Đề kiểm 1 tiết địa lý 9

Thứ ba - 25/02/2014 20:25
Đề kiểm tra địa lý 9 tiết 43
 
                                                          ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT : ( Địa lí 9)
I. MỤC TIÊU:
1.  Kiến thức:
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời trong học tập.
- Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức: Biết, hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học 1 số  nội dung của chủ đề : Về vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
2.Kĩ năng
- Có kĩ năng nhận biết và trình bày kiến thức.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức tự giác, sáng tạo trong làm bài
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận.
III. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
Từ đầu HK II đến giữa học kì II. Địa lí lớp 9, các chủ đề và nội dung trong đề kiểm tra là 7 tiết ( Bằng 100%). Chung cho các chủ đề:
 - Về vùng Đông Nam Bộ (4 tiết). Đồng Bằng Sông Cửu Long (3tiết)
+ Vùng Đông Nam Bộ: 4 tiết ( 55%).
+ Đồng Bằng Sông Cửu Long: 3tiết ( 45)
 Trên cơ sở PP số tiết như trên , kết hợp với việc xác định chuẩn KT quan trọng ta xây dựng ma trân đề KT như sau:
  • Ma trận đề kiểm tra:
 
 Nội dung Nhận biết
( 20%)
Thông hiểu
(50%)
Vận dụng thấp(30%) VD cao( 0%) Cộng
 
 
 
 
TN TL TN TL TN TL TN TL
Vùng Đông Nam Bộ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...............
Số câu 6
Số điểm 5,5
Tỉ lệ 55%
Biết được Đặc điểm TN(Đất ,rừng)
Biết được ĐKTN và diện tích của vùng
.............
Số câu4Sốđiểm2
  Hiểu về các T Tâm
KT trong vùng
 
 
 
 
 
 
............
Sốcâu1
Số Đ
0,5
    Biết vẽ biểu đồ
Cơ cấu
Kinh tế của TP Hồ Chí Minh...
 
 
 
 
 
.........
Sốcâu1
Số điểm=3
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................
Số câu 6
5,5 điểm
= 55%
Đồng Bằng Sông Cửu Long
 
 
 
 
 
.................
Số câu 2
Số điểm 4,5
 Tỉ lệ 45%
 
 
 
 
 
Hiểu về cơ cấu công nghiệp của vùng Đ BS C L
............
Sốcâu1
Số Đ 0,5
 
Hiểu về đặc điểm phát triển NN
  
 
............
Sốcâu1
SốĐ =4
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................ Số câu 2
4,5 điểm
= 45%
 
                   
                   
TS câu8 TSĐ 10
Tỉ lệ 100%
 
 
Số câu 4
Số điểm 2
Tỉ lệ 20%
Số câu 3
Số điểm 5
Tỉ lệ 50%
Số câu1
Số điểm 3
Tỉ lệ 30%
Số câu 8
Số điểm 10
 
 
IV.ĐỀ KIỂM TRA
 
 
 
 
 
PHÒNG GD & ĐT HỮU LŨNG                       ĐỀ KIỂM TRA 1TIẾT
 TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN                            Môn địa lí; Lớp 9 
                                                                                Năm học : 2011 - 2012                                                                                                                    
                                                                                Thời gian làm bài: 45  phút
                                                                                     (Không kể thời gian giao đề)
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM  ( 3 Điểm). Chọn ý đúng                       
Câu 1:   ( 0,5 Điểm)
  Đất Badan ở Đông Nam Bộ có đặc điểm gì:
A.Tập trung thành từng vùng ở phía Bắc và phía Đông Nam của vùng                                                                       B. Phân bố trên dạng địa hình thoải, độ cao trung bình.                             
C. Giầu dinh dưỡng                                  
D. Tất cả các ý trên                             
Câu 2:   ( 0,5 Điểm)
Trên phần đất liền loại tài nguyên có giá trị nhất ở vùng Đông Nam Bộ:
A.Đất rừng                                     B.Rừng                            
C.Khoáng sản                                 D.Thủy năng                              
Câu 3:   ( 0,5 Điểm)
Nguyên nhân nào làm cho Đông Nam Bộ sản xuất được nhiều cao su nhất cả nước?
A.Điều kiện tự nhiên thuận lợi                              
B.Người dân có nhiều kinh nghiệm trong trồng cao su
C.Có nhiều cơ sở chế biến và xuất khẩu cao su
D.Cả A,B,C đều đúng
Câu4:   ( 0,5 Điểm)
Vùng Đông Nam Bộ có diện tích đứng thứ mấy trong 7 vùng địa lí Việt Nam:
A.4                                    B.5                           
C.6                                    D.7                              
Câu5:   ( 0,5 Điểm)
Các trung tâm kinh tế lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là:
A.Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Nha Trang                                          B.Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tầu                                          
C.Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Long An                                          
D.Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ                                          
Câu6:   ( 0,5 Điểm)
Ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng cao nhất  trong cơ cấu sản xuất công nghiệp ở Đồng Bằng Sông cửu Long:
A.Sản xuất vật liệu xây dựng                          B.Cơ khí nông nghiệp                            
C. Chế biến lương thực, thực phẩm                D.Công nghiệp hóa chất
II. PHẦN TỰ LUẬN:    ( 7 Điểm)
Câu 7: (4điểm)
Trình bày tình hình sản xuất nông nghiệp ở Đồng Bằng Sông Cửu Long?
Giải thích vì sao nơi đây lại phát triển mạnh nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sản?
Câu 8:  (3 điểm)
Dựa vào bảng số liệu về cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2002(%)
    Tổng số  Nông, lâm, ngư nghiệp   Công nghiệp – Xây dựng         Dịch vụ
     100,0             1,7          46,7            51,6
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và rút ra nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD & ĐT HỮU LŨNG           HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT
 TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN                            Môn địa lí; Lớp 9 
                                                                      Năm học: 2011 - 2012
 
Câu Đáp án Điểm
Câu 1
(0,5điểm)
Ý D đúng 0,5
 
 
Câu 2
(0,5điểm)
Ý A đúng 0,5
 
Câu 3
(0,5điểm)
Ý D đúng    0,5
Câu 4
(0,5điểm)
Ý C đúng    0,5
Câu 5
(0,5điểm)
Ý B đúng    0,5
Câu 6
(0,5điểm)
Ý C đúng    0,5
Câu 7
(4điểm)
*Trình bày đặc điểm của ngành nông nghiệp của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long:
- Là vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước. Diện tích trồng lúa chiếm 51,1%, sản lượng lúa đạt 51,4% so với cả nước. Giữ vai trò hàng đầu trong việc đảm bảo an toàn lương thực, cũng như xuất khẩu lương thực, thực phẩm so với cả nước.
- Là vùng trồng nhiều cây ăn quả so với cả nước.
- Nghề rừng giữ vị trí rất quan trọng đặc biệt là trồng rừng ngập mặn.
- Ngành chăn nuôi: Nuôi vịt đàn phát triển mạnh và ngành thủy sản cũng phát triển mạnh chiểm tới hơn 50% tổng sản lượng thủy sản của cả nước.
* Đồng Bằng Sông Cửu Long phát triển mạnh nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy sảnvì:
+Vùng có diện tích  mặt nước trên đất liền và vùng biển rộng lớn tạo môi trường để nuôi thủy sản tốt. Có nhiều bãi tôm bãi cá trên biển rộng lớn.
+ Nguồn lao động dồi dào, người lao động có kinh nghiệm và tay nghề cao.
+ Có nhiều cơ sở chế biến thủy hải sản.
+Thị trường tiêu thụ rộng lớn.
 
 
1
 
 
 
 
0,5
0,5
 
0,5
 
 
 
 
0,5
 
 
0,5
 
0,25
0,25
     
Câu 8
(3điểm)
- Vẽ biểu đồ hình tròn , chia tỉ lệ đúng 
- Chú thích biểu đồ và có tên đầy đủ   
- Nhận xét trong các ngành kinh tế thì lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất sau đó đến công nghiệp còn lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp là chiếm tỉ trọng thấp nhất.
                                                                                                                                                                                                                                                            
1,5
0,5
1
 
   
 
 

Tác giả bài viết: Lê Minh Thanh

Nguồn tin: tự soạn

 Tags: kiểm tra

Tổng số điểm của bài viết là: 36 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

TAI LIEU HOA HOC 9

TAI LIEU HOA HOC 9

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:54

TAI LIEU HOA HOC 9

TAI LIEU HOA HOC 9

Thời gian đăng: 09/04/2019

lượt xem: 61 | lượt tải:27

Thông tư 01

THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 74 | lượt tải:26

Thông tư 58

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 71 | lượt tải:23

Thông tư 12

THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÓ NHIỀU CẤP HỌC

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 69 | lượt tải:22

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 74 | lượt tải:0

TỔ VĂN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN

TỔ VĂN TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN

Thời gian đăng: 10/04/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:0

Chương trình và phân công nhiệm vụ trong hội chợ

Chương trình và phân công nhiệm vụ trong hội chợ

Thời gian đăng: 12/04/2019

lượt xem: 70 | lượt tải:35

Bộ Tranh Và Câu Hỏi Ngày Hội Tiếng Anh Cấp Cụm

Bộ Tranh Và Câu Hỏi Ngày Hội Tiếng Anh Cấp Cụm

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 67 | lượt tải:21

cách phòng chống bệnh cúm trong thời tiết giao mùa

cách phòng chống bệnh cúm trong thời tiết giao mùa

Thời gian đăng: 08/04/2019

lượt xem: 70 | lượt tải:24
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây