kế hoạch giáo dục môn thể dục

Thứ sáu - 21/03/2014 05:22
kế hoạch gd môn thể dục
CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
Đồng Tân, ngày 10 tháng 9 năm 2013
 
KỂ HOẠCH GIÁO DỤC
NĂM HỌC 2013-2014
 
 
 
PHẦN I :NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
       
1. Căn cứ công văn số 430/ GDĐT – KH ngày 16/9 /2013 của phòng giáo dục và đào tạo Hữu Lũng  v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2013-2014
2. Căn cứ công văn số 405/ PGD &ĐT – THCS ngày 26/8/2013 của phòng giáo dục và đào tạo Hữu Lũng hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014
           3. Căn cứ kế hoach số 41/ KHNH ngày  9 / 9 /2013 về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của trường THCS Đồng Tân
          Căn cứ tài liệu phân phối chương trình của bộ giáo dục năm 2010 và bộ chuẩn kiến thức kỹ năng, mục tiêu giáo dục thể chất trong trường phổ thông.
 Căn cứ vào chất lượng khảo sát đầu năm học các chỉ tiêu thi đua và các phong trào thi đua.
 Căn cứ vào khả năng của giáo viên ;điều kiện thực tế về dụng cụ sân bãi điều kiện kinh tế của địa phương.
Tôi xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2013 – 2014 như sau:
 
PHẦN II: NỘI DUNG KẾ HOẠCH
 
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  1. Thuận lợi
a. Giáo viên
-    Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu và đồng nghiệp.
-    Bản thân được đào tào chính quy, đã công tác nhiều năm trực tiếp giảng dạy nên có được một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
       -    Có lòng yêu nghề, nhiệt tình trong công việc, tận tụy với học sinh, được học sinh và phụ huynh tin yêu.
       b. Học sinh
       - Đa số các em là con em có cha mẹ làm nông nghiệp nên thường xuyên được tham gia lao động do đó các em có sức khỏe tốt.
  1. Khó khăn
    a. Giáo viên
      - Là giáo viên nữ tuổi đời đã cao nên cũng gặp phải một số khó khăn nhất định trong việc giảng dạy một số môn thể thao tự chọn như : Bóng đá
         b. Trang thiết bị phục vụ bộ môn        
       -  Sân bãi : Chưa có nhà tập, sân tập đủ tiêu chuẩn, thày trò phải tập luyện ở những nơi không đảm bảo vệ sinh tập luyện (sân không đủ kích thước để học chạy 60m và chạy bền , sân chưa đủ  bóng cây).
      - Dụng cụ :  Dụng cụ phục vụ cho việc dạy và học cho giáo viên và học sinh  không đầy đủ(Đa số dụng cụ được cấp phát đã không còn sử dụng được:Xà, cột nhảy cao, đệm)
          c. Học sinh
      - Thể lực của một số em còn yếu và có em chưa ham thích bộ môn.
     - Trường ở địa bàn 90% là con em có cha mẹ làm nông nghiệp nên nhiều bậc phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc học tập, rèn luyện của con, chưa tạo điều kiện cho con tham gia các hoạt động tập thể.
 
II/ MỤC TIÊU,NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC
  1. Mục tiêu 1: Nâng cao chất lượng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
1.1.Các nhiệm vụ và chỉ tiêu
 - Ý thức tư tưởng ,chính trị,chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước:
+ Chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành tốt mọi sự phân công của nhà trường.
+Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành phát động.
- Đạo đức ,lối sống  nhà giáo,tác phong ,quan hệ với nhân dân,đồng nghiệpvà học sinh:
+ Đoàn kết thân ái với đồng nghiệp, khu dân cư và địa phương nơi cư trú.
          + Luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, cầu tiến.
-Ý thức tổ chức kỉ luật: Đảm bảo ngày, giờ công lao động.
1.2. Các biện pháp thực hiện:          
 - Thực hiện đúng, đủ các văn bản quy phạm pháp luật do các cấp ban ngành đề ra.
 - Nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ và quyền hạn của người công dân xã hội chủ nghĩa.
- Học hỏi đồng nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Nêu cao tinh thần tự phê bình và  phê bình.
  1. Mục tiêu 2 :Phát triển trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
 2.1. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu
          a. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy: Thực hiện có chất lượng và hiệu quả
- Dạy thể dục 7ABC;8ABCD; 9AB: 100% đạt yêu cầu (Đ)
- Thực hiện chế độ thao giảng,dự giờ:
Thao giảng:  2 tiết/HK  ( cấp trường)
Dự giờ đồng nghiệp : 18 tiết / năm
-  Thiết kế và giảng dạy bằng giáo án điện tử: Số bài 1 bài giảng
-  Thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học:
   + Biện pháp nâng cao chất lượng bài tập thể dục liên hoàn  cho học sinh lớp 9
-  Phổ cập tin học : Soạn thảo văn bản
          b. Thực hiện công tác ngoại khoá.
- Tổ chức một số trò chơi dân gian cho học sinh trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
          c. Công tác khác: Hoàn thành tốt công việc được giao
     2.2. Các biện pháp thực hiện
          a. Đối với giáo viên
- Thực hiện đúng phân phối chương trình và thời khóa biểu
- Thực hiện theo đúng chuẩn kiến thức kỹ năng
- Thực hiện đúng kế hoạch của tổ, của trường và của ngành
- Thực hiện đúng chế độ về kiểm tra đánh giá và cho điểm theo đúng thông tư, quyết định của bộ, của sở giáo dục quy định.
- Sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học được cấp phát.
- Tham gia đầy đủ, có hiệu quả các lớp bồi dưỡng chuyên môn do ngành chức năng tổ chức.  
- Sử dụng đầy đủ, có hiệu quả  thiết bị dạy học, tư liệu bộ môn được cấp
   + Tỉ lệ sử dụng :  90%
          b. Đối với học sinh
- Có biện pháp với từng đối tượng học sinh: thường xuyên gần gũi để hiểu được tâm tư tình cảm của các em.
- Động viên, phê bình đúng lúc.
- Thường xuyên tổ chức các trò chơi phù hợp với nội dung bài học và khả năng của HS
- Thường xuyên ra bài tập và kiểm tra việc tập luyện của học sinh năng khiếu         
    2.3 Kết quả thực hiện nhiệm vụ giảng dạy:
- Năng lực giảng dạy qua thao giảng kiểm tra,đánh giá nhà trường: Giỏi
+Tỉ lệ  tiết dạy đổi mới PP dạy học tích cực: 90%
+Xếp loại  tiết dạy qua thao giảng: Giỏi
+Xếp loại qua tiết dạy dự giờ KT  của tổ, nhà trường: Giỏi
- Đăng kí chất lượng bộ môn : 100% đạt yêu cầu( Đ)
   3.Mục tiêu 3: Thực hiện nhiệm vụ khác được giao
     3.1. Các nhiệm vụ và chỉ tiêu
- Công tác phụ trách thể dục thể thao: Hoàn thành việc ôn luyện và tham dự ĐHTDTT năm 2013.
- Công tác phổ cập THCS : Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- Công tác thông tin,báo cáo: Thực hiện đúng thời gian, chính xác.
- Các hoạt động đoàn thể:Tham gia nhiệt tình, đúng chức năng nhiệm vụ được phân công
   3.2. Các biện pháp thực hiện
          a. Công tác giảng dạy và huấn luyện
- Nội dung chương trình giảng dạy
  1. Lý thuyết:
   - Lợi ích tác dụng của việc tập luyện TDTT.
   - Phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh, sức bền.
 2. Thể dục:
  - Ôn đội hình đội ngũ.( Lớp 7,8)
       - Học bài thể dục phát triển chung lớp 7 (9 động tác) và bài thể dục phát triển chung 35 nhịp cho cả nam và nữ lớp 8; Bài TD phát triển chung 45 nhịp cho nam, 45 nhịp cho nữ lớp 9.    
 3. Điền kinh:
 - Chạy ngắn.
 - Chạy bền.
  - Bật nhảy
  - Nhảy cao.
  - Nhảy xa.
 4.  Đá cầu.
5. Môn thể thao tự chọn:
  - Cầu lông
  - Bóng chuyền mi ni.
      * Kiến thức trọng tâm:
         - Rèn luyện tốt các kĩ  năng: Đội hình đội ngũ, bài thể dục liên hoàn cho nam và nữ.
         - Rèn luyện phát triển các tố chất như: sức bền, sức nhanh, sức mạnh, sự khéo léo thông qua các môn: chạy bền, chạy nhanh, nhảy cao, nhảy xa và các môn thể thao tự chọn.
       * Kĩ năng cần đạt được:
        - Vận dụng tốt các phương pháp giảng dạy đặc trưng của bộ môn giúp trang bị cho học sinh toàn bộ các kiến thức trọng tâm của chương trình theo đúng chuẩn kiến thưc, kĩ năng từ đó giúp học sinh có những ham thích trong học tập bộ môn.
- Xây dựng kế hoạch đầy đủ, chi tiết, phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm và ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp cũng như của trường
- Sử dụng các phương pháp giảng dạy đạt hiệu quả, phù hợp với nội dung bài dạy:
          + Phương pháp giảng giải và làm mẫu
          + Phương pháp phân đoạn và hoàn chỉnh
          + Phương pháp tập luyện
          + Phương pháp trò chơi .
          + Phương pháp trọng tài và thi đấu
 - Đối với các ®ội tuyển :
         + Luôn gần gũi với học sinh, ra bài tập về nhà, kiểm tra kết quả tự rèn luyện, huấn luyện học sinh nâng cao thành tích tham gia đạt kết quả tốt nhất.
          b. Các công tác khác
- Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, c¸c trß ch¬i d©n gian gi÷a c¸c tiÕt ra ch¬i.
- Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của ban giám hiệu
- Thực hiện tốt theo sự phân công của cán bộ phụ trách
     3.3 Danh hiệu thi đua
- Lao động tiên tiến
 
III/LỘ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thời gian Nội dung công việc Thực hiện Bổ sung, đánh giá, rà soát
8/2013 -Tham gia tuyển sinh học sinh đầu cấp ( Lớp 6)
-Thực hiện các nội dung theo phân phối chương trình và thời khoá biểu
-Tham gia công tác  phổ cập giáo dục THCS
- Nộp báo cáo thống kê đầu năm đúng quy định
- Học chính trị hè
- Kiểm tra khảo sát đầu năm để xây dựng kế hoạch bộ môn
 
 
 
 
 
 
177/197=
98,9% Đạt
 
9/2013 -Thực hiện các nội dung theo phân phối chương trình và thời khoá biểu
- Tham dự lễ khai giảng năm học .
-Hưởng ứng và chấp hành tốt luật an toàn giao thông và văn hoá giao thông 
-Dự giờ đồng nghiệp: 2 giờ
- Kiểm tra đánh giá HS  (KT thường xuyên cho khối 8); 1/3 cho HS khối 7,9
-Nộp các loại báo cáo, kế hoạch đúng quy định
- Hoàn thiện hồ sơ PCGDTHCS
- Tham dự hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác giáo viên chủ nhiệm lớp”
- Phát hiện học sinh có năng khiếu- hướng dẫn học sinh năng khiếu tập luyện
   
10/2013 -Thực hiện các nội dung theo phân phối chương trình và thời khoá biểu .
-Tham gia hội giảng cấp trường
-Ra bài tập cho học sinh năng khiếu- Kiểm tra thành tích học sinh năng khiếu
- Kiểm tra đánh giá HS theo quy định
 
   
11/2013 -Thực hiện các nội dung theo phân phối chương trình và thời khoá biểu
-Dự giờ động nghiệp : Theo kế hoạch của tổ
-Tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do trường tổ chức
-Giúp đỡ học sinh yếu hoàn thành bài tập
-Luyện tập đội tuyển HS tham dự ĐHTDTTtheo kế hoạch của trường.
- Tham dự hội thảo: “…. ” cấp trường.
   
12/2013 -Thực hiện các nội dung theo phân phối chương trình và thơì khoá biểu
- Dự giờ đồng nghiệp: 1 ->2 giờ
- Kiểm tra việc rèn luyện của học sinh yếu
- Lập kế hoạch luyện tập chuẩn bị kiểm tra học kỳ I
- Ôn các kỹ năng ĐHĐN chào mừng ngày quốc phòng toàn dân.
   
1/2014 - Thực hiện các nội dung theo phân phối chương trình và thơì khoá biểu
- Dự giờ đồng nghiệp:  1 -> 2 giờ
- Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (Chạy ngắn, bật xa tại chỗ)
- Kiểm tra học kỳ I theo kế hoạch của ban giám hiệu
- Sơ kết học kỳ
 
 
 
 
 
- §¹t chØ tiªu bé m«n: 100% Đạt
 
 
2/2014 - Thực hiện các nội dung theo phân phối chương trình và thơì khoá biểu
- Dự giờ đồng nghiệp: 1-2 giờ
- Giao bài tập để học sinh tập luyện trong thời gian nghỉ tết nguyên đán
- Rèn thể lực sau tết
- Tham dự hội thảo: “…..”cấp trường.( Theo kế hoạch của trường)
   
3/2014 - Thực hiện các nội dung theo phân phối chương trình và thơì khoá biểu
-Tham gia hội giảng cấp trường
- Dự giờ đồng nghiệp ( theo kế hoạch của tổ)
- Có kế hoạch giúp đỡ học sinh yếu tập luyện
- Ra bài tập cho học sinh có năng khiếu của các nội dung
-Tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do trường, phòng tổ chức
   
4/2014 -Thực hiện các nội dung theo phân phối chương trình và thời khoá biểu
- Dự giờ đồng nghiệp: 2 giờ
- Kiểm tra thử môn chạy bền ( theo nhóm sức khoẻ )
- Kiểm tra việc rèn luyện của học sinh yếu và kết quả tập luyện của học sinh năng khiếu .
 
   
5/2014 - Thực hiện các nội dung theo phân phối chương trình và thơì khoá biểu
- Kiểm tra đánh giá thể lực học sinh (Chạy bền, Nằm sấp chống tay)
- Luỵên tập;Kiểm tra kỳ II Theo kế hoạch của ban giám hiệu
 -Tổng kết năm học . Công bố kết quả học tập tới học sinh
  
 
 
 
 
- §¹t chØ tiªu bém«n: 100% Đạt yêu cầu (Đ)
 
 
6/2014 - Ra bài tập cho học sinh luyện tập trong hè
- Thực hiện các công việc khác theo kế hoạch các cấp lãnh đạo.
   
 
IV. ĐỀ XUẤT
1. Với tổ chuyên môn
- Tham mưu với lãnh đạo trường động viên giáo viên và học sinh lớp chủ nhiệm tham gia giải TDTT các cấp.
2.Với lãnh đạo trường
 - Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc giảng dạy và tập luyện đội tuyển các môn.
- Chuẩn bị về kinh phí cho việc tham gia ĐHTDTT  các cấp đạt kết quả tốt.
- Tham mưu các cấp chính quyền , đại diện cha mẹ học sinh tạo điều kiện cho con em tham gia có chất lượng các hoạt động ngoại khóa của bộ môn.
 
                                                                               NGƯỜI VIẾT
 
 
 
                                                                               NGUYỄN THỊ THANH THỦY
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thuỷ

Nguồn tin: sáng tác

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 12 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:10

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 16 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:18

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 41 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây