Báo cáo đề dẫn hội thảo cụm IV hướng dẫn học sinh tự học

Chủ nhật - 08/03/2015 22:41
HỘI THẢO CỤM CHUYÊN MÔN SỐ IV CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TÍCH CỰC
Học sinh lớp 8 trường THCS Đồng Tân trong 1 tiết học tại trường
Học sinh lớp 8 trường THCS Đồng Tân trong 1 tiết học tại trường
PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG
CỤM CHUYÊN MÔN SỐ IV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 
 
 
Đồng Tân, ngày 07 tháng 3 năm 2015
 
BÁO CÁO ĐỀ DẪN
HỘI THẢO CỤM CHUYÊN MÔN SỐ IV
CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TÍCH CỰC
 
Kính thưa các đồng chí
Gắn liền với công cuộc đổi mới của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền giáo dục nước nhà đã không ngừng đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Đối với ngành Giáo dục - Đào tạo, từ bậc học Mầm non đến Đại học, Sau Đại học đã và đang đặt ra trong quá trình vận động và phát triển của công cuộc đổi mới những yêu cầu bức thiết hơn lúc nào hết. Một trong những nguyên tắc đổi mới là: “Đổi mới hoàn thiện hệ thống giáo dục đào tạo trước hết về quản lý, tổ chức, cơ cấu nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng hiện đại hoá và phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc dân tộc”.
Xuất phát từ yêu cầu bức thiết này, những năm gần đây các trường học trong cả nước đã tích cực đổi mới từ công tác quản lý đào tạo đến phương pháp dạy học và toàn bộ các hoạt động phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy, nhằm một mục đích chung là nâng cao chất lượng dạy - học và giảm tỉ lệ HS bỏ học. Nhiều hội thảo khoa học ở cấp  huyện, cấp trường đã tập trung vào vấn đề này và xem đó như là một khâu đột phá quan trọng có tính chất quyết định để tạo nên một sự chuyển biến cho công cuộc đổi mới PPDH, nâng cao chất lượng dạy và học.
Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, đội ngũ quản lý và giáo viên còn ít kinh nghiệm trong công tác đổi mới PPDH theo hướng tích cực, vì thế ảnh hưởng không nhỏ tới việc nâng cao chất lượng dạy học, nhưng một trong những mục tiêu hàng đầu của các nhà trường là phấn đấu bắt kịp với yêu cầu, nhiệm vụ mà ngành giáo dục và toàn xã hội đang đặt ra. Chính vì vậy, cụm chuyên môn số 4 tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề Dạy học theo chủ đề liên môn và Hướng dẫn HS phương pháp tự học tích cực.
thưa quý vị
Trong quá trình chuẩn bị cho Hội thảo lần này, chúng tôi thật sự tin tưởng vào chất lượng và hiệu quả của các bài tham luận thông qua sự hưởng ứng nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các đồng chí cán bộ giáo viên trong các nhà trường thuộc cụm chuyên môn số 4.
Đến nay, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được các bản tham luận của các đơn vị trường trong cụm. Các bản tham luận gửi đến Hội thảo đề cập ở nhiều khía cạnh khác nhau nhằm nâng cao chất lượng dạy - học. Phạm vi của các bản tham luận đều tập trung vào nội dung tìm kiếm các biên pháp giúp học sinh tự học một cách tích cực, thực trạng công tác dạy và học hiện nay, vị trí vai trò của tự học tích cực của học sinh. Đề ra được các mục tiêu, giải pháp cụ thể với những minh chứng sát thực.
Với sự nỗ lực rất lớn của Ban tổ chức Hội thảo trong quá trình thu nhận, xử lý thông tin trên cơ sở phạm vi và chủ đề hội thảo, chúng tôi đã chọn lọc ra một số bản tham luận có chất lượng để thực hiện báo cáo trước Hội thảo.
Nâng cao chất lượng giáo dục ở bậc THCS là một đòi hỏi mang tính quyết định trong nền giáo dục nói chung mà ai cũng nhận thấy. Nhưng làm thế nào để nâng cao chất lượng giáo dục của bậc THCS? Bắt đầu từ đâu? Đó mới là một vấn đề then chốt. Tuy vậy, như chúng tôi đã đề cập, do qui mô và sự hạn hẹp về thời gian, hội thảo lần này chỉ có một số bản tham luận được trình bày tại diễn đàn. Hy vọng chúng ta sẽ có được những trao đổi thú vị, bổ ích xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm quản lý cũng như giảng dạy của các đồng nghiệp là những nhà giáo, đồng thời là những người làm công tác quản lý, đã có nhiều năm kinh nghiệm ở các nhà trường
Đây sẽ là những gợi ý cho các đồng nghiệp trong việc giảng dạy. Nhìn chung, nội dung các báo cáo tập trung chủ yếu vào 2 chủ đề lớn:
1. Dạy học theo chủ đề liên môn “Bảo vệ môi trường”
2. Hướng dẫn học sinh PP tự học tích cực.
Hy vọng, từ một số tham luận trực tiếp tại diễn đàn hội thảo lần này, chúng ta có thể tìm thấy mối liên hệ chung để cùng trao đổi, rút ra những kinh nghiệm bổ ích.
Kính thưa quí vị đại biểu! kính thưa các đồng chí cán bộ giáo viên tham gia Hội thảo!
Thay mặt cho Cụm CM số 4 tôi xin trình bầy một số quan điểm về hai nội dung đã trình bầy ở trên như sau:
I. Quan điểm và mục tiêu về giáo dục hướng tới chất lượng, Hệ thống giáo dục
Để hiện thực hóa quan điểm và mục tiêu về giáo dục hướng tới chất lượng, Hệ thống giáo dục đề ra những nhiệm vụ giáo dục cụ thể, gồm:
- Thúc đẩy sự phát triển toàn diện của học sinh về trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, sức khỏe và nhân cách, tăng cường năng lực cá nhân trong một môi trường năng động và hội nhập.
- Định hướng cho mỗi học sinh trở thành một người học chủ động, tự tin, biết tôn trọng bản thân và người khác, độc lập, sáng tạo và luôn hướng tới việc vươn lên trong cuộc sống.
- Giúp học sinh phát triển hài hòa, có năng lực thẩm mĩ, có sức khỏe, biết yêu thương và biết quý trọng thiên nhiên. Đặc biệt, các em có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn để có thể theo học vào các trường Cao đẳng, Đại học Quốc tế.
- Hướng dẫn học sinh biết cách thích ứng với môi trường học tập toàn cầu và trở thành công dân toàn cầu.
- Tác động đến phụ huynh để họ chủ động và có trách nhiệm tham gia quá trình giáo dục con em mình.
- Nỗ lực để xây dựng một cộng đồng học tập những giá trị học tập mới.
1. Những nhiệm vụ cấp thiết đối với các nhà trường
Trong những năm qua, kể từ  năm học 2011-2012 đến nay, nhằm thực hiện
mục tiêu trên,  đồng thời nâng cao chất lượng dạy học, các trường THCS thuộc
cụm chuyên môn số IV đã thực hiện các yêu cầu về chuyên môn theo đúng quy định của ngành, cụ thể:
1.1. Thực hiện Chương trình giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông; Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và đánh giá, xếp loại các môn học ở các cấp học;
- Thực hiện chương trình các môn học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt, đảm bảo tính vừa sức, phù hợp với đối tượng học sinh và thực tiễn giáo dục địa phương. Tăng cường tích hợp các nội dung giáo dục: bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; quyền và bổn phận trẻ em; bình đẳng giới; an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống tệ nạn xã hội, HIV-AIDS...
- Tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phù hợp với điều kiện của nhà trường, coi trọng thực hành, vận dụng, giảm các yêu cầu về kĩ năng mang tính chuyên nghiệp, kĩ thuật. Tiếp tục đổi mới kiểm tra, đánh giá các môn
1.2. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, bồi dưỡng  đội ngũ giáo viên để 100% đáp ứng tốt yêu cầu công việc
- Các nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung, chương trình, tài liệu dạy học trên cơ sở phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu chính đáng của học sinh:
1.3. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo chỉ đạo tại các văn bản chỉ đạo của của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Lạng Sơn, Phòng GD&ĐT huyện Hữu Lũng. Với những nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ, kết quả bước đầu đạt khá tốt, cụ thể nhà trường đã thực hiện các giải pháp sau:
2. Thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng và chương trình giảm tải
Để đảm bảo yêu cầu, kiến thức, kĩ năng theo chuẩn kiến thức phù hợp với các đối tượng học sinh, nhà trường đã chỉ đạo các thầy cô giáo xây dựng phương án cụ thể, từng tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận văn bản chỉ đạo của ngành các cấp và đề xuất nội dung giảm tải cụ thể cho từng môn học, tiết học…phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, của lớp học, của các đối tượng học sinh. Trên lớp, giáo viên linh hoạt thực hiện các nội dung hướng dẫn điều chỉnh, trong từng tiết dạy. Giáo án của giáo viên ghi rõ nội dung điều chỉnh ngay trong mục tiêu.
Trong giảng dạy, giáo viên lựa chọn phương pháp giảng dạy thích hợp với đặc điểm tâm sinh lí, điều kiện thiết bị, CSVC của từng lớp.
3. Công tác bồi dưỡng đội ngũ
Nhằm giúp giáo viên nắm bắt được nội dung, chương trình, sách giáo khoa; đặc biệt là phương pháp và các hình thức dạy học, các nhà trường trong cụm đã tập trung cho công tác bồi dưỡng đội ngũ với những hình thức cụ thể sau:
+ Triển khai các văn bản chỉ đạo
Để giúp giáo viên nắm bắt kĩ quan điểm chỉ đạo, các chủ trương của ngành trong việc thức hiện chương trình đổi mới GDPT, nhà trường đã tổ chức họp để triển khai các văn bản theo định kỳ hàng tháng, UDCNTT để hỗ trợ CB, GV các nhà trường thường xuyên đăng tải các văn bản lên Website và hộp thư điện tử của các thành viên trong nhà trường.
+ Tổ chức sinh hoạt chuyên đề
Nhằm giúp giáo viên nắm vững phương pháp dạy học và phối hợp đồng bộ các hình thức để nâng cao chất lượng dạy và học, trong 2 năm qua, Các nhà trường thường xuyên triển khai các chuyên đề, giúp đội ngũ giáo viên trẻ nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc và khắc phục được những tồn tại trong giảng dạy. Hầu hết giáo viên đều đã nắm bắt được quy trình, phương pháp giảng dạy các môn khá vững chắc.
Đối với giáo viên bộ môn, các nhà trường đã mời các thầy cô là chuyên viên của Phòng GD&ĐT giúp đỡ thông qua việc tổ chức các chuyên đề, dự giờ, nên chất lượng các giờ dạy khá tốt. Chính nhờ vậy, các GV đã trưởng thành nhanh chóng.
+ Tổ chức thi giảng
Tạo điều kiện để giáo viên nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm các nhà trường đã thường xuyên tổ chức thi giảng cấp trường để đội ngũ được chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Sau mỗi tiết thao giảng đều trao đổi, rút kinh nghiệm nhằm phát huy những ưu điểm và tránh những hạn chế đã được góp ý.
Trong những năm qua các nhà trường đã tổ chức hơn 160 tiết thao giảng cho Hội đồng sư phạm dự, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Chính nhờ làm tốt công tác này mà đội ngũ giáo viên trẻ đã tiến bộ rõ nét.
+ Dự giờ, kiểm tra hoạt động sư phạm
Ngoài những hình thức bồi dưỡng nêu trên, các nhà trường còn chú trọng công tác dự giờ, thăm lớp và kiểm tra hoạt động sư phạm của các giáo viên chú trọng đội ngũ giáo viên trẻ. Bên cạnh đó, (các nhà trường còn nên mạnh dạn mời giáo viên thỉnh giảng giúp đỡ, dự giờ, xây dựng tiết dạy. Đây là ý kiến của cụm chuyên môn số IV đưa ra xin ý kiến chỉ đạo của chuyên môn và Lãnh đạo PGD)
Hàng năm, 100% giáo viên cơ hữu các bộ môn đều được kiểm tra sư phạm; hầu hết giảng dạy đạt yêu cầu Khá-Giỏi.
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và trong dạy học
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học cho giáo viên và nhân viên trong các nhà trường; sử dụng các chương trình, các phần mềm vào việc quản lí nhân sự, quản lí điểm của học sinh, quản lí thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lý chung của ngành.
- Đầu tư mua sắm các trang, thiết bị dạy học hiện đại, thiết bị điện tử. Thực hiện việc nối mạng Internet; phát triển Website, thư viện dữ liệu phục vụ cho dạy học. Sử dụng hộp thư điện tử do Phòng GD&ĐT cung cấp.
- Các nhà trường đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào dạy học; đã trang bị máy tính cho các tổ chuyên môn, tạo điều kiện để tất cả giáo viên soạn giáo án trên máy tính, Thực hiện soạn giảng theo chuyên đề: “Soạn giảng bài theo chuẩn Scrom”, “Elearning” đã triển khai. Tổng số tiết giáo án điện tử của các nhà trường 4 năm học qua hơn 800 tiết.
- Từ năm 2013, để chia sẻ kinh nghiệm, các nhà trường đã lập ngân hàng Giáo án điện tử, chỉ tiêu: 3giáo án/tháng/1 GV. Các giáo án này được dùng làm tài sản chung, làm tài liệu tham khảo cho các đồng nghiệp. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo còn sưu tầm, tuyển chọn, lưu giữ các tư liệu dạy học điện tử (phần mềm, tranh ảnh, phim...) theo môn học, theo chủ đề thành các kho tư liệu dùng chung cho toàn trường; khai thác kho tư liệu dạy học điện tử và giáo án điện tử một cách khoa học và hiệu quả.
- Tổ chức tập huấn và thao giảng tiết dạy sử dụng thiết bị bảng IQ BOARD.

Học sinh lớp 8 trường THCS Đồng Tân trong 1 tiết học tại trường
II. Bàn về vấn đề hướng dẫn học phương pháp tự học
1. Về kết quả học tập của học sinh
Qua bốn năm thực hiện chương trình, sách giáo khoa, chất lượng học tập của học sinh của các nhà trường đã có những tiến bộ nhất định; đặc biệt: phát triển tư duy và kĩ năng giao tiếp, phong thái học tập linh hoạt; nâng cao kĩ năng thực hành, luyện tập.
Học sinh có khả năng tiếp thu tốt tất cả các môn học trong chương trình, nắm tương đối chắc các kiến thức cơ bản, trọng tâm của bài học. Các kĩ năng nghe, đọc, nói, viết được chú trọng rèn luyện thường xuyên ở tất cả các môn học. Bước đầu, các em đã biết vận dụng kỹ năng thực hành vào cuộc sống một cách có hiệu quả.
Các em rất yêu thích các môn năng khiếu vì nội dung phù hợp, phương pháp dạy học nhẹ nhàng, được luyện tập thực hành nhiều.
Nhiều HS đạt những giải cao trong các kì thi cấp Huyện, cấp Tỉnh các môn
văn hóa và năng khiếu, một số em trúng tuyển vào các trường chuyên Chu Văn An,  trường DTNT tỉnh Lạng Sơn
2. Một số cách thức hướng dẫn học sinh tự học
Với những nỗ lực của đội ngũ như đã trình bày trên, kết quả các năm học qua của các trường khá khả quan, chất lượng học tập luôn duy trì và nâng cao.
Để đạt được yêu cầu cao hơn trong tổ chức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, chúng ta cần tập trung các vấn đề sau:
* Chú trọng việc nghiên cứu mục tiêu và yêu cầu của từng bài, từng chương để chọn phương pháp và hình thức dạy học phù hợp.
* Thường xuyên tập trung hướng dẫn học sinh việc ôn tập, củng cố kiến thức trong các kì kiểm tra định kì, hàng tuần, 15 phút, 1 tiết và kiểm tra miệng. Chú trọng và dành nhiều thời gian cho việc củng cố và rèn kĩ năng thực hành, luyện tập các môn cơ bản.
* Cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn.
* Sử dụng hiệu quả trang thiết bị , ĐDDH, tăng cường việc ứng dụng CNTT và các phần mềm phục vụ công tác dạy học… trong giảng dạy.
* Về phía lãnh đạo các trường, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng cần đôn đốc nhắc nhở, kiểm tra việc bảo quản, sử dụng các thiết bị dạy học đã được trang bị, phát huy hết tác dụng của ĐDDH. Đồng thời, tiếp tục động viên và tạo điều kiện để giáo viên tự làm thêm các ĐDDH  phục vụ cho tiết dạy được phong phú và hấp dẫn hơn. Trực tiếp cùng GVCN đến thăm hỏi và động viên các học sinh vượt khó học giỏi và đặc biệt là phải chia sẻ chính cách học của bản thân mình với học sinh vào các dịp thích hợp để tạo phong trào thi đua rèn luyện trong học sinh toàn trường đây chính là nguồn nhân lực tiềm ẩn cần được khai phá và phát huy tại các nhà trường trước khi chúng ta nghĩ đền các giải pháp ngoại lực.
2.1. Tự giác học bài đối với học sinh
a. Ở trên lớp
- Ghi đủ bài, chú ý nghe giảng
- Hiểu nội dung bài không học vẹt, các định lý và quy tắc phải hiểu nội dung ngay trên lớp. Khi thầy cô gọi bạn khác phát biểu ta nên nhẩm theo
- Khi thầy cô lấy ví dụ vận dụng ta phải hiểu và nắm được cách vận dụng đó và hướng dẫn lại cho bạn bên cạnh mình để nhớ bài và hiểu bài sâu hơn.
- Chú ý đến hướng dẫn của thầy cô khi làm từng dạng bài và khi hướng dẫn về nhà. Các công thức toán học bạn nên có sổ tay để ghi lại
b. Về nhà              
- Bạn nên làm ngay bài tập về nhà của môn vừa học trên lớp để hiểu bài, nhớ bài lâu hơn.
- Khi vào học là phải tập trung, gạt bỏ tất cả chuyện khác. Bạn phải có Thời gian biểu có thể là ngày, đêm gồm 3 phần
+ Học lại bài đã học trong ngày
+ Ôn bài sẽ học ngày mai
+ Nghiên cứu bài sẽ học ngày mai
Ba phần trên thấy đơn giản nhưng khối lượng công việc rất nhiều nên cần phân phối thời gian hợp lý và quan trọng nhất là ý thức chấp hành việc thực hiện TKB
            - Đối với bài tập hình học: Bạn nên đọc kỹ bài, vẽ hình, tóm tắt bài, dùng
phương pháp phân tích đi lên để tìm ra kiến thức sử dụng có liên quan và khi ấy các bạn sẽ biết mình phải trình bày từ đâu.
            - Khi làm xong bài tập và ôn xong bài cũ bạn nên làm thêm 1 số bài tập mở rộng ở sách bài tập hay sách tham khảo khác để kiến thức bạn hiểu được chắc chắn và nhớ lâu hơn.
2.2. Việc tự học của CB,GV
BGH các nhà trường Đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng, thăm lớp, dự giờ, chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn.
Với một tư tưởng lạc quan, tâm huyết với nghề, với đội ngũ thầy cô giáo lớn tuổi nắm vững nghiệp vụ sư phạm, tâm huyết và đội ngũ trẻ có năng lực, có trình độ chuyên môn cùng với sự quản lý, chỉ dẫn sát sao của các thầy, cô Hiệu trưởng giàu kinh nghiệm, chắc chắc các nhà trường cụm chuyên môn số IV chúng ta sẽ thực hiện tốt yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học; đưa các trường trong hệ thống phát triển bề vững.
Kính thưa quí vị đại biểu! kính thưa các đồng chí cán bộ giáo viên tham gia Hội thảo!
Hội thảo cụm chuyên môn số 4 diễn ra trong khung cảnh CSVC của các trường còn chưa đáp ứng được yêu cầu tối thiểu. Tuy nhiên không quản khó khăn, các Thầy cô giáo trong cụm đã  hội tụ về đây để cùng trao đổi, học hỏi lẫn nhau với tư cách là những đồng nghiệp và trên tinh thần khoa học cởi mở, chân thành. Chắc chắn hội thảo lần này sẽ còn nhiều vấn đề cần bàn bạc, trao đổi. Tuy vậy, chúng tôi hy vọng, hội thảo sẽ đem đến cho tất cả chúng ta nhiều kết luận khoa học bổ ích từ Lãnh đạo ngành GD HL để góp phần nâng cao chất lượng dạy-học, nhân tố cơ bản quyết định đến sự phát triển của các trường trong cụm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nền giáo dục trong tổng thể của quá trình đổi mới và phát triển của đất nước.
Chúng tôi hy vọng rằng, tất cả chúng ta có mặt trong hội thảo khoa học lần này sẽ đón nhận được nhiều ý kiến đóng góp chân thành của tất cả quí vị để buổi Hội thảo khoa học có được chất lượng và ý nghĩa thiết thực nhất.
Một lần nữa, thay mặt cho Ban tổ chức Hội thảo xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, chú các quí vị đại biểu và toàn thể hội thảo sức khoẻ, hạnh phúc!
Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!
Nơi nhân:
 - Phòng GD&ĐT (b/c);
 - Các trường trong cụm (t/h);
 - Lưu.
 
Người viết
 
 
Vũ Mạnh Cường
 
 

Tác giả bài viết: Vũ Mạnh Cường

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 43 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 40 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây