình độ Đại học (1 BGH, 1 tổ trưởng, 6 giáo viên), trình độ cao đẳng 7 đ/c (2 tổ trưởng, 5 giáo viên). Như vậy đại đa số Đảng viên của chi bộ ngoài công tác chuyên môn nghiệp vụ, nắm giữ những chức vụ quan trọng còn kiêm nghiệm những công tác khác. Điều đó đã tạo thành một khối đoàn kết vững mạnh đưa nhà trường ngày một phát triển theo yêu cầu của ngành và xu thế phát triển chung của xã hội.
+ Về chuyên môn cụ thể:
100% Đảng viên của chi bộ đều hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao của năm học 2012-2013, 2013-2014. Có 11 đồng chí đạt LĐTT, 6 đồng chí đạt CSTĐ. Các đồng chí Đảng viên trong chi bộ luôn tự trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ, soạn giảng đầy đủ, tâm huyết với ngành, yêu nghề, mến trẻ. Đặc biệt các đồng chí trong BGH đã phát huy vai trò lãnh đạo của mình, góp phần quan trọng trong việc đưa nhà trường trở thành trường tiên tiến.
Sau đây là những chỉ tiêu cụ thể đã đạt được.
- Năm học 2012-2013:
Danh hiệu thi đua: - Trường đạt trường Tiên tiến xuất sắc.
- Liên đội đạt liên đội mạnh.
- Công đoàn đạt tổ chức công đoàn vững mạnh (bằng khen của công đoàn giáo dục Lạng sơn)
- Đoàn thanh niên đạt chi đoàn vững mạnh.
Xã được công nhận duy trì phổ cập GD THCS năm 2012.
- Năm học 2013-2014:
Danh hiệu thi đua: - Trường đạt trường Tiên tiến xuất sắc.
- Liên đội đạt liên đội mạnh cấp tỉnh.
- Công đoàn đạt tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc (bằng khen của công đoàn giáo dục Việt Nam)
- Đoàn thanh niên đạt chi đoàn vững mạnh.
Xã được công nhận duy trì phổ cập GD THCS năm 2013.
2.2. Xây dựng cơ sở vật chất
          - Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương xin đầu tư
CSVC, xây dựng các khối công trình theo qui định tại điều lệ trường THCS.
- Về cơ sở vật chất, một mặt tham mưu chính quyền, phối hợp quản lý, giám sát việc xây dựng phòng học mới, mặt khác tiếp tục làm thêm các hạng mục nhỏ trong điều kiện cho phép như: Cổng, đường diễu hành của Đội, bồn hoa, cây cảnh…
Khuôn viên sân chơi bãi tập: Diện tích sân chơi, bãi tập đã dần được bố trí, quy hoạch, Sân trường có trồng cây bóng mát.
Phòng học: Trường có 12 lớp/360 học sinh, Có đủ phòng học 2 ca.
Thư viện, Phòng chức năng: Chưa có thư viện trường, phòng chức năng
Điều kiện Vệ sinh: Trường đảm bảo yên tĩnh, thoáng mát, thuận tiện cho học sinh đi lại. Các điều kiện Vệ sinh như nguồn nước sạch chưa có, khu vệ sinh cho giáo viên, học sinh còn thiếu.
2.3. Bồi dưỡng giáo viên
Tổng số giáo viên đã dự tập huấn về đổi mới Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh trong năm học 2012-2013, 2013-2014 là 100 lượt người, đạt tỷ lệ 100%
Nhà trường đã ứng dụng CNTT trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hoạt động giáo dục cho học sinh. Xây dựng nhà trường là đơn vị đổi mới phương pháp dạy học, mỗi cán bộ, giáo viên có một nội dung đổi mới; Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn và đổi mới phương pháp dạy học, hạn chế dạy học đọc chép. Đổi mới kiểm tra đánh giá, áp dụng ma trận đề kiểm tra, xây dựng ngân hàng câu hỏi, bài tập. Tổ chức hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, có sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong nhà trường. Nâng cao tỉ lệ giáo viên được xếp loại khá, giỏi trong năm học đạt từ 70% trở lên. Tổ chức hội thảo chuyên đề về nội dung, phương pháp dạy học, giáo dục kỷ luật tích cực. Có kế hoạch và thực hiện tốt việc sinh hoạt cụm chuyên môn. Năm học 2012-2013 nhà trường có 1 học sinh đạt giải khuyến khích cấp huyện môn toán lớp 9, 01 giải ba môn toán 9 cấp tỉnh, về TDTT có 4 em tham gia thi các môn Nhảy cao, nhảy xa, ném bóng, chạy 100-200m đạt 4 giải nhất, 2 giải nhì, tham gia thi HKPĐ cấp tỉnh đạt 2 giải nhất và 2 giải đồng đội, 1 em tham gia thi điền kinh toàn quốc. Số giáo viên đạt giáo viên giỏi từ cấp huyện trở lên 07 giáo viên, đạt tỷ lệ: 29.2%
2.4. Hoạt động phối hợp của hội cha mẹ học sinh
Nhà trường thúc đẩy sự tham gia tích cực của học sinh thông qua hình thức các câu lạc bộ, Ban đại diện học sinh và hòm thư góp ý của học sinh.
Nhà trường cần lôi cuốn sự tham gia của cha mẹ học sinh vào các hoạt động giáo dục trẻ và các hoạt động của nhà trường.
Nhà trường phối hợp chặt chẽ với Hội khuyến học, Hội đồng giáo dục, các đoàn thể hỗ trợ xây dựng và phát triển trường học thân thiện.
2.5. Thực hiện các phong trào thi đua     
2.5.1. Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn
Nhà trường có khuôn viên cây xanh, cây cảnh được quy hoạch đảm bảo thoáng mát, luôn sạch đẹp. Tổng số cây trồng được là 300 cây. có công trình vệ sinh đảm bảo đủ và hợp vệ sinh phục vụ cán bộ, GV và học sinh. Nhà trường có đủ bàn ghế, phù hợp với độ tuổi học sinh. Cơ sở vật chất đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường: Phòng học, bàn ghế, tường rào, các thiết bị điện nước sinh hoạt, thiết bị dạy học; vườn cây, ao, hồ đã có các biện pháp đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh về việc bảo vệ, xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp và an toàn
2.5.2. Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh, giúp các em tự tin trong học tập
Nhà trường đã ứng dụng CNTT trong việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới hoạt động giáo dục cho học sinh, số học sinh đạt học sinh giỏi toàn diện 2 năm đạt tỷ lệ: 13.3%,
2.5.3. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh
          Nhà trường xây dựng được Quy tắc ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường và có biện pháp giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy tắc đó hàng ngày. Kết quả không để xảy ra các hiện tượng ứng xử bạo lực, thiếu văn hoá giữa các thành viên trong nhà trường. Nhà trường giáo dục việc tôn trọng sự đa dạng về văn hoá, dân tộc và tôn giáo tạo sự hoà đồng tôn trọng, thân thiện giữa các học sinh, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nội dung giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khoẻ, phòng chống tai nạn đuối nước, thương tích cho học sinh.
3. Kêt quả hoạt động của Công đoàn, đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM
3.1. Công Đoàn
Công đoàn phối hợp với BGH, các tổ chuyên môn thực hiện sinh hoạt chuyên môn từng tuần, từng tháng đều đặn, phát động thi đua “Dạy tốt-học tốt” chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như 20/11, 22/12, 8/3,26/3 và 19/5. Sau mỗi đợt thi đua có động viên, khen thưởng kịp thời. Đối với các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục, tổ chức công đoàng nhà trường xác định đây là phong trào thi đua của CB nữ GVCNV do vậy CĐCS đã xây dựng công tác nữ công cụ thể từng tháng, từng học kỳ, từng năm có kế hoạch hoạt động với hình thức đa dạng và thiết thực CĐ nhà trường đã phát động thi đua, thường xuyên động viên chị em cùng giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình đoàn kết giúp đỡ nhau cùnh tiến bộ, đối với các cuộc vận động “Kỉ cương- tình thương- trách nhiệm”, “dân chủ hoá và cơ quan quản lý giáo dục”, “Xã hội hoá giáo dục”, “Gia đình văn hoá” và “Giáo dục DS-KHHGĐ”. Đây là các cuộc vận động lớn sôi nổi được đông đảo CBGVCNV hưởng ứng nhiệt tình.
Công tác tham mưu và giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với CBĐVCĐ đã tham gia cùng BGH sắp xếp nhân sự hợp lý tạo điều kiện cho những đồng chí con nhỏ giảm 2 tiết/tuần. Xét nâng lương 2 lần/năm phân công giúp đỡ đối với giáo viên tập sự. Cùng BGH nhà trường xét cho các đồng chí được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ định kỳ sau thời gian nghỉ chế độ hoặc ốm đau dài hạn mà sức khỏe còn yếu chưa đi làm được. 
Tổ chức công đoàn thường xuyên động viên CBGVNV tích cực tham gia hoạt động tăng gia có thêm thu nhập nâng cao mức sống. Thường xuyên thăm hỏi khi đoàn
viên ốm đau, nghỉ chế độ, hoạn nạn.
Tổ chức trung thu cho con em giáo viên, tết thiếu nhi và khen thưởng cho con em giáo viên trong nhà trường. Tích cực đề nghị với chính quyền quan tâm đến đời sống cơ sở vật chất của giáo viên. Động viên đoàn viên công đoàn tham gia vào các hoạt động TDTT- VHVN, xây dựng CĐCS vững mạnh.
Trong nhiệm kỳ qua UBKTCĐ đã thực hiện theo đúng nhiệm vụ chức năng, kịp thời những vướng mắc của ĐVCĐ trong nhà trường. Không có trường hợp nào khiếu nại tố cáo của cấp và vượt cấp .
3.2. Đoàn TNCS HCM
          Hướng dẫn chi đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động theo điều lệ, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức giao lưu văn nghệ với một số đơn vị hữu quan đóng trên địa phương, đẩy mạnh các phong trào thi đua của nhà trường đối với học sinh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, lập các biểu mẫu tổng hợp thi đua thống nhất trong toàn trường, có sơ kết, tổng kết khen thưởng cuối mỗi đợt thi đua.
3.3. Đội TNTP HCM
Liên đội trường THCS Đồng Tân đã chủ động xây dựng chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi cho các năm học theo hướng dẫn của HĐĐ huyện và phòng giáo dục Hữu Lũng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của liên đội nhằm mục tiêu thực hiện hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Liên đội đã phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Qua các hoạt động thi đua đã giáo dục được cho thiếu nhi hiểu biết ý nghĩa của các ngày lễ, các ngày kỉ niệm trong năm, có ý thức phấn đấu, vươn lên trong học tập và tu dưỡng đạo đức.
Liên đội đã tổ chức tốt hội trại chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 và phát động phong trào hưởng ứng các phong trào thanh niên vươn lên sang tạo, lập nghiệp đạt hiệu quả cao. Qua công tác tuyên truyền toàn thể đội viên trong liên đội đã xác định rõ mục tiêu phấn đấu của mình.
Liên đội thực hiện tốt cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” tổ chức thành công các hội thi cấp liên đội, tham gia và đạt giải cao trong các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh.
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
1. Việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Việc học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nội dung thực hiện đa dạng phong phú ở tất cả các linh vực công tác rèn luyện tác phong, tu dưỡng đạo đức cũng như nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Chi bộ có những chương trình hành động cụ thể gắn với nghị quyết đại hội Đảng, gắn với nghị quyết của Đảng về học tập và làm  theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% cán bộ giáo viên được tham  gia học tập và viết bài thu hoạch chính trị.
2. Những việc làm theo được chi bộ thực hiện
VÒ ý thøc tù rÌn luyÖn, tu d­ìng ®¹o ®øc th­êng xuyªn: Lu«n th­êng xuyªn tù rÌn luyÖn, tu d­ìng phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng. T©m huyÕt víi c«ng viÖc
VÒ chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, n©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, thùc hiÖn “cÇn kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng, v« t­” theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. Lu«n cã ý thøc n©ng cao ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, thùc hiÖn “cÇn kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng, v« t­” theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh
Gi÷ g×n phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng cña ®¶ng viªn, kh«ng quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ; gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n víi tËp thÓ, víi ®ång chÝ, ®ång nghiÖp vµ nh©n d©n. Lu«n gi÷ g×n phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng cña ®¶ng viªn, kh«ng quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ; gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a c¸ nh©n víi tËp thÓ, víi ®ång chÝ, ®ång nghiÖp vµ nh©n d©n
ý thøc tæ chøc, kû luËt, thùc hiÖn tù phª b×nh vµ phª b×nh theo tÊm g­¬ng Hå
ChÝ Minh. ý thøc tæ chøc, kû luËt: tèt, th¼ng th¾n tù phª b×nh vµ phª b×nh theo tÊm
g­¬ng Hå ChÝ Minh
G­¬ng mÉu vµ gi¸o dôc c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh gi÷ g×n ®¹o ®øc, lèi sèng, x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸. G­¬ng mÉu vµ gi¸o dôc c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh gi÷ g×n ®¹o ®øc, lèi sèng, x©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸.
3. Thuận lợi, khó khăn, bài học kinh nghiệm
Tæ chøc cho toµn chi bé, c¬ quan, nghe giíi thiÖu vÒ t­ t­ëng vµ tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh víi chuyªn ®Ò ®Èy m¹nh häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n hiÖn nay vµ nghiªn cøu c¸c t¸c phÈm n©ng cao ®¹o ®øc C¸nh m¹ng, quÐt s¹ch chñ nghÜa c¸ nh©n vµ di chóc cña ChØ tÞch Hå ChÝ Minh.
          Chi uû l·nh ®¹o c¬ quan tæ chøc lÊy ý kiÕn quÇn chóng gãp ý cho tæ chøc §¶ng vµ c¸n bé ®¶ng viªn vÒ lÜnh vùc ®¹o ®øc lèi sèng.
* Bài học kinh nghiệm
Kh«ng ngõng häc tËp, trau dåi ®¹o ®øc, chuyªn m«n ®Ó hoµn thiÖn b¶n th©n.
Lu«n cã ý thøc ®Êu tranh chèng l¹i nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc.
Lu«n gÇn gòi víi nh©n d©n, häc sinh, l¾ng nghe ý kiÕn cña quÇn chóng.
Lêi nãi lu«n ®i ®«i víi viÖc lµm.
§oµn kÕt víi b¹n bÌ, ®ång nghiÖp.
Trung thµnh víi lý t­ëng cña §¶ng.
IV. MỘT SỐ KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ, TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Đánh giá chung
          Ưu điển nổi bật của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2012-2014 là công tác chỉ đạo đều tay của chi uỷ, từ việc thực hiện nhiệm vụ dạy và học đến đến phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT…Tất cả được duy trì, hoạt động hiệu quả và có chất lượng.
          Công tác Lãnh đạo của chi bộ nhà trường có nhiều đổi mới và hoạt động thiết thực hiệu quả hơn. Đó là tập thể đoàn kết gắn bó, quản lý, chỉ đạo bằng kế hoạch, bám sát nhiệm vụ trọng tâm và định biên năm học. Quản lý chặt chẽ kỷ luật lao động, ngày giờ công. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế của ngành, nội quy cơ quan. Thực hiện tốt vấn đề dân chủ hoá trường học,
2. Một số khuyết điểm tồn tại
- Việc kiểm tra còn chưa thường xuyên, hoạt động của Đảng viên trong chi bộ còn chưa đồng đều nên kết quả hoạt động lãnh đạo của một vài Đảng viên còn thấp. Việc báo cáo giao ban giữa các đoàn thể, BGH với chi bộ còn có lúc chưa kịp thời dẫn đến hiệu quả lãnh đạo của chi bộ chưa cao
- Công tác đội hoạt động hiệu quả chưa cao, phong trào thi đua còn kém sôi nổi, do chưa có biện pháp phù hợp. Đạo đức học sinh còn một bộ phận chưa ngoan, trách nhiệm thuộc về vai trò giáo dục của cả hội đồng sư phạm. Chưa có môi trường thi đua tốt cho học sinh học tập rèn luyện.
- Công tác chuyên môn nghiệp vụ.
Việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông đối với giáo viên còn một vài đồng chí chưa đáp ứng được yêu cầu mới, mức độ sử dụng đồ dùng, đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin ở các giáo viên này còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới.
3. Nguyên nhân
- Các Đảng viên phụ trách các đoàn thể như: Đoàn TNCS HCM, đội TNTP HCM chưa đi sâu, đi sát với tổ chức mình quản lý, chưa chủ động đưa ra các chương trình tuyên truyền, giáo dục và học tập các chỉ thị nghị quyết của cấp trên cũng như của chi bộ cho đoàn viên của tổ chức mình quản lý.
- Công tác chủ nhiệm của một số giáo viên được phân công chủ nhiệm lớp còn thiếu tâm huyết không thường xuyên quan tâm, thúc đẩy học sinh tham gia thi đua dẫn đến chất lượng hai mặt giáo dục thấp. Chất lượng các giờ sinh hoạt lớp thấp.
- Công tác quản lý, thu chi tài chính.
GVCN nộp BC chậm còn chậm trễ chưa đúng nguyên tắc báo cáo thu chi cuối năm chưa kịp thời.
4. Những bài học kinh nghiệm
Cấp uỷ thực sự là trụ cột của chi bộ, đoàn kết, thống nhất, hoạt động đều, mỗi cấp uỷ viên phụ trách một mảng trong khối nên thuận lợi cho việc triển khai nghị quyết của chi bộ. Lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyên môn tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác đảng không lơi lỏng, xử lý uốn nắn kịp thời những sự việc có dấu hiệu vi phạm, nắm bắt tâm tư của từng cán bộ đảng viên  kịp thời động viên, chia sẻ hay giúp đỡ. Công tác phát triển đảng được trú trọng, nhất là cán bộ trẻ có năng lực.
Tác phong đạo đức lối sống lành mạnh trong sáng, không tham ô lãng phí, không cửa quyền hách dịch, không vi phạm các điều Đảng viên không được làm. Lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng, lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong nhà trường tới các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên TPHCM.
 
 
Nơi nhận:
 - Đảng uỷ (bc)
 - Các ban ngành đoàn thể trong nhà trường
 - Lưu chi bộ
Đồng Tân, ngày 19 tháng 11 năm 2014
T/M CHI BỘ
Bí thư
 
 
Vũ Mạnh Cường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần thứ 2
DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2014-2017
 
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của nhiệm kỳ 2012-2014. Toàn bộ Đảng viên của chi bộ phải xác định rõ lập trường tư tưởng vững vàng kiên định với mục tiêu lí tưởng của Đảng. Xác định rõ vai trò tiên phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực. Tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt chính trị của Đảng các cấp và của ngành. Tác phong đạo đức lối sống phải lành mạnh trong sáng, không tham ô lãng phí, không cửa quyền hách dịch, không vi phạm các điều Đảng viên không được làm. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng, lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong nhà trường tới các đoàn thể quần chúng như công đoàn, đoàn thanh niên, Đội thiếu niên TP HCM theo chỉ thị 40/CT TW ngày 16/6/2004 của Ban Bí thư trung ương Đảng. Thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
1.1. Việc thực hiện tốt chế độ sinh hoạt
Định kỳ hàng tháng chi bộ tổ chức họp nhằm  kiểm  điểm  công tác Đảng viên trong tháng. Phân công phân nhiệm, cử người phụ trách thực hiện các mảng công việc
Thực hiện kiểm điểm phê bình và tự phê bình. Tổ chức cho quần chúng nhận xét lấy ý kiến làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại Đảng viên, xếp loại chi bộ theo quy định của ban tổ chức TW Đảng.
1.2. Công tác xây dựng Đảng
Mỗi chi uỷ viên phải thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm  của mình trước chi bộ, trước cơ quan đơn vị.
Triển khai kịp thời các chỉ thị nghị quyết của các cấp uỷ Đảng.
          Nêu cao tinh thần tập thể trong giải quyết mọi công việc. Xử lý mọi việc thấu tình đạt lý và đúng với điều lệ Đảng.
          Thu Đảng phí và nộp Đảng phí đều đặn, sinh hoạt chi bộ đều và nội dung sát  với thực tế. Có nghị quyết chỉ đạo khi có những vấn đề nổi cộm cần giải quyết.
          Thăm hỏi động viên kịp thời khi cán bộ Đảng viên có việc hiếu-hỉ-ốm đau. Tác phong đạo đức lối sống phải lành mạnh trong sáng, không tham ô lãng phí, không cửa quyền hách dịch, không vi phạm các điều Đảng viên không được làm. Lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt việc giáo dục chính trị tư tưởng, lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong nhà trường tới các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên TPHCM. Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
1.3. Công tác phát triển Đảng
Việc phát triển Đảng viên mới là rất quan trọng, nhất là đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên ở tuổi đoàn viên thanh niên hiện nay. Phấn đấu kết nạp từ 3 Đảng viên mới trở lên.
2. Công  tác lãnh đạo chỉ đạo của chi uỷ
2.1. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong khối
Nhiệm kỳ 2014-2017 chi bộ có phương hướng chỉ đạo sát sao đối với các đoàn
thể trong nhà trường cụ thể như sau:
Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, Công đoàn, về định hướng công tác sao cho thiết thực phù hợp với kế hoạch của nhà trường,
của chi bộ.
Ngay từ đầu năm học 2014-2015 và các năm tiếp theo các ban ngành đoàn thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch hoạt động năm học theo kế hoạch nhiệm vụ chung của ngành và thực tế địa phương, nhà trường. Đối với tổ chức Công đoàn phối hợp với BGH trong việc phát động thi đua, kiểm tra dân chủ, động viên chăm lo tới đời sống vật chất tinh thần của cán bộ GV, NV. Các đợt thi đua phải có sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời đồng thời tổ chức tốt việc thăm hỏi động viên CBGV, NV khi có ốm đau, hiếu, hỉ. Đối với Đoàn thanh niên chi bộ cũng chỉ đạo hoạt động theo điều lệ nhằm  đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đoàn phải là nòng cốt của các phong trào thi đua dặc biệt là phong trào thi đua hai tốt, phong trào văn hoá văn nghệ, TDTT  phấn đấu đạt chi đoàn vững mạnh.
Đối với tổ chức Đội TNTP HCM chi bộ sẽ chỉ đạo sát sao cả về tổ chức lẫn nội dung hoạt động theo từng chủ đề, chủ điểm, từng tháng, từng quý. Chi bộ xác định hoạt động Đội là một trong những hoạt động không thể thiếu trong nhà trường. Tổ chức các đợt thi đua chào mừng 26-3, 20-11, 22-12 có sơ kết tổng kết, khen thưởng động viên kịp thời. Ngoài ra HĐĐ cần quan tâm đến các cuộc thi viết bài tìm hiểu về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma tuý HIV/AIDS, công tác kế hoạch nhỏ…
2.2. Công tác đóng góp Đảng phí
Các Đảng viên trong chi bộ thực hiện đóng Đảng phí theo quy định. Cử Đảng viên phụ trách theo dõi thu chi, nộp Đảng phí lên cấp trên đúng thời gian quy định.
3. Công tác chuyên môn nghiệp vụ 
100% Đảng viên của chi bộ cam kết hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao trong đó 60% phấn đấu đạt danh hiệu CSTĐ còn lại đạt LĐTT. Các Đảng viên trong chi bộ luôn tự trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác chuyên môn, tâm huyết với ngành, yêu nghề, mến trẻ. Đặc biệt các đồng chí trong BGH phải gương mẫu trong vai trò vai trò lãnh đạo của mình, góp phần quan trọng trong việc đưa nhà trường trở thành trường tiên tiến cấp tỉnh.
+ Danh hiệu thi đua:
- Trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2017.
- Liên đội đạt cờ thi đua của trung ương năm 2016.
- Công đoàn đạt tổ chức công đoàn vững mạnh
- Đoàn thanh niên đạt chi đoàn vững mạnh.
- Trường được công nhận duy trì phổ cập GD THCS bền vững
          Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012-2014 và dự thảo phương hướng công tác hoạt động nhiệm kỳ 2014-2017 của chi bộ trường THCS Đồng Tân. Rất mong được sự chỉ đạo đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ và ý kiến đóng góp của Đại hội.
            Xin chân thành cảm ơn!
 
Nơi nhận:
 - Đảng uỷ (bc)
 - Các ban ngành đoàn thể trong nhà trường
 - Lưu chi bộ
Đồng Tân, ngày 19 tháng 11 năm 2014
T/M CHI BỘ
Bí thư
 
 
Vũ Mạnh Cường
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần thứ 3
KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHI UỶ, CHI BỘ NHIỆM KỲ 2012-2014
 
1. Khái quát chung về tập thể ban Chi uỷ, Chi bộ
          Nhiệm kỳ 2012-2014 Chi bộ trường THCS Đồng Tân gồm 03 đồng chí
          Bí thư: Đ/c Vũ Mạnh Cường
          PBT: Đ/c Cao Thị Tỵ
          Uỷ viên: Đ/c Vũ Thị Hằng
2. Kiểm điểm công tác lãnh đạo của tập thể ban Chi uỷ, Chi bộ
a. Thực hiện theo quy chế
+ Đồng chí Bí thư chi bộ
Chịu trách nhiệm chung và chủ trì mọi công tác của chi uỷ, chi bộ, giữ vai trò trung tâm đoàn kết trong chi uỷ, chi bộ, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, nghị quyết đại Hội của Đảng bộ xã và của chi bộ mình chuẩn bị nội dung các phiên họp của chi uỷ và sinh hoạt chi bộ; chủ trì các phiên họp của chi uỷ và sinh chi bộ; phân công cấp uỷ viên đảng viên thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
          Nắm vững các nhiệm vụ trọng tâm, chịu trách nhiệm định hướng hoạt động của chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, công tác an ninh trật tự.
          Lãnh đạo chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của cấp mình trong chi bộ và cơ quan.
+ Đồng chí Phó Bí thư
          Chịu trách nhiệm trước chi uỷ tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ hằng tháng theo sự phân công của bí thư, thường xuyên báo cáo kết quả công tác với bí thư.
          Lãnh đạo công tác xây dựng chi bộ trong sạch trong sạch vững mạnh, công tác quản lý và phát triển đảng viên; công tác thu, chi đảng phí; phụ trách công tác
kiểm tra, giám sát của chi bộ; công tác dân vận.
          Thay mặt bí thư điều hành các nhiệm vụ được bí thư uỷ quyền khi đi vắng, nhưng sau đó phải báo cáo lại cho bí thư biết tình hình giải quyết công việc được uỷ quyền.
+ Cấp uỷ viên
          Tham gia lãnh đạo tập thể của chi uỷ, tham dự đầy đủ các phiên họp của chi uỷ, thảo luận và biểu quyết công việc của chi uỷ.
          Các đồng chí cấp uỷ viên, Đảng viên được phân công phụ trách các đoàn thể có trách nhiệm cụ thể hoá và thực hiện đúng chủ trương, biện pháp thực hiện chỉ thị, nghị quyết của đảng trong lĩnh vực được phân công. Tham gia xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.
          Các đồng chí cấp uỷ viên được thông tin đầy đủ về tình hình chung của chi bộ và các vấn đề cần thiết khác; có quyền chất vấn và trả lời chất vấn theo quy chế chất
vấn trong đảng.
+ Các đồng chí cấp uỷ, đảng viên trong chi bộ
          Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên được quy định tại Điều 2. Điều lệ Đảng và những điều Đảng viên không được làm.
          Các đồng chí cấp uỷ, đảng viên tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt đảng theo đúng quy định, nếu vắng mặt không có lí do chính đáng thì cấp uỷ phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Trong sinh hoạt chi bộ phải gương mẫu tự phê bình và phê bình, làm rõ ưu, khuyết điểm về nhận thức, quan điểm tư tưởng, về chấp hành các chỉ thị nghị quyết của đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước.
          Mọi đảng viên đều phải tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị ở đảng bộ và chi bộ tổ chức (trừ đảng viên được miễn sinh hoạt), tự học tập qua thực tiễn, qua tài liệu, sách báo để không ngừng nâng cao trình độ nhận thức cho bản thân. Cấp uỷ, đảng viên đều phải phục tùng sự phân công công tác của chi uỷ, chi bộ, tự giác báo cáo kết quả công việc được phân công với đồng chí phụ trách và tập thể chi uỷ.
b. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị
          - Giáo dục tư tưởng chính trị
          Chi bộ luôn xác định công tác tư tưởng chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, chi bộ kịp thời quán triệt những chủ trương nghị quyết của Đảng nhà nước và của ngành đến tận Đảng viên CB, GV và HS.
Chi bộ tổ chức họp định kì hàng tháng, đề ra phương hướng hoạt động cụ thể cho các tổ chức đoàn thể.
Tham gia đầy đủ các đợt học tập nghị quyết của Đảng 100% cán bộ Đảng viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp. 100% giáo viên, nhân viên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, được học tập quy chế của ngành và nhà trường, được ký cam kết về an ninh trật tự và an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội khác; đồng thời chi bộ cũng chỉ đạo sát sao đến các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, đoàn TN, đội TNTP HCM tích cực tham  gia các phong trào thi đua
Công tác tự phê bình và phê bình đã được nâng lên một bước. Đảng viên thực sự đầu tầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực từ tư tưởng đến việc làm, được quần chúng tin tưởng. Đối với dân không sách nhiễu, quan liêu, cửa quyền hách dịch, không tiết lộ bí mật của Đảng và nhà nước. Ban chi uỷ chi bộ đi sâu đi sát nắm bắt kịp thời những tâm tư, tình cảm của cán bộ Đảng viên, những diễn biến phức tạp trong mọi lĩnh vực, để có biện pháp kịp thời ngăn ngừa không để xẩy ra tình trạng khiếu kiện, tình trạng tham nhũng trong nội bộ cơ quan, hay tình trạng quản lý thấp kém gây lãng phí trong mọi lĩnh vực.
Chi bộ thành lập ban chỉ đạo giáo dục tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đúc lối sống trong nhà trường theo chỉ thị số: 40 của ban bí thư TƯ Đảng do đ/c Phó bí thư chi bộ làm trưỏng ban. Thông qua các hoạt động trên góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh.
          - Công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, công tác tổ chức và cán bộ, nguyên tắc tập chung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ
Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết của Đảng và sự chỉ đạo của ngành và thực tế tại đơn vị để vạch ra phương hướng nhiệm vụ biện pháp thực hiện lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ, cụ thể, lấy nguyên tắc tập trung dân chủ làm nền tảng nhằm phát huy tốt khả năng trách nhiệm của các đoàn thể. Đảm bảo sinh hoạt và đóng đảng phí đúng qui định thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng chỉnh đốn Đảng theo nghị quyết TW nhằm góp phần xây dựng củng cố tổ chức Đảng và đơn vị ngày càng trong sạch vững mạnh.
Lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, học sinh tốt nghiệp đạt 100%; tỉ lệ học sinh lên lớp đạt 98,3%.
          - Công tác thông tin báo cáo
          Quản lý hồ sơ CM, tài liệu nghiệp vụ theo qui định của điều lệ Đảng. Quản lý và lưu giữ tốt hồ sơ sổ sách
nghiệp hàng năm.
          Chấp hành đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo các quy định và yêu cầu của cấp trên đảm bảo số liệu đầy đủ chính xác.
          - Giữ mối liên hệ với cán bộ công chức theo Quy đinh 76
Ban chi uỷ xác định  rõ trách nhiệm về giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
Việc Thực hiện QĐ 76 đã tạo điều kiện cho đảng viên gần gũi nhân dân, khắc phục những biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu trách nhiệm với những công việc của dân nơi cư trú, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ người đảng viên; góp phần củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân.
          - Công tác xây dựng hệ thông chính trị
Nhiệm kỳ 2012-2014 chi bộ có phương hướng chỉ đạo sát sao đối với các đoàn thể trong nhà trường cụ thể
Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, Công đoàn, về định hướng công tác sao cho thiết thực phù hợp với kế hoạch của nhà trường,
của chi bộ.
Ngay từ đầu năm học 2012-2013 và 2013-2014 các ban ngành đoàn thể dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch hoạt động năm học theo kế hoạch nhiệm vụ chung của ngành và thực tế địa phương, nhà trường. Đối với tổ chức Công đoàn phối hợp với BGH trong việc phát động thi đua, kiểm tra dân chủ, động viên chăm lo tới đời sống vật chất tinh thần của cán bộ GV, NV. Các đợt thi đua phải có sơ kết, tổng kết, động viên khen thưởng kịp. Đối với Đoàn thanh niên chi bộ cũng chỉ đạo hoạt động theo điều lệ nhằm  đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Đối với tổ chức Đội TNTP HCM chi bộ chỉ đạo sát sao cả về tổ chức lẫn nội dung hoạt động theo từng chủ đề, chủ điểm, từng tháng, từng quý
c. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập
Thực hiện tốt ch­ương trình, kế hoạch giáo dục, dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, triển khai điều chỉnh nội dung dạy học. Thực hiện nghiêm túc các nội dung giảm tải do Bộ GD&ĐT ban hành; 100% giáo viên tuyệt đối không kết thúc việc dạy học trước thời gian quy định; Triển khai nội dung giáo dục địa phương, lồng ghép tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Giáo dục kỹ năng sống; Giáo dục bảo vệ môi trường, tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, giáo dục pháp luật trong nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục. Đảm bảo số tiết trong chương trình, không cắt xén chương trình, không vi phạm quy định chế độ cho điểm. Thực hiện đầy đủ các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thực hiện tốt hoạt động giáo dục.  Đảm bảo nội dung sinh hoạt tập thể trong nhà trường. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Văn minh học đường”.
d. Lãnh đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, Đảng viên, giáo viên. Nâng cao đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong nhà trường.
Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh thực sự là phong trào thi đua yêu nước. Đề cao tính tự giác trong học tập, rèn luyện của mỗi cá nhân trong trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kết hợp chặt chẽ với sự giám sát, kiểm tra tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với Đảng viên, cán bộ giáo viên về đạo đức lối sống.
Đối tượng tham gia thực hiện cuộc vận động là toàn thể cán bộ, Đảng viên, giáo viên nhà trường.
Nội dung:
Tổ chức học tập trong chi bộ và trong toàn trường về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề ra những tiêu
chuẩn đạo đức cụ thể,  để phấn đấu rèn luyện thường xuyên. hàng năm vào dịp kỉ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5, tiến hành xây dựng báo cáo Đảng bộ xã.
3. Lập trường, tư tưởng, đạo đức lối sống, trách nhiệm được phân công của các đồng chí Chi uỷ và đảng viên
          - Phẩm chất chính trị: Có đạo đức tốt, thật thà, có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối ,chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
          - Lối sống lành mạnh, giản dị, chan hoà với mọi người.
          - Năng lực công tác tốt, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, có ý thức tự trau dồi năng lực chuyên môn.
          - Quan hệ quần chúng tốt, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.
          - Hoàn thành nhiệm vụ được giao, có tinh thần khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.
4. Những hạn chế tồn tại
a. Đối với tập thể cấp uỷ
Một đ/c chi uỷ viên chưa thực sự nêu cao được tinh thần trách nhiệm của mình trước chi bộ, trước cơ quan đơn vị.
b. Vai trò trách nhiệm của chi uỷ viên
Cấp uỷ ch ưa thực sự hoạt động đều, mỗi cấp uỷ viên phụ trách một mảng trong khối nên việc triển khai nghị quyết của chi bộ. Lãnh đạo chỉ đạo công tác chuyên môn đôi khi chưa hoàn thành kịp tiến độ được giao. Công tác đảng đôi lúc còn lơi lỏng, chưa xử lý uốn nắn kịp thời những dấu hiệu vi phạm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phần 4
Báo cáo công tác thu chi và sử dụng đảng phí 2012-2014
Công tác thu chi nhiệm kỳ 2012-2014
+ Tồn cũ chuyển sang:                         2.172.600
+ Tổng thu:
Tổng thu đảng phí:                                        25.612.500                 
Trong đó:
+ Đảng phí:                             25.512.500
                   + Thu khác:                                 100. 000
+ Tổng chi:                                      23.245.600
          Trong đó:
                   + Nộp đảng phí 50%:      12.756.200
                   + Chi thường xuyên:        10.489.400
+ Còn tồn cuối kì:                                           4.539.500
          Trên đây là báo cáo kiểm điểm việc thực hiện vai trò của ban chi uỷ nhiệm kỳ 2012-2014 của chi bộ trường THCS Đồng Tân. Rất mong được sự chỉ đạo đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ và ý kiến đóng góp của Đại hội.
Xin chân thành cảm ơn!
 
Nơi nhận:
 - Đảng uỷ (bc)
 - Các ban ngành đoàn thể trong nhà trường
 - Lưu chi bộ
Đồng Tân, ngày 19 tháng 11 năm 2014
T/M CHI BỘ
Bí thư
 
 
 
Vũ Mạnh Cường
 

Tác giả bài viết:

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TAI LIEU HOA HOC 9

TAI LIEU HOA HOC 9

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:54

TAI LIEU HOA HOC 9

TAI LIEU HOA HOC 9

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 61 | lượt tải:27

Thông tư 01

THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 74 | lượt tải:26

Thông tư 58

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 71 | lượt tải:23

Thông tư 12

THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:22

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 74 | lượt tải:0

TỔ VĂN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN

TỔ VĂN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:0

Chương trình và phân công nhiệm vụ trong hội chợ

Chương trình và phân công nhiệm vụ trong hội chợ

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 70 | lượt tải:35

Bộ Tranh Và Câu Hỏi Ngày Hội Tiếng Anh Cấp Cụm

Bộ Tranh Và Câu Hỏi Ngày Hội Tiếng Anh Cấp Cụm

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:21

cách phòng chống bệnh cúm trong thời tiết giao mùa

cách phòng chống bệnh cúm trong thời tiết giao mùa

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 70 | lượt tải:24
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây