Tìm kiếm văn bản
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 giao án 21/01/2019 giao an
2 giao an 21/01/2019 giao an
3 Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản 15/01/2019 THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,
Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
4 Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC 15/01/2019 Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ TỰ NHẬN THỨC
5 Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI 15/01/2019 Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN
6 Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh 15/01/2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
___________
Số: 58/2011/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại
học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông


Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông và Thông tư số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
7 Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục 15/01/2019 THÔNG TƯ
Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và
công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
8 kiểm tra 1 tiết anh 9 mới 13/12/2018 kiểm tra 1 tiết anh 9 mới
9 Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2 13/12/2018 Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019
10 Kế hoạch trường học công viên 04/12/2018 PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG
TRƯ¬ỜNG THCS ĐỒNG TÂNSố: /KH -THCV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Tân ngày 24 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC CÔNG VIÊN
Năm học 2018 - 2019

Thực hiện chỉ đạo của phòng GD&ĐT Hữu Lũng về thực điểm mô hình "Trường học-công viên", trường THCS Đồng Tân xây dựng kế hoạch theo 5 nội dung quy định tiêu chuẩn công nhận "Trường học-công viên" như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Giáo dục học sinh cách sống khỏe mạnh; ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp, môi trường sống xung quanh.
- Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo cho học sinh một môi trường học tập và sinh hoạt, vui chơi an toàn, sạch sẽ.
- Thông qua phong trào trên nhằm tăng cường, kiện toàn công tác quản lý của nhà trường, sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.
- Tuyên truyền, giáo dục cho CB, GV, NV và học sinh đối với việc tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo, trường - lớp luôn “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn.
- Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm, trong sạch, lành mạnh đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.
- Có kỹ năng quan sát, cảm nhận về môi trường, có nhu cầu cải thiện môi trường lớp học và trường học.
- Giữ gìn và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ và chăm sóc môi trường trường học, thể hiện thái độ đối xử thân thiện với môi trường.
- Tạo được những thay đổi quan trọng trong nhà trường về ý thức bảo môi trường và tích cực làm cho nhà trường ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp hơn.
- Phấn đấu đạt các tiêu chí qui định và trường học Xanh - Sạch - Đẹp an toàn một cách vững chắc.
- Nhà trường là nơi phát huy tốt việc tuyên truyền gián tiếp đến cộng đồng, cùng địa phương thực hiện xã nông thôn mới.
II. Nội dung thực hiện các tiêu chí cụ thể
1. Thực trạng
1.1. Thuận lợi
Năm học 2018-2019 trường mới được xây dựng và chuẩn bị được đưa vào sử dụng, các phòng chức năng, khu hiêu bộ, cảnh quan sư phạm được quy hoạch hài hoà, đẹp mắt. Cơ sở vật chất được đầu tư tương đối đầy đủ đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định cho trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ chính quyền địa phương, Lãnh đạo UBND Huyện, phòng GD&ĐT Hữu Lũng về thực hiện xây dựng mô hình " Trường học - Công viên". Song song cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là sự phối hợp nhiệt tình của các bậc phụ huynh trong việc quyên góp ủng hộ ngày công lao động vệ sinh trường lớp, ủng hộ cây xanh, cây cảnh trang trí góc thiên nhiên, mua tặng lớp những đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục như: sơn sửa dẫy nhà cũ, lát lại một số nền phòng học đã bị bục, lắp thêm bóng điện, quạt cho các phòng học…góp phần đạt hiệu quả cao trong thực hiện xây dựng mô hình "Trường học - công viên". Đội ngũ CBGVNV có năng lực, trình độ chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.
1.2. Khó khăn
Đây là một nội dung được thực hiện trong năm học này, do đó nhà trường còn bỡ ngỡ trong công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo CBGVNV thực hiện. Số lớp khá đông , số các phòng học chức năng chưa đầy đủ. Một số ít học sinh chưa được gia đình quan tâm, phối hợp dạy dỗ. Đa số các em là con em nông thôn, nên nhận thức của các em chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu kinh nghiệm do đó nhà trường gặp khó khăn cho trong công tác bố trí công việc. Kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng, cải tạo khuôn viên trường học chưa đồng bộ mà phải dần từng bước. Một số giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cùng hưởng ứng thực hiện xây dựng mô hình " Trường học - công viên"
2. Nội dung
- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn"; tổ chức rà soát các tiêu chí trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn" theo hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo về kế hoạch “ Xây dựng trường học Xanh- Sạch- Đẹp và An toàn” năm học 2018-2019 để có căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong trường- lớp.
- Phân công trách nhiệm cho các thành viên chăm sóc cây xanh, sửa chữa CSVC.
- Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng từng tiêu chí về xây dựng “Xanh - sạch - đẹp”.
- Kiểm tra việc trang trí lớp, vệ sinh lớp - trường học, VSATTP và sức khỏe để đảm bảo an toàn cho HS trong thời gian ở trường (theo kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường đã đề ra trong năm học)
- Thực hiện nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong các môn học chính khóa cho các em học sinh.
3. Nội dung cụ thể
3.1. Nội dung xanh
+ Trồng và chăm sóc cây bóng mát: Phân công cho học sinh các lớp trực tuần tiếp tục chăm sóc cây bóng mát hiện có trong sân trường.
Mỗi năm nhà trường có kế hoạch cắt tỉa cành nhằm tạo vẻ mỹ quang và vừa đề phòng tai nạn có thể xảy ra cho học sinh trong lúc vui chơi trên sân trường.
+ Trồng cây cảnh, hoa kiểng: Phát động phong trào trồng và chăm sóc cây trồng trong từng lớp tại bồn hoa, dưới gốc cây, trước hành lang và trong lớp học. Trong năm học tổ chức chấm điểm thi đua giữa các lớp ít nhất 2 lần để từ đó đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trong nhà trường.
+Trồng chăm sóc cỏ, chuỗi ngọc: Trồng thảm cỏ, hình chữ nhật, trồng thành hàng dài bên lối đi, trồng dưới cây bóng mát; chọn cây dễ kiếm và dễ trồng ở địa phương. Giao cho các lớp chăm sóc, giao bảo vệ sửa sang cắt tỉa cây cảnh, chăm tưới thường xuyên, hàng ngày.
- Trong dịp lễ tết trồng cây, các ngày lễ kỷ niệm, nhà trường tổ chức trồng cây để góp phần giáo dục truyền thống cho học sinh.
+ Vườn thuốc nam: Phân công cho các chi đoàn thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp. Tổ chức trồng ít nhất 15 loại cây thuốc nam điều trị bệnh thông thường để qua đó làm xanh hoá trường học và giới thiệu cho học sinh biết về tác dụng của mỗi loại cây thuôc Nam trong điều trị các bệnh thông thường. Thường xuyên chăm sóc các loại cây đã trồng.
3.2. Nội dung sạch
+ Xử lí rác
- Tổ chức tốt hoạt động với chủ đề “Quản lý và xử lý tốt rác thải” nhằm hướng dẫn thực hành các hoạt động xử lý rác trong nhà trường như: bỏ rác đúng nơi qui định, nhặt rác trên sân trường, gom rác vào giỏ chứa chuyển đến nơi tập kết rác để nhân viên đem đổ, Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán “gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn”
- Thông qua hoạt động thực hành, từng giáo viên phụ trách lớp giáo dục học sinh giữ gìn Sạch - Đẹp và qua đó tăng cường giao dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp để góp phần tốt việc giữ gìn và bảo vệ môi trường ngày càng lành mạnh.
- Trang bị đầy đủ các thùng rác để đặt tại mỗi lớp học, phía trước hành lang các lớp và ở một số gốc cây bóng mát. Hàng ngày lớp phân đội trực nhật sẽ gom rác vào và mang đên nơi tập kết rác để xe vệ sinh mang đi xử lý.
- Ngoài việc xử lý rác thải, Đoàn trường giáo dục học sinh biết tận dụng rác thải để làm kế hoạch nhỏ bằng cách phân loại rác còn tái xử dụng được để thực hiện hành vi tiết kiệm.
- Không mua đồ ăn nước uống mang lên lớp trong sinh hoạt 15 phut và giờ ra chơi.
+ Hệ thống nước
Nhà trường tiêp tục quản lý tốt hễ thống nước lọc đặt tại nhà chờ và phòng hội đồng để GV và học sinh sử dụng. Thường xuyên bảo dưỡng các máy bớm máy hiện có để phục vụ khu tập thể cho cho giáo viên và nhà vệ sinh học sinh.
Tổ chức nấu nước chín và thực hiện bình lọc nước được đặt tại văn phòng, phòng truyền thống và thư viện để phục vụ cho giáo viên và học sinh.
+ Xây dựng nhà vệ sinh
- Nhà trường có kê hoạch đảm bảo vệ sinh chung, tổ chức quét dọn ít nhất 2 lần trong ngày.
- Từng giáo viên chủ nhiệm lớp qua các tiết sinh hoạt cuối tuần có chú ý giáo dục học sinh thực hiện tốt các hành động giữ vệ sinh để thế hiện được các yếu tô về hành vi văn minh, lịch sự trong môi trường giáo dục.
3.3. Nội dung đẹp
- Lớp học trang trí đẹp sạch sẽ, vệ sinh.
- Phòng học thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và bố trí hợp lý mang tính thẫm mỹ cao.
- Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy, viết bẩn lên bàn ghế; bảo quản tốt đồ dùng trong lớp và của nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội trong trường học.
- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh quan sư phạm để thực sự đạt tiêu chuẩn ” Xanh - sạch - đẹp”, an toàn trong trường học.
- Học sinh mặc đồng phục nhà trường khi tham gia các hoạt động nhà trường, nghiêm cấm nhuộm tóc, xăm trổ.
3.4. Nội dung an toàn
+ Về phòng chống cháy nổ:
Giáo dục học sinh về ý thức chấp hành nội qui phòng cháy chữa cháy theo qui định.
Có trang bị đủ bình chữa cháy và các phương tiện phục vụ chữa cháy cho các phòng chức năng và dãy phòng học.
+ Về chống tai nạn thương tích:
Thường xuyên chặt những cây quá cao trong khu vực trường để khỏi bị ngã đổ.
Thường xuyên phân công cho bảo vệ sửa chữa những bàn ghế hư hỏng đảm bảo an toàn cho học sinh ngồi học.
Trang bị dụng cụ tập thể dục thể thao, loại bỏ những dụng cụ không chắc chắn để đảm bảo an toàn cho học sinh sử dụng.
+ Phòng ngừa đánh nhau bạo lực trong nhà trường
Hàng tuần giao cho BGH Đoàn trường, GVCN giáo dục ý thức các em phải biết nhường nhịn không gây gổ đánh nhau.
Giáo viên bộ môn kết hợp với giáo viên phụ trách nhắc nhở học sinh không đem các vật bén nhọn nguy hiểm vào trường, không đùa giỡn gây gổ trong giờ ra chơi.
+ Về phòng ngừa tai nạn giao thông
Hàng tuần BGH, Bí thư đoàn trường, GVCN tuyên truyền giáo dục các em về ý thức thực hiện an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Tổ chức các Hội thi về giáo dục ATGT .
Trong giờ học phân công cho bảo vệ trực đóng, mở cửa theo quy định, không cho học sinh ra ngoài trong giờ ra chơi, bảo vệ không cho người lạ vào trường .
Khuyến khích những học sinh ở xa tới trường bằng xe đưa đón. Tuyệt đối không đi xe phân khối lớn đến trường và gửi xe trước nhà dân.
+ Về phòng ngừa đuối nước:
Phân công cho giáo viên theo dõi quản lý học sinh ngoài giờ, nhắc nhở không cho đi chơi, la cà, tắm sông, ao hồ.
Nhắc nhở học sinh khi đi học qua những nơi cầu ngập phải có người lớn đi cùng.
Khích học sinh tập bơi lội khi có người lớn trông giữ
Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Nâng cao ý thức về công tác VSATTP cho CB,GV, CNV về thực hiện các pháp lệnh, qui định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các động vật, gia cầm…
Giáo dục cho học sinh tham gia đảm bảo VSATTP như: vệ sinh cá nhân trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh trường, lớp và các hành vi văn minh nơi công cộng.
Triển khai công tác y tế trong trường học để thực hiện tốt các hoạt động đạt hiệu quả về chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho học sinh : Kiểm tra VSATTP, vệ sinh môi trường - công trình vệ sinh; Sơ cứu kịp thời những tai nạn xảy ra cho học sinh ….
Qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp từng thành viên trong nhà trường có quan tâm việc giáo dục học sinh về an toàn thực phẩm như: không mua qua bánh hàng rong nhất là các thức ăn, nước uống bày bán trước cổng trường. Nên ăn những quà bánh có đăng ký nơi sản xuất và hạn sử dụng.
III. Biện pháp thực hiện
1. Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và phụ huynh xây dựng cảnh quan trường lớp xanh- sạch- đẹp, an toàn và thân thiện.
Chính quyền nhà trường đã phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh tổ chức các buổi lao động công ích: cuốc đất, san nền, đổ cát làm sân luyện tập chuyên đề vận động. Trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh, trang trí góc thiên nhiên của lớp và “Bồn hoa cây cảnh ” của nhà trường, nhờ đó mà cảnh quan của nhà trường ngày càng khang trang, xanh, sạch và đẹp
Phối hợp với Đoàn thanh niên trang trí tạo góc thư viện ngoài trời với các hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động hấp dẫn, huy động phụ huynh quyên góp sách, truyện tranh làm phong phú môi trường sách. Phân công cho từng lớp, từng bộ phận có trách nhiệm chăm sóc cây xanh các khu vực xung quanh sân trường, gắn liền việc đánh giá kết quả với bình xét thi đua hàng tháng, qua đó CBGVNV đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và tạo được khuôn viên trường học luôn xanh, sạch và đẹp
Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua gắn liền các ngày lễ lớn, với chủ đề, chủ điểm một cách hợp lý như: Thi làm đồ dùng tự tạo. Thi trang trí lớp tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện, trong hội thi có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh.
Làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh và các tổ chức xã hội.
2. Xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa, an toàn, tạo mối quan hệ thân thiện giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh trong trường.
Xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá giữa các thành viên trong nhà trường. Giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với phụ huynh học sinh; giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên phải thực sự thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh. Gắn việc thực hiện quy tắc đó vào việc thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng năm. Chính vì vậy tập thể CBGV,NV trong trường luôn tạo đươc sự đoàn kết, đồng thuận trong công tác.
Mỗi cán bộ giáo viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc. Đoàn kết, chia sẻ, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong nhà trường thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường, tăng cường các hoạt động tập thể, vui chơi giải trí, bảo đảm sức khoẻ và điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, giáo viên.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Nhà trường ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”
Ban chỉ đạo sẽ phân công các thành viên phụ trách cụ thể các công việc:
- Trưởng ban: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chung.
- Phó ban: Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi việc giáo dục tích hợp môi trường của giáo viên
- Chủ tịch CĐCS: Phát động phong trào thi đua trong CBGVNV nhà trường,
- Bí thư Chi đoàn: Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên chi đoàn.
- Kế toán - Bảo vệ: Kiểm tra, sửa chữa bảo quản CSVC.
2. Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện giữ gìn trường, lớp sạch - đẹp
trồng và chăm sóc cây xanh của từng khối, lớp và các bộ phận trong trường học để động viên khen thưởng kịp thời.
3. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết
đúng thời gian qui định, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những thành tích tốt và phê bình, góp ý những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” và An toàn đã được phát động trong toàn trường.
V. Kế hoạch tháng
Tháng Nội dung công việc Ghi chú
08/2018 - Thành lập ban chỉ đạo “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn năm học 2018 -2019.
- Ban lao động kiểm tra vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, các điều kiện phòng cháy chữa cháy chuẩn bị năm học 2018- 2019.
- Ban lao động xây dựng kế hoạch lao động trình BGH duyệt.
- GVCN cho lớp lao động theo kế hoạch đã phân công.
- BGH phối hợp Y tế học đường kiểm tra sức khỏe của học sinh chuẩn bị cho năm học mới.
- Trang trí lớp học theo mô hình trường học mới
09/2018 - TPTĐ phối hợp GVCN tuyên truyền GV, HS nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; phát động phong trào “Trường học không có rác”.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, Ban lao động phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Ban lao dộng kiểm vệ sinh trường, lớp; Các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh.
- KT trang trí lớp, phân công các lớp chăm sóc cây xanh trong trường.
- Đoàn thanh niên Phân công các lớp chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu vực trên sân trường.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’
- Chữ thập đỏ lên kế hoạch trồng thêm các loại cây thuốc nam.
- Đoàn thanh niên phát động phong trào gây quỹ để xây dựng công trình thanh niên. Lập kế hoạch xây dựng “Vườn rau thanh niên”
- Hướng dẫn cho học sinh trồng và chăm sóc vườn rau thanh niên
- Công đoàn phát động phong trào “Trường học không khói thuốc”
10/2018 - Đoàn thanh niên phối hợp ban lao động xây dựng lại hòn non bộ, trồng cỏ xanh trước cổng trường.
- Tổ chức một số hoạt động về giáo dục môi trường cho HS thông qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh hoạt.
- KT việc thực hiện các tiêu chí: “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn trong nhà trường.
- Bổ sung thêm cây thuốc nam vào vườn cây thuốc nam của trường.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, Ban lao động phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Tiếp tục phát động phong trào “Trường học không có rác”.
- Hướng dẫn cho học sinh trồng và chăm sóc vườn rau thanh niên
11/2018 - KT việc thực hiện giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ, TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ xây dựng vườn hoa bên hông nhà hiệu bộ.
- Kiểm tra việc mang quà ăn vặt lên lớp tại các khối lớp.
- Ban nề nếp kiểm tra học sinh ăn quà vặt và hút thuốc lá…
12/2018 - Kiểm tra sửa chữa, bổ sung CSVC, các trang thiết bị để nâng cao môi trường “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”
- Kiểm tra các thiết bị phòng chống cháy nổ
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
01/2019 - Kiểm tra việc thực hiện VS môi trường theo các tiêu chí “xanh - sạch - đẹp - an toàn”.
- Sơ kết việc triển khai “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong HKI
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
- Phân công các lớp trực tuần tưới cây trong khuôn viên trường.
02/2019 - Đoàn thanh niên, GVCN tuyên truyền nghiêm cấm học sinh buôn bán, sử dụng pháo trong Tết nguyên đán.
- VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết .
- Phân công trực Tết bảo quản CSVC.
- KT vệ sinh môi trường sau nghỉ Tết.
- Phân công bảo vệ tưới cây trong khuôn viên trường, mua hoa, chăm sóc hoa trong tết nguyên đán.
03/2019 - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sữa chữa CSVC, các trang thiết bị và sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ trong trường học.
- Ban lao động, y tế nhà trường kiểm tra việc dọn dẹp vệ sinh ở nhà vệ sinh học sinh.
- kiểm tra việc vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm tại trường.
04/2019 - Xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
- Phân công các lớp trực tuần tưới cây trong khuôn viên trường
05/2019 - Tổng kết công tác phong trào “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong năm học 2018 -2019.
- Tổng VS toàn trường chuẩn bị tổng kết năm học 2018-2019.
- Lên kế hoạch cho học sinh dọn vệ sinh toàn trường, cắt cây xanh, chăm sóc cây xanh, chuẩn bị cho kì thi vào 10.
- GVCN và các lớp bàn giao lại toàn bộ cơ sở vật chất trước khi nghỉ hè. Ban lao động kiểm tra lại cơ sở vật chất chuẩn bị cho kì thi vào 10.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Khuyến khích học sinh tập bơi lội phòng chông đuối nước trong thời gian hè.

Trên đây là kế hoạch xây dựng trường học công viên năm học 2018-2019 của trường THCS xã Đồng Tân!


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng

Vũ Mạnh Cường TRƯỞNG BAN


Lý Thị Hoàng Yến
11 kế hoạch trải nghiệm 04/12/2018 HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN HỮU LŨNG
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
ĐỘI TNCS HỒ CHÍ MINHĐồng Tân, ngày 28 tháng 2 năm 2017
Số: 05/KH-LĐ
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH ĐI TRẢI NGHIỆM, THỰC TẾ
VỚI CHỦ ĐỀ: “ NOI GƯƠNG ANH BỘ ĐỘI”
Năm học: 2016 - 2017

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ kế hoạch năm học của Liên Đội trường THCS Đồng Tân
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội trường THCS xã Đồng tân. HĐĐ trường THCS xã Đồng Tân lập kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học tập, trải nghiệm thực tế tại “Trung đoàn 141” với chủ đề “ Noi gương anh bộ đội” thay cho hoạt động mít tinh chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 như sau:
II. MỤC ĐÍCH
- Hướng tới chủ đề hoạt động Đội tháng 3 chào mừng ngày thành lập Đoàn
- Giúp học sinh mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh, luôn tự tin, mạnh dạn trong các hoạt động tập thể.
- Giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh như kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự quản, ý thức kỷ luật qua đó các em biết được các nội quy, nề nếp, tác phong anh bộ đội cụ Hồ.
- Giáo dục học sinh ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước đem lại sự hòa bình cho dân tộc. Có thái độ yêu quý, tôn trọng các chú bộ đội, thể hiện ước mơ của mình về tương lai sau này.
- Qua đó giáo dục các em lòng yêu quê hương, đất nước tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của dân tộc ta.
II. Nội dung:
- Tham quan phòng truyền thống của Trung đoàn 141.
- Tổ chức cho học sinh tham quan, hướng dẫn về nội quy, nề nếp sinh hoạt, các kỹ năng tự phục vụ, ý thức kỷ luật, tác phong anh bộ đội cụ Hồ.
- Thăm quan mô hình tăng gia của các chú bộ đội
- Tạo điều kiện cho học sinh tham quan, học tập, rèn luyện mình theo gương các anh bộ đội cụ Hồ, các em được học cách vệ sinh cá nhân, học gấp chăn màn một cách nhanh gọn, sử dụng và để đồ dùng ngăn nắp khoa học, được tham quan thực tế nhà trưng bầy của trung đoàn, khu tăng gia của các đơn vị, và học tập cách sinh hoạt cũng như huấn luyện trong đơn vị. nhằm trang bị kiến thức cho các em từ thực tế, để các em thấy bản thân các em cần phải rèn luyện và phấn đấu như các anh bộ đội. Qua những hoạt động đó nhằm rèn kĩ năng sống cho học sinh.
- Giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc.
- Đảm bảo đợt đi học tập, trải nghiệm thực tế tại “Trung đoàn 141” đạt kết quả tốt, vui vẻ, an toàn, bổ ích và đảm bảo sức khỏe.
III. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN
1. Đối tượng tham gia:
Lưu ý: Đây là một hoạt động lớn thay cho hoạt động 26/3 một hoạt động tập thể của toàn Liên Đội, nên yêu cầu các em học sinh tham gia đầy đủ.
* Học sinh: Là học sinh có hạnh kiểm đạo đức đạt từ khá trở lên đang học tập tại trường THCS xã Đồng Tân năm học 2016 – 2017.
* Ban tổ chức gồm:
- Ban giám hiệu: 02
- TPT Đội: 01
- Cán bộ y tế nhà trường: 01
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp: 14 GVCN (hoặc phụ huynh học sinh của lớp đó)
* Đại biểu gồm:
- 1 Đại biểu đại diện cho Đoàn xã Đồng Tân
- 1 Đại biểu đại diện UBND xã Đồng Tân
- 1 Đại biểu đại diện Đảng ủy xã Đồng tân

2. Thời gian: 01ngày (dự kiến ngày thứ 6 ngày 17/3/2017)
3. Địa điểm: Trung đoàn 141 – Hữu Lũng Lạng sơn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị.
a. Thành lập ban tổ chức:
- Đ/c Lý Thị Hoàng Yến - TPT Đội - Trưởng đoàn - Phụ trách chung
- Đ/c Đào Văn Tuyên - BT Đoàn trường - Phó đoàn - Phụ trách quản lí đoàn HS
- Đại điện hội cha mẹ học sinh – Phó đoàn – Phụ trách hợp đồng xe du lịch
- Các GVCN hoặc phụ huynh - Ủy viên – phụ trách HS của lớp mình
b. Phân công trách nhiệm:
* Trưởng đoàn : Đ/C Lý Yến
+ Liên hệ các địa điểm học tập trải nghiệm, phương tiện đi lại.
+ Lên kế hoạch đi học tập trải nghiệm
+ Báo cáo hoạt động trải nghiệm đến các cơ quan có chức năng.
+ Chỉ đạo chung trong quá trình đi trải nghiệm.
* Phó đoàn : Đ/C Đào Tuyên
+ Phối hợp với GVCN: thông báo kế hoạch tới phụ huynh.
+ Lấy danh sách HS đi trải nghiệm từ GVCN, và chia xe
+ Có trách nhiệm thu tiền Từ GVCN
+ Điều hành học sinh trước và sau khi đi trải nghiệm.
* Phó đoàn: Đại diện phụ huynh
+ Làm hợp đồng thuê xe du lịch
* Các GVCN hoặc Phụ huynh các lớp:
+ Tự quản lý học sinh lớp mình.
+ Lập danh sách HS lớp mình và có trách nhiệm thu tiền
* Học sinh:
+ Đảm bảo đúng giờ
+ Lấy số điện thoại của GVCN lớp liên lạc khi cần thiết.
+ Chuẩn bị mũ, giầy dép, trang phục (Áo đồng phục đeo khăn quàng)
+ Trong quá trình đi trải nghiệm HS phải nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu, chỉ dẫn của ban tổ chức nơi học tập trải nghiệm và cán bộ phụ trách của nhà trường.
2. Lịch trình tham quan:
- 7h00’: Tập trung tại cổng trường (tự ăn sáng trước khi lên xe)
- 7h30’: Xe xuất phát đi học tập trải nghiệm tại Trung đoàn 141.
- 8h10’: Đoàn tới Trung đoàn 141, vào thăm quan nhà truyền thống, sau đó xuống các đơn vị tìm hiểu về lịch sinh hoạt giờ gấc của một ngày huấn luyện, học cách gặp chăn màn, nơi để đồ dung cá nhân… khu tăng gia của các đơn vị và nơi làm việc huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 141.
- 11h00’: Các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ dùng bữa cơm trưa tại nhà ăn của trung đoàn (ăn đúng suất như các chú bộ đội) Sau bữa cơm trưa, các em sẽ được giao lưu với các chú bộ đội, thăm cảnh quan Trung đoàn…sau đó tập trung tại sân vận động của trung đoàn để xem các chú bộ đội gia quân huấn luyện, múa võ, nhẩy qua vòng lửa….
- 16h00’: Thầy cô và các em tập trung ra xe để về Trường.
- 16h40’: Về đến Trường, chia tay và hẹn gặp lại các em.
III. DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO BUỔI TRẢI NGHIỆM
* Nhà trường và phụ huynh cùng tổ chức:
- Tổng chi phí chuyến đi cho 1 học sinh là: 120.000đ/1HS
+ Tiền xe
+ Tiền ăn trưa
+ Nước uống cho HS
+ Hoa quả, bánh kẹo cho HS
+ Hoa và quà tặng cho đơn vị đến trải nghiệm
- Trong đó nhà trường hỗ trợ cho mỗi em là: 40.000đ.
- Phụ huynh đóng gióp 80.000đ.

Kế hoạch này được coi là một buổi học từ thực tế, một hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, nên GVCN yêu cầu các em tham gia đầy đủ trừ học sinh có hạnh kiểm xếp loại trung bình./.

Duyệt ban giám hiệu
Hiệu trưởng


Vũ Mạnh Cường TM. HĐ ĐỘI
TPT Đội


Lý Thị Hoàng Yến

Đại diện hội phụ huynh học sinh
Trưởng ban đại diện

Phạm Bích Hạnh
12 NV9 04/12/2018 Giao an ngu van 9
13 KT V9 1T 04/12/2018 Kiem tra 1T van 9
14 GIÁO ÁN SỬ 9 03/12/2018 GIÁO DỤC NƯỚC TA TỪ THẾ KỈ X-XV:
- 1070, vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu
- 1075, khoa thi quốc gia đầu tiên được tổ chức tại kinh thành
- từ thế kỉ XI-XV, giáo dục Đại Việt từng bước được hoàn thiện và phát triển, trở thành nguồn đào tạo quan lại và người tài cho đất nước
- Thời Lê sơ, quy chế thi cử được ban hành rõ ràng: cứ 3 năm có 1 kì thi hội để chọn tiến sĩ
- Vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) đ0ã tổ chức 13 khoa thi Hội.
- 1484, nhà nuớc quyết định dựng bia, ghi tên tiến sĩ.
- Tuy nhiên giáo dục Nho học ko tạo điều kiện phát triển kinh tế.
HỆ QUẢ CM CÔNG NGHIỆP:
- CMCN đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản: nâng cao năng suất lao động, hành thành các trung tâm kinh tế và thành phố lớn
- Về Xh : CMCN dẫn đến sự xuất hiện 2 giai cấp: tư sản và vô sản. Giai cấp tư sản bóc lột vô sản dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt. Bắt đầu xuất hiện các cuộc đấu tranh giai cấp trong XH tư bản
Ý NGHĨA VIỆC DỰNG BIA (cái này mình lấy trong bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia):
- Khuyến khích nhân tài
- Giúp nhând ân noi gương hiền tài, ngăn ngừa điều ác
- Làm cho đất nước hưng thịnh, bền vững lâu dài

1070 Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu.
- 1075 tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành
- Giáo dục được hoàn thiện và phát triển, là nguồn đào tạo quan chức và người tài.
- Thời Lê sơ, cứ ba năm có một kỳ thi hội, chọn tiến sĩ.
- Năm 1484 dựng bia ghi tên tiến sĩ.
- Từ đó giáo dục được tôn vinh, quan tâm phát triển.
- Tác dụng của giáo dục đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước, nâng cao dân trí, giáo dục nho học không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

1070 Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu.
- 1075 tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành
- Giáo dục được hoàn thiện và phát triển, là nguồn đào tạo quan chức và người tài.
- Thời Lê sơ, cứ ba năm có một kỳ thi hội, chọn tiến sĩ.
- Năm 1484 dựng bia ghi tên tiến sĩ.
- Từ đó giáo dục được tôn vinh, quan tâm phát triển.
- Tác dụng của giáo dục đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước, nâng cao dân trí, giáo dục nho học không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

1070 Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu.
- 1075 tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành
- Giáo dục được hoàn thiện và phát triển, là nguồn đào tạo quan chức và người tài.
- Thời Lê sơ, cứ ba năm có một kỳ thi hội, chọn tiến sĩ.
- Năm 1484 dựng bia ghi tên tiến sĩ.
- Từ đó giáo dục được tôn vinh, quan tâm phát triển.
- Tác dụng của giáo dục đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước, nâng cao dân trí, giáo dục nho học không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

1070 Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu.
- 1075 tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành
- Giáo dục được hoàn thiện và phát triển, là nguồn đào tạo quan chức và người tài.
- Thời Lê sơ, cứ ba năm có một kỳ thi hội, chọn tiến sĩ.
- Năm 1484 dựng bia ghi tên tiến sĩ.
- Từ đó giáo dục được tôn vinh, quan tâm phát triển.
- Tác dụng của giáo dục đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước, nâng cao dân trí, giáo dục nho học không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.

1070 Vua Lý Thánh Tông cho lập Văn Miếu.
- 1075 tổ chức khoa thi đầu tiên ở kinh thành
- Giáo dục được hoàn thiện và phát triển, là nguồn đào tạo quan chức và người tài.
- Thời Lê sơ, cứ ba năm có một kỳ thi hội, chọn tiến sĩ.
- Năm 1484 dựng bia ghi tên tiến sĩ.
- Từ đó giáo dục được tôn vinh, quan tâm phát triển.
- Tác dụng của giáo dục đào tạo người làm quan, người tài cho đất nước, nâng cao dân trí, giáo dục nho học không tạo điều kiện cho phát triển kinh tế.


BÁC HỒ ĐẾN THĂM NGƯỜI NGHÈO
- Kính thưa các thầy cô và toàn thể các bạn! nhà thông thái Đức đã từng nói : “Trước một trí tuệ vĩ đại, tôi cúi đầu; Trước một trái tim vĩ đại, tôi quỳ gối” . Có thể nói như vậy đối với Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hoá thế giới. Cuộc đời và tấm gương đạo đức của con người vĩ đại ấy luôn là một bài ca bất tận đi cùng năm tháng, mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ học tập và noi theo. Giờ đây, Bác đã đi vào cỏi vĩnh hằng nhưng lời căn dặn của Bác năm xưa vẫn còn đó. Hôm nay, em xin được gửi đến thầy cô và các bạn câu chuyện: BÁC HỒ ĐẾN THĂM NGƯỜI NGHÈO Được trích từ: “KỂ CHUYỆN BÁC HỒ”. Chuyện kể như sau:
Tối 30 Tết năm Nhâm Dần (1962), đường phố mịt mờ trong làn mưabụi.
Trời rét, xe ô-tô đưa Bác đến đầu phố Lý Thái Tổ thì dừng lại. Bác tới thăm gia đình chị Chín. Bác chọn một gia đình có nhiều khó khăn để đến thăm và chúc Tết. Chồng chị Chín mất, để lại 3 đứa con nhỏ. Chị không có công việc ổn định, gặp việc gì làm việc đó để lấy tiền nuôi con.
Bác bước vào nhà, chị Chín sửng sốt nhìn Bác. Chiếc đòn gánh bổng rơi khỏi vai chị. Chiếc thùng sắt rơi xuống đất kêu loảng xoảng. Mấy cháu nhỏ kêu lên: “Bác! Bác Hồ!” rồi chạy lại quanh Bác.
Lúc này chị Chín mới như chợt tỉnh, chi chạy tới ôm choàng lấy Bác rồi bỗng nhiên khóc nức nở. Đôi vai gầy sau làn áo nâu bạc rung lên từngđợt.
Bác đứng lặng, hai tay Người nhè nhẹ vuốt lên mái tóc chị Chín. Chờ cho chị bớt xúc động, Bác an ủi:

- Năm mới sắp đến, Bác đến thăm thím, sao thím lại khóc?

Tuy cố nén, nhưng chị Chín vẫn không ngừng thổn thức, chị nói:

- Có bao giờ … có bao giờ chủ tịch nước lại tới thăm nhà chúng con…, mà bây giờ mẹ con chúng con lại được thấy Bác ở nhà. Con cảm động quá! Mừng quá… thành ra con khóc.
Bác nhìn chị Chín, nhìn các cháu một cách trìu mến và bảo:
- Bác không tới thăm những người như mẹ con thím thì thăm ai?
Người xoa đầu các cháu và cho các cháu kẹo, rồi hỏi chị Chín:
- Thím hiện nay làm gì?

- Dạ, cháu làm phu khuân vác ở Văn Điển ạ!
- Như vậy là làm công nhân chứ! Sao lại gọi là phu?
- Vâng ạ, cháu trót quen miệng như trước kia.
- Thím vẫn chưa có công việc ổn định à?
- Dạ, cháu đã ngoài 30 tuổi, lại kém văn hoá nên tìm việc có nghề nghiệp cũng khó.
Bác quay sang nhìn đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ và đồng chí Chủ tịch Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội, Bác lại hỏi: - Mẹ con thím có bị đói không?
- Thưa Bác, hồi Tây còn ở đây thì dẫu có cả bố cháu cũng vẫn đói ạ! Bây giờ bố cháu mất rồi, nhưng đói thì không ngại, rét cũng không lo, song việc chi tiêu thì còn chắt chiu lắm ạ!
Nói tới đây chị lại rơm rớm nước mắt. Bác chỉ vào cháu lớn nhất và hỏi:
- Cháu có đi học không?
- Dạ, cháu đang học lớp bốn ạ! Cháu nó vất vả lắm! Sáng đi học, chiều về phải trông các em và đi bán kem hoặc bán lạc rang để đỡ đần cháu… Còn cháu thứ hai thì học lớp ba, cháu thứ ba thì học lớp hai. Dạ, khó khăn nhưng vợ chồng cháu trước đã dốt nát, nay cũng phải cố cho các cháu đi học.
Bác tỏ ý bằng lòng. Người ân cần dặn dò việc làm ăn và việc học tập cho các cháu. Nhân dân trong ngõ đã tới quây quần trước sân. Bác bước ra thăm hỏi và chúc Tết bà con. Mọi người cùng mẹ con chị Chín theo tiễn Bác ra xe. Khi chiếc xe từ từ lăn bánh, mấy mẹ con chị vẫy chào Bác, nhưng nét mặt chị vẫn bàng hoàng như việc Bác vào thăm Tết nhà chị không rõ là thực hay hư.
Trên đường về Phủ Chủ tịch, mưa xuân vẫn như rắc bụi, vầng trán mênh mông của Người còn đượm những nét suy tư.
Sau Tết, Bác đã chỉ chị cho Uỷ ban Hành chính thành phố Hà Nội phải chú ý tạo công ăn việc làm cho những người lao động gặp nhiều khó khăn như chị Chín.
Kính thưa các đồng chí
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không phải bắt đầu từ những vấn đề to tát mà chính là từ những việc đời thường, bình dị.
* Qua câu chuyện “Bác Hồ đến thăm người nghèo” điều tuyệt vời nhất em hiểu được là Bác Hồ đã để lại cho thế hệ con cháu những tình cảm thật quý báu – dù chẳng phải là thần thánh nhưng đó là động lực giúp dân tộc Việt Nam ta – một dân tộc “đói nghèo trong rơm rạ” đã “rũ bùn đứng dậy sáng loà”.
Qua câu chuyện em càng thêm khâm phục về một trong những quan điểm của Bác Hồ về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam – đó là lòng yêu thương con người, xuất phát từ truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta. Theo Bác, yêu thương con người là phải làm mọi việc để vì con người, vì mục tiêu: “Ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.
Câu chuyện còn là lời nhắc nhở, là bài học quý giá cho tất cả chúng ta – dù bất luận ở cương vị nào cũng phải nên gần gũi, yêu thương những con người có hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình, không được cậy thế ỷ quyền mà hách dịch xem thường người khác.
ý đến những nỗi khổ của nhân dân.


Em xin cám ơn thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe!

Ngày soạn : 1/9/2017
Ngày dạy:7/9/2017

PHẦN MỘT
LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
CHƯƠNG I
LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI.
Tiết 1 Bài 1 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾKỶ XX
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức: Qua bài học học sinh hiểu được:
- Sau những tổn thất nặng nề của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ 2, nhân dân Liên Xô đã nhanh chóng khắc phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.
- Liên Xô đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế và KHKT (Từ năm 1945 đến những đầu năm 70 của TK XX).
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân tích, nhận định các sự kiện, các vấn đề lịch sử.
3. Tư tưởng, tình cảm:
- Tự hào về những thành tựu XD CNXH ở Liên Xô, thấy được tính ưu việt của CNXH và vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng cộng sản và nhà nước Xô viết.
- Biết ơn sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô với sự nghiệp cách mạng của nhân dân.
II. Thiết bị, tài liệu
- Một số tranh ảnh tiêu biểu về Liên Xô và những thành tựu khoa học điển hình của Liên Xô trong thời kỳ này (ảnh vệ tinh nhân tạo của Liên Xô).
III. Tiến trình bài dạy:
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của học sinh.
3. Bài mới: ë líp 8 ta ®• häc giai ®o¹n ®Çu cña lÞch sö thÕ giíi hiÖn ®¹i. Tõ c¸ch m¹ng th¸ng M­êi Nga 1917 ®Õn 1945 kÕt thóc chiÕn tranh thÕ giíi thø hai.
Một đất nước có nhiều kỳ tích làm rung động thế giới; một khu vực luôn lệ thuộc vào các nước phương Tây đã vùng lên đấu tranh giành quyền sống. Đó là nơi nào? Chúng ta cùng tìm hiểu.
Hoạt động của thầy và trò
*Hoạt động 1
- Sau chiến tramh thế giới thứ 2, Liên Xô là nước chiến thắng, nhưng Liên Xô chịu những tổn thất rất nặng nề.
- Giáo viên dùng những bảng phụ ghi các số liệu về sự thiệt hại của Liên Xô trong SGK lên bảng.
? Trong chiến tranh thế giới thứ 2 Liên Xô bị thiệt hại như thế nào?
? Em có những nhận xét gì về sự thiệt hại của LXô trong chiến tranh thế giới thứ 2 ? (Là thiệt hại hết sức to lớn) .
=> Những tổn thất đó làm cho nền kinh tế LXô phát triển chậm lại tới 10 năm. Đất nước gặp muôn vàn khó khăn tưởng chừng như không vượt nổi.
? Trong hoàn cảnh đó Liên Xô phải làm gì?.
=> Trong hoàn cảnh đó LXô phải khắc phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp tục XDCNXH.
- GV phân tích: Đảng và nước LXô quan tâm và đề ra và thực hiện kế hoạch khắc phục kinh tế. Quyết tâm này đã được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân.
? Cho biết những thành tựu về kinh tế và khoa học kỹ thuật của LXô (1945- 1950)?
- GV lấy dẫn chứng (sgk- 4) chứng minh.
*GV t/c h/s thảo luận nhóm.
? Em có những nhận xét gì về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Liên Xô trong công cuộc kinh phục kinh tế. Nguyên nhân của sự phát triển đó?
*Hoạt động 2
- GV giải thích khái niệm: " Cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH". Đó là 1 nền sản xuất đại cơ khí với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại và khoa học - kĩ thuật tiên tiến.


? Liên Xô XD cơ sở vật chất kĩ thuật trong hoàn cảnh nào? ( t/c thảo luận nhóm ).
+) Các nước Tư bản phương Tây luôn có âm mưu và hành động phá hoại, bao vây LXô cả về kinh tế, chính trị, quân sự.
+) Liên Xô phải chi phí lớn cho quốc phòng, an ninh để bảo vệ thành quả của công cuộc XDCNXH.
? Cho biết phương hướng chính của các kế hoạch này.
? Trong công nghiệp, Liên Xô đạt được thành tựu gì ?
+ Trong 2 thập niên 50, 60 của TK XX kinh tế LXô tăng trưởng nhanh.
+ Công nghiệp bình quân hàng năm tăng trưởng 9,6% (1951 - 1975).
+ 1970 điện lực đạt 740 tỉ KW giờ ( gấp 352 lần năm 1913 bằng sản lượng điện của 4 nước lớn: Anh, Pháp, Tây Đức,ý cộng lại ).
+ Dầu mỏ: 353 triệu tấn.
+ Than: 624 triệu tấn.
+ 1971 Thép đạt 121 triệu tấn (vượt Mĩ).
- Nông nghiệp: Năm 1970 đạt 186 triệu tấn, năng suất TB 15,6 tạ/ha.
? Về khoa học - kĩ thuật, LXô đạt được những thành tựu to lớn ntnào.
VD: + 1957 phóng vệ tinh nhân tạo vào vũ trụ => Mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
* GV - Gthiệu H1: (sgk - 5) Vệ tinh nhân tạo đầu tiên của LXô.
+ 1961, LXô phóng con tàu " Phương Đông" đưa nhà du hành vũ trụ Ga Ga Rin bay vòng quanh trái đất. Lần đầu tiên con người tiến hành chuyến bay dài ngày trong vũ trụ.
- GV giải thích chứng minh về quốc phòng: Đạt được thế cân bằng chiến lược về quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng so với Mĩ và phương Tây.
? Chính sách đối ngoại của LX trong thời kỳ này là gì ?
? Hãy cho biết ý nghĩa của những thành tựu của Liên Xô đạt được? ( Uy tín chính trị và địa vị , quốc tế của LX được đề cao).
- GV lấy dẫn chứng minh hoạ:
+ 1960 theo sáng kiến của LX, Liên hợp quốc thông qua tuyên ngôn về việc thủ tiêu hoàn toàn chủ nghĩa thực dân và trao trả độc lập cho các nước thuộc địa.
+ 1961, LX đề nghị LHQ thông qua tuyên ngôn về việc cấm sử dụng vũ khí hạt nhân.
+ 1963, theo đề nghị của LX, LHQ đã thông qua tuyên ngôn thủ tiêu tất cả các hình thức của chế độ phân biệt chủng tộc. Nội dung kiến thức cần đạt
I. Liên xô
1- Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 -1950).


- Sau chiến tranh Liên Xô bị thiệt hại nặng nề: Hơn 27 tr người chết, 1710 thành phố, hơn 70 000 làng mạc bị phá hủy..
- Đảng nhà nước Liên Xô đề ra kế hoạch khôi phục kinh tế.


- Liên Xô đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ 4 ( 1946 - 1950) 9 tháng (chỉ thực hiện 4 năm 3 tháng).


- Thành tựu:
+ Công nghiệp: 1950 sản xuất công nghiệp tăng 73% . Hơn 6000 nhà máy được XD và khôi phục.
+ Nông nghiệp: Vượt mức trước chiến tranh (1939).
+ Khoa học - Kĩ thuật: 1949 LXô chế tạo thành công bom nguyên tử => phá vỡ thế độc quyền của Mĩ.


2. Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - Kĩ thuật của CNXH (Từ 1950 đến đầu những năm 70 của TK XX).* Thành tựu về kinh tế.

- Liên Xô thực hiện thành công 1 loạt các kế hoạch dài hạn.
- Là cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới (sau Mĩ) chiếm 20% sản lượng công nghiệp thế giới.* Về khoa học - kĩ thuật.

- Đạt được những thành tựu to lớn, đặc biệt là khoa học vũ trụ.
* Về đối ngoại:
- Hoà bình, quan hệ hữu nghị với tất cả các nước.
- Tích cực ủng hộ PTĐT giải phóng dân tộc thế giới.
=> Chỗ dựa vững chắc của cách mạng thế giới.
4. Củng cố, dặn dò:
*Củng cố:
- GV sơ kết nội dung bài học.
- Cho HS làm bài tập (Vở bài tập)
* Dặn dò:
- Về nhà học bài cũ đầy đủ - Trả lời câu hỏi cuối bài.
- Đọc, tìm hiểu những nội dung bài mới, tiếp II, III .
RÚT KINH NGHIỆM:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày soạn: 08/9/2018
Ngày dạy:14/9/2018

Tiết 2 BÀI 1. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
( Tiếp)

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được quá trình thành lập nhà nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu.
- Quá trình xây dựng CNXH và những thành tựu chính.
- Sự khủng hoảng và sụp đổ của các nước XHCN ở Đông Âu.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng phân tích nhận định các sự kiện lịch sử.
3. Thái độ:
- Khẳng định thành tự to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc XD CNXH ở Đ.Âu.
II. Thiết bị, tài liệu
III, Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học:
1- Ổn định tổ chức
2- Kiểm tra bài cũ:
? Nêu thành tựu chủ yếu của Liên xô từ 1950 đến đầu năm 70 ?
3- Bài mới:
* Giới thiệu bài mới
- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc đã dẫn tới sự ra đời 1 nước XHCN duy nhất đó là Liên Xô.
?Vậy chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc đã có những nước XHCN nào ra đời ?
Qúa trình xây dựng CNXH ở các nước này diễn ra như thế nào và đặt kết quả ra sao
Hoạt động của thầy và trò

*Hoạt động 1
? Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời trong hoàn cảnh nào ?
- Trước chiến tranh thế giới thứ 2 hầu hết các nước Đông Âu đều bị lệ thuộc vào các nước tư bản Tây Âu.
- Trong thời kỳ chiến tranh họ lại bị Phát xít Đức chiếm đóng và nô dịch tàn bạo.
- Cuối 1944 đầu năm 1945 Hồng quân Liên Xô đã truy đuổi Phát xít Đức
? Quá trình thành lập nhà nước Cộng hòa dân chủ Đức có gì khác biệt?
- H/s đọc dòng in nghiêng SGK.
- GV dùng lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông âu.
? Hãy xác định trên lược đồ các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ?
GV đọc tư liệu tham khảo SGV.
? Để hoàn thành cuộc CM dân chủ nhân dân các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì ?


? Kết quả mà nhân dân Đông Âu giành được có ý nghĩa gì ?
*Hoạt động2( Hướng dẫn đọc thêm)
- Gọi HS đọc mục 2 SGK
- Hướng \dẫn HS tìm hiểu nắm những nội dung chính:
? Những thành tựu mà nhân dân Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH ?
- H/s thảo luận (3 phút).
- Đại diện nhóm trả lời.
- GV tổng hợp ý thảo luận.
? Em có nhận xét gì về công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu ?
- Nền KT của các nước Đông Âu phát triển mạnh mẽ, làm cho bộ mặt Kinh tế -XH của đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc.
*Hoạt động 3
? Các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc xây dựng CNXH trong hoàn cảnh nào?
- Các nước Đông Âu cần sự giúp đỡ cao hơn, toàn diện hơn của Liên Xô.
- Có sự phân công sản xuất theo chuyên ngành giữa các nước
? Hệ thống các nước XHCN được hình thành trên cơ sở nào?
- H/s đọc dòng chữ nhỏ SGK – Tr8
? Sự hợp tác tương trợ giữa Liên xô và Đông âu được thể hiện như thế nào.
- Được thể hiện trong hai tổ chức:
+ Hội đồng tương trợ Kinh tế giữa các nước XHCN - SEV.
+ Tổ chức hiệp ước Vác – sa - va
? Hội đồng tương trợ kinh tế ra đời vào thời gian nào ? với sự tham dự của bao nhiêu nước ?
? Nêu mục đích ra đời của Hội đồng tương trợ kinh tế ?
? Thành tựu của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 – 1973 ?
- H/s đọc dòng chữ nhỏ SGK – Tr8
? Tổ chức hiệp ước Vác – sa – va được thành lập vào thời gian nào?
- Tình hình thế giới ngày càng căng thẳng do chính sách hiếu chiến, xâm lược của Đế quốc Mỹ, nhất là sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (Na To)

? Ý nghĩa sự ra đời của tổ chức này ?

- GV đọc tài liệu SGV – Tr13 Nội dung kiến thức cần đạt

II. Đông Âu:
1. Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
- Khi HQ LX truy kích PX Đức, nhân dân Đông Âu khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền thành lập nhà nước dân chủ nhân dân: Ba lan (1944), Hung ga ri ( 1945), Nam Tư (1945), Bun ga ri (1946) ...

- Nước Đức bị chia tách làm hai nửa với hai thể chế chính trị khác nhau.


- 1945 – 1949 các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá xí nghiệp, cải thiện đời sống...


2. Tiến hành xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX).

III. Sự hình thành hệ thống XHCN:

* Hoàn cảnh:
Các nước Đông Âu và LX cần có sự hợp tác nhiều bên

* Cơ sở hình thành:
- Cùng chung mục tiêu xây dựng CNXH.
- Chung hệ tư tưởng Mác-Lênin
- Đều do ĐCS lãnh đạo.

* Sự hình thành:
+ 8/1/1949 Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập (SEV)
+ 5/1955 Tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va thành lập.
* Thành tựu:

+ Tốc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân 10%
+ Từ 1950 – 1973 Thu nhập quốc dân 5,7 lần.
+ LX cho các nước thành viên vay 13 tỉ rúp với lãi suất thấp và viện trợ


* Ý nghĩa:
Duy trì hoà bình, an ninh của châu Âu và thế giới.
4. Củng cố, dặn dò:
? Nhiệm vụ chính của các nước Đông âu trong công cuộc xây dựng CNXH là gì?
? Hãy điền những nội dung chính về các tổ chức: Hội đồng tương trợ kinh tế và Hiệp ước Vác sa va?
Thời gian thành lập Tên gọi Mục đích ra đời


- Học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGK.
- Tập vẽ bản đồ hình 2.
- Chuẩn bị bài 2:tình hinh LX và các nước Đông Âu trong những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX có những biến động gì?
Rút kinh nghiệm:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 14/9/2017
Ngày dạy: 20/9/2017

Tiết 3
Bài 2 : LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX.

I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phân tích nhận định và so sánh lịch sử. Biết đánh giá những thành tựu đạt được và một số sai lầm, hạn chế của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu.
3. Thái độ:
- Học sinh thấy rõ tính chất khó khăn phức tạp thậm chí cả thiếu sót sai lầm trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu
-Bồi dưỡng và củng cố cho học sinh niềm tin tưởng vào thắng lợi của công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước theo định hướng XHCN.
II. Thiết bị, tài liệu
-Tư liệu về Liên Xô, Đông Âu.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học.
1.Ổn định tổ chức.
2. Kiểm tra bài cũ:
? Nêu những thành tựu mà nhân dân Đông âu đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH ?
3.Bài mới.
* Giới thiệu bài mới.
Ở những tiết trước chúng ta đã được tìm hiểu quá trình thành lập và những thành tựu mà các nước XHCN ở Đông Âu đã đạt được trong khoảng thời gian 20 năm của thế kỷ XX. Vậy quá trình phát triển này kéo dài bao lâu ...
* Dạy và học bài mới
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt
*Hoạt động 1

?Bối cảnh lịch sử thế giới trong những năm 70 ?
? Bối cảnh lịch sử đó đã tác động tới kinh tế Liên Xô như thế nào ?
-HS đọc phần in nghiêng sgk.(10).
? Liên xô đã giải quyết khó khăn đó như thế nào ?
? Kết quả ra sao ?
-Gv sơ lược tiểu sử Goóc -ba-chốp .
? Nội dung cuộc cải tổ ?
(Cuộc cải tổ không có sự chuẩn bị, thiếu chiến lược toàn diện…).
? Hậu quả của việc này là gì?
- HS đọc dòng chữ nhỏ SGK.
? Đảng Xô viết có những hành động gì ?
? Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô vào thời gian nào?
? Những nước nào thành lập SNG ?
? Hãy xác định trên bản đồ các nước SNG?
? Tại sao chủ nghĩa xã hội sụp đổ ở Liên Xô ?
(Chưa sửa đổi trước biến động thế giới. Sự tha hoá phẩm chất của các nhà lãnh đạo đảng, hoạt động chống phá của các thế lực trong và ngoài nước.)
GV liên hệ với tình hình Việt Nam và khẳng định sự sáng suốt của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo đất nước.
*Hoạt động2

? Cuối năm 70 đầu năm 80 tình hình Đông Âu như thế nào?
- HS quan sát phần chữ nhỏ SGK.
? Cuộc khủng hoảng đó biểu hiện như thế nào?
? Khủng hoảng đầu tiên nổ ra ở đâu? tại sao ? Diễn biến ?
? Cuộc khủng hoảng đó dẫn tới hậu quả gì?
- HS đọc dòng chữ nhỏ SgK.
? Hãy phân tích hậu quả sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu.?
- Học sinh thảo luận nhóm 3 phút
- Đại diện nhóm trình bày.
GV liên hệ đến những khó khăn của Việt Nam nói riêng và các nước XHCN nói chung sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu.
? Tại sao CNXH sụp đổ ở Đông Âu ? Lấy dẫn chúng cụ thể ?
Các ĐCS chưa có những thay đổi cho phù hợp với tình hình chung của thế giới; sự chống phá của các thế lực thù địch trong đó sử dụng thủ đoạn “Âm mưu diễn biến hòa bình”... 1.Sự khủng hoảng và tan rã của liên bang Xô viết.
- Từ đầu những năm 80, nền kinh tế, xã hội của Liên Xô ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ và lâm dần vào khủng hoảng.

- 3/1985 Goóc-ba-chốp tiến hành cải tổ khắc phục những sai lầm nhưng không đạt kết quả.- Đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn, bãi công, các nước đòi ly khai, tệ nạn xã hội tăng...
- 8/1991 Đảng Xô viết tiến hành đảo chính lật đổ Goóc-ba-chốp.

- 12/1991, 11 nước thành lập khối SNG. Chế độ CNXH sụp đổ ở Liên Xô.2. Cuộc khủng hoảng và tan rã chế độ XHCN ở Đông Âu.
- Cuối năm 70 đầu năm 80 Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng.

- 1988 khủng hoảng ở Ba Lan, Hung, Tiệp, Nam tư, An ba ni, đòi thực hiện đa nguyên về chính trị.

-1989 chế độ XHCN sụp đổ ở Đông Âu.
- 6-1991 SEV chấm dứt hoạt động. 7-1991 khối Vác sa va giải thể . Đây là tổn thất lớn cho phong trào cách mạng thế giới.
4. Củng cố - dặn dò.
? Hãy nối thông tin cột A với sự kiện ở cột B sao cho đúng:
A Nối B
12-1922 Khủng hoảng dầu mỏ
1973 CNXH Xô viết thành lập
5/1985 Đảo chính Goóc ba chốp thất bại
19-8-1991 Goóc – ba- chốp cải tổ
21-12-1991 11nước cộng hoà thành lập SNG
25-12-1991 CNXH sụp đổ ở Liên xô
* Về nhà:
- Học thuộc bài .Trả lời các câu hỏi SGK.
- Làm bài tập trang 12.
- Tìm hiểu các nước châu Á 1945 đến nay.
- Chuẩn bị bài 3 trang 13.
Rút kinh nghiệm:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ngày soạn: 22/9/2017
Ngày dạy: 29/9/2017
Chương II
CÁC NƯỚC Á PHI MĨ LA TINH TỪ 1945 NAY

Tiết 4 Bài 3. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA
I. Mục tiêu bài học
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh nắm được các vấn đề chủ yếu của tình hình chung các nước Á, Phi, Mỹ La tinh: quá trình đấu tranh giành độc lập và sự hợp tác phát triển sau khi giành độc lập.
- Những diễn biến chủ yếu những thắng lợi to lớn và khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước ở các khu vực này.
2. Tư tưởng:
Thấy rõ cuộc đấu tranh anh dũng và gian khó của nhân dân các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh. Tăng cường tình đoàn kết quốc tế để chống kẻ thù chung nâng cao lòng tự hào dân tộc
3. Kỹ năng:
Rèn phương pháp tư duy, khái quát tổng hợp, phân tích sự kiện, rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ.
II. Thiết bị, tài liệu
Bản đồ thế giới (Bản đồ Châu Á, Châu Phi, Mỹ La Tinh)
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
? Công cuộc cải tổ ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào? kết quả?
3. Bài mới:
* Giới thiệu bài mới:
Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở Châu á, Châu phi và Mỹ La Tinh, làm cho hệ thống thuộc địa của CNĐQ tan rã từng mảng lớn và đi tới sụp đổ hoàn toàn...

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt
*Hoạt động 1
GV: sử dụng bản đồ thế giới nêu các ý cơ bản.
GV: Cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 từ 1939 – 1945 đã tác động đến phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Châu Á, châu Phi, châu Mỹ La Tinh. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc nhằm đập tan hệ thống thuộc địa của CNĐQ mà khởi đầu là Đông Nam Á
? Phong trào đấu tranh dành độc lập của nhân dân Đông Nam Á diễn ra thế nào?
Ngay sau khi Nhật đầu hàng nhân dân ĐNA khởi nghĩa vũ trang.
+ In đô nê xi a ngày 17-8-1945 đại diện các đảng phái các đoàn thể yêu nước đã soạn thảo và kí vào bản tuyên ngôn độc lập sau đó đọc trước cuộc mít tinh của đồng bào quần chúng tại thủ đô Gia các ta ,tuyên bố thành lập nước cộng hoà In đô nê xi a.
+Việt Nam ngày 2-9-1945 Chủ Tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập và công bố với thế giới nước Việt Nam chính thức ra đời.
+ Ngày 12-10-1945 nhân dân thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa giành chính quyền chính phủ Lào trịnh trọng tuyên bố trước thế giới nền độc lập của nước Lào.
*GV sử dụng bản đồ thế giới.
? Cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước trên có ảnh hưởng gì đến các nước trong khu vực và các châu lục khác?
GV: Ấn Độ, Ai Cập, An-giê -ri, Cu Ba…
? Phong trào đấu tranh của Mĩ La Tinh có gì nổi bật?
- Dưới sự lãnh đạo của phi-đen Cát-xtơ-rô cách mạng Cu-Ba giành thắng lợi(1-1-1959) lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ.
? Ở châu Phi phong trào đấu tranh diễn ra như thế nào.
+1960 :17 nước ở Tây Phi, Đông Phi, và Trung Phi giành độc lập=> lịch sử ghi nhận là “Năm châu Phi”
?Em có nhận xét gì về phong trào giải phóng dân tộc Châu Phi?
? Ý nghĩa của phong trào đấu tranh?
? Căn cứ vào bản đồ thế giới em hãy xác định vị trí các nước đã giành độc lập trong giai đoạn này ở Châu Á, Phi, Mỹ La – Tinh.
*Hoạt động 2
? Trong giai đoạn này, nổi bật lên là phong trào đấu tranh của những nước nào?
GV: sử dụng bản đồ thế giới chỉ rõ 3 nước trên
? Nhận xét của em về phong trào đấu tranh của nhân dân Ăng-gô-la, Mô-dăm-bic và Ghi - nê Bít -sao?
? Phong trào đấu tranh đó thu kết quả gì?
- Nhân dân Ănggôla, Chi Lê, Môdămbic đấu tranh lật đổ Bồ Đào Nha.
? Thắng lợi của 3 nước đó có ý nghĩa như thế nào?
- Sự tan rã thuộc địa của Bồ Đào Nha là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi.
*Hoạt động 3
? Trong giai đoạn này CNTD chỉ còn tồn tại duới hình thức nào?
- Thời kỳ này CNTD chỉ còn tồn tại dưới hình thức cuối cùng là chế độ phân biệt chủng tộc (A - Pác – Thai).
- GV: Giải thích khái niệm A - Pác – Thai.
+ Tiếng Anh: A - Pác – Thai có nghĩa là sự tách biệt dân tộc.
+ Là 1 chính sách phân biệt chủng tộc cực đoan và tàn bạo của Đảng quốc dân, chính Đảng thiểu số da trắng cầm quyền ở Nam Phi thực hiện từ năm 1948, chủ trương tước đoạt mọi quyền lợi cơ bản về chính trị – xã hội – kinh tế của người da đen ở đây và các dân tộc Châu Á đến định cư, đặc biệt là người Ấn Độ. Nhà cầm quyền Nam Phi tuyên bố trên 70 đạo luật phân biệt đối xử và tước bỏ quyền làm người của người dan đen và da màu, quyền bóc lột của nguời da trắng đối với người da đen đã được ghi vào Hiến pháp. Các nước tiến bộ trên thế giới đã lên án gay gắt chế độ A - Pác – Thai, nhiều văn kiện của LHQ coi A - Pác – Thai là 1 tội ác chống nhân loại.
-GV: sử dụng bản đồ.
? Chế độ phân biệt Chủng tộc diễn ra ở đâu?
+Cộng hoà Nam Phi
+ Dim –ba - buê.
+ Na- mi –bi- a.
? Phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt Chủng tộc diễn ra thế nào?
- GV: bổ sung
+ Tháng 11/1993 với sự nhất trí của 21 chính Đảng, bản dự thảo Hiến pháp Cộng hoà Nam phi được thông qua, chấm dứt 341 năm tồn tại của chế độ A - Pác – Thai.
+ Tháng 4/1994, Nen – Xơn – Ma - Đê - La trở thành tổng thống da đen đầu tiên ở CH Nam phi.
? Thắng lợi này có ý nghĩa lịch sử quan trọng như thế nào.
- Xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
? Sau khi hệ thống thuộc địa sụp đổ, nhiệm vụ của nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ – La tinh là gì.
GV liên hệ đến những thành tựu kinh tế của Nam Phi – quốc gia được vinh dự đăng cai Wolrd cup 2010 và các quốc gia Châu Phi khác. I. Giai đoạn từ 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XX.
- Ngay sau khi Nhật đầu hàng nhân dân ĐNA khởi nghĩa vũ trang và dành độc lập:
+ Inđônêxia (17/8/1945)
+ Việt Nam (2/9/1945)
+ Lào (12/10/1945).


- Phong trào đấu tranh lan nhanh sang các nước Nam Á , Bắc Phi
-1-1-1959 C¸ch m¹ng Cu Ba giµnh th¾ng lîi.


- Năm 1960 là “Năm châu Phi”, 17 nước châu Phi giành độc lập.
-> Giữa năm 60 hệ thống thuộc địa của CNĐQ thực dân cơ bản sụp đổ.
II. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa năm 70.

- Đầu năm 1960, nhân dân 3 nước tiến hành đấu tranh vũ trang và giành độc lập:
+ Ghi nê - Bít – xao (9/1974).
+ Mô - Dăm – Bích (6/1975).
+ Ăng – Gô - La (11/1975).

-> Đây là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi.


III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa năm 90.
- Phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt Chủng tộc diễn ra và thắng lợi Chính quyền người da đen thành lập
+ Dim – ba – bu – ê (1980)
+ Na- mi – bi – a (1990).
+ Céng hoµ Nam Phi (1993).
=> Hiện nay các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh đang xây dựng và phát triển kinh tế.
4. Củng cố - Dặn dò:
* Bài tập 1:
? Hãy xác định trên bản đồ thế giới vị trí các nước dành được độc lập từ 1945 đến giữa năm 60?
* Bài tập 2: Theo em, ý nào trong các nhận xét dưới đây là đúng về quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến những năm 90 của thế kỷ XX:
a- Phong trào phát triển đồng đều ở cả 3 châu lục.
b- Phong trào khởi đầu ở Đông Nam á rồi lan sang Nam á, Bắc Phi và Mỹ La- tinh.
c- Phong trào đã làm lung lay hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
d- Phong trào đã làm tan rã từng mảng và đi tới sụp đổ hoàn toàn hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
Dặn dò:
- Học thuộc bài, trả lời câu hỏi sgk
- Tìm hiểu thêm về các nước Nam Phi.
- Chuẩn bị bài 4 trang 15 “ Các nước Châu Á”: Tìm hiểu về phong trào đấu tranh giành chính quyền của các nước Châu Á đặc biệt là Trung Quốc.
Rút kinh nghiệm;
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 30/9/2017
Ngày dạy: 05/10/2017

Tiết 5 Bài 4 : CÁC NƯỚC CHÂU Á
I. Mục tiêu bài học:
1- Kiến thức:
- Giúp học sinh nắm một cách khái quát tình hình các nước Châu Á sau chiến tranh thế giới II .
- Sự ra đời của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
- Các giai đoạn phát triển của nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ sau 1949 đến 2000.
2- Tư tưởng:
Giáo dục học sinh tinh thần quốc tế đoàn kết với các nước trong khu vực để cùng xây dựng xã hội giàu đẹp.
3 - Kỹ năng:
Rèn kỹ năng tổng hợp, phân tích và sử dụng bản đồ.
II. Thiết bị, tài liệu
- Tư liệu, tranh ảnh về đất nước Trung Hoa.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học
1- Ổn định tổ chức.
2- Kiểm tra bài cũ.
trình bày những nét chính về phong trào độc lập của các nước Á, Phi, Mỹ la tinh từ giữa những năm 70 đến những năm 90 của thế kỷ XX?
3- Bài mới.
- Châu Á với diện tích rộng lớn và đông dân nhất thế giới. Từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến nay, Châu Á có nhiều biến đổi sâu sắc, trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, các dân tộc Châu Á đã giành được độc lập. Từ đó đến nay các nước đang ra sức củng cố độc lập, phát triển kinh tế, xã hội. Hai nước lớn nhất Châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, vị thế của các nước này ngày càng lớn mạnh…
* Dạy và học bài mới:
Hoạt động của Thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt
*Hoạt động 1
- Gv dùng bản đồ Châu Á giới thiệu vị trí địa lý .
? Qua tìm hiểu, hãy cho biết Châu Á có đặc điểm gì về diện tích, dân số, tài nguyên ?
- Diện tích: Rộng nhất thế giới – gần 43.500.000 Km2 (gấp hơn 4 lần Châu Âu).
- Dân số: Nhiều nhất thế giới => có nguồn lao động rẻ.
- Là châu lục giàu có về tài nguyên, nhiều dầu mỏ nhất thế giới (VD: Trung Đông – chiếm 2/3 trữ lượng dầu mỏ thế giới).
? Lịch sử Châu Á trước chiến tranh thế giới thứ II như thế nào?.
- Là các nước thuộc địa và nửa thuộc địa.
? Sau năm 1945 phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á diễn ra như thế nào?
? Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ 2 phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á lại phát triển mạnh mẽ và lan ra cả Châu Á.
- Do truyền thống lịch sử lâu đời: yêu nước, yêu chuộng hoà bình, quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc.
- Với truyền thống đó nhân dân các nước Châu Áđã vùng dậy đánh đuổi đế quốc thực dân, tiêu biểu:
+ Việt Nam: CM tháng 8/1945.
+ Lào: CM Tu – La tháng 10/1945.
+ Ấn Độ: Nhân dân Bom – bay tẩy chay hàng hoá Anh năm 1946.
? Kết quả của các cuộc đấu tranh trong giai đoạn này.


? Từ nửa sau thế kỷ XX tình hình Châu Á diễn ra như thế nào?

? Tại sao nửa sau thế kỷ XX tình hình Châu Á không ổn định? Dẫn chứng?
- GV: Giải thích “chiến tranh lạnh”

? Sau khi giành được độc lập, các nước Châu á đã phát triển Kinh tế – XH như thế nào ? Kết quả.
- GV: Sau khi giành độc lập các nước Châu Á đã xây dựng đất nước theo nhiều con đường khác nhau:
+ TBCN: Xin – ga – po, In - đô - nê - xi – a, Thái lan…
+ XHCN: Việt Nam, Lào, Trung quốc, Mông cổ…
- Sự tăng trưởng KT nhanh chóng, khiến nhiều người dự đoán rằng “thế kỷ 21 là thế kỷ của Châu á”. Trong đó: Ấn độ là 1 VD.
? Sự phát triển K.Tế của Ấn Độ từ 1945 đến nay như thế nào.
- Ấn độ đã thực hiện các kế hoạch dài hạn để phát triển K.tế, XH.
- Thực hiện “ CM xanh” trong nông nghiệp.
- Những năm gần đây công nghệ thông tin phát triển.
- Ấn độ đang vươn lên hàng cường quốc về công nghệ phần mềm, hạt nhân, vũ trụ
? Em có đánh giá nhận xét gì về lịch sử Châu á từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.
Từ những nước thuộc địa phụ thuộc, hầu hết các nước này đã giành độc lập và xây dựng đất nước theo những con đường khác nhau và bước lên vũ đài chính trị thế giới. Góp phần quan trọng vào sự phát triển của lịch sử.
*Hoạt động 2
GV: dùng bản đồ thế giới thiệu vị trí, diện tích, dân số Trung Quốc.
? Tình hình Trung Quốc 1946 - 1949?
? Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời thời gian nào?
- GV: Giới thiệu cho h/s hình ảnh Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố thành lập nước cộng hoà nhân dân Trung hoa.
?Ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa?GV chuyển ý

? Năm 1978 Trung Quốc đề ra đường lối gì?
Tại sao lại đề ra đường lối ấy?


? Kết quả thu được như thế nào?
- Gv giới thiệu hình 7,8 SGK
? Em có nhận xét gì về những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung quốc từ cuối 1978 đến nay?
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế phát triển nhanh.
Đọc chữ in nhỏ SGK
?Chính sách đối ngoại của Trung Quốc như thế nào?
- Thực hiện cải cách và mở cửa.
- Mở rộng quan hệ hữu nghị.
? Lấy 1 số ví dụ về quan hệ đối ngoại của Trung quốc trong giai đoạn này.
? Kể những hiểu biết của em về mối quan hệ Việt Nam – Trung quốc hiện nay?
- Việt Nam thực hiện 16 chữ “ Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai “
- Có nhiều cuộc gặp gỡ giữa cấp cao hai nước, ký các hiệp định về đường biên giới, đường bộ, đường biển, giao lưu kinh tế.
- 9/10/2004 Thủ tướng Ôn Gia B¶o chÝnh thøc sang th¨m ViÖt Nam.
- Tõ 18 ®Õn 22/7/2005 Chñ tÞch n¬íc TrÇn §øc L¬¬ng sang th¨m vµ lµm viÖc t¹i Trung quèc. I. Tình hình chung.* Chính trị:


- Sau 1945 cao trào giải phóng dân tộc dấy lên khắp Châu Á.

- Cuối những năm 50 phần lớn các nước đã giành độc lập: Trung Quốc, Ấn Độ, In - đô - nê - xi – a…

- Nửa sau thế kỷ XX tình hình Châu Á không ổn định

+ Các nước đế quốc tiến hành xâm lược nhất là khu vực Đông Nam Á.
+ Xung đột, ly khai, khủng bố ở một số nước: Thái Lan, Ấn Độ, Pa-kitx- tan...* Kinh tế:
- Phát triển nhanh, tiêu biểu là Nhật, Xin-ga-po, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc …- Kinh tế Ấn độ phát triển nhanh chóng: CM xanh trong nông nghiệp, Cn phần mềm, thép, xe hơi...


II. Trung Quốc
1. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
- 1946 -1949 nội chiến
- 01/10/1949 Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.* Ý nghĩa: Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của CĐPK, đưa đất nước Trung hoa bước vào kỷ nguyên độc lập tự do.
- Hệ thống XHCN được nối liền từ Châu âu sang Châu á.
2- Công cuộc cải cách mở cửa.
- 1978 Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, xây dựng TQ thành quốc gia giàu mạnh, văn minh.
+ Kết quả: Nền kinh tế phát triển nhanh chóng, xếp thứ 7 trên thế giới.
Đời sống nhân dân nâng cao.* Đối ngoại: Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với hầu hết các nước trên thế giới. Địa vị của TQ được nâng cao trên trường quốc tế.
4. Củng cố - Dặn dò
? Trình bày ngắn gọn những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc trong những năm 1978 - 1997?
* Bài tập:
? Từ các ý sau đây, hãy chỉ ra nguyên nhân chính khiến cho Ấn Độ đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế:
* Dặn dò:
- Học thuộc bài, trả lời câu hỏi SGK
- Làm bài tập 2 trang 20
- Tìm hiểu thêm về Trung Quốc
- Chuẩn bị bài 5 trang 21 – Tìm hiểu về các nước Đông Nam Á.
Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày soạn: 25/9/2018
Ngày dạy: 02/10/2018

Tiết 6 Bài 5 : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á

I. Mục tiêu bài học.
1- Kiến thức:
- Giúp h/s nắm được tình hình Đông Nam Á trước và sau 1945.
- Hiểu được sự ra đời tổ chức ASEAN, vai trò của nó với sự phát triển của các nước trong khu vực Đông Nam Á.
2- Tư tưởng:
Tự hào về những thành tựu đạt được của nhân dân ta và nhân dân các nước Đông Nam Á, củng cố sự đoàn kết giữa các dân tộc trong khu vực.
3- Kỹ năng:
Rèn kỹ năng sử dụng bản đồ Đôm Nam Á, bản đồ thế giới.
II. Thiết bị, tài liệu
Lược đồ Đông Nam Á
III. Tiến trình tổ chức dạy và học
1. Ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ: 15 phút
* Ma trận:
Các chủ đề chính Các mức độ cần đánh giá Điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TN TL TN TL TN TL
Bài Các nước châu á Tình hình chung các nước châu á
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ % 1
1,0
10
* Câu hỏi
Em hãy nêu tình hình chung của các nước châu á sau chiến tranh thế giới thứ hai ?
* Hướng dãn chấm:
- Chính trị:
- Sau 1945 cao trào giải phóng dân tộc dấy lên khắp Châu Á.
- Cuối những năm 50 phần lớn các nước đã giành độc lập: Trung Quốc, Ấn Độ, In - đô - nê - xi – a…
- Nửa sau thế kỷ XX tình hình Châu Á không ổn định
+ Các nước đế quốc tiến hành xâm lược nhất là khu vực Đông Nam Á.
+ Xung đột, ly khai, khủng bố ở một số nước: Thái Lan, Ấn Độ, Pa-kitx- tan...
- Kinh tế:
- Phát triển nhanh, tiêu biểu là Nhật, Xin-ga-po, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc …


3. Bài mới:
* Giới thiệu bài mới: Bên cạnh Trung Quốc, các quốc gia Đông Nam Á đã có một quá trình đấu tranh kiên cường, bền bỉ chống lại sự xâm lược của các nước đế quốc và sau đó đã có những bước phát triển nhanh chóng về kinh tế. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu cụ thể nội dung này.
* Dạy và học bài mới:
Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức cần đạt
*Hoạt động 1
- GV: dùng bản đồ Đông Nam Á.
? Xác định trên bản đồ vị trí, đặc điểm của khu vực Đông Nam Á.
- H/s quan sát.
- Rộng 4,5 triệu Km2.
- Có 11 nước.
? Kể tên các nước thuộc Đông Nam Á?
? Cho biết tình hình của các nước Đông Nam Á trước năm 1945?
? Nêu nét nổi bật của Đông Nam Á từ 1945 – 1950?
- h/s đọc dòng chữ nhỏ SGK – tr21.


? Từ những năm 50 các nước Đông Nam Á có sự phân hoá thế nào trong đường lối đối ngoại?
- Do Mỹ can thiệp 9/1954 Mỹ – Anh – Pháp thành lập SEATO.
-Mỹ mở chiến tranh VN, Lào, Căm – Pu – chia, In - đô - nê - xi – a, Miến Điện, thi hành chính sách hoà bình trung lập.
GV chuyển ý
*Hoạt động 2
? Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào?
- Trước yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
? Tổ chức ASEAN thành lập thời gian nào ? Bao nhiêu nước tham gia ? Mục tiêu.
- 8/8/1967.
- 5 nước: Ma-lai-xi- a; In-đô-nê-xi-a; Phi- líp-phin; Xin- ga-po; Thái lan
GV: Đọc sơ lược nội dung tuyên bố Băng Cốc (1967).
- GV: Giới thiệu hình 10.
? Nền kinh tế của các nước ASEAN phát triển thế nào.
- Xin – Ga –po: kinh tế hàng năm tăng 12%.
- Thái lan:1987–1990 mỗi năm tăng 11,4 %.
- GV: đọc dòng chữ nhỏ sgk và nội dung của Hiệp ước Ba – li (1976).
*Hoạt động 3

? Sơ lược tình hình chung của Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh.
- Tình hình được cải thiện rõ rệt.
- Mở rộng tổ chức ASEAN? Cho biết thời gian và tên nước gia nhập ASEAN trong những năm tiếp theo (từ 6 nước phát triển thành 10 nước)?


? Tại sao có thể nói từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX một chương trình mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?
- H/s thảo luận nhóm (3 phút).
- GV: gọi đại diện nhóm trả lời.
- H/s đọc dòng chữ nhỏ sgk – tr25.
- GV: tổng hợp ý.
? Việc thành lập tổ chức ASEAN có ý nghĩa thế nào.
- Lần đầu trong lịch sử 10 nước Đông Nam á cùng đứng trong một tổ chức thống nhất.
- GV: giới thiệu hình 11.
- GV: Đọc dòng chữ nhỏ SGK – tr25.
1. Tình hình Đông Nam Á trước và sau 1945.
- Trước 1945, các nước Đông Nam Á, trừ Thái Lan, đều là thuộc địa của thực dân phương Tây.

- Sau 1945 Đông Nam Á nổi dậy giành chính quyền.
=> Giữa những năm 50 đã giành được độc lập.

- Từ những năm 1950 Mỹ can thiệp vào khu vực thành lập khối quân sự Đông Nam Á (SEATO) và cuộc chiến tranh xâm luợc của Mỹ ở Việt Nam, Lào và Căm – Pu – Chia.
2. Sự ra đời của tổ chức ASEAN.
- Hoàn cảnh ra đời:
+ Nhằm cùng nhau hợp tác phát triển đất nước, hạn chế ả
15 BIÊN BẢN HNCBCC 03/12/2018 PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS XÃ ĐỒNG TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Năm học: 2016 – 2017

I. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 08h 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2016
- Địa điểm: Trường THCS Đồng Tân
II. Thành phần
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: 34/35
- Vắng: Lê Hiệu (ốm)
III. Nội dung
Phần I
1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu: Đ/c Nông Xuân
2. Đoàn chủ tịch:
1, Ông Vũ Mạnh Cường- Hệu trưởng
2. Bà Lý Thị Thùy Hường
3. Đoàn chủ tịch điều khiển hội nghị, cử thư ký
- Thư ký số 1: Nông Thị Kim Xuân (ghi tiến trình hội nghị)
- Thư ký số 2: Nguyễn Thị Thu Hằng (ghi nghị quyết hội nghị)
Hội nghị nhất trí biểu quyết: 100%
Phần II: Hội nghị tiến hành các nội dung sau
1. Ông Vũ Mạnh Cường thông qua chương trình làm việc
2. Ông Vũ Mạnh Cường thông qua báo cáo, kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2015 - 2016 và Phương hướng kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2016 – 2017
* Kết quả năm học 2015 - 2016
- Tổng số CBGVNV: 35
Trong đó: Cán bộ quản lý: 2; Giáo viên: 27; Nhân viên: 6
- Tổng số lớp: 13. Tổng số học sinh: 364
- Năm học 2015-2016 nha trường đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoach và thực hiện tốt các nội quy, quy chế đề ra. Thự hiện tốt các cuộc vận động và phông trào thi đua.
* Kế hoạch năm học 2016-2017
- Tổng số CBGVNV: 29
Trong đó: Cán bộ quản lý: 2; Giáo viên: 27; Nhân viên: 6
- Tổng số lớp: 14. Tổng số học sinh: 368
- năm học 2016-2017 nhà trường tiếp tục thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoach thực hiện nhiệm vụ trong năm học. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua.
3. Đ/c Đào Văn Tuyên – Trưởng ban thanh tra nhân dân thông qua báo cáo hoạt động của ban tranh tra nhân dân năm 2015- 2016 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2016-2017.
4. Đ/c Cao Thị Tỵ- Phó hiệu trưởng thông qua quy chế làm việc cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017
5. Hội nghị tiến hành thảo luận:
Một số ý kiến trong hội nghị:
* Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy:
- Nhà trường nên miễn đăng bài lên trang web cho giáo viên từ 50 tuổi trở lên vì các đồng chí này mắt đã kém.
- Việc chi trả công tác phí và kê thêm giờ chưa kịp thời.
* Đ/c Cao Thị Tỵ
- Điều chỉnh lại trong quy chế làm việc của cơ quan:
+ Việc cấp phát bằng đã giao cho văn thư không nhân viên thư viện.
+ KĐGD đã chuyển cho Gv phụ trách riêng không phải Phó hiệu trưởng.
+ Quản lý, lưu trữ công văn đi đến là nhân viên văn thư.
* Đ/c Lê Minh Thanh
- BGH có kế hoạch sửa chữa, mua mới máy chiếu để GV sử dụng trong đợt hội giảng tới.
- Việc chi trả công tác phí cho Gv kịp thời hơn
- BGH nên hạn chế hơn nữa các thông báo khẩn, để GV có thòi gian chuẩn bị.
* Đ/ c Nguyễn Thị Nga
- Đề nghị cho chuyển bảng thông minh sang vị trí khác, để GV dạy ở lớp 9A có diện tích ghi bảng rộng hơn.
* Đ/c Vũ Mạnh Cường giải trình các ý kiến.
- Nhà trường nhất trí miễn đăng bài lên trang web cho giáo viên từ 50 tuổi trở lên vì các đồng chí này mắt đã kém
- Việc chi trả công tác phí và thêm giờ còn chậm là do thiếu ngân sách
- Nhà trường sẽ trang bị mới máy chiếu để GV có thiết bị dạy học, phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong năm học.
=> Hội nghị thống nhất biểu quyết cho tất cả các nội dung mà đồng chí hiệu trưởng giải đáp.
6. Đ/c Lý thị Thùy Hương- chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2015 - 2016; Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; Cam kết về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; các cuộc vân
động và các phong trào thi đua năm học 2016-2017.
7. Các tổ khối ký cam kết thi đua.
8. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng thông qua Nghị quyết Hội nghị
- 100% số Viên chức dự họp nhất trí thông qua nghị quyết và giao cho tổ thư ký tổng hợp hoàn thiện văn bản để thực hiện trong năm học.
9. Đ/c Vũ Mạnh Cường bế mạc Hội nghị
Hội nghị kết thúc vào hồi 10h 30 phút cùng ngày


T/M Đoàn chủ tịch Thư ký
Vũ Mạnh Cường Nông Thị Kim Xuân
16 Giáo án Sinh 6 03/12/2018 Ngày soạn: 21/ 08/2018
Ngày dạy: 28/ 08/2018
Tiết 1 MỞ ĐẦU SINH HỌC
BÀI 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG
I/ Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Phân biệt được vật sống và vật không sống qua đó nhận biết dấu hiệu từ 1 số đối tượng
- Nêu được những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống: trao đổi chất lớn lên, vận động sinh sản. cảm ứng.
- Biết cách lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại và rút ra nhận xét.
2. Kĩ năng:
- Biết cách thiết lập bảng so sánh đặc điểm của các đối tượng để xếp loại chúng và rút ra nhận xét.
- Rèn kỹ năng tìm hiểu đời sống của sinh vật
- KN tìm kiếm và xử lí thông tin để nhận dạng được vật sống và vật không sống
- KN phản hồi lắng nghe tích cực trong quá trình thảo luận
- KN thể hiện sự tự tin trong trình bày ý kiến cá nhân
3. Thái độ:
- Học tập nghiêm túc, yêu thích môn học, yêu thiên nhiên bảo vệ môi trường.
4.Phát triển năng lực
- Năng lực quan sát, tư duy lô gích
- Vận dụng kiến thức vào thực tế
II/ Phương tiện dạy - học
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh vẽ thể hiện một vài nhóm sinh vật, sử dụng hình vẽ H 2.1 tr.8 SGK.
- Bảng phụ phần 2.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Soạn trước bài ở nhà, sưu tầm 1 số tranh ảnh liên quan.
III/ Phương pháp/ kỹ thuật dạy học tích cực:
- Vấn đáp, tìm tòi, dạy học nhóm…..
IV/ Tiến trình dạy - học
* Ổn định lớp: (1’)

Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng
6A
6 B

* Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
1. Kết nối (1’)
GV giới thiệu bài: Hàng ngày chúng ta tiếp xúc với các loại đồ vật, cây cối, con vật khác nhau. Đó là thế giới vật chất quanh ta, chúng bao gồm các vật không sống và các vật sống (hay sinh vật): Bài học hôm nay ta sẽ nghiên cứu vấn đề này.
2. Khám phá

Hoạt động 1: Nhận dạng vật sống và vật không sống .( 19’)
Hoạt động GV Hoạt động HS
- GV cho HS kể tên một số cây, con, đồ vật ở xung quanh rồi chọn một cây, con, đồ vật đại diện để quan sát.
- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm -> trả lời CH:
1. Con gà, cây đậu cần điều kiện gì để sống?
2. Hòn đá có cần những điều kiện giống như con gà và cây đậu để tồn tại không?
3. Sau một thời gian chăm sóc, đối tượng nào tăng kích thước và đối tượng nào không tăng kích thước?
- GV chữa bài bằng cách gọi trả lời.
- GV cho HS tìm thêm một số ví dụ về vật sống và vật không sống.
- GV yêu cầu HS rút ra kết luận.

- GV tổng kết – rút ra kiến thức. - HS tìm những sinh vật gần với đời sống như: cây nhãn, cây vải, cây đậu…, con gà, con lợn…, cái bàn, ghế.

1. Cần các chất cần thiết để sống: nước uống, thức ăn, thải chất thải…
2. Không cần.

3. HS thảo luận -> trả lời đạt yêu cầu: thấy được con gà và cây đậu được chăm sóc lớn lên, còn Hòn đá không thay đổi.

- Đại diện nhóm trình bày ý kiến của nhóm  nhóm khác bổ sung  chọn ý kiến đúng.
- HS nêu 1 vài ví dụ khác.
- HS nghe và ghi bài.
* Kết luận:
- Vật sống: Lấy thức ăn, nước uống, lớn lên, sinh sản.
- Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên.
Hoạt động 2: Đặc điểm của cơ thể sống .(17’)

Hoạt động GV Hoạt động HS
- GV treo bảng phụ trang 6 lên bảng  GV hướng dẫn điền bảng.
Lưu ý: trước khi điền vào 2 cột “Lấy chất cần thiết” và “Loại bỏ các chất thải”, GV cho HS xác định các chất cần thiết và các chất thải.
- GV yêu cầu HS hoạt động độc lập  hoàn thành bảng phụ.
- GV chữa bài bằng cách gọi HS trả lời  GV nhận xét.
- GV yêu cầu HS phân tích tiếp các ví dụ khác.
- GV hỏi: Qua bảng so sánh, hãy cho biết đặc điểm của cơ thể sống?
- GV nhận xét - kết luận.
- HS quan sát bảng phụ, lắng nghe GV hướng dẫn.
- HS xác định các chất cần thiết, các chất thải
- HS hoàn thành bảng tr.6 SGK.
- HS ghi kết quả của mình vào bảng của GV  HS khác theo dõi, nhận xét  bổ sung.

- HS ghi tiếp các ví dụ khác vào bảng.
- HS rút ra kết luận: Có sự trao đổi chất, lớn lên, sinh sản.
- HS nghe – ghi bài.
* Kết luận:
Đặc điểm của cơ thể sống là:
- Trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và lọai bỏ các chất thải ra ngoài).
- Lớn lên và sinh sản.
BẢNG BÀI TẬP
Ví dụ Lớn lên Sinh sản Di chuyển Lấy các chất cần thiết Loại bỏ các chất thải Xếp loại
Vật sống Vật không sống
Hòn đá - - - - - +
Con gà + + + + + + -
Cây đậu + + - + + + -
Cái bàn - - - - - - +
3. Thực hành/ luyện tập (5’)
Sử dụng câu hỏi cuối bài.
1. Giữa vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau?
- Vật sống: Lấy thức ăn, nước uống, lớn lên, sinh sản.
- Vật không sống: không lấy thức ăn, không lớn lên.
2. Đánh dấu X cho ý trả lời đúng.
a. Lớn lên
b. sinh sản
c. Di chuyển
d. Lấy các chất cần thiết
e. Loại bỏ các chất thải
4. Vận dụng (2’)
- Hãy kể tên những vạt sống và vật không sống có ích cho đời sống chúng ta?
* Hướng dẫn học sinh về nhà tự học
- Học bài - Xem trước bài mới.
- Kẻ bảng phần 1a vào vở bài tập.
* Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ngày soạn: 23/08/2018
Ngày giảng: 30/08/2018
Tiết 2
BÀI 2: NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC

I/ Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Nêu được các nhiệm vụ của sinh học nói chung và của thực vật nói riêng.
2. Kĩ năng:
-Rèn luyện kỹ năng quan sát, so sánh, phân tích.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, yêu thích môn học.
4. Phát triển năng lực
- Năng lực quan sát, tư duy lô gích
- Vận dụng kiến thức vào thực tế
II/ Phương tiện dạy- học
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh to về quang cảnh tự nhiên có một số động vật và thực vật khác nhau. Tranh vẽ đại diện 4 nhóm sinh vật chính (H 2.1 SGK)
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Soạn bài trước ở nhà; kẻ bảng phần 1a vào vở bài tập.
III/ Phương pháp/ kỹ thuật dạy - học tích cực:
- Giải quyết vấn đề, đàm thoại gợi mở, hoạt động nhóm…….
IV/ Tiến trình dạy - học
* Ổn định lớp (1’)
Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng
6A
6 B

* Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Giữa vật sống và vật không sống có những đặc điểm gì khác nhau?
- Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì?
1. Khám phá (1’)
Giới thiệu bài: Sinh học là khoa học nghiên cứu về thế giới sinh vật trong tự nhiên. Có nhiều loại sinh vật khác nhau: Động vật, thực vật, vi khuẩn, nấm… bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu về nhiệm vụ của sinh học.
2. Kết nối
Hoạt động 1: Sinh vật trong tự nhiên.(17’)
Hoạt động GV Hoạt động HS
- GV yêu cầu HS làm BT mục tr.7 SGK.
- Qua bảng thống kê, em có nhận xét gì về thế giới sinh vật? (Gợi ý: Nhận xét về nơi sống, kích thước? Vai trò đối với con người ?...)
- Sự phong phú về môi trường sống, kích thước, khả năng di chuyển của sinh vật nói lên điều gì?

- Hãy quan sát lại bảng thống kê có thể chia thế giới sinh vật thành mấy nhóm?
- HS có thể khó xếp nấm vào nhóm nào, GV cho HS nghiên cứu thông tin  tr.8 SGK kết hợp với quan sát hình 2.1 (tr.8 SGK).
- GV hỏi:
1. Thông tin đó cho em biết điều gì ?

2. Khi phân chia sinh vật thành 4 nhóm, người ta dựa vào những đặc điểm nào?
a/Sự đa dạng của thế giới sinh vật.
HS hoàn thành bảng thống kê tr.7 SGK (ghi tiếp một số cây, con khác).
- Nhận xét theo cột dọc, và HS khác bổ sung phần nhận xét.

- Trao đổi trong nhóm để rút ra kết luận: Thế giới sinh vật đa dạng (Thể hiện ở các mặt trên).
* Kết luận
Sinh vật trong tự nhiên rất đa dạng, và phong phú.
b. Các nhóm sinh vật trong tự nhiên :
- HS xếp loại riêng những ví dụ thuộc động vật hay thực vật.
- HS nghiên cứu độc lập nội dung trong thông tin.

HS trả lời đạt:
1. Sinh vật trong tự nhiên được chia thành 4 nhóm lớn: vi khuẩn, nấm, thực vật, động vật.
2. Dựa vào hình dạng, cấu tạo, hoạt động sống,….
+ Động vật: di chuyển.
+ Thực vật: có màu xanh.
+ Nấm: không có màu xanh (lá).
+ Vi sinh vật: vô cùng nhỏ bé
- HS khác nhắc lại kết luận này để cả lớp cùng ghi nhớ
* Kết luận :
Các nhóm sinh vật trong tự nhiên :
chia thành 4 nhóm.
+ Vi khuẩn
+ Nấm
+ Thực vật
+ Động vật
Hoạt động 2: Nhiệm vụ của Sinh học (15’)

Hoạt động GV Hoạt động HS
- GV yêu cầu HS đọc mục  tr.8 SGK.

- GV hỏi: Nhiệm vụ của sinh học là gì?


- GV gọi 13 HS trả lời.

- GV cho một HS đọc to nội dung Nhiệm vụ của thực vật học cho cả lớp nghe.
THMT: TV có vai trò quan trọng trong tự nhiên và trong đời sống con người
? Em làm gì để bảo vệ thực vật - HS đọc thông tin 12 lần, tóm tắt nội dung chính để trả lời câu hỏi đạt: Nhiệm vụ của sinh học là nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sống của sinh vật cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ đời sống con người.
- HS nghe rồi bổ sung hay nhắc lại phần trả lời của bạn.
- HS nhắc lại nội dung vừa ngheghi nhớ.

* Kết luận
- Nhiệm vụ của sinh học là: nghiên cứu các đặc điểm cấu tạo và hoạt động sống, các điều kiện sống của sinh vật cũng như các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau và với môi trường, tìm cách sử dụng hợp lí chúng, phục vụ đời sống con người.
- Nhiệm vụ của thực vật học ( SGK tr.8)
- HS trả lời

3. Thực hành/luyện tập (3’)
Sử dụng câu hỏi cuối bài:
- Nhiệm vụ của sinh vật học là gì?
- Nhiệm vục của thực vật học là gì?
4. Vận dụng (3’)
- Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng sau?

STT Tên sinh vật Nơi sống Công dụng Tác hại
1
2
3


*Hướng dẫn học sinh về nhà tự học
- Học bài và trả lời các câu hỏi còn lại trong SGK;
- Chuẩn bị bài 3 và bài 4., kẻ bảng phần 2 bài 3 và bảng phần 1 bài 4vào vở bài tập, sưu tầm tranh ảnh về 1 số loài thực vật em biết.
* Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 30/08/2018
Ngày giảng: 6/09/2018
Tiết 3
Bài 3. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT

I. Mục tiêu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh trình bày được ®Æc ®iÓm chung cña thùc vËt và sù ®a d¹ng phong phó cña thùc vËt .
2. Kü n¨ng
- RÌn kü n¨ng quan s¸t so s¸nh, kü n¨ng ho¹ ®éng c¸ nh©n, ho¹t ®éng nhãm
3. Th¸i ®é
- Gi¸o dôc lßng yªu thiªn nhiªn, b¶o vÖ thùc vËt .
4. Phát triển năng lực
- Năng lực quan sát, tư duy lô gích
- Vận dụng kiến thức vào thực tế
II . Phương tiện - dạy học
- GV : Tranh , ¶nh khu rõng , v¬ưên c©y , sa m¹c hå n¬ưíc ......
- HS : S¬ưu tÇm tranh ¶nh c¸c loµi thùc vËt sèng trªn tr¸i ®Êt, «n l¹i kiÕn thøc vÒ quang hîp ®• häc ë tiÓu häc .
III . Phương pháp/ kỹ thuật dạy- học tích cực
- VÊn ®¸p
- Häc tËp theo nhãm nhá
IV. Tiến trình dạy học
* Ổn ®Þnh líp ( 1’)
Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng
6A
6 B

* .KiÓm tra bµi cò (5’)
HS 1 . - Chän ®¸p ¸n ®óng .
§iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a thùc vËt víi c¸c sinh vËt kh¸c lµ :
A. Thùc vËt cã kh¶ v¨ng tù tæng hîp chÊt h÷u c¬, phÇn lín kh«ng cã kh¶ n¨ng di chuyÓn, thư¬êng ph¶n øng chËm víi c¸c kÝch thÝch cña m«i trư¬êng .
B . Thùc vËt sèng kh¾p n¬i trªn tr¸i ®Êt .
C . Thùc vËt cã kh¶ n¨ng vËn ®éng,lín lªn, sinh s¶n .
D . Thùc vËt rÊt ®a d¹ng phong phó .
- NhiÖm vô cña thùc vËt häc lµ g× ?
1. Khám phá (1’)
GV giới thiệu bài: Thực vật rất đa dạng và phong phú. Vậy đặc điểm chung của thực vật là gì? Bài học hôm nay ta sẽ nghiên cứu về vấn đề này.
2. Kết nối

Ho¹t ®éng 1: Sù phong phó vµ ®a d¹ng cña thùc vËt (15’)
Hoạt động GV Hoạt động HS


- GV yêu cầu cá nhân HS quan sát tranh.
Hướng dẫn HS chú ý:
+ Nơi sống của thực vật
+ Tên thực vật

- GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi ở tr.11 SGK.(GV dẫn dắt HS thảo luận )

- GV gọi đại diện cho nhóm trình bày, rồi các nhóm khác bổ sung.- GV nhận xét, tiểu kết:
+ Thực vật sống khắp nơi trên Trái đất, có mặt ở tất cả các miền khí hậu từ hàn đới đến ôn đới và phong phú nhất là vùng nhiệt đới, các dạng địa hình từ đồi núi, trung du đến đồng bằng và ngay cả sa mạc khô cằn cũng có thực vật.
+ Thực vật sống trong nước, trên mặt nước, trên mặt đất.
+ Thực vật sống ở mọi nơi trên Trái Đất, có rất nhiều dạng khác nhau, thích nghi với môi trường sống.
- GV cho HS ghi bài.
- GV gọi HS đọc thông tin về số lượng loài thực vật trên Trái Đất và ở Việt Nam.
THMT: GD ý thức bảo vệ sự đa dạng và phong phú của TV.

1: Sự đa dạng và phong phú của thực vật
- HS quan sát hình 3.1à3.4 SGK tr.10 và các tranh ảnh mang theo.


- HS thảo luận trong nhóm đưa ý kiến thống nhất của nhóm.
- Đại diện nhóm trả lời.
* Thực vật sống hầu hết khắp mọi nơi trên Trái Đất.
* Đồng bằng: Lúa, ngô , khoai
+ Đồi núi: Lim, thông, trắc
+ Ao hồ: bèo, sen, lục bình
+ Sa mạc: Sương rồng, cỏ lạc đà
* Thực vật nhiều ở miền đồng bằng, trung du…; ít ở miền Hàn đới hay Sa mạc.
* Cây sống trên mặt nước rễ ngắn, thân xốp.
- HS lắng nghe phần trình bày của bạnàBổ sung (nếu cần).- HS ghi bài vào vở.
- HS đọc thêm thông tin về số lượng loài thực vật trên Trái Đất và ở Việt Nam.

- HS ghi nhớ
* Kết luận:
Thực vật sống ở mọi nơi trên Trái Đất. Chúng rất đa dạng và thích nghi với môi trường sống.
Như:
+ Ở các miền khí hậu: Hàn đới (rêu); ôn đới(lúa mì, táo, lê); nhiệt đới(lúa, ngô, café)
+Các dạng địa hình: đồi núi (thông, lim);trung du(chè, sim); đồng bằng(lúa, ngô); sa mạc(X.rồng)
+ Các môi trường sống: nước, trên mặt đất.

Ho¹t ®éng 2 : §Æc ®iÓm trung cña thùc vËt (12’)
Hoạt động GV Hoạt động HS

GV yêu cầu HS làm bài tập mục 6 tr.11 SGK.
- GV treo bảng phụ phần 2 và yêu cầu HS lên đánh đấu
– HS khác nhận xét bài làm.
- GV đưa ra một số hiện tượng yêu cầu HS nhận xét về sự hoạt động của sinh vật:
+ Con chó khi đánh nó … vừa chạy vừa sủa; đánh vào cây cây vẫn đứng im …
+ Cây trồng vào chậu đặt ở cửa sổ, một thời gian ngọn cong về chỗ sáng.
à Từ đó rút ra đặc điểm chung của thực vật.
- GV nhận xét, cho HS ghi bài. 2: Đặc diểm chung của thực vật.
- HS kẻ bảng 6 tr.11 SGK vào vở, hoàn thành các nội dung.
- HS lên viết trên bảng của GV.
- HS khác nhận xét.

- HS nhận xét:
+ Động vật có di chuyển còn thực vật không di chuyển và có tính hướng sáng.
+ Thực vật phản ứng chậm với kích thích của môi trường
- Từ bảng và các hiện tượng trên rút ra đặc điểm chung của thực vật
- HS ghi bài vào vở.


* Kết luận:
+ Thực vật có khả năng tự tạo ra chất dinh dưỡng, lớn lên, sinh sản.
+ Không có khả năng di chuyển.
+ Phản ứng chậm với kích thích từ bên ngoài.

3. Thực hành/luyện tập (5’)
- Thùc vËt sèng ë nh÷ng n¬i nµo trªn tr¸i ®Êt ?
- §Æc ®iÓm chung cña thùc vËt lµ g× ?
4. Vận dụng (5’)
Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr¬ưíc c©u tr¶ lêi ®óng :
Chøng kiÕn c¶nh ph¸ ho¹i c©y cèi mét c¸ch v« ý thøc ( chÆt ph¸ rõng bõa b•i , bÎ g•y c©y c¶nh trong c«ng viªn ..........) em cã suy nghÜ g× ?
A . TiÕc v× nghÜ ®Õn c«ng søc lao ®éng cña nhiÒu ng¬ưêi ®• bá ra ®Ó trång vµ ch¨m sãc c©y
B. NghÜ tíi nh÷ng t¸c h¹i vÒ m«i tr¬ưêng nÕu kh«ng cã c©y xanh .
C . Em kh«ng bao giê lµm ®iÒu ®ã vµ khuyªn mäi ng¬ười ®õng lµm nh¬ư vËy .
D . C¶ A , B vµ C
*Hướng dẫn học sinh về nhà tự học (1’)
- Häc thuéc lÝ thuyÕt theo vë ghi vµ SGK
- ChuÈn bÞ : - Tranh c©y hoa hång , c©y hoa c¶i - MÉu c©y d¬ư¬ng xØ , c©y cá
* Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày soạn: 4/09/2018
Ngày giảng: 11/09/2018
TiÕt 4
Bµi 4 : CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA KHÔNG ?
I. Mục tiêu
1. KiÕn thøc
- Häc sinh biÕt Phân biệt được đặc điểm của thực vật có hoa và thực vật không có hoa
- Ph©n biÖt c©y mét n¨m vµ c©y l©u n¨m .
- Nêu các ví dụ cây có hoa và cây không có hoa.
2. Kü n¨ng
- RÌn kü n¨ng quan s¸t so s¸nh, kü n¨ng ho¹ ®éng c¸ nh©n, ho¹t ®éng nhãm
- Kĩ năng giải quyết vấn đề và trả lời câu hỏi: Có phải tất cả thực vật đều có hoa?
- Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tinvề cây có hoa và cây không có hoa.
- Kĩ năng tự tin khi trình bày, kĩ năng hợp tác khi giải quyết vấn đề.
3. Th¸i ®é
- Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ thùc vËt .
4. Phát triển năng lực
- Năng lực quan sát, tư duy lô gích
- Vận dụng kiến thức vào thực tế
II. Phương tiện dạy - học
GV :- Tranh vÏ phãng to ,h×nh 4.1 , 4.2 ( SGK )
HS : S¬ưu tÇm mÉu c©y cµ chua , ®Ëu cã c¶ hoa ,qu¶ h¹t .
S¬ưu tÇm tranh c©y dư¬¬ng xØ , rau bî
III . Phương pháp/ kỹ thuật dạy - học tích cực
- VÊn ®¸p
- Häc tËp theo nhãm nhá
- Quan sát tranh hình
IV. Tiến trình dạy - học
* Ổn ®Þnh líp (1’)

Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng
6A
6 B
* .KiÓm tra bµi cò (4’)
HS 1 . - Chän ®¸p ¸n ®óng .
§iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a thùc vËt víi ®éng vËt :
A . Thùc vËt sèng kh¾p n¬i trªn tr¸i ®Êt.
B . Thùc vËt tù tæng hîp chÊt h÷u c¬ , ph¶n øng chËm víi c¸c kÝch thÝch tõ bªn ngoµi , phÇn lín kh«ng cã kh¶ n¨ng di chuyÓn .
C . Thùc vËt rÊt ®a d¹ng phong phó .

1. Khám phá (1’)
GV Giới thiệu bài mới: Thực vật thường rất phong phú và đa dạng nhưng có phải tất cả thực vật đều có hoa không ?. Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu.
2. Kết nối
Ho¹t ®éng 1 : Thùc vËt cã hoa vµ thùc vËt kh«ng cã hoa (18’)
Hoạt động GV Hoạt động HS

- GV.Yªu cÇu HS ho¹t ®éng c¸ nh©n t×m hiÓu c¸c c¬ quan cña c©y c¶i


- GV . C©y c¶i cã nh÷ng c¬ quan nµo ? Chøc n¨ng cña tõng lo¹i c¬ quan ®ã ?
- GV . §¬a BT vµ yªu cÇu HS lµm :
BT : §iÒn vµo chç chÊm :
- RÔ,th©n,l¸, lµ ...............................
- Hoa, qu¶, h¹t,lµ .........................
- Chøc n¨ng cña c¬ quan sinh s¶n lµ ......................................
- Chøc n¨ng cña c¬ quan sinh d¬ưìng lµ ..................................
- GV . Yªu cÇu HS ho¹t ®éng nhãm ph©n biÖt thùc vËt cã hoa vµ thùc vËt kh«ng cã hoa .

- GV . Ch÷a b¶ng 2 b»ng c¸ch gäi 1--> 3 ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy
- GV . l¬u ý cho HS c©y d¬ư¬ng xØ kh«ng cã hoa nh¬ưng cã c¬ quan sinh s¶n ®Æc biÖt .
- GV . Dùa vµo ®Æc ®iÓm cã hoa cña thùc vËt th× cã thÓ chia thµnh mÊy nhãm ?
- GV .Yªu cÇu HS ®äc th«ng tin ®Ó n¾m ®¬ưîc thÕ nµo lµ thùc vËt cã hoa vµ thÕ nµo lµ thùc vËt kh«ng cã hoa
- GV . Yªu cÇu HS lµm BT cñng cè trong vë BT in
- GV chốt lại kiến thức


- Thực vật có hoa gồm mấy loại cơ quan ? chức năng của mỗi loại cơ quan? 1. Thực vật có hoa và thực vật không có hoa
- HS quan s¸t h×nh 4.1 (SGK /13 ) ®èi chiÕu víi b¶ng 1 ( SGK / 13 ) Ghi nhí c¸c kiÕn thøc vÒ c¸c c¬ quan cña c©y c¶i .
- HS . Tr¶ lêi c©u hái .- Häc sinh lµm BT vµo vë BT in

- HS . Quan s¸t tranh vµ mÉu cña nhãm chó ý c¬ quan sinh d¬ìng vµ c¬ quan sinh s¶n
-KÕt hîp h×nh 4.2 ( SGK/14) råi hoµn thµnh b¶ng 2 trong vë BT in
HS . §¹i diÖn cña nhãm tr×nh bµy ý kiÕn cña nhãm m×nh vµ giíi thiÖu mÉu ®• ph©n chia ë trªn .
- C¸c nhãm kh¸c bæ sung®¬a ra ý kiÕn kh¸c ®Ó trao ®æi .
- HS . Dùa vµo th«ng tin tr¶ lêi c¸ch ph©n biÖt thùc vËt cã hoa vµ thùc vËt kh«ng cã hoa .

- HS . §iÒn vµ tr¶ lêi nhanh BT


KÕt luËn: Thùc vËt cã hai nhãm :
- Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt
- Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả, hạt
- Cơ thể thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan:
+ Cơ quan sinh dưỡng : rễ, thân, lá có chức năng chính là nuôi dưỡng cây
+ Cơ quan sinh sản : hoa, quả, hạt có chức năng sinh sản, duy trì và phát triển nòi giống.
Ho¹t ®éng 2 : C©y mét n¨m vµ c©y l©u n¨m (14’)
Hoạt động GV Hoạt động HS
- GV . ViÕt lªn b¶ng mét sè c©y nh¬ư :
+ C©y lóa , ng« , m¬íp .......--> gäi lµ c©y mét n¨m ?
+ C©y hång xiªm , mÝt , v¶i --> gäi lµ c©y l©u n¨m
- GV. T¹i sao ng¬ưêi ta l¹i nãi nh¬ vËy ?
- GV. Sau khi th¶o luËn em h•y ph©n biÖt c©y mét n¨m vµ c©y n©u n¨m --> rót ra kÕt luËn .


- GV . Cho HS kÓ thªm mét sè c©y lo¹i mét n¨m vµ mét sè c©y lo¹i l©u n¨m .


- GV . Yªu cÇu HS ®äc KL chung
( SGK / 15 ) 2. C©y mét n¨m vµ c©y l©u n¨m
- HS . Th¶o luËn nhãm ®Ó tr¶ lêi c©u hái cña GV


- HS. §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt luËn
+ HS cây lúa, mướp, ngô… chỉ ra hoa, kết quả một lần trong đời
+ HS Cây hồng xiêm,cây mít… ra hoa kết quả nhiều lần trong đời sống
KÕt luËn :
- C©y mét n¨m ra hoa kÕt qu¶ mét lÇn trong vßng ®êi
- C©y l©u n¨m ra hoa kÕt qu¶ nhiÒu lÇn trong vßng ®êi
KÕt luËn chung : (SGK / 15 )
3. Thực hành/ luyện tập (4’)
Khoanh trßn ch÷ c¸i A , B , C , D chØ ý tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau ®©y :
1 . C©y xanh cã hoa kh¸c c©y xanh kh«ng hoa ë ®iÓm :
A . §Õn mét thêi k× sinh tr¬ëng nhÊt ®Þnh , c©y xanh cã hoa sÏ chuyÓn sang giai ®o¹n ra hoa , t¹o qu¶ vµ kÕt h¹t .
B . C©y kh«ng hoa kh«ng bao giê ra hoa trong suèt ®êi sèng cña c©y .
C . C©u A vµ B ®Òu ®óng
D . C©u A vµ B ®Òu sai
2 . §iÓm kh¸c nhau gi÷a c©y mét n¨m vµ c©y n©u n¨m :
A . C©y mét n¨m chØ sèng d¬íi mét n¨m , c©y n©u n¨m sèng trªn mét n¨m ( sèng nhiÒu n¨m )
B . C©y mét n¨m chØ ra hoa , t¹o qu¶ h¹t mét lÇn trong ®êi sèng råi tµn lôi trong khi c©y l©u n¨m ra hoa t¹o qu¶ , h¹t nhiÒu lÇn ë nhiÒu n¨m .
C . A vµ B ®Òu ®óng
D . A vµ B ®Òu sai
4. Vận dụng (2’)
+ KÓ tªn 5 c©y trång lµm l¬ư¬ng thùc , theo em nh÷ng c©y l¬¬ng thùc thư-êng lµ c©y mét n¨m hay n©u n¨m ?
* Dặn dò (1’)
- Häc thuéc lÝ thuyÕt theo vë ghi vµ SGK
- ChuÈn bÞ : Mét sè rªu t¬ưêng
- §äc môc : Em cã biÕt
* Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày soạn: 7/09/2018
Ngày dạy: 13/09/2018
Tiết 5
Chương I: TẾ BÀO THỰC VẬT
Bài 5: KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI
VÀ CÁCH SỬ DỤNG

I/ Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nhận biết được các bộ phận của kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng.
2. Kĩ năng:
- Biết cách sử dụng kính lúp, nhớ các bước sử dụng kính hiển vi
3. Thái độ:
- Có ý thức giữ gìn và bảo vệ kính lúp, kính hiển vi khi sử dụng
4. Phát triển năng lực
- Năng lực quan sát, vận dụng kiến thức vào thực tế
II/ Phương tiện dạy học
1.Chuẩn bị của giáo viên: Kính hiển vi, kính lúp.
2.Chuẩn bị của học sinh: Vật mẫu: rêu tường, một vài bông hoa.
III/ Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực
- Quan sát, hoạt động nhóm, vấn đáp...........
IV/ Tiến trình dạy học
* Ổn định lớp: (1’)
Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng
6A
6 B

* Kiểm tra bài cũ: (4’)
- Phân biệt cây có hoa và không có hoa, cây 1 năm và cây lâu năm?
1. Khám phá (1’)
Giới thiệu bài: Như các em đã biết, bằng mắt thường ta có thể nhìn thấy rất nhiều vật, nhưng có những vật vô cùng nhỏ bé mà mắt thường ta không thể nhìn thất được như là các loài vi khuẩn, tế bào. Vậy bài học hôm nay sẽ cung cấp cho ta cách để nhìn thấy những vật bé nhỏ đó.
2. Kết nối
Hoạt động 1: Kính lúp và cách sử dụng (13’)
Hoạt động GV Hoạt động HS
- GV yêu cầu HS đọc mục  SGK tr.17, và trả lời câu hỏi: Kính lúp có cấu tạo như thế nào?
- GV cho HS xác định từng bộ phận kính lúp.
- GV nhận xét, cho HS ghi bài.
- GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin -> nêu cách sử dụng kính lúp.
(Nếu trường có điều kiện có đủ kính lúp, GV hướng dẫn HS sử dụng kính lúp quan sát mẫu vật)
- GV kiểm tra tư thế của HS khi sử dụng kính. 1. Kính lúp và cách sử dụng
- HS nghiên cứu thông tin -> trả lời đạt:
Kính lúp gồm 2 phần:
+ Tay cầm bằng kim loại hoặc bằng nhựa.
+ Tấm kính trong, dày, 2 mặt lồi có khung bằng kim loại hay bằng nhựa.
- HS thực hiện

- HS ghi bài.
- HS trả lời: Tay trái cầm kính, để mặt kính sát mẫu vật…
- HS quan sát cây rêu tường bằng kính lúp
- HS sửa tư thế cho đúng.
* Kết luận:
- Kính lúp gồm 2 phần:
+ Tay cầm bằng kim loại hoặc bằng nhựa.
+ Tấm kính trong, dày, 2 mặt lồi, có khung bằng kim loại hoặc bằng nhựa.
- Cách sử dụng: Tay trái cầm kính, để mặt kính sát mẫu vật cần quan sát, mắt nhìn vào kính và di chuyển kính lúp đến khi nhìn rõ vật nhất.
Hoạt động 2: Kính hiển vi và cách sử dụng ( 18’ )

Hoạt động GV Hoạt động HS
- GV yêu cầu HS nghiên cứu mục  SGK tr.18, nêu cấu tạo kính hiển vi.
- GV hỏi: Bộ phận nào của kính là quan trọng nhất? Vì sao?

- GV gọi HS lên xác định lại từng bộ phận của kính trên kính thật.
- GV yêu cầu HS trình bày các bước sử dụng kính.
- GV nhận xét, cho HS ghi bài.
(Nếu có điều kiện, GV hướng dẫn HS cách quan sát mẫu vật bằng kính hiển vi). 2. Kính hiển vi và cách sử dụng
- HS HS nghiên cứu mục  SGK tr.18, nêu cấu tạo kính hiển vi:
Gồm 3 phần chính:
+ Chân kính
+ Thân kính
+ Bàn kính
- HS trả lời đạt: Thấu kính là quan trọng nhất vì có ống kính để phóng to được các vật.
- HS thực hiện.

- HS nghiên cứu thông tin, trình bày cách sử dụng.
- HS ghi bài.
* Kết luận:
Kính hiển vi gồm 3 phần:
+ Chân kính
+ Thân kính
+ Bàn kính
Cách sử dụng:
+ Bước 1: Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng.
+ Bước 2: Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính.
+ Bước 3:Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để quan sát rõ mẫu vật
3. Thực hành/ luyện tập (5’)
- Chỉ trên kính các bộ phận của kính hiển vi, và nêu chức năng của chúng?
- Một vài học sinh đọc khung ghi nhớ màu hồng.
4. Vận dụng (2’)
- Trình bày các bước sử dụng kính hiển vi ?
* Dặn dò (1’)
- Học kỹ phần kính hiển vi để chuẩn bị bài sau làm thí nghiệm.
- Đọc mục Em có biết?
- Chuẩn bị bài mới.
- Dặn lớp mang 1 vài củ hành tây và quả cà chua chín để làm thí nghiệm.
* Rút kinh nghiệm
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ngày soạn: 11/09/2018
Ngày dạy: 18/09/2018
Tiết 6
Bài 6: QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT
I/ Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Tự làm được một tiêu bản tế bào thực vật (tế bào vảy hành hoặc tế bào thịt quả cà chua chín).
2. Kĩ năng:
- Biết sử dụng kính lúp và kính hiển vi để quan sát TB TV
- Chuẩn bị TBTV để quan sát kính lúp và kính hiển vi
- TH: quan sát TB biểu bì lá hành hoặc vảy hành, tb cà chua
- Vẽ tb quan sát được.
- KN hợp tác và chia sẻ thông tin trong hoạt động làm tiêu bản, quan sát tb
- KN đảm nhận trách nhiệm được phân công trong hoạt động nhóm
- KN quản lí thời gian trong quan sát tb và trình bày kq quan sát
3. Thái độ:
- Bảo vệ, giữ gìn dụng cụ.
- Trung thực chỉ vẽ những hình quan sát được.
4. Phát triển năng lực
- Năng lực quan sát, vẽ hình,sử dụng kính hiển vi.
II/ Phương tiện dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Kính hiển vi, bản kính, lá kính
- Dụng cụ: lọ đựng nước cất có ống nhỏ giọt, giấy hút nước, kim nhọn, kim mũi mác
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Học lại bài kính hiển vi.
- Vật mẫu: củ hành tươi, quả cà chua chín.
III/ Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực
- Quan sát, hoạt động nhóm, vấn đáp, động não,..........
IV/ Tiến trình dạy học
* Ổn định lớp: (1’)
Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng
6A
6 B

* Kiểm tra bài cũ: (4’) Nêu cấu tạo kính hiển vi ? Và cách sử dụng ?
1. Khám phá
Giới thiệu bài: Bài học hôm nay ta sẽ thực hành quan sát mẫu vật trên kính hiển vi,cụ thể là ta sẽ quan sát tế bào của củ hành và quả cà chua chín.
Yêu cầu của bài thực hành: ( 5’)
- GV kiểm tra:
+ Phần chuẩn bị của HS theo nhóm đã phân công.
+ Các bước sử dụng kính hiển vi (bằng cách gọi 1 2 HS trình bày).
- GV yêu cầu:
+ Làm được tiêu bản tế bào cà chua hoặc vẩy hành.
+ Vẽ lại hình khi quan sát được.
+ Các nhóm không nói to, không được đi lại lộn xộn.
- GV phát dụng cụ:
Giáo viên chia lớp ra 4 nhóm: (8 – 10 HS ) mỗi nhóm một bộ gồm kính hiển vi, một khay đựng dụng cụ như kim mũi mác, kim mũi nhọn, dao, lọ nước ống nhỏ nước, giấy thấm, lam kính…
- GV phân công: Một số nhóm làm tiêu bản tế bào vảy hành, một số nhóm làm tiêu bản tế bào thịt cà chua.
2. Kết nối
Hoạt động1: Thực hành/ luyện tập
Làm tiêu bản và quan sát tế bào dưới kính hiển vi (18’)

Hoạt động của GV Hoạt động của HS
- GV yêu cầu các nhóm (đã được phân công) đọc cách tiến hành lấy mẫu và quan sát mẫu trên kính.
- GV làm mẫu tiêu bản đó để HS cùng quan sát.
- Tiến hành làm chú ý: ở tế bào vảy hành cần lấy một lớp thật mỏng trải phẳng không bị gập,không để có bọt khí nếu tiêu bản nhiều nước thì phải dùng bông sạch thấm ít nước đi, ở tế bào thịt quả cà chua chỉ quệt một lớp mỏng và chọn quả cà chua chín để các tế bào thịt quả rời nhau.
- GV yêu cầu các nhóm làm TN.
- GV đi tới các nhóm để giúp đỡ, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc của HS.

- GV yêu cầu học sinh vẽ hình quan sát được vào giấy. - HS quan sát H 6.1 (tr.21 SGK).
- Đọc và nhắc lại các thao tác.
- Chọn một người chuẩn bị kính, còn lại chuẩn bị tiêu bản như hướng dẫn của GV.

- HS quan sát phần thí nghiệm của giáo viên đã chuẩn bị.

- Các nhóm bắt tay vào làm TN.
+ Dùng kim mũi mác lấy 1 lớp thật mỏng trên củ hành và đưa lên bản kính.
+ Dùng kim mũi mác quệt 1 lớp nước cà chua thật mỏng lên bản kính.
- GV treo tranh phóng to giới thiệu:
+ Củ hành và tế bào biểu bì vảy hành.
+ Quả cà chua và tế bào thịt quả cà chua.
- GV hướng dẫn HS cách vừa quan sát vừa vẽ hình.
- Nếu còn thời gian, GV cho HS trao đổi tiêu bản của nhau để có thể quan sát được cả 2 tiêu bản. - GV treo tranh phóng to giới thiệu:
+ Củ hành và tế bào biểu bì vảy hành.
+ Quả cà chua và tế bào thịt quả cà chua.
- GV hướng dẫn HS cách vừa quan sát vừa vẽ hình.

Hoạt động 2: Vẽ hình đã quan sát được dưới kính hiển vi (10’)

- GV hướng dẫn HS cách vừa quan sát vừa vẽ hình.
- HS vẽ hình đã quan sát vào vở.

3. Nhận xét – đánh giá (6’)
- Nếu còn thời gian, GV cho HS trao đổi tiêu bản của nhau để có thể quan sát được cả 2 tiêu bản.
- GV treo tranh phóng to giới thiệu:
+ Củ hành và tế bào biểu bì vảy hành.
+ Quả cà chua và tế bào thịt quả cà chua.
- HS tự nhận xét trong nhóm về thao tác làm tiêu bản, sử dụng kính, kết quả.
- GV đánh giá chung buổi thực hành (về ý thức, kết quả).
- Cho điểm các nhóm làm tốt, nhắc nhở nhóm chưa tích cực.
- Phần cuối: - Lau kính xếp lại vào hộp.
- Vệ sinh lớp học.
* Dặn dò (1’)
- Trả lời câu hỏi 1,2 (tr.27 SGK).
- Soạn bài tiếp theo, vẽ hình 7.4 vào vở học.
- Sưu tầm tranh ảnh về hình dạng các tế bào thực vật.
* Rút kinh nghiệm
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ngày soạn: 13/09/2018
Ngày dạy: 20/09/2018
Tiết 7
Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

I/ Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Kể các bộ phận cấu tạo của tề bào thực vật.
- Nêu sơ lược sự lớn lên và phân chia tế bào, ý nghĩa của nó đối với sự lớn lên của thực vật.
- Nêu được khái niệm về mô, kể tên được các loại mô chính của TV.
2. Kĩ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn.
4. Phát triển năng lực
- Năng lực quan sát, vẽ hình, tư duy
II/ Phương tiện dạy học
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh từ 7.1 đến 7.4 theo SGK
- Tranh về 1 vài loại mô thực vật.
2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc bài trước ở nhà, vẽ hình 7.4 vào vở bài học.
III/ Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực
- Đàm thoại gợi mở, thảo luận, quan sát tìm tòi…….
IV/ Tiến trình dạy học
* Ổn định lớp: (1’)

Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng
6A
6 B

* Kiểm tra bài cũ: (3’)
- Nêu lại quá trình tiến hành thí nghiệm quan sát tế bào?
1. Khám phá(1’)
Giới thiệu bài: Ta đã quan sát những tế bào biểu bì vãy hành, đó là những khoang hình đa giác, xếp sát nhau. Vậy có phải tất cả các thực vật, các cơ quan của thực vật đều có cấu tạo tế bào giống như vãy hành hay không?
2. Kết nối
Hoạt động 1: Hình dạng và kích thước tế bào .(12’)
Hoạt động GV Hoạt động HS

- GV yêu cầu HS quan sát hình 7.1, 7.2, 7.3 SGK tr.23, nghiên cứu thông tin để trả lời câu hỏi:
1. Tìm điểm giống nhau cơ bản trong cấu tạo rễ, thân, lá?
2. Hãy nhận xét hình dạng của tế bào?

- GV lưu ý: có thể HS nói là có nhiều ô nhỏ. GV chỉnh mỗi ô nhỏ đó là 1 tế bào.
- GV kết luận: Các cơ quan của thực vật như là rễ, thân, lá, hoa, quả đều có cấu tạo bởi các tế bào. Các tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: hình nhiều cạnh như tế bào biểu bì của vảy hành, hình trứng như tế bào thịt quả cà chua, hình sợi dài như tế bào vỏ cây, ……Ngay trong cùng 1 cơ quan, có nhiều loại tế bào khác nhau. Ví dụ thân cây có tế bào biểu bì, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ, ruột.
- GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, rút ra nhận xét về kích thước tế bào.
- GV nhận xét ý kiến của HS, rút ra kết luận, cung cấp thêm thông tin: Kích thước của các loại tế bào thực vật rất nhỏ như tế bào mô phân sinh, tế bào biểu bì vảy hành, mà mắt không nhìn thấy được. Nhưng cũng có những tế bào khá lớn như tế bào thịt quả cà chua, tép bưởi, sợi gai mà mắt ta nhìn thấy được. Có nhiều loại tế bào như tế bào mô phân sinh, tế bào thịt quả cà chua có chiều dài và chiều rộng không khác nhau, nhưng cũng có những loại tế bào có chiều dài gấp nhiều lần chiều rộng như tép bưởi, sợi gai.
- GV nhận xét, cho HS ghi bài. 1. Hình dạng và kích thước tế bào
- HS quan sát hình, nghiên cứu thông tin, cá nhân trả lời câu hỏi đạt:
1. Đó là cấu tạo bằng nhiều tế bào.
2. Tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: đa giác, trứng, sợi dài…
- HS lắng nghe.- Nhận xét: TB có kích thước khác nhau tùy theo loài cây và cơ quan.


- HS đọc thông tin-> trình bày ý kiến, HS khác nhận xét bổ sung
- HS lắng nghe.


- HS ghi bài vào vở.*Kết luận:
- Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá, hoa, quả đều được cấu tạo bởi các tế bào.
- Các tế bào có hình dạng và kích thước khác nhau: TB nhiều cạnh như vảy hành, hình trứng như quả cà chua …

Hoạt động 2: Cấu tạo tế bào (13’)

Hoạt động GV Hoạt động HS

- GV yêu cầu HS nghiên cứu độc lập nội dung tr.24 SGK, quan sát hình 7.4 SGK tr.24.
- GV treo tranh câm: Sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật -> gọi HS lên chỉ các bộ phận của tế bào trên tranh.
- Gọi HS nhận xét.


- GV nhận xét.
- GV kết luận: Tuy hình dạng, kích thước tế bào khác nhau nhưng chúng đều có các thành phần chính là vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào, nhân, ngoài ra còn có không bào chứa dịch tế bào.
- GV mở rộng: Lục lạp trong chất tế bào có chứa diệp lục làm cho hầu hết cây có màu xanh và góp phần vào quá trình quang hợp.
- GV cho HS ghi bài 2. Cấu tạo tế bào
- HS đọc thông tin  tr.24 SGK. Kết hợp quan sát hình 7.4 SGK tr. 24.
- HS lên bảng chỉ tranh và nêu chức năng từng bộ phận:
+ Vách TB
+ Màng sinh chất
+ Chất TB
+ Nhân …
- HS khác nhận xét.
- HS nghe!- HS ghi bài vào vở
* Kết luận:
Tế bào gồm:
+ Vách tế bào.
+ Màng sinh chất.
+ Chất tế bào.
+ Nhân.
+ Ngoài ra còn có không bào chứa dịch tế bào.
Hoạt động 3: Mô (7’)

Hoạt động GV Hoạt động HS

- GV yêu cầu HS quan sát hình 7.5 SGK tr.25 trả lời câu hỏi:
1. Nhận xét cấu tạo hình dạng các tế bào của cùng một loại mô, của các loại mô khác nhau?
. Rút ra định nghĩa mô.- GV nhận xét, cho HS ghi bài.
- GV bổ sung thêm: Chức năng của các tế bào trong một mô, nhất là mô phân sinh làm cho các cơ 3. Mô
- HS quan sát sát hình 7.5 SGK tr.25 trả lời câu hỏi:

1. Các tế bào trong cùng loại mô có cấu tạo giống nhau, của từng mô khác nhau thì có cấu tạo khác nhau.
2. Mô gồm một nhóm tế bào có hình dạng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.
- HS ghi bài vào vở
*Kết luận:
- Mô gồm một nhóm tế bào có hình dạng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng.

3. Thực hành/ luyện tập (5’)
- Sử dụng câu hỏi 1,2 SGK
4. Vận dụng (2’)
- Những loại cơ quan nào của thực vật được cấu tạo bằng tế bào?
* Dặn dò (1’)
- Học bài và trả lời câu hỏi còn lại.
- Đọc phần Em có biết ?
- Ôn lại khái niệm trao đổi chất ở cây xanh (học ở Tiểu học)
- Soạn bài tiếp theo, vẽ hình 8.2 vào vở học.
* Rút kinh nghiệm
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 23/9/2017
Ngày dạy: 29/9/2017
Tiết 8

Bài 8: SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA TẾ BÀO

I/ Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Nêu sơ lược sự lớn lên và phân chia tb, ý nghĩa của nó đối với sự lớn lên của thực vật .
2. Kĩ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát.
- Kỹ năng vẽ.
3. Thái độ:
- Giáo dục ý thức yêu thích bộ môn.
4. Phát triển năng lực
- Năng lực quan sát, vẽ hình, tư duy
II/ Phương tiện dạy học
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh hình 8.1 và 8.2
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc bài trước ở nhà, vẽ hình 8.2 vào vỡ học.
III/ Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực
- Đàm thoại gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm.....
IV/ Tiến trình dạy học
* Ổn định lớp: (1’)

Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng
6A
6 B

* Kiểm tra bài cũ: (5’)
- Tế bào thực vật có cấu tạo như thế nào?
- Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật.
1. Khám phá : (1’)
Giới thiệu bài: Cơ thể thực vật lớn lên do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình phân chia và tăng kích thước của từng tế bào vậy bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu để biết rõ quá trình này.
2. Kết nối
Hoạt động 1: Sự lớn lên của tế bào (13’)
Hoạt động GV Hoạt động HS

- GV yêu cầu HS quan sát hình 8.1 SGK tr 27, nghiên cứu thông tin mục , trao đổi nhóm, trả lời câu hỏi:


1. Tế bào lớn lên như thế nào?


2. Nhờ đâu mà tế bào lớn lên?
- GV gợi ý:
+ Tế bào trưởng thành là tế bào không lớn thêm được nữa và có khả năng sinh sản.
+ Trên hình 8.1 khi tế bào lớn, phát hiện bộ phận nào tăng kích thước nhiều lên.
+ Màu vàng chỉ không bào.
- GV nhận xét, bổ sung, rút ra kết luận. 1. Sự lớn lên của tế bào
- HS đọc thông tin, quan sát hình 8.1 SGK tr.27 , trao đổi thảo luận ghi lại ý kiến sau khi đã thống nhất ra giấy -> đại diện 12 HS nhóm trình bày nhóm khác bổ sung cho hoàn chỉnh phần trả lời.
1. Tế bào non có kích thước nhỏ, sau đó to dần lên đến một kích thước nhất định ở tế bào trưởng thành. Vách tế bào, màng nguyên sinh chất, chất tế bào lớn lên. Không bào của tế bào non nhỏ, nhiều, của tế bào trưởng thành lớn, chứa đầy dịch tế bào.
2. Nhờ quá trình trao đổi chất tế bào lớn dần lên.

- HS ghi bài
* Kết Luận
Tế bào non có kích thước nhỏ, lớn dần thành tế bào trưởng thành nhờ quá trình trao đổi chất.
Hoạt động 2: Sự phân chia của tế bào (17’)

Hoạt động GV Hoạt động HS

- GV yêu cầu HS đọc to thông tin mục , quan sát hình 8.2.
- GV viết sơ đồ trình bày mối quan hệ giữa sự lớn lên và phân chia của TB:

Tế bào non TB

trưởng thành Tế

bào non mới.

- GV yêu cầu thảo luận nhóm theo 3 CH ở mục .
1. Tế bào phân chia như thế nào?
2. Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?
3. Các tế bào của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?- GV nhận xét, cho HS ghi bài
- GV đưa ra câu hỏi: Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật? 2. Sự phân chia của tế bào
- HS đọc thông tin mục  SGK tr.28 kết hợp quan sát hình vẽ 8.2 SGK tr.28
- HS theo dõi sơ đồ trên bảng và phần trình bày của GV.

- HS thảo luận ghi vào giấy, đại diện trả lời đạt:
1. Như SGK tr.28

2. Tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
3. Sự lớn lên của các cơ quan của thực vật là do 2 quá trình phân chia tế bào và sự lớn lên của tế bào:
+ Tế bào ở mô phân sinh của rễ, thân, lá phân chia -> tế bào non
+ Tế bào non lớn lên -> tế bào trưởng thành.
- HS sửa chữa, ghi bài vào vở
- HS phải nêu được: Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp thực vật lớn lên (sinh trưởng và phát triển).
* Kết luận
- Tế bào được sinh ra và lớn lên đến một kích thước xác định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.
- Quá trình phân bào: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.
- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
- Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển

3. Thực hành/luyện tập (5’)
- Sử dụng câu hỏi 1, SGK
1. Ở chồi ngọn, chồi rễ có khả năng phân chia (mô phân sinh);
Quá trình phân bào diễn ra như sau:
- Đầu tiên từ 1 nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau
- Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện 1 vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.
- Các tế bào con tiếp tục lớn lên cho đến khi bằng tế bào mẹ. Các tế bào này lại tiếp tục phân chia tạo thành 4, 8, …. tế bào
4. Vận dụng (2’)
- Sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?
( Làm cho thực vật lớn lên cả về chiều cao và chiều ngang.)
* Hướng dẫn học sinh về nhà tự học (1’)
- Học bài; Đọc phần Em có biết ?
- Chuẩn bị rễ cây đậu, nhãn, lúa.....Vẽ hình 9.3 vào vỡ học.
* Rút kinh nghiệm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 28/9/2017
Ngày dạy: 4/10/2017
Tiết 9
Chương II: RỄ
Bài 9: CÁC LOẠI RỄ, CÁC MIỀN CỦA RỄ

I/ Mục tiêu
1. Kiến thức:
- Biết được cơ quan rễ và vai trò của rễ đ/v cây.
- Phân biệt được: rễ cọc, rễ chùm.
- Trình bày các miền của rễ và chức năng của từng miền
2. Kĩ năng:
- Phát triển kỹ năng quan sát, so sánh.
- Kỹ năng hoạt động nhóm.
- Kĩ năng tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp
- Kĩ năng lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ ý tưởng khi thảo luận về cách chia cây thành 2 nhóm căn cứ vào cấu tạo của rễ
3. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật.
4. Phát triển năng lực
- Năng lực quan sát, vẽ hình, tư duy, vận dụng kiến thức vào thực tế
II/ Phương tiện dạy học
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Tranh 9.1; 9.2; 9.3.
- Một số cây có rễ: cây rau cải, cây nhãn, cây rau dền, cây hành, cỏ dại…
2.Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc bài trước ở nhà.
- Chuẩn bị cây có rễ: cây rau cải, cây nhãn, cây rau dền, cây hành, cỏ dại, đậu…
III/ Phương pháp/ kĩ thuật dạy học tích cực
- Vấn đáp tìm tòi, trực quan, hoạt động nhóm………..
IV/ Tiến trình dạy học
* Ổn định lớp: ( 1’)

Lớp Ngày dạy Sĩ số Tên học sinh vắng
6A
6 B

* Kiểm tra bài cũ (5’)
- Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?
- Sự lớn lên và sự phân chia tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật?
1. Khám phá .(1’)
Giới thiệu bài: Rễ giữ cho cây mọc được trên đất, Rễ hút nước và muối khoáng hòa tan. Không phải tất cả các loại cây đều có cùng một loại rễ. Bài học hôm nay ta sẽ tìm hiểu:
2. Kết nối
Hoạt động 1: Các loại rễ (15’)
GV yêu cầu HS kẻ phiếu học tập vào vở hoạt động theo nhóm.
Phiếu mẫu:
Nhóm A B
1 Tên cây:
2 Đặc điểm chung của rễ:
3 Đặt tên rễ:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

- GV yêu cầu nhóm HS đặt mẫu vật lên bàn.
- GV yêu cầu nhóm HS chia rễ cây thành 2 nhóm, hoàn thành bài tập mục  SGK tr.29 trong phiếu.

- GV lưu ý giúp đỡ nhóm HS nhận biết tên cây, giải đáp thắc mắc cho từng nhóm.
- GV hướng dẫn ghi phiếu học tập
17 Kĩ năng sống lớp 6 03/12/2018 Ngày thực hiện:
Tiết 1: 15/9/2018
Tiết 2: 29/9/2018
CHỦ ĐỀ : KỸ NĂNG TỰ NHẬN THỨC
( Tiết 1,2)


I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu:
II. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể
III. Dự kiến tiết học ( nội dung)
Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động tập thể

1. Khái niệm về tự nhận thức.
2.Tự nhận thức là gì ?
? Tự nhận thức về những vấn đề gì của bản thân ?
? Khi hiểu đúng về mình thì giúp gì cho ta ?
? Đánh giá không đúng về bản thân dẫn tới những hậu quả gì ?
? Làm thế nào để nhận thức đúng bản thân ?
3. Tầm quan trọng của kĩ năng tự nhận thức đối với học sinh.
? Cuộc sống ta phải đối mặt với những vấn đề nào?
? Tự nhận thức có tầm quan trọng như thế nào?
? Tự nhận thức bản thân sẽ giúp chúng ta điều gì?
? Cần tự nhận thức những lĩnh vực nào?
- Tự nhận thức về cơ thể mình?
- Tự nhận thức về sở thích của mình?
- Tự nhận thức về tình cảm của mình?
- Tự nhận thức về thói quen của mình?
- Tự nhận thức về điểm mạnh của mình?
- Tự nhận thức về tính tự giác của mình?

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3a:
Hoạt động thực hành
Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm 1. Câu chuyện thứ nhất:
- Đọc câu chuyện: Hãy giúp chính mình
- Làm bài tập trắc nghiệm
Ghi ra các trải nghiệm với mỗi tình huống

Tình huống Khi bạn gặp khó khăn Khi bạn thấy rối bời
Cảm giác cơ thể của bạn

Cảm xúc của bạn

Suy nghĩ của bạn

Mong muốn của bạn

* Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 12)
Khi có khó khăn chúng ta thường chạy khắp nơi tìm người giúp đỡ mà quên không tìm đến người luôn bên cạnh mình...không ai khác đó chính là bản thân chúng ta.
Thay vì lời ca thán và đổ lỗi cho hoàn cảnh, háy đối diện với vấn đề, lỗ lực tự mình giải quyết mọi việc. Không ai có thể giải quyết vấn đề tốt hơn chính mình. Mọi lời khuyên trong mọi trường hợp chỉ là tương đối, Vì họ không phải là chúng ta. Mà đã là tương đối thì chưa chắc là đúng. Vì vậy tin tưởng bản thân và tự mình giúp mình trước, sau đó mới dùng thêm giúp đỡ từ bên ngoài. Đó mới là cách tốt nhất để đi đến thành công.
2. Bài tập
- Làm các bài tập trắc nghiệm và trả lời các câu hỏi Bài 1,2, 3, 4, 5 (sgk trang 7,8)

Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3b:
Hoạt động thực hành
Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động cặp đôi 1. Câu chuyện thứ hai:
- Đọc câu chuyện: Tự tin để yêu cuộc sống
- Làm bài tập trắc nghiệm
Ghi ra các trải nghiệm với mỗi tình huống

Tình huống Khi bạn thấy mặc cảm tự ti Khi bạn thấy cô đơn
Cảm giác cơ thể của bạn

Cảm xúc của bạn

Suy nghĩ của bạn

Mong muốn của bạn
*. Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 15)
Chỉ cần thay đổi cách nhìn, bạn có thể thấy cuộc đời đẹp tươi. Quan điểm tồi tệ về mọi thứ không những không giúp bạn thay đổi được cuộc sđời mình mà còn kìm hãm sự phát triển của bạn, tệ hơn nó còn nhấn chìm bạn trong biển bi quan và bất lực.
2. Bài tập
- Làm các bài tập trắc nghiệm và trả lời các câu hỏi Bài 6,7,8,9,10 (sgk trang 8,9)

Hoạt động 3c:
Hoạt động thực hành
Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm 1. Câu chuyện thứ ba:
- Đọc câu chuyện: Sức mạnh diệu kì
- Làm bài tập trắc nghiệm
Ghi ra các trải nghiệm với mỗi tình huống

Tình huống Khi bạn thấy chán nản, thất vọng Khi bạn mất niềm tin
Cảm giác cơ thể của bạn

Cảm xúc của bạn

Suy nghĩ của bạn

Mong muốn của bạn

*. Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 15)
Câu chuyện này phù hợp với những ai đang mất niềm tin, những ai đang chán nản, thất vọng vì gặp thất bại và những điều không hay trong cuộc sống. Câu chuyện đã cho ta một chân lí: Khi ta có niềm tin đủ lớn, Mọi khó khăn dù lớn đến đâu cũng đêu nhỏ bé và bị khuất phục trước niềm tin của người ta.
2. Bài tập
- Làm các bài tập trắc nghiệm và trả lời các câu hỏi Bài 11,12,13,14,15,16 (sgk trang 9,10)
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tậpGV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong học tập , vệ sinh trường lớp, trong sinh hoạt nội trú.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân


* Nhận xét, đánh giá chủ đề:

Ngày thực hiện:
Tiết 3:13/10/2018
Tiết 4:27/10/2018

CHỦ ĐỀ: KỸ NĂNG GIAO TIẾP
( tiết 3,4 )

I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu,
II. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể
III. Dự kiến tiết học ( nội dung)
Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động cá nhân1. Khái niệm giao tiếp là gì?
2. Ứng sử là gì?
? Thế nào gọi là văn hóa ứng sử?
- Lấy ví dụ về văn hóa ứng sử.
3.Kĩ năng ứng sử nơi công cộng.
? Một số hành vi vận dụng nơi công cộng:
- Băng qua đường...
- Khi lưu thông xảy ra va chạm...
- Đảm bảo vệ sinh nơi công công.
- Xếp hàng khi mua vé.
- Tôn trọng nhu cầu của những người xung quanh.
4. Giao tiếp phi ngôn ngữ.
? Ngôn ngữ cơ thể thường biểu hiện bằng cách nào trong quá trình giao tiếp ?
? Lời nói gồm các yếu tố nào?
5. Thể hiện sự cảm thông là như thế nào?
? Khả năng thể hiên sự cảm thông?
? Ý nghĩa thể hiên sự cảm thông?
Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.(tiếp)
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động tập thểHoạt động 3:
Hoạt động thực hành
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo
- Hoạt động nhóm

6. Giao tiếp thế nào là hiệu quả?
? Làm thế nào để giao tiếp của bạn đạt hiệu quả?
? Khi giao tiếp với người khác cần lưu ý gì?
7. Kĩ năng lắng nghe.
? Thế nào là lắng nghe?
? Lắng nghe hiệu quả là như thế nào?

1. Câu chuyện thứ nhất:
- Đọc câu chuyện: Giúp người là giúp mình.
? Em hiểu gì từ câu chuyện?
? Tại sao nói giúp người là giúp mình?
* Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 37)
Khi bạn biết yêu thương mọi người nhiều hơn cũng là lúc bạn đang hình thành lên một nhân cách lớn, một con người vĩ đại.
* Bài tập:
-Ghi tiếp ý kiến của mình về câu nói " Giúp người là giúp mình". Đưa ra một tình huống để minh họa cho ý kiến của mình.


Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 4:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động cặp đôi

1. Câu chuyện thứ hai:
- Đọc câu chuyện: Tình mẹ.
? Em hiểu gì từ câu chuyện?
? Em có suy nghĩ gì về tình mẹ thông qua câu chuyện?
* Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 40)
Phải chăng con người không hiểu được giá trị của sự hi sinh mà người mẹ đã giành cho mình để nhận thức được giá trị của người con là biết ơn công lao và sự hi sinh của người mẹ
* Bài tập:
Bài 1: Ghi ý kiến của bạn về ý nghĩa câu chuyện trên:
Bài 2: Nếu là nhân vật "tôi" bạn có những cảm xúc nào sau khi biết được sự thật về người mẹ.
2. 1. Câu chuyện thứ ba:
- Đọc câu chuyện: Kẻ trộm bánh quy.
? Cô gái có những hành động nào với những chiếc
bánh ?
? Hành động của cô gái có gì đáng trách ?
* Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 42)
Đối sử với người khác theo cách mà ta muốn không chỉ thấy họ bị tổn thương mà còn khiến họ cảm thấy bị xúc phạm.
Háy đối sử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối sử với bạn. Hãy thể hiện một cái tôi cao thượng và đẹp đẽ trong lòng người khác để họ nhớ đến bạn và nhớ về cách bạn cư sử với họ
* Bài tập:
Bài 1: hãy ghi cảm xúc của cô gái sau khi vỡ lẽ mọi chuyện.
Bài 2: Nhận xét về hành vi và thái độ của người đàn ông trong chuyện.

Hoạt động 5:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.

Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong kĩ năng giao tiếp.

Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân

* Nhận xét, đánh giá chủ đề:

CHỦ ĐỀ : KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC
( tiết 8,9,10 )
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 29/9/ 2015 - lớp 6A3
Tiết 2: 1/10/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 6/10//2015 - lớp 6A3

I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu:
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể


1. Khái niệm kiểm soát cảm xúc là gì ?
? Để làm chủ cảm xúc chúng ta cần phải làm gì?
? Tự nhận thức được cảm xúc giúp chúng ta điều gì?
2. Làm thế nào để làm chủ được cảm xúc của mình?
? Con người có được bộc lộ cảm xúc không?
? Bộc lộ cảm xúc như thế nào để không ảnh hưởng đến người khác?
? Hướng suy nghĩ tích cực trong việc bộc lộ cảm xúc?
3. Phân tích 2 tình huống và rút ra nhận xét
* Tình huống 1: Cách cư sử khi gặp mối quan hệ bên ngoài của người cha.
* Tình huống 2: Một bạn thi trượt đại học.
4. cảm xúc tiêu cực và tác hại của nó.
? Thế nào gọi là cảm xúc tiêu cực?
? Những loại cảm xúc nào gọi là cảm xúc tiêu cực?
? Cảm xúc tiêu cực mang lại tác hại gì cho bản thân?
- Lấy ví dụ về cảm xúc tiêu cực.


Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.(tiếp)
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động cá nhân
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành
- Hoạt động các nhân
- Hoạt động tập thể
5. Các nguyên tắc làm chủ cảm xúc.
- Hiểu và chấp nhận các cảm xúc tiêu cực
- Tìm ra nguyên căn vấn đề:
+ Suy nghĩ trước khi hành động.
+ cảnh giác với ngôn từ sỉ vả.
+Thay đổi nếp suy nghĩ.
+ Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực
+ Tạo sự lạc quan
A. Trả lời các câu hỏi dưới đây:
? Khi nào bạn thấy tức giận nhất và khó chịu nhất?
? Bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình không?
? Cảm xúc nào bạn muốn trải nghiệm nhiều nhất?
? hãy kể những tình huống căng thẳng mà bạn đã trải qua?
* Ghi ra các trải nghiệm với mỗi tình huống.

Tình huống Khi bạn tức giận Khi bạn thấy căng thẳng
Cảm giác cơ thể của bạn

Cảm xúc của bạn

Suy nghĩ của bạn
Mong muốn của bạn


Tiết 3

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động ca nhân
Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo
B.Ghi ra các đề xuất về cách thể hiện sự túc giận của bạn.
Dựa vào các cách đưa ra trong (sgk trang 27) để lựa chọn
C. Các biện pháp quản lí cảm xúc.
1. Thay đổi suy nghĩ.
2. Bùng nổ an toàn.
3. Cải tạo hoàn cảnh.
1. Câu chuyện:
- Đọc câu chuyện: Không còn cách nào?

- Làm bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4 (sgk trang 29)
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong việc làm chủ cảm xúc.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân


* Nhận xét, đánh giá chủ đề:CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU
( tiết 11,12,13,14 )
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 20/10/ 2015 - lớp 6A3
Tiết 2: 22/10/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 27/10//2015 -lớp 6A3
Tiết 4:

I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu,
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động cá nhân


1. Khái niệm về mục tiêu là gì?
2. Những yêu cầu để có thể thực hiện thành công mục tiêu.
? Nguyên tắc khi đưa ra các mục tiêu ?
? Làm thế nào để đạt mục tiêu của mình?
? Có cần chia nhỏ thời gian để đạt mục tiêu đặt ra không?
- Lấy ví dụ về đạt mục tiêu.
3. Kĩ năng thiết lập mục tiêu là gì?
? Khả năng thiết lập mục tiêu là như thế nào?
? Mục tiêu những thành tựu đặt ra là gì?
? Có mấy loại mục tiêu?
? Thế nào là mục tiêu trước mắt?
? Thế nào là mục tiêu lâu dài?
4. Một số nguyên tắc về thiết lập mục tiêu.
? Nêu các nguyên tắc về thiết lập mục tiêu?
? Cần lên kế hoạch hoàn thành mục tiêu như thế nào?
? Căn cứ vào khả năng của mỗi người có thể đặt ra mục tiêu như thế nào?
? Đặt ra mục tiêu giúp ta hoàn thành mục tiêu như thế nào?
? Có những loại mục tiêu nào?
- Mục tiêu trước mắt
- Mục tiêu dài hạn
* Mỗi học sinh đưa ra một mục tiêu
- Mục tiêu trước mắt
VD:: Tôi sẽ đạt học sinh giỏi trong năm học này.
- Mục tiêu dài hạn
VD: Tôi sẽ đi học đại học để trở thành bác sĩ.


Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành
- Làm việc cá nhân
- Trình bày trước nhóm
1 Thiết lập mục tiêu cho mình theo bảng mẫu sau
- Mục tiêu trước mắt:

Mục tiêu Thời gian Kết quả
Đạt học sinh giỏi Năm học...
Xắp xếp thời gian học như thế nào?
- Kế hoạch cho từng môn học
- Kế hoạch học thêm các môn
- Trình bày mục tiêu để các bạn cùng góp ý
- Mục tiêu lâu dài:

Mục tiêu Thời gian Kết quả
Mục tiêu đi học đại học để trở thành bác sĩ
Trong năm học này
Những năm học tiếp theo
Trước khi tốt nghiệp đại học
sau khi tốt nghiệp đại học
* Lưu ý: Có thể thiết lập mục tiêu ( tùy chọn)
- Trình bày các mục tiêu của mình trước nhóm để các bạn cùng nhận xét.
- Cô giáo nhận xét cách xây dựng mục tiêu của học sinh

Tiết 3

Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm

- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo
2. Bài tập
* Bài tập1 :
Trả lời câu hỏi để xác định mục tiêu của bạn:
Câu hỏi a,b,c,d,e,g,h (sgk trang 65,66)
* Bài tập2 :
Hãy dựa vào năng lực và hoàn cảnh của bạn để xây dựng mục tiêu theo bảng sau:
Mục tiêu ngắn hạn Mục tiêu dài hạn
Những lợi ích khi đạt mục tiêu Những lợi ích khi đạt mục tiêu


Những trở ngại trong quá trình thực hiện Những trở ngại trong quá trình thực hiện


Cần học và làm những gì? Cần học và làm những gì?


Ai là người động viên
Ai là người động viênKế hoạch- các bước tiến hành Kế hoạch- các bước tiến hành


Ngày hoàn thành
Ngày hoàn thành

- Trình bày trước nhóm có sự nhận xét góp ý của các bạn
*Câu chuyện thứ nhất:
- Đọc câu chuyện: Đích đến.
? Câu chuyện giúp em hiểu gì về cái đích của con người cần đạt được?
* Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 69)
Nhiều lúc chúng ta thất bại không phải vì chúng ta sợ hay bởi áp lực của những người xung quanh hoặc tại bất cứ điều gì mà chỉ vì chúng ta không nhìn thấy rõ mục tiêu của mình.
* Làm bài tập trắc nghiệm (sgk trang 69)

Tiết 4

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
1. Câu chuyện thứ hai và thứ ba:
- Đọc câu chuyện: .
? Rút ra nhận xét về cách đạt mục đích của nhân vật
tôi ở câu chuyện thứ hai?
? Ở câu chuyện thứ ba có đạt được mục tiêu ban đầu đề ra không? Vì sao?
* Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 72)
Mục tiêu có thể thay đổi, nhưng việc đặt ra mục tiêu trong từng giai đoạn thì không bao giờ thay đổi.
Mục tiêu giúp ta không bị lạc lối vì biết mình đang làm tất cả vì cái gì.
Mục tiêu giúp ta tự vực mình đứng dậy sau những vấp ngã, sau những cảm xúc tiêu cực và biết mình cần phải nỗ lực vì cái gì.
Mục tiêu giúp ta thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
2. Bài tập:
Câu 1: sau khi đọc song 3 câu chuyện bạn có suy nghĩ gì về từng nhân vật trong mỗi truyện?
Câu 2: Mục tiêu, mục đích của họ?
Câu 3: Suy nghĩ nào đem lại lợi ích?
Câu 4: Suy nghĩ nào cản trở thành công của họ ?
Câu 5: Ghi ra suy nghĩ đánh gía của em qua câu chuyện?
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của kĩ năng đạt mục tiêu.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân

* Nhận xét, đánh giá chủ đề:


CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
( tiết:15,16,17,18)
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 29/10/ 2015 -lớp 6A3
Tiết 2: 3/11/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 5/11//2015 -lớp 6A3
Tiết:
I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu,
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động các nhân
- Hoạt động nhóm1. Khái niệm vấn đề là gì?
Vấn đề là điều cần được xem xét , nghiên cứu, giải quyết.
2 Giải quyết vấn là gì?
3. Tầm quan trọng của giải quyết vấn đề
? Tại sao lại phải giải quyết vấn đề?
? Mục tiêu đặt ra vấn đề là như thế nào?
? Để giải quyết được vấn đề ta phải làm thế nào?
? Giải quyết bằng cách nào?
Sơ đồ: Giải quyết vấn đề: ( SGK trang 75)
+ Xác định vấn đề
+ Khám phá thông tin và tạo ra ý tưởng
+ Chọn ý tưởng tốt nhất
+ Xây dựng và thử nghiệm các ý tưởng
+ Đánh giá kết quả
? Kĩ năng giải quyết vấn đề?
VD: Nhổ cỏ bạn không quan tâm gốc mà chỉ cắt phần ngọn hôm nay thì hôm sau nhiều ngọn khác lại mọc ra xanh tốt hơn nhiều so với ngọn hôm qua
Bạn cần bình tĩnh dành đủ thời gian để tìm "nguyên nhân gốc" khi biết rõ bạn "tìm giải pháp" thì vấn đề giải quyết sẽ triệt để hơn.

Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.(tiếp)
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động cá nhân
Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành
- Hoạt động nhóm- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo

4. Quy trình giải quyết vấn đề.
? Làm thế nào để giải quyết vấn đề có hiệu quả?
? Liệt kê các cách giải quyết vấn đề?
? Cảm xúc khi thực hiện các phương án ?
? So sánh các phương án để đưa ra quyết định cuối cùng?
? Hành động theo quyết định đã lựa chọn như thế nào?
? Kiểm định lại kết quả bằng cách nào?

* Xây dựng tình huống và đưa ra cách giải quyết vấn đề

Tình huống Nguyên nhân Giải pháp


- Từng nhóm bày tình huống trước lớp
- Các nhóm nhận xét góp ý cho từng tình huống
- Giáo viên nhận xét chốt vấn đề

Tiết 3

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
5.Bài tập:
a. Câu chuyện thứ nhất:
* Đọc truyện: Chim chích và hổ già.
? Chim chích đã bị hổ bắt trong hoàn cảnh nào?
? Chim chích đã giải quyết tình huống đó như thế nào?
? Thông qua câu chuyện ta rút ra được bài học gì trong cách giải quyết vấn đề?
b. Câu chuyện thứ hai:
* Đọc truyện: Con quạ khôn ngoan
? Con quạ gặp phải vấn đề gì?
? Cách giải quyết vấn đề của con quạ?
? Kết quả đem lại qua cách giải quyết vấn đề đó?
? Bài học rút ra qua cách giải quyết vấn đề đó?
c. Câu chuyện thứ ba:
* Đọc truyện: Quạ và đàn bồ câu
? Trong câu chuyện con quạ đã làm gì?
? Việc làm của quạ đã đem đến hậu quả gì?
? bài học rút ra từ câu chuyện là gì?
6. Chọn một câu chuyện.
Chỉ ra được cách giải quyết vấn đề trong câu chuyện đó.

Tiết 4

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)

* Làm bài tập trắc nghiệm (sgk trang 80,81)
? Ba câu chuyện trên cho bạn những suy nghĩ gì vể cách giải quyết vấn đề.
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
? Theo bạn cách giải quyết nào đạt kết quả nhất? Vì sao? hãy ghi ra những suy nghĩ đánh giá của bạn vào bảng sau:
Cách Kết quả Đánh giá

Cách 1


Cách 2

cách 3
- Các nhóm trình bày, nhận xét , bổ xung cho nhau
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của kĩ năng giải quyết vấn đề.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân


* Nhận xét, đánh giá chủ đề:
CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH
( tiết 19,20,21,22 )
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 1011/ 2015 -lớp 6A3
Tiết 2: 12/11/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 17/11//2015 -lớp 6A3
Tiết:
I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động cá nhân
Dự kiến các câu hỏi
1. Khái niệm ra quyết định là gì?
? Tại sao trong cuộc sống ta lại phải đưa ra quyết định?
? Đưa ra quyết định đúng lúc sẽ giúp chúng ta điều gì?
- Lấy ví dụ về tình huống cần đưa ra quyết định
? Có cần phải suy nghĩ khi đưa ra quyết định không?
? Cần có trách nhiệm với quyết định của mình như thế nào?
2. Những khó khăn có thể gặp khi đưa ra quyết định.
? Chúng ta thường gặp những khó khăn nào khi đưa ra những quyết định?
- Không quyết đoán
- Trì trệ
- Cường điệu trong cảm xúc,hành động
- Do dự, chần chừ
- Hấp tấp
- Phiến diện
- Bất cần
- Thiếu sáng suốt
* Lấy ví dụ cho những khó khăn đó.
3. Các bước ra quyết định đúng đắn nhất vào bất kì thời điểm nào.
? Nêu các bước quyết định vấn đề?
5 Bước: (sgk trang 84,85)
? Bạn phải quyết định điều gì?
? Những lựa chọn của bạn là gì?
* Lưu ý: Ra quyết định lag một kĩ năng đòi hỏi sự thực hành thường xuyên

Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.(tiếp)
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể


Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành
- Xử lí tình huống
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo

4. Kĩ năng sử lí tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả.
? Các tình huống khẩn cấp là gì?
Ví dụ: - Cháy nhà
- Gặp kẻ cướp
- Gặp thiên tai
- Cấp cứu người bị tai nạn
- Thấy ai đó đánh đập người khác...
? Gặp các tình huống trên cần sử lí như thế nào?
* Kĩ năng sử lí tình huống:
- Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Nhanh chóng xá định những việc cần làm ngay
- Sử lí tình huống khéo léo

5. Thực hành
- Xử lí tình huống
Bước1: Muốn mua xe đạp nhưng không đủ tiền
Bước 2+3: Lập một danh sách giải pháp

Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm
Tiết kiệm tiền cho đến khi có đủ
Xin thêm tiền của cha mẹ
Mua một chiếc xe cũ

Bước 4: Quyết định đâu là giải pháp tốt nhất, sau đó làm theo giải pháp đó. Ghi giải pháp đã lựa chọn
Bước 5: Đánh giá hoặc điều chỉnh quyết định
Tự đặt câu hỏi
? Tôi đã đưa ra giải pháp tốt nhất chưa? Tại sao?
? Nếu không đạt hiệu quả như mong đợi bạn sẽ điều chỉnh quyết định như thế nào?


Tiết 3

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Xử lí tình huống
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cá nhân

5. Thực hành
- Xử lí tình huống
Bước1: Cần một quyển sách tham khảo phục vụ cho việc học
Bước 2+3: Lập một danh sách giải pháp

Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm
Tìm kiếm tại thư viện của nhà trường
Xin tiền của cha mẹ để mua
Mua lại quyển sách cũ của người bạn không sử dụng đến nữa

Bước 4: Quyết định đâu là giải pháp tốt nhất, sau đó làm theo giải pháp đó. Ghi giải pháp đã lựa chọn
Bước 5: Đánh giá hoặc điều chỉnh quyết định
Tự đặt câu hỏi
? Tôi đã đưa ra giải pháp tốt nhất chưa? Tại sao?
? Nếu không đạt hiệu quả như mong đợi bạn sẽ điều chỉnh quyết định như thế nào?
6. Xây dựng tình huống và sử lí tình huống
- Mỗi nhóm xây dựng một tình huống
- Các giải pháp sử lí tình huống
- Ưu điểm giải pháp
- Nhược điểm giải pháp
- Quyết định giải pháp
- Đánh giá giải pháp
Tiết 4

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động cặp đôi
1.Câu truyện:
- Đọc câu truyện: Cho và nhận
2. Thực hành
*Ghi giải pháp mà cậu sinh viên định làm trong câu chuyện trên và đã làm rồi đánh giá các giải pháp đó.

Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm

12* Kể một tình huống của mình hoặc của một người thân về cách quyết định đúng đắn hoặc sai lầm rồi ghi nhận xét đánh giá của bạn và bài học rút ra từ câu chuyện đó.
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của kĩ năng ra quyết định.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân


* Nhận xét, đánh giá chủ đề:Ngày thực hiện :
Lớp 6E
CHỦ ĐỀ : KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ
( tiết )

Các hoạt động Nội dung
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động - Tổ chức chơi trò chơi


Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.

? Giá trị là gì ?
Gv : Giá trị là nhũng gì con người cho là quan trọng là có ý nghĩa đối với bản thân mình, có tác dụng định hướng cho suy nghĩ , hành động và lối sống của bản thân.
? Có những loại giá trị nào ?
GV : Giá trị có thể là giá trị vật chất hoặc giá trị tinh thần, có thể thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật,đạo đức, kinh tế........
? Em hiếu thế nào là kỹ năng xác định giá trị ?
? Kỹ năng xác định giá trị giúp gì cho con người ?
GV : Kỹ năng xác định giá trị là khả năng con người hiểu rõ được những giá trị của bản thân mình.
? Kỹ năng xác định giá trị giúp gì cho con người ?
GV : Kĩ năng xác định gía trị ảnh hưởng lớn đến quyết định của mỗi người.kĩ năng này còn giúp người khác biết tôn trọng người khác ,biết chấp nhận rằng người khác có những giá trị và niềm tin khác.
? Giá trị có phải là cố định không ?
GV : Giá trị không phải là cố định mà có thể thay đổi theo thời gian, theo các giai đoạn trưởng thành của con người
? Giá trị phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
GV : Giá trị phụ thuộc vào giáo dục vào nền văn hóa, vào môi trường ,học tập và làm của cá nhân
C. Hoạt động 3:
Hoạt động luyện tập

• Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu các giá trị của bản thân
18 Toán 7 03/12/2018 Mục tiêu bài giảng:
+ Về kiến thức: Củng cố điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn.
+ Về kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng viết một phân số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn và ngược lại.
+ Về thái độ: Rèn luyện tính tự giác, tích cực,nghiêm túc trong học tập.
19 Giáo án Sinh học 6 03/12/2018 Cấu tạo trong của thân non
20 Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 03/12/2018 1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.
- Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
2. Kĩ năng:
Biết tự quản, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để học tập theo chỉ tiêu đã đề ra.
3. Thái độ: GD cho hs ý thức tuân thủ nội quy, quy định của trường lớp.
21 Giáo án Vật Lý 6 03/12/2018 Mục tiêu:
1- Kiến thức: HS hiểu và biết cách xác định KLR của vật rắn, biết cách tiến hành 1 bài thực hành vật lý.
2- Kỹ năng: Có kĩ năng sử dụng dụng cụ thí nghiệm (dụng cụ đo) kĩ năng sử dụng công thức vật lý, tính toán.
3- Thái độ: Rèn tính nghiêm túc, cẩn thận, chính xác cho học sinh.
22 Kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2018-2019 03/12/2018 CĐGD HUYỆN HỮU LŨNG
CĐCS TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/KH - CĐCS

Đồng Tân, ngày 20 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM HỌC 2018-2019

Năm học 2018 - 2019 Công đoàn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Ban chấp hành Công đoàn trường THCS Đồng Tân xác định phương hướng, nhiệm vụ cơ bản của Công đoàn nhà trường năm học 2018 - 2019 như sau:
- Căn cứ vào phương hướng, kế hoạch hoạt động của Liên đoàn lao động huyện Hữu Lũng và Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở trường THCS Đồng Tân xây dựng kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1.Mụcđích:
- Góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của Cán bộ công đoàn, tập trung khả năng và trí lực để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm học.
- Huy động sự tham gia của toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động trong ngành thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do công đoàn cấp trên và ngành GD-ĐT phát động.
- Góp phần chăm lo, đảm bảo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho toàn thể CB-GV-CNV trong trường. Đưa hoạt động công đoàn gắn với thực tiễn, đảm bảo tính thiết thực, dân chủ, đổi mới và sáng tạo.
2. Yêu cầu:
- Kế hoạch phải được phổ biến, triển khai sâu rộng đến tất cả các đồng chí ĐVCĐ và có sự phối hợp để các hoạt động đó thực sự hiệu quả
II. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống
của đội ngũ nhà giáo và người lao động.
2. Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ và người lao động. Trong đó quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách, phối hợp tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức.
3. Chủ động tham gia quản lý; phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; phối hợp tổ chức xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ĐVCĐ, tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, quan tâm, động viên, tạo điều kiện để CB-GV-NV được học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.
4. Tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Công đoàn tham gia triển khai phong trào thi đua năm học 2018 - 2019 với chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
5. Triển khai hiệu quả công tác nữ công và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ; phối hợp Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị triển khai kế hoạch bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, chăm lo, bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
6. Tổ chức các hoạt động Công đoàn hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của ĐVCĐ và người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính công đoàn; tăng cường nguồn thu, thực hành tiết kiệm, bảo đảm kinh phí cho hoạt động công đoàn.
7. Nâng cao năng lực cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức hoạt động công đoàn cho cán bộ làm công tác công đoàn.
III. Nhiệm vụ cụ thể
1. Công tác Tuyên truyền, giáo dục
Thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục tập trung vào một số nội dung cơ bản sau đây:
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến ĐVCĐ và NLĐ, trọng tâm là quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
- Nội dung đổi mới hoạt động công đoàn của đáp ứng tình hình đổi mới của Nhà trường.
- Giáo dục, tuyên truyền chính sách pháp luật, phối hợp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với đội ngũ NGNLĐ, quan tâm đối tượng ĐVCĐ và NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất là vào các dịp: Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2019, Tháng Công nhân, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 72 năm thành lập ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn.
- Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 của Bộ GD&ĐT, CĐGD Việt Nam, chủ trương đổi mới của ngành, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, nâng cao năng lực đội ngũ.
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ NGNLĐ, các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn trong ngành.
- Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; hoạt động tháng công nhân, tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội...
2. Công tác nữ công
- Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình công tác nữ công năm 2018; tuyên truyền vận động nữ ĐVCĐ và NLĐ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định, quy chế của ngành, địa phương và đơn vị; xây dựng và nâng cao phẩm chất đạo đức phụ nữ ngành Giáo dục, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ “Tự tin -Tự trọng - Trung hậu- Đảm đang”
- Phối hợp, tổ chức các hoạt động nữ, Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ nữ; tuyên truyền Đại hội phụ nữ các cấp.
- Tiếp tục quan tâm, tổ chức các hoạt động chăm lo, thực hiện chế độ chính sách, cho lao động nữ (nhất là những chính sách mới) đảm bảo đầy đủ và kịp thời các chế độ đối với nữ lao động đã quy định; vận động thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe, sinh sản cho nữ NGNLĐ.
- Tổ chức các hoạt động nhân dịp ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11), ngày Dân số Việt Nam (26/12), tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12), tháng hành động Vì trẻ em (1/6-30/6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6)…
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động của ngành; tuyên dương, tôn vinh các cá nhân và tập thể nữ tiêu biểu.
3. Đối với việc thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, người lao động
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách của NGNLĐ được Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành, địa phương ban hành.
- Đổi mới các hình thức hoạt động chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đội ngũ NGNLĐ, phối hợp với chuyên môn đồng cấp giám sát, kiểm tra thực hiện các chế độ về tiền lương, các loại phụ cấp cho đội ngũ; đặc biệt đối với NGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Phát hiện, đề xuất, kiến nghị những bất cập về chế độ chính sách đối với NGNLĐ thuộc đơn vị quản lý.
4. Đối với nội dung tư vấn, giáo dục pháp luật
- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, phát triển tủ sách pháp luật trong các cơ quan, đơn vị trường học; tổ chức tuyên truyền, triển khai ngày pháp luật.
- Công đoàn giáo dục các cấp chủ động tham gia quản lý, phối hợp cùng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, trường học; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị CBCCVC theo quy định; làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội của công đoàn; tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến NGNLĐ trong ngành Giáo dục; tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, quan tâm, tạo điều kiện để NGNLĐ được học tập, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới.
5. Công tác xã hội từ thiện, thực hiện các cuộc vận động
- Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NGNLĐ nhân các ngày lễ, tết trong năm học.
- Thực hiện cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn theo chỉ đạo của CĐGD Việt Nam.
- Tiếp tục đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”
- Hỗ trợ nhà giáo, người lao động trong ngành Giáo dục” và các khoản vận động của Liên đoàn Lao động tỉnh, của ngành Giáo dục tỉnh.
6. Công tác thi đua khen thưởng
- Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2019.
- Tổ chức triển khai phong trào thi đua trong năm học 2018 - 2019 tập trung cho chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tại cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị nhân rộng điển hình tiên tiến trong quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua.
- Khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đúng đối tượng, kịp thời, đảm bảo thời gian quy định.
7. Đối với công tác bảo hộ lao động
- Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tại cơ quan, đơn vị, trường học.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng với các hình thức đa dạng, phong phú trong đội ngũ NGNLĐ nhằm nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh lao động.
- Phòng chống cháy nổ: tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại nơi làm việc, phòng thí nghiệm, thực hành,…
- Có các biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị.
8. Công tác kiểm tra công đoàn
- Triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn giáo cơ sở và kế hoạch công tác của UBKT năm học 2018-2019.
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ UBKT công đoàn.
- Duy trì, đổi mới hoạt động tự kiểm tra. Nâng cao hiệu quả kiểm tra của công đoàn cơ sở.
9. Đối với công tác phát triển đoàn viên, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Công đoàn cơ sở tiến hành rà soát số liệu đoàn viên lao động trong đơn vị, xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên; tích cực tuyên truyền, vận động 100% NGNLĐ trong đơn vị có đủ điều kiện tham gia vào tổ chức công đoàn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch phát triển đoàn viên.
- Tiếp tục kiện toàn Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐGD các cấp theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo đủ số lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của BCH; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo và trách nhiệm của từng đồng chí Ủy viên BCH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.
- Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo hướng tăng cường kỹ năng, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, chấm điểm; phân xếp loại công đoàn cơ sở đảm bảo dân chủ, đúng quy định, tránh hình thức.
10. Đối với công tác thu, chi tài chính
- Thực hiện nghiêm túc các điều khoản về tài chính công đoàn theo Luật công đoàn, Nghị định của Chính phủ, các Quy định của Tổng Liên đoàn về Công tác tài chính công đoàn.
- Tổ chức thực hiện việc thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn đảm bảo theo quy định.
- Thực hiện việc chi tài chính công đoàn đúng qui định, minh bạch, rõ ràng, tiết kiệm, hiệu quả, tập trung cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, phát triển đoàn viên.
- Hoàn thành dự toán và quyết toán đảm bảo theo qui định của tổ chức Công đoàn và đúng thời gia qui định.

* Đăng kí danh hiệu thi đua :
* Cá nhân :
+ CSTĐ cấp cơ sở : 05 đ/c.
+ Lao động tiên tiến : 34/34 đ/c
+ ĐVCĐ xuất sắc : 34/34 đ/c.
+ Phụ nữ 2 giỏi : 27/27 đ/c.
+ Gia đình NGVH : 34/34.
* Tập thể :
- Tổ công đoàn vững mạnh: 4/4 tổ.
+ Tổ công đoàn Toán, Lý, TD
+ Tổ công đoàn Ngoại ngữ, Sinh, Hoá, MT, ÂN
+ Tổ công đoàn Văn, Sử, Địa, GDCD
+ Tổ công đoàn Văn phòng
* Công đoàn phấn đấu đạt : CĐCS vững mạnh.
IV-BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Tiếp tục học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.
3. Tổ chức cho ĐVCĐ học điều lệ. Hoạt động, duy trì sinh hoạt CĐ theo định kỳ với những nội dung thiết thực.
4. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng uỷ viên BCHCĐ, tổ trưởng CĐ.
5. Phối hợp cùng BGH tổ chức thăm lớp, dự giờ thường xuyên.
6. Phối hợp cùng BGH phát động thi đua và tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn trong năm bằng nhiều hình thức.Trao giải, động viên ĐVCĐ kịp thời.
7. Hưởng ứng, thực hiện tốt cỏc cuộc vận động và các phong trào thi đua.Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của ngành.
8. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho ĐVCĐ.Quan tâm tới đời sống tinh thần anh chị em.
9. Bảo đảm thu chi tài chính công khai đúng nguyên tắc.
V- LÞch ho¹t ®éng hµng th¸ng:
Tháng 08/2018
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức cho toàn thể CBGV,CNV bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và viết bài thu hoạch đảm bảo về số lượng và chất lượng.
- Phối hợp với chuyên môn tham mưu với chính quyền đẩy mạnh công tác sửa chữa, nâng cấp làm mới cơ sở vật chất trường, lớp học chuÈn bÞ cho khai gi¶ng n¨m häc míi.
- Phối hợp với chính quyền bè trÝ s¾p xÕp nh©n sù æn ®Þnh tæ chøc.
- Hoàn thành kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 vả Quốc khánh 2/9
Tháng 9/2018
- Cùng chính quyền ổn định tổ chức, đưa hoạt động nhà trường vào nề nếp.
- Phát động quyên góp trong đơn vị, phụ huynh ủng hộ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn như: quần áo, sách vở, đồ dùng dạy học, phương tiện đi lại, hỗ trợ cả bằng vất vật chất và đời sống tinh thần đối với học sinh.
- Phối hợp với BGH thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 78 năm khởi nghĩa Bắc Sơn và ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”.
- Khai giảng năm học mới đúng quy định (5/9), phát động “tháng ATGT”, “ Tháng khuyến học”.
- Động viên ĐVCĐ tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn”.
- Tổ chức cho cán bộ giáo viên tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Giỏi việc trường , đảm việc nhà”; “XD trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học theo đúng thời gian quy định.
- Tổ chức tết trung thu cho con CB-GV-NV trong trường. Động viên ĐVCĐ tham gia hỗ trợ tổ chức tết trung thu cho học sinh tại địa phương.
- Xây dựng quy chế hoạt động của BCH, chương trình và kế hoạch hoạt động của tổ công đoàn, Ban nữ công, Ủy ban kiểm tra công đoàn, Ban thanh tra nhân dân trường học; Quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chính quyền; Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Vận động đoàn viên và lao động tích cực hưởng ứng và tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện đóng góp ủng hộ xây dựng các loại quỹ.
Tháng 10/2018
- Kết hợp với BGH tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đăng ký các danh hiệu thi đua công đoàn, đăng ký đề tài sáng kiến CTKT.
- Toạ đàm kỷ niệm ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982-20/11/2018).
- Công đoàn cơ sở phối hợp với BGH nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội giảng và thi làm đồ dùng giảng dạy đợt 1.
- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện kế hoạch thanh tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, tổ chức hội thảo theo kế hoạch.
Tháng 11/2018
- Triển khai học tập, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam. Triển khai phổ biến luật thi đua khen thưởng.
- Tiếp tục hội giảng lập thành tích chào mừng 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân và ngày quốc phòng toàn dân (22/12).
- Đẩy mạnh hoạt động phong trào văn nghệ, thể thao rèn luyện sức khỏe.
- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra toàn diện, chuyên đề về thực hiện nề nếp giảng dạy, thực hiện quy chế chuyên môn.
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp sơ kết đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tăng cường chỉ đạo hoạt động của UBKT của Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân trường học theo kế hoạch.
Tháng 12/2018
- Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp động viên giáo viên tham gia Hội giảng cấp huyện.
- Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu với đơn vị bộ đội kết nghĩa,kết nghĩa với các trường học như thể thao, văn nghệ ...
- Sơ kết thi đua chào mừng ngày “Quốc phòng toàn dân và thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 ”.Thăm hỏi đơn vị kết nghĩa.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng thành lập Đảng ( 3/2).
- Tham gia vào hoạt động chuyên môn như thực hiện nội quy, quy chế, hoạt động lên lớp, thực hiện chế độ soạn giảng, cho điểm đánh giá học sinh...
- Tăng cường hoạt động của UBKT của Công đoàn và hoạt động của Ban thanh tra trường học.
- Kiểm tra dân chủ đợt 1.
- Quyết toán đoàn phí 6 tháng cuối năm với LĐLĐ huyện
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
- Quyết toán đoàn phí công đoàn năm 2018.
Tháng 01/2019
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp chỉ đạo kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I và hoµn thiÖn b¸o c¸o s¬ kÕt kú 1.
- Tiến hành bình xét danh hiệu thi đua học kỳ I, sơ duyệt đề tài sáng kiến CTKT.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN 3/2
- Phối hợp với chính quyền phân công giảng dạy học kỳ II.
- Tiếp tục phối hợp với chính quyền chỉ đạo phong trào thi đua và tích cực hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn do Ngành, Công đoàn phát động.
Tháng 02/2019
- Tuyên truyền ngày thành lập Đảng cộng sản VN 3 /2.
- Động viên CBGV, nhân viên tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao.
- Phát động phong trào thi đua “ Hai tốt”, phong trào “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ nhà giáo và lao động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ( 26/3)
- Động viên giáo viên, học sinh nghỉ tết Nguyên Đán đúng quy định, phòng chống cháy nổ, cấm đốt pháo. Thực hiện nghiêm túc lịch trực tết.
- Động viên học sinh tham gia thi học sinh giỏi cấp huyên.
- Thăm lớp dự giờ hội giảng 8/3
Tháng 3/2019
- Tiếp tục dự giờ hội giảng 8/3 thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ ( 8/3); ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh( 26/3).
- Tổ chức toạ đàm kỷ niệm ngày “Quốc tế phụ nữ 08/03 và khởi nghĩa Hai bà Trưng”.
- Tổ chức cho ĐVCĐ đi thăm quan một số danh lam, thắng cảnh của đất nước.
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu với các đơn vị kết nghĩa ... chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống.
- Động viên ĐVCĐ tham gia cắm trại và giao lưu văn nghệ cùng đơn vị kết nghĩa chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.
- Phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện cho giáo viên tham dự giáo viên giỏi cấp tỉnh.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CBGV,CNV.
- Sơ kết thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng ngày 8/3 và 26/3.
- Xét kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục đợt 1 năm 2019 cho các đồng chí đủ tiêu chuẩn.
Tháng 4/2019
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các cuộc vận động. Đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao, giao lưu.
- Tăng cường công tác phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, nội quy cơ quan. Nghị quyết hội nghị CBCC.
- Dà soát lại danh hiệu thi đua có kế hoạch hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm
- Phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng kế hoạch ôn tập kiểm tra cuối năm.
-Tổ chức kiểm tra dân chủ đợt 2.
Tháng 5/2019
- Động viên cán bộ giáo viên hoàn thành chương trình, hồ sơ sổ sách cuối năm học.
- Cùng chính quyền tổ chức hội nghị xét duyệt “Đề tài sáng kiến kinh nghiệm”. Bình xét thi đua, đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm, hoàn thiện các báo cáo, biểu tổng hợp và hồ sơ thi đua năm học.
-Phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, tọa đàm ... chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5. Sơ kết đợt thi đua kỷ niệm 30/4/; 01/5; 19/5.
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua công đoàn và chuyên môn cuối năm học.
Tháng 6/2019
- Tổ chức ngày “Quốc tế thiếu nhi” 1/6 cho con cán bộ giáo viên công nhân viên. Phối hợp địa phương tổ chức tốt tết thiếu nhi 1/6 cho HS.
- Phối hợp với nhà trường xét tốt nghiệp lớp 9
- Phối hợp với nhà trường tổ chức tổng kết năm học.
- Phối hợp với nhà trường bàn giao học sinh về địa phương, tiếp tục phân công giáo viên phối hợp tham gia quản lý hoạt động của học sinh trong dịp nghỉ hè, phân công giáo viên phụ đạo học sinh yếu kém.
- Tổ chức cho ĐVCĐ đi thăm quan, nghỉ mát.
Tháng 7/2019
- Động viên giáo viên nghỉ hè sẵn sàng tập trung tham dự các lớp bồi dưỡng cốt cán. Tham gia bồi dưỡng chính trị, chuyên môn theo đúng lịch.
- Phối hợp với nhà trường triển khai tuyển sinh học sinh đầu cấp; Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2019-2020
- Vận động nhà giáo tích cực phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động hè cho học sinh.với các hoạt động vui tươi , bổ ích ./.


Nơi nhận:
- LĐLĐ huyện.
- Lưu CĐCS. TM. BCH CĐ
CHỦ TỊCH
Lý Thị Thuỳ Hương
23 Giáo án GDCD 9 03/12/2018 Giáo án GDCD 9
24 Thông tư Số: 02/2015/TTLT-BVHTT 02/12/2018 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN
25 GIÁO ÁN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP 01/12/2018 Ngày soạn: 02/09/2017
Ngày giảng: 09/09/2017
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
MUÏC TIEÂU GIAÙO DUÏC :
Giuùp hoïc sinh:
-Hieåu ñöôïc truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa nhaø tröôøng vaø nhöõng thaønh tích cuûa lôùp .
-Phaán khôûi töï haøo, traân troïng truyeàn thoáng cuûa tröôøng cuûa lôùp .
-Coù thoùi quen töï giaùc chaáp haønh ñuùng noäi quy kæ luaät cuûa tröôøng, cuûa lôùp ra söùc hoïc taäp reøn luyeän ñeå baûo veävaø vun ñaép truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng .
Tiết 1
HOAÏT ÑOÄNG 1
BẦU CÁN BỘ LỚP

I. Yeâu caàu giaùo duïc : Giuùp hoïc sinh:
-Hieåu vai troø cuûa ñoäi nguõ caùn boä lôùp , trong quaù trinh hoïc taäp reøn luyeän cuûa lôùp
-Bieát löïa choïn nhöõng caùn boä coù naêng löïc , nhieät tình traùch nhieäm vaø toân troïng va uûng hoä caùn boä lôùp hoaït ñoäng .
II.Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng :
1. Noäi dung:
-Toång keát hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp sau moät naêm hoïc .
-Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp môùi
2.Hình thöùc hoaït ñoäng :
-Nghe baùo caùo vaø thaûo luaän .
-Baàu baèng phieáu .
III.Chuaån bò hoaït ñoäng :
1.Veà phöông dieän hoaït ñoäng :
- Baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp trong naêm hoïc vöøa qua .
- Phieáu baàu
- Moät soá tieát muïc vaên ngheä .
2. Veà toå chöùc :
-Moät hoïc sinh vieát baùo caùo hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp .
-Moät hoïc sinh chuaån bò phieáu .
- Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån ,thö kí , ban kieåm phieáu , vaên ngheä trang trí .
I. Tieán haønh hoaït ñoäng :
Ngöôøi thöïc hieän Noäi dung thöïc hieän TL

Caû Lôùp
Lôùp phoù hoïc taäp


Lôùp tröôûng
Lôùp phoù hoïc taäpLôùp phoù hoïc taäp


Caû lôùp
Ban kieåm phieáu


GVCN
Lôùp tröôûng

Lôùp phoù hoïctaäp cuõ
*Hoaït ñoäng 1 :
-Haùt baøi" em yeâu tröôøng em "
-Neâu lyù do vaø giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng “Baàu caùn boä lôùp”
*Hoaït ñoäng 2:
-Ñoïc baùo caùo toång keát hoaït ñoäng cuûa caùn boä lôùp naêm hoïc 2004 –2005 .
-Höôùng daãn thaûo luaän boå xung yù kieán.
-Ngöôøi ñieàu khieån toång keát
* Hoaït ñoäng 3:
- Thoáng nhaát tieâu chuaån caùn boä lôùp : Hoïc löïc khaù haïnh kieåm toát ,Taùc phong nhanh nheïn nhieät tình , coù traùch nhieäm coù naêng löïc hoaït ñoäng taäp theå .
-ÖÙng cöû vaø ñeà cöû
Baàu cöû vaø coâng boá keát quaû


-Chuùc möøng vaø giao nhieäm vuï
- Daïi dieän camr ôn höùa heïn
*Hoaït ñoäng 4 :
-Chuùc möøng caùn boä lôùp môùi
- Chuùc caû lôùp ñoaøn keát hôïp taùc trong moïi hoaït ñoäng ñeâ ñaït keát quaû toát nhaát .
- Haùt baøi" lôùp chuùng ta keát ñoaøn."
5
15


20


5HOAÏT ÑOÄNG 2 :
THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC
I.Yeâu caàu giaùo duïc :
* Giuùp hoïc sinh:
-Hieâu roõ noäi quy nhieäm vuï naêm hoïc môùi vaø yù nghóa cuûa noù .
-Töï giaùc thöïc hieän vaø nhaéc nhôû nhau cuøng chaáp haønh ñuùng noäi quy cuûa tröôøng .
-Hoaøn thaønh toát nhieäm vuï naêm hoïc .
II. Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng :
1. Noäi dung :
- Noäi quy vaø yù nghóa cuûa vieäc thöïc hieän noäi quy nhaø tröôøng
- Nhöõng nhieäm vuï cuï theå cuûa naêm hoïc vaø yù nghóa cuûa noù .
2.hình thöùc hoaït ñoäng :
-Thaûo luaän caâu hoûi lieân heä thöïc teá .
III.Chuaån bò hoaït ñoäng :
1. Veà phöông dieän hoaït ñoäng :
-Vaên baûn noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc .
-Moät soá caâu hoûi veà noäi quy vaø yù nghóa cuûa noäi quy ,nhieäm vuï naêm hoïc vaø veà vieäc chaáp haønh noäi quy cuûa tröông cuûa lôùp trong naêm hoïc qua .
- Moät soá tieát muïc vaên ngheä .
2.Veà toå chöùc :
-GVCN phoå bieán yeâu caàu , noäi dung keá haïch hoaït ñoäng .
-HS nghieân cöùu noäi quy cuûa tröôøng.
-Caùn boä lôùp xaây döïng caâu hoûi thaûo luaän vaø ñaùp aùn .
- Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình , thö kí ,trang trí vaên ngheä .
IV.Tieán haønh hoaït ñoäng :
Ngöôøi thöïc hieän Noäi dung thöïc hieän TL

Caû lôùp .
Ngöôøi ñieàu khieån


Ngöôøi ñieàu khieån
_HS

Ngöôøi ñieàu khieån

HS


Ngöôøi ñieàu khieån

HS

Ngöôøi ñieàu khieån

HS
Ngöôøi ñieàu khieån
HS

Ngöôøi ñieàu khieån

HS


Ngöôøi ñieàu khieån
Caùc toå
GVCN
Ngöôøi ñieàu khieån * Hoaït ñoäng 1 :
-Haùt baøi haùt vui tôùi tröôøng .
- Tuyeân boá lyù do giôùi thieäu ñaïi bieåu , giôùi thieäu chöông trình , thö kyù
*Hoaït ñoäng 2 :
-Baïn haõy cho bieát noäi dung chính cuûa noäi quy nhaø tröôøng ?
-Noäi quy cuûa tröôøng coù caùc noäi dung chính : Veà haïnh kieåm , veà hoïc taäp veà lao ñoäng –vaên –theå – myõ – an toaøn giao thoâng .
-Vieäc töï giaùc thöïc hieän ñuùng noäi quy nhaø tröôøng seõ coù taùc duïng gì ñoái vôùi baûn thaân ?
Taùc duïng :Giuùp baûn thaân luoân coù yù thöùc hoïc taäp vaø reøn luyeän toát. Keát quaû hoïc taäp seõ toát hôn ,luoân yeân taâm vaø töï tin hôn ,Laø moät hoïc sinh toát .
-Theo baïn thì ñieàu gì seõ xaûy ra khi khoâng coù noäi quy cuûa nhaø tröôøng ?
+Nhaø tröôøng seõ loän xoän , moïi ngöôøi töï laøm theo yù thöùc cuûa mình , baûn thaân cuûa hoïc sinh cuõng khoâng tieán boä ñöôïc .
-Theo baïn vieäc thöïc hieän noäi cuûa tröôøng lôùp trong naêm hoïc vöøu qua nhö theá naøo ?
- Vaãn coøn nhieàu baïn quy phaïm noäi quy .
? Trong naêm hoïc naøy phaûi thöïc hieän toátnhöõng nhieäm vuï naøo ?
+Thöïc hieän toát noäi quy cuûa tröôøng lôùp . phaán ñaáu ñaït ñöôïc muïc tieâu , nhieäm vuï maø taäp theå lôùp , tröôøng ñaõ ñeà ra .
? Moãi caù nhaân phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän toát nhöõng nhieäm vuï cuûa naêm hoïc ?
+Hoïc taäp toát reøn luyeän toát , tích cöïc tham gia caùc phong traøo thi ñua , caùc hoaït ñoäng cuûa lôùp tröôøng , thöïc hieän ñaày ñuû noäi quy , quy ñònh cuûa tröôøng ……
Choát laïi caùc yù chính .
* Hoaït ñoäng 3 :
- Bieåu dieãn vaên ngheä .
- Phaùt bieåu yù kieán .
- Nhaän xeùt keát quaû hoaït ñoäng . 530
10’
* Rút kinh nghiệm tiết dạy:


Ngày soạn: 16/09/2017
Ngày giảng: 23/09/2017
Tiết 2
Hoaït ñoäng 3:
CA HAÙT
MÖØNG NAÊM HOÏC MÔÙI, MÖØNG THAÀY COÂ VAØ BAÏN BEØ
I- Yeâu caàu giaùo duïc:
Giuùp HS:
-Tham gia vaên ngheä nhieät tình, soâi noåi… ca ngôïi tröôøng lôùp, thaày coâ, baïn beø.
-Boài döôøng tình caûm yeâu meán, gaén boù vôùi tröôøng, lôùp, quyù troïng thaàycoâ, ñoaøn keát thaân aùi vôùi baïn beø.
II- Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng:
1- Noäi dung:
Ca ngôïi tröôøng lôùp, thaày coâ vaø baïn beø.
2- Hình thöùc hoaït ñoäng:
-Thi haùt, muùa, kòch ngaén, ngaâm thô giöõa caùc toå.
-Thi saùng taùc thô… giiöõa caùc toå veà chuû ñeà treân.
III- Chuaån bò hoaït ñoäng:
1- Veà phöông tieän hoaït ñoäng:
-Nhöõng baøi haùt, baøi thô veà tröôøng lôùp, thaày coâ, baïn beø.
-Baûng qui öôùc veà thang ñieåm.
2- Veà toå chöùc:
-GVCN neâu chuû ñeà, noäi dung höôùng daãn hoïc sinh chuaån bò.
-caùc toå caùc tieát muïc cuûa toå mình.
-Phaân coâng ngöôøi daãn chöông trình, bang giaùm khaûo, trang trí, môøi ñaïi bieåu.
IV- Tieán haønh hoaït ñoäng:
Ngöôøi thöïc hieän Noäi dung thöïc hieän TL

Caû lôùp
Ngöôøi ñieàu khieånNgöôøi ñieàu khieån.
Caùc toå.
Ban giaùm khaûo.


Ngöôøi ñieàu khieån.
Caùc toå.

Ban giaùm khaûo.


Ngöôøi ñieàu khieån.
Caùc toå.
Ban giaùm khaûo.

Ngöôøi ñieàu khieån.
GVCN


Hoaït ñoäng 1
Haùt baøi “Choaø ngöôøi baïn môùi ñeán”.
Tuyeân boá lí do, giôùi thiaäu ñaïi bieåu, giôùi thieäu bang giaùm khoaû, thö kí.
Giôùi thieäu caùc hoaït ñoäng thi vaø caùch thi:
Coù 2 phaàn thi: 1 Bieåu dieãn vaên ngheä, ngaâm thô.
2 Laøm thô (toå cöû).
Moãi phaàn trang ñieåm laø 20.
Hoaït ñoäng 2
THI CAÙC TIEÁT MUÏC TÖÏ CHOÏN.
Yeâu caàu moãi toå choïn moät tieeát muïc döï thi.
Laàn löôït trình baøy tieát muïc cuûa toå mình.
Coâng boá ñieåm cho töøng ñoäi.
Hoaït ñoäng 3
THI HAÙT THEO CHUÛ ÑEÀ
Coâng boá chuû ñeà.
Haùt theo chuû ñeà: Toå naøo haït ñöôïc nhieàu baøi haùt hôn toå ñoù thaéng.
Coâng boá ñieåm.
Hoaït ñoäng 4
THI SAÙNG TAÙC THÔ
Coâng boá chuû ñeà, theå leä.
Saùng taùc vaø trình baøy.
Coâng boá ñieåm.
Hoaït ñoäng 5
Coâng boá keát quaû, phaùt thöôûng.
Nhaän xeùt, ñaùnh giaù keát quaû hoaït ñoäng.

5’10’
10’

10’
10’

HOAÏT ÑOÄNG4

THI TÌM HIEÅU VEÀ TRUYEÀN THOÁNG CUÛA NHAØ TRÖÔØNG
I- Yeâu caàu giaùo duïc:
* Giuùp hoïc sinh :
-Cuûng coá khaéc saâu nhaän thöùc veà truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng ,nhöõng taám göông daïy toát cuûa thaày coâ giaùo vaø göông hoïc toát cuûa hoïc sinh .
- Phaán khôûi töï hsoø vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng , lôùp baèng vieäc phaán ñaáu hoïc taäp vaø tu döôõng toát trong naêm hoïc môùi .

II- Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng:
1- Noäi dung:
-YÙ nghóa cuûa teân tröôøng .
- Nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng .
- Baûo veä vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng .
2- Hình thöùc hoaït ñoäng:
-Thi hoûi , ñaùp vaø truyeàn thoáng keå chuyeän cuûa tröôøng .
- Thi ñoá vui vaø vaên ngheä .
III.Chuaån bò hoaït ñoäng :
1- Veà phöông tieän hoaït ñoäng:
-Caùc caâu hoûi , ñoá , ñaùp aùn veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng vaø lôùp .
-Caùc maãu chuyeän veà tröôøng , thaày , coâ vaø hoïc sinh
2- Veà toå chöùc:
GVCN neâu yeâu caàu , noäi dung , höôùng daãn hoïc sinh tìm hieåu , söu taàm .
- Caû lôùp thoáng nhaát hình thöùc hoaït ñoäng .
-Cöû ngöôøi ñieàu khieån , thö kí ,trang trí ,môøi ñaïi bieåu
IV- Tieán haønh hoaït ñoäng:

Ngöôøi thöïc hieän Noäi dung thöïc hieän TL

Caû lôùp
Ngöôøi ÑK


Ngöôøi ÑK


HS
Ngöôøi ÑK
HS
Ngöôøi ÑK
HS
Ngöôøi ÑK
HS

Ngöôøi ÑK

HS


Ngöôøi ÑK
HS
Ngöôøi ÑK
HS
Ngöôøi ÑK
HS


BGK
GVCN
Ngöôøi ÑK

* Hoaït ñoäng 1 :
-Haùt baøi “Buïi Phaán ’’
-Tuyeân boá lyù do , giôùi thieäu ñaïi bieåu , BGK, Thö kyù .
* Hoaït ñoäng 2 :
* Thi hieåu bieát veà truyeàn thoáng cuûa tröôøng :
-Tröôøng ta mang teân ñòa dang Nhôn Bình coù yù nghóa gì ?
-Cuõng nhö moät soá truôøng baïn tröôøng chuùng ta mang teân ñòa danh nhaèm khaúng ñònh tinh thaàn hieáu hoïc cuûa nhaân daân ñòa phöông .
-? Tröôøng chuùng ta ñöôïc thaønh laäp naêm naøo ?
- Naêm :
- Thaønh tích cao nhaát cuûa tröôøng ta ñaït ñöôïc laø gì ?
HS gioûi: HS tieân tieán :
- Keå teân vaø chöùc vuï cuûa moät soá hoïc sinh tieâu bieåu ñaõ hoïc ôû tröôøng .

? Keå teân moät soá thaày coâ giaùo ôû tröôøng ñaõ ñaït giaùo vieân daïy gioûi .
Hs : Voõ thò Hieàn , Toâ thò Mai Loan ,Nguyeãn Vaên Sôn …
* Hoaït ñoäng 3 :
Thi ñoá vui vaø vaên ngheä :
-Haùt baøi haùt coù töø chæ duïng cuï hoïc taäp .
-Haùt baøi “ Em yeâu tröôøng em ’’
-Ñoïc moät baøi thô coù chuû ñeà veà tröôøng lôùp , thaày , coâ .
- Trình baøy baøi thô .
? Trong thaùng 9 coù ngaøy leã lôùn naøo?
-Ngaøy 1 – 9 Ngaøy theá giôùi vaø hoøa bình .
-Ngaøy 2 – 9 Ngaøy Quoác khaùnh nöôùc CHXHCN Vieät Nam
*Hoaït ñoäng 4 :
-Coâng boá keát quaû ,phaùt thöôûng .
- Tuyeân döông söï chuaån bò vaø phaùt ñoäng cuûa hoïc sinh
-Nhaän xeùt , ñaùnh giaù ,

5’


20’15’
5’


* Rút kinh nghiệm tiết dạy:
26 GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 7 01/12/2018 Chương I : Sè H÷U TØ- sè THùC
Soạn:30/08/2017
Giảng: 06/09/2017
Tiết 1: §1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm số hữu tỉ.
- Biết đ¬ược số hữu tỉ là số viết đ¬ược d¬ưới dạng với .
2. Kĩ năng:
- Biết cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số bằng nhiều phân số bằng nhau. Biết cách so sánh hai số hữu tỉ.
- Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số N, Z, Q.
3.Thái độ: Nghiêm túc, yêu thích môn học
II. Chẩn bị:
GV: Bảng phụ, phấn màu, bút viết bảng, thước chia koảng
HS: Ôn t/c cơ bản của phân số,QĐM các p.s, so sánh số nguyên, biểu diễn số nguyên trên trục số
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. tiến trình dạy – học:
Hoạt động 1: Giới thiệu ( 5 phút)
GV:
- Giới thiệu khái quát phần đại số 7 (4 chương)
- Các dụng cụ học tập cần dùng.
- Giới thiệu sơ lược về chương I

HS nghe giáo viên hướng dẫn
HS mở muc lục tr142 theo dõi
Hoạt động 2 : Số hữu tỉ (13 phút)
GV: Hãy viết các số sau dưới dạng phân số: 3; 0,7; 0; 1 ?


GV: có thể viết mỗi phân số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó ?

GV : Các số như : 3; 0,7; 0; 1 đước gọi là các số hữu tỉ. Vậy thế nào là số hữu tỉ ?
GV giới thiệu kí hiệu tập hợp các số hữu tỉ
Kí hiệu : Q
GV: Cho HS làm ?1, ?2

GV:
Hãy nhận xét về mối quan hệ giữa 3 tập
hợp số: Số tự nhiên, số nguyên và số hữu tỉ
?

GV : Giới thiệu sơ đồ:


GV: Yêu cầu HS làm BT1/7
Treo bảng phụ, HS lên bảng điền kí hiệu,
cả lớp cùng làm.
GV: Yêu cầu HS làm ?3 HS: Lên bảng viết, cả lớp làm nháp :
3 =


HS: có thể viết các phân số trên thành vô số PS bằng nó.


HS:
Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số với a, b  Z, b  0


HS hoạt đông nhóm.


HS: Trả lời tại chổ và giải thích.

HS: N  Z , Z  Q
N  Z  Q
HS : Theo dõi…..


HS: Bài 1/sgk-7.
Hai HS lên thực hiện ở bảng phụ:
- 3  N - 3  Z
- 3  Q  Z
 Q N  Z  Q
HS: Lên bảng trình bày

Hoạt động 3: Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số (8 phút)

GV: Giới thiệu cách biểu diễn số hữu tỉ 5/4
trên trục số.

GV: Hãy biểu diễn trên trục số ?


Yêu cầu 1 HS lên bảng biểu diễn, cà lớp thực hiện vào vở. HS: Theo dõi và trình bày vào vở
HS : Cả lớp làm vở, HS lên bảng trình bày.

HS nhận xét bài bạn ?
Hoạt động 4: So sánh hai số hữu tỉ (10 phút)
GV: Hãy nhắc lại cách so sánh 2 phân số ?
GV:
Vì số hũu tỉ là số viết được dưới dạng
phân số nên so sánh hai số hữu tỉ ta đưavề
so sánh hai phân số.

GV: Yêu cầu HS làm ?4
HS: Nhắc lại kiến thức đã học.
HS: Lên bảng trình bày
HS: Nghiên cứu SGK phần 3

HS: trả lời miệng ?4
Ta có:GV:Vậy để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm như thế nào?
GV: cho hs làm tiếp ?5
GV: Rút ra nhận xét:
+ nếu a,b cùng dấu
+ nếu a,b khác dấu.
Vì-10>- 12 và15 > 0 nên

HS:
+ Viết 2 số hữu tỉ dưới dạng phân số có cùng mẫu dương.
+ So sánh 2 tử số, số hữu tỉ nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

HS nhận xét bổ sung.

?5

+ Số hữ tỉ dương:
+ Số hữu tỉ âm:

+ Số hữu tỉ không dương cũng không âm:

Hoạt động 5: Củng cố ( 7 phút)
GV nêu câu hỏi:
- Thế nào là 2 số hữu tỉ ? cho ví dụ? - Để so sánh 2 số hữu tỉ ta làm thế nào ?

GV cho hs hoạt động nhóm bài tập
a) So sánh 2 số hữu tỉ - 0,75 và ?
b) Biểu diễn 2 số đó trên trục số. Nêu nhận xét về vị trí của 2 số đó đối với nhau, đối với 0 ?
Đại diện 2 nhóm lên bảng thực hiện
+ Nhóm 1: câu a ?
+ Nhóm 2: câu b ? HS : trả lời câu hỏi


HS hoạt động nhóm:
a) Cách 1

Cách 2: HS có thể so sánh bắc cầu qua số 0.
b)

Nhận xét: Trên trục số nằm ngang thì:
- 0,75 nằm bên trái
- 0,75 nằm bên trái điểm 0
nằm bên phải điểm 0.

Hướng dẫn về nhà (2 phút)
- Nắm vững định nghĩa số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số
So sánh 2 số hữu tỉ
- Bài tập 3-4-5(T8-SGK) ; Bài 1-3-4-8 (SBT-T3,4)
- Ôn tập quy tắc: Cộng trừ phân số, Dấu ngoặc, chuyển vế.
V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:Ngày soạn: 02/09/2017
Ngày giảng: 09/09/2017
Tiết 2 §2 CỘNG, TRỪ SỐ HỮU TỈ
I. Mục tiêu
1. Kĩ năng:
- Hiểu và nắm vững các quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ.
- Hiểu được quy tắc “ Chuyển vế” trong tập hợp số hữu tỉ.
2.Kiến thức: Có kĩ năng làm toán trong Q
3.Thái độ: Nghiêm túc, chú ý nghe giảng.
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ ghi công thức cộng trừ số hữu tỉ, QT chuyển vế. phấn màu
HS: Ôn tập QT cộng trừ phân số, QT chuyển vế , QT dấu ngoặc ( lớp 6 )
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình Dạy – Học
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút)
GV:
HS1: Nhắc lại quy tắc cộng, trừ phân số.
HS2: Nhắc lại quy tắc chuyển vế và quy tắc dấu ngoặc đã học ở lớp 6 HS: Ghi công thức và phát biểu quy tắc
Hoạt động 2: Cộng, trừ hai số hữu tỉ (8 phút)
GV: Đưa ra quy tắc cộng, trừ hai số hữu tỉ
Với x = , y = ; a, b, m  Z, b  0

GV: Vậy để cộng, trừ hai số hữu tỉ ta làm thế nào?
GV: Hãy nhắc lại các tính chất của phép cộng phân số?
GV đưa ra các ví dụ, yêu cầu HS thực hiện vào vở.
Ví dụ: a)
b)

GV: Yêu cầu HS làm ?1
Tính: a.
b.


HS: Nên viết số hữu tỉ dưới dạng phân số rồi thực hiện cộng, trừ phân số.

HS: Nhắc lại các tính chất của phép cộng phân số


HS: Trình bày cách làm và lên bảng thực hiện

a)
b)

Yêu cầu HS làm ?1
HS:Cả lớp làm vào vở,2HS lên bảng thực hiện
a)
b)

Hoạt động 3: Quy tắc chuyển vế (15phút)
GV: Yêu cầu Hs nhắc lại quy tắc “chuyển vế”
GV: Tương tự ta có quy tắc chuyển vế trong Q
Với x,y ,z  Q: x + y = z  x = z – y
Ví dụ: Tìm x, biết


GV: Yêu cầu HS làm ?2

Tìm x, biết a.
b.


GV: cho HS đoc Chú ý (SGK)
HS: Nhắc lại quy tắc chuyển vế trong Z
HS: Phát biểu quy tắc chuyển vế trong Q


1HS đứng tại chỗ thực hiệnHS: Cả lớp làm vào vở .
Hai HS lên bảng thực hiện ?2
HS1: HS2
a. b.HS: Đọc chú ý ở SGK


Hoạt động 4 : Củng cố - Luyện tập (15 phút)

GV yêu cầu 2 HS lên bảng?
GV hướng dẫn HS thực hiện sau đó yêu cầu HS có thể nêu cách khác?

GV: hãy nêu các cách thực hiện khác nhau?

HS : Làm vở. 3 HS lên bảng làm
Bài 8 (a,c) – sgk
a. b.
=
= =
Bài 7a- sgk
Bài 10- sgk
Cách 1:
A =
A =
Cách 2:


Hướng dẫn về nhà (2 phút)
- Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát.
- Làm bài 7b, 8bd, 9 (T10-SGK), Bài 13-T5-SBT
- Ôn quy tắc nhân chia phân số; các tính chất của phép nhân trong Z,
phép nhân phân số
V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:


.

Ngày soạn: 06/09/2017
Ngày giảng: 13/09/2017
Tiết 3: §3 NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ

I. Mục tiêu :
1. Kiến thức: HS hiểu và nhớ được các quy tắc nhân, chia số hữu tỉ.
2. Kĩ năng: Có kĩ năng nhân, chia số hữu tỉ nhanh và đúng.
3. Thái độ: Có ý thức tham gia hoạt động giải toán.
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ ghi công thức tổng quát nhân 2 số hữu tỉ, chia 2 số hữu tỉ, các tính chất của phép nhân số hữu tỉ
HS: ôn quy tắc nhân chia phân số, tính chất cơ bản của phép nhân phân số (lớp 6)
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy- học

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7phút )
HS1: -Muốn cộng 2 số hữu tỉ x,y ta làm thế nào? Viết CTTQ ?
- Chữa Bài tập 8d - T10- SGK?
HS2: Phát biểu QT chuyển vế . Viết công thức?
- Chữa Bài tập 9d- SGK ?
HS1: phát biểu quy tắc và viết CTTQ.
Bài 8d- sgk

HS2: Thực hiện yêu cầu của GV
Bài 9d- sgkHoạt động 2: Nhân hai số hữu tỉ (10 phút)
GV đưa ra ví dụ: Tính
- Hãy nêu cách thực hiện ?

GV: đưa ra công thức tổng quát SGK
GV: Đưa ra VD sau đó yêu cầu một HS lên bảng thực hiện?
Hãy tính:

GV: Phép nhân phân số có t/c gì ?

GV : thông báo tương tự phép nhân số hữu tỉ cũng có 4 tính chất như vậy

GV cho HS làm Bài tập 11/T12-SGK HS: Ta có thể viết các số hữu tỉ dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc nhân phân số.

Với ;
Ta có:

Ví dụ:
HS: Làm vào vở, HS lên bảng trình bày.

HS: Nêu 4 t/c cơ bản của phép nhân phân số.

HS: Quuan sát trên bảng phụ các t/c của phép nhân số hữu tỉ trên bảng phụ

3HS lên bảng thực hiện
Đáp số: a. -3/4 b. -9/10 c. 7/6

Hoạt động 3: Chia 2 số hữu tỉ (13 phút)
GV: Tương tự ta có phép chia 2 số hữu tỉ.
Với ; (y 0)

GV: Đưa ra ví dụ: Tính
GV: Yêu cầu HS làm ? ở SGK
Tính a)
b)
GV: Nhận xét, sửa sai ( nếu có)


• Chú ý: x, y  Q , y  0 : Tỉ số của x và y kí hiệu là hay x : y
GV: Yêu cầu HS lấy ví dụ

HS chú ý.HS: Làm ví dụ, 1 HS lên bảng trình bàyHS làm ? , 2HS lên bảng trình bày
a)

b)


HS: Đọc chú ý ở SGK/11


HS: Lên bảng cho ví dụ

Hoạt động 4: Lyện tập - Củng cố (12 phút)
Làm BT 13/12-sgk 4 HS lªn b¶ng lµm bµi
Đáp số: a. b. 2 c.

* Hướng dẫn về nhà: (3 phút)
- Làm BT 14- 16 T13/SGK
- BT 10,11,14,15 SBT/ T5

V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:
Ngày soạn: 09/09/2017
Ngày giảng: 16/09/2017
Tiết 4: §4 GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ
CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ THẬP PHÂN.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:
- HS hiểu khái niệm “ giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ”
- Xác định được GTTĐ của một số hữu tỉ.
2. Kĩ năng:
- Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân.
- Có ý thức vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lí.
3. Thái độ: Nghiêm túc tham gia xây dựng bài.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ, phấn màu, máy tính bỏ túi
- HS: Ôn tập GTTĐ của môt số nguyên, QT cộng trừ nhân chia số thập phân, cách viết phân số thập phân dưới dạng STP và ngược lại, biểu diễn số tự nhiên trên trục số.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (8 phút )
HS1: GTTĐ của một số nguyên a là gì?
- Tìm |15|, |-3|, |0|
- Tìm x, biết |x| = 2
HS2:
Vẽ trục số và biểu diễn trên trục số các số hữu tỉ sau:
3,5 ; ; -2 ?
2HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV


Hoạt động 2: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ (12 phút)
GV: Giới thiệu GTTĐ của một số hữu tỉ

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x, kí hiệu |x|, là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số.

GV: Dựa vào định nghĩa hãy tìm:
|-3,5| ; ; |0| ; |-2|


Y/C hs thực hiện ?1GV: Đưa ra kết luận:


GV: Yêu cầu hs thực hiện ?2
GV gọi hs nhận xét?


GV: Bài giải sau đúng hay sai ?
a) |x| ≥ 0 với mọi x Q
b) |x|≥ x với mọi x Q
c) |x| = -2 x = -2
d) |x|= -|-x|
e) |x| = -x x 0 | x | = x
Nếu x = 0 | x | = 0
Nếu x < 0 | x | = -x
Kết luận:

HS thực hiện ?2
Tìm |x| biết:
a.

b.
c.

HS: Làm BT theo yêu cầu của GV
HS: Trả lời
a) Đúng
b) Đúng
c) Sai ( vì GTTĐ của một số luôn lớn hơn hoăc bằng 0)
d) Sai ( vì |x|= |-x|)
e) Đúng

HS: Rút ra nhận xét

Bài 17/sgk-15
2HS lên bảng thực hiện
1. câu a,c đúng ; câu b sai.
2. Tìm x biết
a. ; |x| = 0 x = 0
b. |x| = 0,37


Hoạt động 3: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (15phút)
GV: Cho HS nghiên cứu SGK trong 5ph để tìm kiến thức.
Sau 5ph GV cho HS làm ?3 SGK/14

Tính a) -3,116 + 0,263
b) (-3,7).(-2,16)

GV yêu cầu 3HS lên bảng ?

HS:
Nhắc lại quy tắc cộng, trừ, nhân, chia số
thập phân đã học.
HS: nghiên cứu SGK trong 5 phút

HS: làm vở, 2HS lên trình bày
a) -3,116 + 0,263 = -2,853
b) (-3,7).(-2,16) = 7,992
HS theo dõi và nhận xét.

Bài 18/sgk-15
a. -5,17- 0,469 = -(5,17 + 0,469)
= - 5,639
b. -2,05 + 1,73 = - (2,05- 1,73)= - 0,32
c. (-5,17).(-3,1)=+(5,17.3,1) = 16,027
Hoạt động 4:Củng cố-Luyện tập (8 phút)
GV: Nêu CT xác định GTTĐ của một số hữu tỉ ?

GV: yêu cầu 4 HS lên bảng ?
Tính nhanh
a) 6,3+ (-3,7) + 2,4 + (-0,3)
b) -4,9 + 5,5 +4,9 +(-5,5)
e) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)


1HS phát biểu

Bài 20/sgk-15:
a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)
= (6,3 + 2,4) + [(-3,7) + (-0,3)]
=8,7 + (-4) = 4,7
b) - 4,9 + 5,5 +4,9 +(-5,5)
= [(-4,9) + 4,,9] +[ 5,5 + (-5,5)]
= 0
c) = 3,7
e) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5)
= 2,8.[(-6,5) + (-3,5)]
= 2,8.(-10)
=- 28
Hoạt động 5: Dặn dò về nhà (2phút)
- Học bài theo sgk.
- Làm BT 21, 22, 24 SGK/15,16
- Bài, 24, 25, 27 SBT/7,8
- Chuẩn bị bài tiếp theo

V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:


Ngày soạn: 13/09/2017
Ngày giảng: 20/09/2017
Tiết 5: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Củng cố quy tắc xác định GTTĐ của một số hữu tỉ.
* Kĩ năng :
- Rèn luyện kĩ năng so sánh hai số hữu tỉ.
- Phát triển tư duy qua dạng toán tìm GTLN, GTNN.
* Thái độ: Có ý thức tự giác tham gia giải toán.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ , bảng phụ nhóm, MTBT
- HS: máy tính
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy – học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động1: Kiểm tra bài cũ (7phút)
HS1:
- Nêu CT tính GTTĐ của một số hữu tỉ x?
- Tìm x, biết: a) |x| = 2,1
b) với x< 0
c) ?
HS2: Bài 27ac/sbt ?
Thực hiện tính bằng cách hợp lí:
a) (-3,8) + [(-5,7) + (3,8)]
c) [(-9,6) + (4,5)] + [(9,6) + (-1,5)] 2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV.
HS1:


d. Không có giá trị nào của x để thoả mãn.

HS2:
a) = -5,7
b) = 3
Hoạt động 2:Tổ chức luyện tập (35phút)
Dạng 1: Tính giá trị biểu thức
GV: yêu cầu HS nhắc lại quy tắc bỏ dấu ngoặc.
GV gọi 2HS lên bảng trình bày.

GV yêu cầu HS nêu phương pháp giải sau đó 2HS lên bảng thực hiện.


Dạng 2: So sánh hai số hữu tỉ

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần: 0,3 ; ; ; ; 0 ; -0,875
GV: Hãy nêu cách làm ?
GV: Kiểm tra bài làm của một vài HS. Sửa sai (nếu có)
GV:
Dựa vào tính chất “ Nếu x < y và y < z thì x < z ”, hãy so sánh.
a) và 1,1
b) -500 và 0,001
c) và
GV: Cho HS hoạt động nhóm, riêng câu c nên chọn nhóm khá giỏi.Dạng 3: Tìm x
a)
b)
GV: Hướng dẫn HS
- Những số nào có GTTĐ bằng 2,3 ?

Chia làm hai trường hợp
a)

b)


GV bổ sung thêm câu c ? Bài 28-sbt/8 : Tính
A = (3,1 – 2,5) – (-2,5 + 3,1)
=3,1 – 2.5 +2,5 -3,1
=0
C = -( 251.3 + 281) + 3.251 – (1 – 281)
= -251.3 – 281 +251.3 – 1 +281
=(-251.3 + 251.3) + (-281 + 281) - 1
= 0 + 0 +(-1) = -1
Bài 24/sgk- 16
Áp dụng t/c các phép tính để tính nhanh .
a. (-2,5 . 0,38 .0,4) – [0,125.3,15.(-8)]
=[(-2,5.0,4).0,38] – [(-8.0,125).3,15]
=[-1 . 0,38] – [ -1 . 3,15]
=-0,38 + 3,15 =2,77
b. [(-20,83).0,2+(-9,17).0,2]:
: [2,47. 0,5 –(-5,53). 0,5]
= [ 0,2.(-20,83 – 9,17)]: [0,5(2,47+5,53)]
= 0,2. (-30) : 0,5. 6
= -6 : 3 = -2
Bài 22/sgk-16

HS: Đổi các số thập phân ra phân số rồi so sánh ; ;
HS:1HS lên bảng thực hiện, cả lớp làm vào vở. < -0,875 < < 0 < 0,3 <
Bài 23/sgk-16
HS: Hoạt động nhóm. Cả lớp chia là 3 nhóm hoạt động tích cực. Đại diện các nhóm lên trình bày.
a) < 1 <1,1
b) -500 < 0 1)
x là số mũ; n là cơ số

* Quy ước: x1 = x
x0 = 1 ( x  0)
HS:
x =
HS: Làm cá nhân, một HS lên bảng điền kết quả ở bảng phụ
=
(-0,5)2 = 0,25 (-0,5)3 = - 0,125
(9,7)0 = 1

Hoạt động 3: Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số (8 phút)
GV: Cho aN; m,n N thì am.an = ?
am : an = ?
GV: Cho HS phát biểu bằng lời ?GV: Yêu cầu HS làm ?2

Tính a) (- 3)2 . (- 3)3
b) (- 0,25)5 : (- 0,25)3

HS: am.an = am + n
am : an = am – n
HS: Phát biểu….
Với x  Q, m,n N
xm.xn = xm + n
xm : xn = xm - n (x  0, m n)

HS: Thực hiện ?2 vào vở, hai HS lên trình bày

a) (- 3)2 . (- 3)3 = ( -3)5
b) (- 0,25)5 : (- 0,25)3 = (- 0,25)2

Hoạt động 4: Lũy thừa của lũy thừa (10phút)
GV: Cho HS hoạt động nhóm làm ?3
Tính và so sánh
a) (22)3 và 26
b) và

- Đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày, mỗi nhóm 1 câu.


GV: Vậy khi tính lũy thừa của lũy thừa ta làm thế nào ?


GV: Treo bảng phụ ?4
HS hoạt động nhóm

b)
HS : Ta giữ nguyên cơ số và nhân 2 số mũ1HS: Lên trình bày, cả lớp làm vào vở ?4
a) 6
b) 2
Hoạt động 5: Củng cố (10 phút)
GV: Treo bảng phụ bảng phụ BT sau lên bảng.:
Chon Kết quả đúng trong các câu sau.
a) 36 . 32 bằng:
A. 34 B. 38 C. 312 D.98
b) 36 : 32 bằng:
A. 38 B. 14 C. 34 D. 3-4
c) an . a2 bằng:
A. an – 2 B. (2a)2n C. (a.a) 2n D.a n+2
d) (25)3 bằng
A. 28 B. 323 C. 215 D.

GV: yêu cầu 2HS lên bảng thực hiện , cả lớp làm vào vở?


GV yêu cầu HS nhắc lại:
- ĐN lũy thừa bậc n của x ?
-QT nhân chia 2 lũy thừa cùng cơ số
-QT tính lũy thừa của một lũy thừa
1HS kên bảng thực hiện.

Đáp
a) Chọn D
b) Chọn C
c) Chọn D
d) Chọn C
Bài 27/sgk-19
HS1:

HS2:Lần lượt HS nhắc lại y/c của GV
* Hướng dẫn về nhà (2phút)
- Học bài theo sgk
- Làm BT 28, 30, 31 SGK/19
- BT: 39, 40, 42, 43, 49 SBT/ 9
V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:


Ngày soạn: 20/09/2017
Ngày giảng: 27/09/2017
Tiết 7 LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (tiếp...)
I. Mục tiêu
* Kiến thức:
- HS hiểu và nắm vững hai quy tắc về lũy thừa của một tích và lũy thừa của một thương
* Kĩ năng:
- Có kĩ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán.
* Thái độ: Nghiêm túc, hăng hái xây dựng bài
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ, phấn màu.
HS: Ôn bài tiết trước.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
III. Tiến trình dạy - học
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (8phút)
GV nêu yêu cầu kiểm tra:
HS1: Hãy nêu định nghĩa và viết CT lũy thừa bậc n của số hữu tỉ x ?
Tính a) b)
HS2: Hãy viết CT tính tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, lũy thừa của một lũy thừa
Tính a) b) (22)5
2HS lên bảng thực hiện.
HS1
a. =1
b. =
HS2
a.
b.

Hoạt động 2: Lũy thừa của một tích (12phút)
GV: Cho HS làm ?1

Tính và so sánh
a) (2.5)2 và 22 . 52
b) và

GV: Hãy rút ra kết luận ?
GV: Đưa ra CT như sgk :

GV: Treo bảng phụ phần chứng minh CT:
(xy)n = (xy)(xy)…(xy)
= (x.x.x….x)(y.y.y……y) = xn . yn
GV: yêu cầu HS thực hiện ?2


HS: Làm vào vở, hai HS lên bảng thực hiện
a) (2.5)2 = 102 = 100
22 . 52 = 4.25 = 100
(2.5)2 = 22 . 52
b)

=
HS: Rút ra kết luận.HS chú ý quan sát và nghe Gv hướng dẫn chứng minh.
HS: Thực hiện vào vở, 2HS lên thực hiện
Tính
a)
b) (1,5)3 . 8 = (1,5)3 . 23 = (1,5 . 2)3
= 33 = 27
Hoạt động 3: Lũy thừa của một thương (10phút)
GV: Cho HS làm ?3

Tính và so sánh
a) và
b) và


GV: Qua ?3 hãy rút ra kết luận ?


GV: giới thiệu CT sgk .
(lưu ý: CT có thể áp dụng theo 2 chiều)

GV: yêu cầu HS thực hiện ?4
Tính:
a. =
b. =
c. =


GV: Bổ sung BT sau:
Viết các biểu thức sau dưới dạng một lũy thừa?

2HS lên bảng thực hiện
a)
b)
=
HS: Lũy thừa của một thương bằng thương các lũy thừa.
CT:HS: Hoạt động nhóm, áp dụng CT làm
Đại diện các nhóm lên trình bày.
a.
b.
c.

1HS lên bảng thực hiện.


Hoạt động 4: Củng cố - Luyện tập (13phút)
GV: nêu yêu cầu:
Viết các công thức :
- Lũy thừa của một tích
- Lũy thừa cua một thương
- Nêu ĐK khác nhau trong 2 CT
Yêu cầu HS thực hiện ?5 Tính:
a) (0,125)3.83 =?
b) (-39)4 : 134 =?


GV: đưa đề bài lên bảng phụGV: hướng dẫn HS thực hiện câu a, sau đó yc 1HS lên bảng thực hiện câu b ?


GV: yc HS hoạt động nhóm bài 37 ?


Đại diện nhóm trình bày kq ?

GV: yêu cầu 1HS nêu đề bài, sau đó hướng dẫn HS cách thực hiện.
HS: Thực hiện y/c của GV
2HS lên bảng thực hiện.
a) (0,125)3.83 = (0,125.8)3 = 13 = 1
b) (-39)4 : 134 = [(-39):13]4 = (-3)4 = 81

Bài 34/sgk-22
a. S, b. Đ, c. S, d. S, e. Đ, f. S
(có giải thichs kèm theo)

Bài 35/sgk-22
Tìm m và n biết:
a.
b.

Bài 37/sgk-22 Tính GT của biểu thức
a.


Bài 38/sgk- 22
a.
b. Có 8

* Hướng dẫn về nhà (2phút)
- Học thuộc các quy tắc và CT đã học.
- Làm BT 38(b,d), 40; SGK/22; 44 - 51/sbt-10
- Tiết sau luyện tập.
V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:

Ngày soạn: 23/09/2017
Ngày giảng: 30/09/2017
Tiết 8: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu
* Kiến thức:
- Củng cố các quy tắc nhân, chia 2 lũy thừa cùng cơ số, quy tắc tính lũy thừa của lũy thừa, lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương.
* Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng tính giá trị biểu thức, viết dưới dạng lũy thừa, So sánh 2 lũy thừa, tìm số chưa biết.
* Thái độ: Có ý thức vận dụng linh hoạt các quy tắc trên vào bài tập.
II. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, phấn màu, đề kiểm tra 15 phút phôtô sẵn
HS: Làm các bài tập GV ra về.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy - học:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (10phút)
GV nêu yêu cầu kiểm tra:
HS1:
Điền tiếp để được CT đúng?
xm.xn = xm: xn =
(xn)m = (xy)n =
=

HS2:
Làm BT 37b, d/ -22SGK?
GV: yêu cầu các HS khác nhận xét? 2 HS lên bảng thực hiện
HS1:
xm. x n = xm : xn =
(xn)m = (xy)n =


HS2:
Bài 37(b,d)/sgk

b.
d.

HS nhận xét bài làm của 2 bạn

Hoạt động 2: Tổ chức luyện tập (18phút )
GV: Cho HS hoạt động nhóm
Tính
a)
b)
c)
d)
Sau 4 phút đại diện các nhóm lên bảng trình bày ?

GV: yêu cầu hs nhận xét bài của các nhóm.

GV: yêu cầu 2HS lên bảng
Tính:
a)
b)

GV: yêu cầu 1 HS lên bảng thực hiện?


Bài 40/sgk -23
HS: đại diện các nhóm lên trình bày.
a)
b)
c)
d.

HS các nhóm nhận xét bài của nhóm mình.

Bài tập 41/sgk-22
2 HS lên bảng thực hiện.
a)
b)

Bài 39/sgk – 22

a)
b)
c)


KIỂM TRA 15 PHÚT _ ĐẠI SỐ 7_ Lần 1

Ma trận đề kiểm tra 15 phút

Chủ đề hoặc
mạch kiến thức, kĩ năng Mức độ nhận thức – Hình thức câu hỏi Tổng điểm
1 2 3 4
§1. Tập hợp Q các số hữu tỉ.
§2 §3. Cộng trừ nhân chia số hữu tỉ Câu 1
2 Câu 3
3 5
§4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng trừ nhân chia số thập phân. Câu 4
2 2
§5,6. Luỹ thừa của một số hữu tỉ. Câu 2
3 3
Cộng Số câu
Số điểm 1 câu
2 1 câu
3 2 câu
5 10BẢNG MÔ TẢ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÂU HỎI, BÀI TẬP
Câu 1.
Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.
Câu 2.
Tính luỹ thừa của một số hữu tỉ với số cụ thể
Câu 3:
Thực hiện phép tính cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ bằng số cụ thể.
Câu 4:
Vận dụng giá trị tuyệt đối vào bài toán tìm x chứa trong giá trị tuyệt đối.
ĐỀ BÀI
Câu 1: (2đ)
Biểu diễn các điểm 1,5; -1 trên trục số (gọi là A, B).

Câu 2: (3đ) Thực hiện các phép tính để tính:
(–3)3 : (–3)2 + 23
Câu 3: (3đ) Thực hiện các phép tính để tính:

Câu 4: (2đ) Tìm x, biết:
=
ĐÁP ÁN:

Câu 1: ( 2đ)


Câu 2: (–3)1 + 23 = -3 – 8 = -11 (3đ)

Câu 3: (3đ)
Câu 4: x = ; x = - (2đ)

* Hướng dẵn về nhà (2phút)
- Học các quy tắc ,viết đúng các công thức
- Làm bài 47, 48, 52/sbt
- Đọc trước §7 Tỉ lệ thức

V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:

Ngày soạn: 27/09/2017
Ngày giảng: 04/10/2017
Tiết 9: §7. TỈ LỆ THỨC
I. Mục tiêu
* Kiến thức:
- HS hiểu thế nào là tỉ lệ thức, nắm vững tính chất của tỉ lệ thức.
- Nhận biết được tỉ lệ thức và các số hạng của tỉ lệ thức.
* Kĩ năng :
- Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức, và t/c của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán.
* Thái độ: Nghiêm túc chú ý nghe giảng.
II. Chuẩn bị
- GV: Bảng phụ, SGK, phấn màu.
- HS: Ôn k/n của 2 số hữu tỉ x và y (y khác 0), Đ/N 2phân số bằng nhau, viết tỉ số 2 số thành tỉ số 2 số nguyên.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy – học

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (7phút)
GV y/c kiểm tra 1HS:
- Tỉ số của 2 số a và b (b 0) là gì?
Kí hiệu ?
- So sánh 2 tỉ số


GV: yc hs nhận xét ?
1HS lên bảng trả lời
... là thương của phép chia a cho b

So sánh:

Các HS khác nhận xét bổ xung

Hoạt động 2: Định nghĩa (10phút)
GV: giới thiệu 2 tỉ số bằng nhau như bài tập trên là một tỉ lệ thức.

- Vậy thế nào là một tỉ lệ thức ?

GV: giới thiệu đ/n, kí hiệu của TLT và cách gọi tên các thành phần trong TLT.

GV: Hướng dẫn HS làm ?1
Các tỉ số sau cú lập được tỉ lệ thức không ?
a) và
b) - và -


GV: gọi hs nhận xét bài làm của bạn ?
HS: Trả lời

T.L.T là một đẳng thức của 2 tỉ số.

HS: Theo dõi và ghi bài
*Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số
( b,d 0)
+ a,b, c, d gọi là các số hạng của TLT
+ a, d là các số hạng ngũai ( ngoại tỉ )
+ b, d là các số hạng trong ( Trung tỉ )

?1 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở
a)


b)


Hoạt động 3: Tính chất (15 phút)
GV yêu cầu HS đọc sgk , sau đó làm ?2
Từ ?


GV: giới thiệu nội dung t/c 1 sgk !


GV: yêu cầu hs tiếp tục đọc sgk , sau đó tiếp tục thực hiện ?3

GV: gợi ý
Nếu từ đẳng thức a.d = b.c ta chia hai vế cho b.d ta cún điều gỡ?GV: Giới thiệu nụi dung tớnh chất 2 sgk !Như vậy từ 1 đẳng trong 5 đẳng thức ta có thể suy ra các đẳng thức còn lại.
HS: Làm việc với SGK trong 2 phút, sau đó
1hs lên bảng thực hiện ?2
(nhân 2 vế với bd)


Tính chất 1
Nếu thì a.d = b.c


HS: Làm việc với SGK trong 2 phút, sau đó
1hs lên bảng thực hiện ?3

Tính chất 2
Nếu ad = bc và a, b, c, d  0 thì ta có các tỉ
lệ thức:
HS chú ý.
Hoạt động 4: Củng cố - Luyện tập (12 phút)
GV yêu cầu hs lập tất cả các TLT có thể được từ đẳng thức : 6. 63 = 9. 42

Yêu cầu 1Hs lên bảng, cả lớp làm vào vở ?
GV: chốt lại cách lập TLT từ TLT ban đầu như sau :
- Giữ nguyên ngoại tỉ, đổi chỗ trung tỉ
- Giữ nguyên trung tỉ, đổi chỗ ngoại tỉ
- Đổi chỗ cả ngoại tỉ và trung tỉ

GV: Trong TLT
- Muốn tìm 1 ngoại tỉ ta làm ntn ?
- Muốn tìm 1 trung tỉ ta làm ntn ? Bài 47a/sgk-26
1HS lên bảng thực hiện:
Từ đẳng thức 6. 63 = 9.42HS chú ý và ghi nhớ


Bài 46/sgk- 26: Tỡm x
a)

b)

Các HS khác nhận xét bổ xung

* Hướng dẫn về nhà (3 phút)
- Nắm vững ĐN và các t/c của TLT, cách hoán vị trong 1 TLT, cách tìm 1 số
hạng trong 1 TLT
- Làm BT 44, 45, 47, 48 49, 50 sgk/-26,27
- BT 61,63 sbt/ -12,13
* Hướng dẩn bài 44 : thay tỉ số giữa số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên
rồi tínhV/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:

Ngày soạn: 30/09/2017
Ngày giảng: 07/10/2017
Tiết 10: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- Củng cố định nghĩa và tính chất của tỉ lệ thức
* Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng nhận dạng của tỉ lệ thức
- Tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức
- Lập các TLT từ các số, từ các TLT, từ đẳng thức tích.
* Thái độ: Có ý thức trong hoạt động giải toán.
II. Chuẩn bị
GV: SGK, bảng phụ để ghi các bài tâp, phấn màu.
HS: Chuẩn bị cỏc bài tập gv cho về
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Các hoạt động dạy – Học
Hoạt động của Gv Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra (12 phút)
GV: nêu yêu cầu kiểm tra 2 HS
HS1:
- Phát biểu đ/n TLT ?
- Tìm x biết :
HS2:
- Viết dạng TQ 2 tính chấtt của TLT ?
- Chữa Bài 46c/sgk -26?
HS1 : trả lời...

HS2 viết t/c....

Bài 46c/sgk-26


Hoạt động 2: Luyện tập (30 phút)
Dạng 1: Nhận dạng TLT

GV: yêu cầu cả lớp làm vào vở

Gọi 4 HS lên bảng thực hiện ?GV: cho HS nhận xét và sửa sai
(nếu có )


Dạng 2: Tìm số hạng chưa biết

GV: yờu cầu 2hs lờn bảng thực hiện
Gợi ý:
-Từ TLT ta suy ra điều gỡ ?
- Tớnh x ?
GV hướng dẫn hs viết các TLT dưới dạng . sẽ giúp chúng ta nhận biết cách tính x đơn giản hơn.Tương tự yêu cầu hs thực hiện câu b ?Dạng 3: Lập TLT

GV gợi ý:
- Từ 4 số đó hãy lập đẳng thức tích ?
- Từ đẳng thức tích hãy suy ra 4 TLT ?

Y/C 1hs lên bảng thực hiện ?

GV: yêu cầu hs nhận xét bài bạn ?


GV: Hãy chứng minh:
?
GV gợi ý c.minh Bài 49/sgk-26
a) Ta có: và
Vậy 3,5 : 5,25 = 14: 21.
lập được TLT

b) Ta có:

Vậy
không lập được TLT

c ) Ta có:
Vậy: 6,51: 15,19 = 3 : 7
Lập được...
d)
0, 9 : 0,5 = 1,8
Vậy:
không lập được...

Bài 69/sbt -13 Tìm x


Bài 70/sbt-13
Tìm x trong các TLT sau


Bài 51/sgk-26

Lập các TLT có thể được từ 4 số sau:
1,5; 2; 3,6; 4,8
HS:
Ta có: 1,5. 4,8 = 2. 3,6 (=7,2)
Các TLT lập được là :

Bài 72/sbt-13
HS nêu cách chứng minh.
Từ :


* Hướng dẫn về nhà (3 phút)
- Ôn lại các BT đó làm
- BTVN 50, 52, 53 /sgk -26 ; 62,64, 70cd,71, 73/sbt-13,14
- Xem trước bài : Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:
Ngày soạn: 04/10/2017
Ngày giảng: 11/10/2017
Tiết 11: §8 TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU.

I. Mục têu:
* Kiến thức
- HS hiểu được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
* Kĩ năng:
- HS có kĩ năng vận dụng các bài toán này để giải các bài toán chia theo tỉ lệ.
* Thái độ:
- Có ý thức vận dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau một cách linh hoạt.
II. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, phấn màu.
HS: Ôn tập các t/c của TLT.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy - học :
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút)
GV: Nêu yêu cầu kiểm tra?
- Nêu tính chất cơ bản của TLT ?
- Tìm x biết :
0,01 : 2,5 = 0,75x : 0,75?
GV: yêu cầu hs nhận xét bài bạn ? 1HS lên bảng trả lời và làm bài tập
- Nếu (tích trung tỉ bằng tích ngoại tỉ )

Các HS khác nhận xét
Hoạt động 2: tính chất của DTSBN (23 phút)
GV: Cho HS làm ?1
Cho TLT :
Hãy so sánh các tỉ số: và

GV: Một cách tổng quát: Từ có thể suy ra
GV giới thiệu t/c mở rộng cho DTSBN

GV lưu ý tính tương ứng của các số hạng và dấu (+ ; - ) trong các tỉ số.

GV: yêu cầu hs đọc VD/sgk ?

GV đưa đề bài lên bảng.

Tìm 2 số x và y biết:
và x + y = 16
- Yêu cầu 1HS lên bảng làm? HS thực hiện ?1
Từ TLT: (= ) ta có:
;
Vậy:

Tổng quát:
Từ trên ta có:

Mở rộng:
Từ dãy TSBN ta suy ra


HS đọc Ví dụ sgk
Bài 54/sgk- tr30:
1HS lên bảng làm, cả lớp làm vào vở.
Áp dụng t/c của dtsbn ta có:


Hoạt động 3: Chú ý (8 phút)
GV giới thiệu:
Khi có dãy tỉ số Ta nói các số a, b, c tỉ lệ với cỏc số 2, 3, 5 ta cũng viết
a: b: c =2: 3: 5

GV: yêu cầu hs thực hiện ?2
Lưu ý: Hs rất dễ mắc sai lầm trong cách viết GV cho HS biết 7A, 7B, 7C là danh từ chứ không phải là đại lượng chỉ số lượng

GV: Nếu biết tổng số HS của 3 lớp là 135. Hãy tính số HS của mỗi lớp ?

HS chú ý và ghi nhớHS thực hiện ?2

Gọi số HS của lớp 7A, 7B, 7C.theo thứ tự là: a, b, c. Theo bài ra ta có:
và a + b + c = 135
Áp dùng t/c của dãy tỉ số bằng nhau.


Trả lời ….
Hoạt động 4: Luyện tập củng cố (7 phút)
GV nêu câu hỏi củng cố:
- Nêu t/c của dãy tỉ số bằng nhau?

GV: gọi 2 cạnh của hcn là a và b. Theo bài ra ta có điều gì ?


- Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau để tính a và b ?

- íinh dt của hcn ? 1HS lên bảng viết

(ĐK các tỉ số đều có nghĩa)

Bài 56/sgk- 30
Gọi 2 cạnh của hình chữ nhật là a và b
ta có: và (a + b).2 =28
=> a + b = 14
Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có

Vậy diện tích hcn là: 4. 10 = 40 (m )

* Hướng dẫn về nhà (2 phút)
- Thuộc t/c của dtsbn.
- Bài tập: 56, 57,58, 59, 60 sgk/30
- BT 74, 75, 76 sbt/14
- Tiết sau luyện tập

V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:Ngày soạn: 07/10/2017
Ngày giảng: 14/10/2017
Tiết 12: LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu:
* Kiến thức:
Củng cố các t/c TLT, t/c của dãy tỉ số bằng nhau.
* Kĩ năng:
- Luyện kĩ năng thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên Tìm x trong TLT, giải bài toán về chia tỉ lệ.
* Thái độ: nghiêm túc, thận trọng trong qúa trình biến đổi.
II. Chuẩn bị:
GV: Bảng phụ, đề kiểm tra 15 phút
HS: Ôn tập về t/c của dãy tỉ số bằng nhau. Giấy kiểm tra.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy - học :
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút )
GV Nêu y/c kiểm tra:
- Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ?
- Chữa bài 57/sgk ?

GV yêu cầu hs nhận xét bài bạn ? 1HS lên bảng trả lời và làm bài tập
Bài 57/sgk-30
Gọi số bi của 3 bạn Minh, Hùng, dũng lần lượt là a, b, c ta có:
và a + b + c= 44
Áp dụng t/c của dóy tỉ số bằng nhau ta có:

Trả lời...
HS khác nhận xét
Hoạt động 2: Luyện tập (38 phút)
Dang 1: Thay tỉ số giũa số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên
GV yêu cầu 4 HS lên bảng thực hiện?
Cả lớp làm vào vở?

Yêu cầu HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng ?
Dạng 2: Tìm x
GV:
- Yêu cầu hs hãy xác định ngoại tỉ , trung tỉ trong tỉ lệ thức ?
- Nêu cách tìm ngoạ tỉ . Từ đó tìm x ?
GV: hướng dẫn hs thực hiện câu a .

Tương tự mời 3 HS lên bảng thực hiện câu b, c, d ?GV: yêu cầu hs viết lại tỉ số bằng nhau để thoả mãn có: y – x ?Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau để tính x và y ?

GV đưa đề bài lên bảng
Tìm x, y, z, biết :
và x + y - z +10

GV gợi ý:
Từ 2 tỉ lệ thức hãy biến đổi để có dãy tỉ số bằng nhau ?GV: yêu cầu hs hoạt động nhóm ?
Đại diện một nhóm trình bày lời giải ?

Tìm 2 số x và y biết rằng:
?

GV lưu ý hs ở bài này ta không có x + y
Hoặc x - y mà lại có x.y nên ta không thể áp dụng ngay t/c của dãy TSBN.

GV: hướng dẫn hs cách thực hiện bài toán này
Bài 59/sgk-31
Thay tỉ số giữa số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên.

Bài 60/sgk- 31
Tìm x trong các TLTsau:
a)

3 HS lên bảng thực hiện.
b) x = 1,5
c) x = 0,32
d) x =
Bài 58/sgk-30
Gọi số cây trồng được của 2 lớp theo thứ tự là x, y Theo bài ra có:

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy lớp 7a trồng dược 80 cây
Lớp 7b trồng được 100 cây
Bài 61/sgk-31
Ta có:

Áp dụng t/c của DTSBN ta có:


Bài 64/sgk- 31
Gọi số hs của bốn khối 6, 7, 8 ,9 lần lượt là a, b, c, d (a, b, c, d > 0 )
Theo đầu bài ta có :
và b – d = 70
Theo t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có
Vậy số học sinh khối 6,7,8,9 lần lượt là: 315, 280, 245, 210 (học sinh)

Bài 62/sgk-31
Đặt:
Do đó: x. y = 10
2k. 5k = 10
10k = 10
k = 1

Với k = 1
Với k =-1

* Hướng dẫn về nhà ( 2 phút)
- Học bài, xem lại các dạng bài tập đã chữa
- BTVN : 63 /31SGK
- Đọc trước bài 6STP hữu hạn , STP vô hạn tuần hoàn
- Ôn lại Đ/N số hữu tỉ
- Mang máy tính bỏ túi.
V/ Rút kinh nghiệm tiết dạy:Ngày soạn: 11/10/2017
Ngày giảng: 18/10/2017
Tiết 13: §9. SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN
SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN
I. Mục tiêu:
* Kiến thức:
- HS nhận biết đuợc số tphh, điều kiện để một phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số tphh và số tpvhth.
- Hiểu được rằng số hữu tỉ là số có biểu diễn tphh hoặc vô hạn tuần hoàn.
* Kĩ năng:
- HS biết viết một phân số dưới dạng số tphh hoặc số tpvhth. và ngược lại
II. Chuẩn bị
GV: bảng phụ, máy tính bỏ túi
HS: Ôn định nghĩa số hữu tỉ, máy tính bỏ túi.
III. Phương pháp:
- Gọi mở – vấn đáp
- Thực hành
- Hoạt động nhóm
IV. Tiến trình dạy – học
Hoạt động 1: Số thập phân hữu hạn, số TP VHTH (15 ph)

GV yêu cầu HS viết các số hữu tỉ sau về dạng số tp ?

GV giới thiệu 0,35 ; 1,24 là các số thập phân hữu hạn.
Các số 0,11...; 0,0101...; 0,4166... là các số tpvhth .

Gv hướng dẫn HS viết gọn số tpvhth ?

2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở

HS chú ý nghe GV giới thiệu …HS chú ý theo dõi cách viết thu gọn.

Hoạt động 2: Nhận xét (22 phút)
GV: yêu cầu HS đọc sgk sau đó trả lời các câu hỏi sau:
- Những p.s như thế nào thì viết được dưới dạng số tphh ?
- Những p.s như thế nào thì viết được dưới dạng số thập phân vhth


GV: Treo bảng phụ phần nhận xét sgk.
Yêu cầu học sinh làm ? SGK
GV gợi ý:
+ Rút gọn p.s tối đến giản
+ phõn tớch mẫu ra TSNT

- Học sinh thảo luận nhóm
- Đại diện các nhóm đọc kết quả


- Giáo viên nêu giới thiệu: người ta chứng minh được rằng mỗi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều là số hữu tỉ.
Áp dụng
Viết các số thập phân sau dưới dạng p.số
0,(3); 0,(25) ?- Giáo viên chốt lại như phần đóng khung
HS đọc sgk và trả lời yêu cầu của GV.
- Phân số tối giản với mẫu dương, mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được dưới dạng số tphh.
- p.số tối giản với mẫu dương, mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì viết được dưới dạng số thập phân vhth.

HS: nêu nhận xét sgk/ tr33


HS: Áp dụng nhận xét để làm ? sgk/33

Các phân số viết dưới dạng số
27 PPCT môn Toán 01/12/2018 Së Gi¸o dôc & §µo t¹o L¹ng s¬n

I. h­íng dÉn thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh m«n to¸n THCS

Chó ý:
- Gi¸o viªn gi¶ng d¹y bé m«n thùc hiÖn ®iÒu chØnh néi dung d¹y häc theo h­íng dÉn kÌm c«ng v¨n sè 5842/BGD§T-VP ngµy 01/9/2011 cña Bé GD&§T.
- Kh«ng ra bµi tËp, kh«ng kiÓm tra nh÷ng néi dung kh«ng d¹y hoÆc ®äc thªm.
- Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, c¸c nhµ tr­êng cã thÓ chñ ®éng ®iÒu chØnh sè tiÕt trªn tuÇn nh­ng kÕt thóc häc k× 1, kÕt thóc n¨m häc ph¶i ®óng theo qui ®Þnh; chñ ®éng d¹y bï khi bÞ mÊt tiÕt, tuyÖt ®èi kh«ng ®Ó ®Õn cuèi k×, cuèi n¨m míi d¹y bï. Gi¸o viªn cã thÓ c¾t, chia tiÕt phï hîp víi ®èi t­îng häc sinh trong tõng bµi sau khi ®­îc sù ®ång ý cña Tæ, nhãm chuyªn m«n.
- NÕu lÞch kiÓm tra häc kú, c¶ n¨m ®­îc quy ®Þnh theo lÞch chung cña Së Gi¸o dôc & §µo t¹o th× gi¸o viªn d¹y chñ ®éng dÞch chuyÓn tuÇn tù c¸c tiÕt cho phï hîp lÞch kiÓm tra.
- D¹y tù chän m«n to¸n: Gi¸o viªn chñ ®éng so¹n bµi gi¶ng theo c¸c chñ ®Ò b¸m s¸t hoÆc n©ng cao phï hîp víi tr×nh ®é häc sinh vµ ®¸p øng ®­îc chuÈn kiÕn thøc cña tõng khèi líp.
Gi¸o viªn cÇn b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng, yªu cÇu vÒ th¸i ®é ®èi víi häc sinh cña ch­¬ng tr×nh m«n To¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh 16/2006/Q§-BGD§T ngµy 05/5/2006, Khung ph©n phèi ch­¬ng tr×nh (KPPCT) cña Bé GD§T vµ PPCT cña Së GD§T.
Trong d¹y, häc vµ kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ph¶i chó träng:
 Thùc hiÖn theo chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cña ch­¬ng tr×nh m«n To¸n cña Bé GD§T.
 Nh÷ng kiÕn thøc, kÜ n¨ng c¬ b¶n vµ ph­¬ng ph¸p t­ duy mang tÝnh ®Æc thï cña to¸n häc phï hîp víi ®Þnh h­íng cña cÊp häc trung häc phæ th«ng.
 T¨ng c­êng tÝnh thùc tiÔn vµ tÝnh s­ ph¹m, kh«ng yªu cÇu qu¸ cao vÒ lÝ thuyÕt.
 Gióp häc sinh n©ng cao n¨ng lùc t­ duy trõu t­îng vµ h×nh thµnh c¶m xóc thÈm mÜ, kh¶ n¨ng diÔn ®¹t ý t­ëng qua häc tËp m«n To¸n.
VÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc vµ kiÓm tra ®¸nh gi¸
 TÝch cùc ho¸ ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, rÌn luyÖn kh¶ n¨ng tù häc, ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò cña häc sinh nh»m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë häc sinh t­ duy tÝch cùc, ®éc lËp vµ s¸ng t¹o.
 Chän lùa sö dông nh÷ng ph­¬ng ph¸p ph¸t huy tÝnh tÝch cùc chñ ®éng cña häc sinh trong häc tËp vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng tù häc. Ho¹t ®éng ho¸ viÖc häc tËp cña häc sinh b»ng nh÷ng dÉn d¾t cho häc sinh tù th©n tr¶i nghiÖm chiÕm lÜnh tri thøc, chèng lèi häc thô ®éng.
 TËn dông ­u thÕ cña tõng ph­¬ng ph¸p d¹y häc, chó träng sö dông ph­¬ng ph¸p d¹y häc ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
 Coi träng c¶ cung cÊp kiÕn thøc, rÌn luyÖn kÜ n¨ng lÉn vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn.
 ThiÕt kÕ bµi gi¶ng, ®Ò kiÓm tra ®¸nh gi¸ cÇn theo khung ®• h­íng dÉn trong c¸c tµi liÖu båi d­ìng thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa cña Bé GD&§T ban hµnh, trong ®ã ®¶m b¶o qu¸n triÖt c¸c yªu cÇu ®æi míi PPDH lµ:
VÒ so¹n, gi¶ng bµi
+ Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, høng thó trong häc tËp cña häc sinh vµ vai trß chñ ®¹o cña gi¸o viªn;
+ ThiÕt kÕ bµi gi¶ng khoa häc, s¾p xÕp hîp lý ho¹t ®éng cña gi¸o viªn vµ häc sinh, thiÕt kÕ hÖ thèng c©u hái hîp lý, tËp trung vµo träng t©m, tr¸nh nÆng nÒ qu¸ t¶i (nhÊt lµ ®èi víi bµi dµi, bµi khã, nhiÒu kiÕn thøc míi); båi d­ìng n¨ng lùc ®éc lËp suy nghÜ, vËn dông s¸ng t¹o kiÕn thøc kiÕn thøc ®• häc, tr¸nh thiªn vÒ ghi nhí m¸y mãc kh«ng n¾m v÷ng b¶n chÊt;
+ T¨ng c­êng øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong d¹y häc, khuyÕn khÝch sö dông hîp lý gi¸o ¸n ®iÖn tö, sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn nghe nh×n vµ m¸y tÝnh cÇm tay; thùc hiÖn ®Çy ®ñ néi dung thùc hµnh, liªn hÖ thùc tÕ trong gi¶ng d¹y phï hîp víi néi dung tõng bµi häc;
+ Gi¸o viªn sö dông ng«n ng÷ chuÈn x¸c, trong s¸ng, sinh ®éng, ng¾n gän, dÔ hiÓu; t¸c phong th©n thiÖn gÇn gòi, coi träng viÖc khuyÕn khÝch, ®éng viªn häc sinh häc tËp, tæ chøc hîp lý cho häc sinh häc tËp c¸ nh©n vµ theo nhãm;
+ D¹y häc s¸t ®èi t­îng, coi träng båi d­ìng häc sinh kh¸ giái vµ gióp ®ì häc sinh häc lùc yÕu kÐm trong néi dung tõng bµi häc.
VÒ kiÓm tra ®¸nh gi¸
+ Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ s¸t ®óng tr×nh ®é häc sinh víi th¸i ®é kh¸ch quan, toµn diÖn, c«ng minh vµ h­íng dÉn häc sinh biÕt tù ®¸nh gi¸ n¨ng lùc cña m×nh vµ ®¸nh gi¸ lÉn nhau;
+ KÕt hîp mét c¸ch hîp lý h×nh thøc tù luËn víi h×nh thøc tr¾c nghiÖm kh¸ch quan trong kiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh;
+ Thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh cña Quy chÕ ”§¸nh gi¸, xÕp lo¹i häc sinh THCS, häc sinh THPT”, ®ñ sè lÇn kiÓm tra th­êng xuyªn, kiÓm tra ®Þnh kú, kiÓm tra häc kú vµ cuèi n¨m; thùc hiÖn nghiªm tóc tiÕt tr¶ bµi kiÓm tra 1 tiÕt, cuèi kú, cuèi n¨m.
 Thùc hiÖn:
+ C¸c h×nh thøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña häc sinh: ®¸nh gi¸ th­êng xuyªn (kiÓm tra miÖng, kiÓm tra viÕt 10 - 15 phót, kiÓm tra bµi lµm ë nhµ cña häc sinh, ®¸nh gi¸ ®Þnh k× (kiÓm tra cuèi ch­¬ng, kiÓm tra gi÷a häc k×, kiÓm tra cuèi häc k×, kiÓm tra cuèi n¨m häc.
+ C¸c ®Ò kiÓm tra häc kú, cuèi n¨m ra theo h×nh thøc tù luËn; C¸c ®Ò kiÓm tra kh¸c ®­îc ra theo c¸c h×nh thøc: tù luËn, tr¾c nghiÖm kh¸ch quan hoÆc kÕt hîp tù luËn víi tr¾c nghiÖm kh¸ch quan.
+ KÕt hîp hµi hoµ viÖc ®¸nh gi¸ theo bµi lµm tù luËn vµ bµi lµm tr¾c nghiÖm.
+ §Ò kiÓm tra, ®¸nh gi¸ cÇn phï hîp víi møc ®é yªu cÇu cña ch­¬ng tr×nh vµ cã chó ý ®Õn tÝnh s¸ng t¹o, ph©n ho¸ häc sinh.
+ §¶m b¶o chÊt l­îng tiÕt tr¶ bµi cuèi k×, cuèi n¨m, ®¸nh gi¸ ®­îc n¨ng lùc to¸n häc cña tõng häc sinh theo chuÈn kiÕn thøc to¸n.
 T¨ng c­êng chØ ®¹o ®æi míi PPDH th«ng qua c«ng t¸c båi d­ìng gi¸o viªn vµ th«ng qua viÖc dù giê th¨m líp cña gi¸o viªn, tæ chøc rót kinh nghiÖm gi¶ng d¹y ë c¸c tæ chuyªn m«n, héi th¶o cÊp tr­êng, côm tr­êng, ®Þa ph­¬ng, héi thi gi¸o viªn giái c¸c cÊp.
VÒ thiÕt bÞ d¹y häc
 T¨ng c­êng sö dông c¸c thiÕt bÞ d¹y häc mét c¸ch phï hîp vµ cã hiÖu qu¶.
 §å dïng, ph­¬ng tiÖn d¹y häc:
+ C¸c biÓu b¶ng tranh vÏ, th­íc th¼ng, eke, compa, th­íc ®é, vßng trßn l­îng gi¸c, c¸c m¸y tÝnh cÇm tay (t­¬ng ®­¬ng Casio, Vinacal 570 MS...), th­íc tr¾c ®¹c, phÇn mÒm d¹y to¸n, m¸y vi tÝnh, b¨ng ®Üa h×nh, m¸y chiÕu qua ®Çu hoÆc ®a n¨ng.
+ KhuyÕn khÝch sö dông c¸c phÇn mÒm d¹y häc: Graph, Geometer’s Sketchpad, Carbri vµ Maple.

II. PhÇn cô thÓ
Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh c¸c líp 6, 7, 8, 9

 C¸c lo¹i bµi kiÓm tra trong mét häc k× cho mét häc sinh:
+ KiÓm tra miÖng: 1 bµi.
+ KiÓm tra viÕt 15’: 3 bµi (2 bµi vÒ Sè häc hoÆc §¹i sè, 1 bµi vÒ H×nh häc).
+ KiÓm tra viÕt 45’: 3 bµi (2 bµi vÒ Sè häc hoÆc §¹i sè, 1 bµi vÒ H×nh häc).
+ KiÓm tra viÕt 90’: 2 bµi (1 bµi vµo cuèi häc k× 1, 1 bµi vµo cuèi n¨m häc: bao gåm c¶ Sè häc hoÆc §¹i sè vµ H×nh häc, nªn ra ë d¹ng tù luËn).
L­u ý: Yªu cÇu ph©n bè c¸c bµi kiÓm tra 45’ vµo cuèi ch­¬ng hoÆc c¸ch nhau kho¶ng tõ 10 dÕn 15 tiÕt.

B. khung ph©n phèi ch­¬¬ng tr×nh (Bé Gi¸o dôc-§µo t¹o)
m«n to¸n THCS

Líp Häc
k× Sè
tiÕt
1
häc
k× Néi dung Néi dung tù chän Ghi chó
(Sè tiÕt theo m«n cña ch­¬ng tr×nh b¾t buéc)

thuyÕt LuyÖn tËp KiÓm
tra B¸m
S¸t N©ng
cao
Bµi
tËp Thùc hµnh ¤n tËp


6
I 72 43 tiÕt 14 tiÕt 2 tiÕt 8 tiÕt 5 tiÕt 40 tiÕt
(SH:32 HH: 8) 40 tiÕt
(SH: 32; HH: 8) Sè häc: 58 tiÕt
H×nh häc:14 tiÕt

II 68 41 tiÕt 13 tiÕt 2 tiÕt 7 tiÕt 5 tiÕt Sè häc: 53 tiÕt
H×nh häc:15 tiÕt


7
I 72 43 tiÕt 14 tiÕt 2 tiÕt 8 tiÕt 5 tiÕt 40 tiÕt
(§S:20 HH:20) 40 tiÕt
(§S: 20; HH: 20) §¹i sè: 40 tiÕt
H×nh häc:32 tiÕt

II 68 41 tiÕt 13 tiÕt 2 tiÕt 7 tiÕt 5 tiÕt §¹i sè: 30 tiÕt
H×nh häc:38 tiÕt


8
I 72 43 tiÕt 14 tiÕt 2 tiÕt 8 tiÕt 5 tiÕt 40 tiÕt
(§S:20HH:20) 40 tiÕt
(§S: 20; HH: 20) §¹i sè: 40 tiÕt
H×nh häc:32 tiÕt

II 68 41 tiÕt 13 tiÕt 2 tiÕt 7 tiÕt 5 tiÕt §¹i sè: 30 tiÕt
H×nh häc:38 tiÕt


9
I 72 43 tiÕt 14 tiÕt 2 tiÕt 8 tiÕt 5 tiÕt 40 tiÕt
(§S:20HH:20) 40 tiÕt
(§S: 20; HH: 20) §¹i sè: 36 tiÕt
H×nh häc:36 tiÕt

II 68 41 tiÕt 13 tiÕt 2 tiÕt 7 tiÕt 5 tiÕt §¹i sè: 34 tiÕt
H×nh häc:34 tiÕt
Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh líp 6 THCS
M«n to¸n

1. C¸c lo¹i bµi kiÓm tra trong mét häc kú:
KiÓm tra miÖng: 1 lÇn/1 häc sinh
KiÓm tra 15 phót: Sè häc 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra 45 phót: Sè häc 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra häc kú: Mét bµi gåm c¶ Sè häc vµ H×nh häc. Thêi gian 90 phót.
2. Ph©n chia theo häc k× vµ tuÇn:
C¶ n¨m 140 tiÕt Sè häc 111 tiÕt H×nh häc 29 tiÕt Tù chän 37 tiÕt
Häc k× 1
19 tuÇn: 72 tiÕt 58 tiÕt 14 tiÕt 19 tiÕt
Häc k× 2
18 tuÇn: 68 tiÕt 53 tiÕt 15 tiÕt 18 tiÕt


TuÇn sè häc 6 H×nh häc 6 Tù chän
TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi
1.

1
2
3
4 Ch­¬ng i: ¤n tËp vµ bæ tóc
vÒ sè tù nhiªn (39 tiÕt). Ch­¬ng I. §o¹n th¼ng
(14 tiÕt). 1 LuyÖn tËp vÒ sè phÇn tö cña tËp hîp.
§1. TËp hîp. PhÇn tö cña tËp hîp.
§2. TËp hîp c¸c sè tù nhiªn.
§3. Ghi sè tù nhiªn. Luyện tập
§4. Sè phÇn tö cña mét tËp hîp. TËp hîp con.
2. 5
6
7
8 LuyÖn tËp.
§5. PhÐp céng vµ phÐp nh©n.
LuyÖn tËp.
§6. PhÐp trõ vµ phÐp chia. 2 LuyÖn tËp vÒ phÐp céng, trõ, nh©n , chia trong N.
3. 9
10
11
12 LuyÖn tËp.
§7. Luü thõa víi sè mò tù nhiªn. Nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè.
LuyÖn tËp. 3 LuyÖn tËp so s¸nh lòy thõa.
4. 13
14
15
§8. Chia hai luü thõa cïng c¬ sè.
LuyÖn tËp.
§9. Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh. ¦íc l­îng kÕt qu¶ phÐp tÝnh. 1 §1. §iÓm. §­êng th¼ng 4 LuyÖn tËp thø tù thùc hiÖn phÐp tÝnh.
5. 16

17
18 §9. Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh. ¦íc l­îng kÕt qu¶ phÐp tÝnh.
LuyÖn tËp.
KiÓm tra 45’. 2 §2. Ba ®iÓm th¼ng hµng 5 LuyÖn tËp Sè häc.
6. 19 20 21 §10. TÝnh chÊt chia hÕt cña mét tæng.
§11. DÊu hiÖu chia hÕt cho 2, cho 5. LuyÖn tËp. 3 §3. §­êng th¼ng ®i qua 2 ®iÓm 6 LuyÖn tËp dÊu hiÖu chia hÕt.
7. 22 23 24 §12. DÊu hiÖu chia hÕt cho 3, cho 9. LuyÖn tËp.
§13. ¦íc vµ béi. 4 §4. Thùc hµnh trång c©y th¼ng hµng 7 LuyÖn tËp dÊu hiÖu chia hÕt.
8. 25

2627
§14. Sè nguyªn tè. Hîp sè. B¶ng sè nguyªn tè.
LuyÖn tËp.
§15. Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè. 5 §5. Tia. 8 LuyÖn tËp Ph©n tÝch mét sè ra thõa sè nguyªn tè.
9. 28 2930 LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp.
§16. ¦íc chung vµ béi chung. 6 LuyÖn tËp. 9 LuyÖn tËp ¦íc chung vµ béi chung.
10. 31

3233 §16. ¦íc chung vµ béi chung. LuyÖn tËp.
§ 17. ¦íc chung lín nhÊt.
LuyÖn tËp. 7 §6. §o¹n th¼ng 10 LuyÖn tËp ¦íc chung vµ béi chung.
11. 343536 §18. Béi chung nhá nhÊt.
§18. Béi chung nhá nhÊt. LuyÖn tËp
LuyÖn tËp. 8 §7. §é dµi ®o¹n th¼ng 11 LuyÖn tËp ch­¬ng I.
12. 37 38 39 ¤n tËp ch­¬ng I.
¤n tËp ch­¬ng I.
KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I). 9 §8. Khi nµo th× AM + MB = AB. 12 LuyÖn tËp ch­¬ng I.
13. Ch­¬ng II. Sè nguyªn (29 tiÕt) 10

LuyÖn tËp
13 LuyÖn tËp
khi nµo th×
AM + MB = AB.
40 41 42 §1. Lµm quen víi sè nguyªn ©m.
§2. TËp hîp Z c¸c sè nguyªn
§3.Thø tù trong Z.
14. 434445 LuyÖn tËp.
§4. Céng hai sè nguyªn cïng dÊu.
§5. Céng hai sè nguyªn kh¸c dÊu. 11 §9. VÏ ®o¹n th¼ng cho biÕt ®é dµi 14 LuyÖn tËp vÏ vµ ®o ®o¹n th¼ng.
15. 4647

48 LuyÖn tËp.
§6. TÝnh chÊt cña phÐp céng c¸c sè nguyªn.
LuyÖn tËp. 12 §10. Trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng 15 LuyÖn tËp céng 2 sè nguyªn.
16. 495051 §7. PhÐp trõ hai sè nguyªn.
§8. Quy t¾c “dÊu ngoÆc”.
LuyÖn tËp. 13 ¤n tËp ch­¬ng I 16 LuyÖn tËp ch­¬ng I (H×nh häc).
17. 52
53
54 LuyÖn tËp.
¤n tËp häc k× I.
¤n tËp häc k× I 14 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I) 17 LuyÖn tËp quy t¾c dÊu ngoÆc.
18. 55
56 KiÓm tra häc k× I 90’ (c¶ Sè häc vµ H×nh häc)
19. 57
58 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (c¶ Sè häc vµ H×nh häc) 18
19 LuyÖn tËp vÒ sè nguyªn.
20. 59
60
61 §9. Quy t¾c chuyÓn vÕ. LuyÖn tËp.
§10. Nh©n hai sè nguyªn kh¸c dÊu.
§11. Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu. Ch­¬ng II. Gãc (15 tiÕt) 20 LuyÖn tËp nh©n hai sè nguyªn.
15 §1. Nöa mÆt ph¼ng
21. 62
63
64 LuyÖn tËp.
§12. TÝnh chÊt cña phÐp nh©n.
LuyÖn tËp. 16 §2. Gãc 21 LuyÖn tËp TÝnh chÊt cña phÐp nh©n.
22. 65
66
67 §13. Béi vµ ­íc cña sè nguyªn.
¤n tËp ch­¬ng II.
¤n tËp ch­¬ng II 17 §3. Sè ®o gãc 22 LuyÖn tËp ch­¬ng II (Sè häc).
23. 68 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng II). 18 §5. VÏ gãc cho biÕt sè ®o 23
LuyÖn tËp ch­¬ng II (Sè häc).
Ch­¬ng III. Ph©n sè (43 tiÕt)
69
70 §1. Më réng kh¸i niÖm ph©n sè.
§2. Ph©n sè b»ng nhau.
24. 71
72
73 §3. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè.
§4. Rót gän ph©n sè. LuyÖn tËp.
§4. Rót gän ph©n sè. LuyÖn tËp 19 §4. Céng sè ®o hai gãc. LuyÖn tËp 24 LuyÖn tËp vÏ vµ ®o gãc.
25. 74

75
76 §4. Rót gän ph©n sè. LuyÖn tËp.
(Chỉ nêu chú ý thứ 3)
§5. Quy ®ång mÉu nhiÒu ph©n sè. LuyÖn tËp 20 LuyÖn tËp. 25 LuyÖn tËp quy ®ång mÉu sè.
26. 77
78
79 LuyÖn tËp
§6. So s¸nh ph©n sè.
§7. PhÐp céng ph©n sè. 21 §6. Tia ph©n gi¸c cña mét
gãc. 26 LuyÖn tËp ph©n sè.
27. 80
81

82 LuyÖn tËp
§8. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp céng ph©n sè.
LuyÖn tËp. 22 LuyÖn tËp. 27 LuyÖn tËp tia ph©n gi¸c.
28. 83
84
85 §9. PhÐp trõ ph©n sè.
LuyÖn tËp.
§10. PhÐp nh©n ph©n sè. 23 §7. Thùc hµnh: §o gãc trªn mÆt ®Êt. 28 LuyÖn tËp phÐp tÝnh ph©n sè.
29. 86

87
88 §11. TÝnh chÊt c¬ b¶n cña phÐp nh©n ph©n sè.
LuyÖn tËp.
§12. PhÐp chia ph©n sè. 24 §7. Thùc hµnh: §o gãc trªn mÆt ®Êt. 29 LuyÖn tËp phÐp tÝnh ph©n sè.
30. 89
90

91 LuyÖn tËp.
§13. Hçn sè. Sè thËp ph©n. PhÇn tr¨m.
LuyÖn tËp. 25 §8. §­êng trßn. 30 LuyÖn tËp Hçn sè vµ sè thËp ph©n.
31. 92

93

94 LuyÖn tËp c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè vµ sè thËp ph©n.
LuyÖn tËp c¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè vµ sè thËp ph©n.
¤n tËp. 26 §9. Tam gi¸c. 31 LuyÖn tËp phÐp tÝnh ph©n sè.
32. 95
96

97 KiÓm tra 45’.
§14. T×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc.
LuyÖn tËp. 27 ¤n tËp ch­¬ng II (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...). 32 LuyÖn tËp ch­¬ng II (h×nh häc).
33. 98

99
100 §15. T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña số đó.
LuyÖn tËp.
§16. T×m tØ sè cña hai sè. 28 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng II). 33 LuyÖn tËp T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cña nã.
34. 101
102

103
104 LuyÖn tËp.
§17. BiÓu ®å phÇn tr¨m (Bỏ biểu đồ hình quạt)
LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 34 LuyÖn tËp T×m tØ sè cña hai sè.
35. 105

106
107 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
¤n tËp cuèi n¨m.
¤n tËp cuèi n¨m. 29 ¤n tËp cuèi n¨m. 35 ¤n tËp cuèi n¨m
36. 108
109 KiÓm tra cuèi n¨m 90’ (c¶ Sè häc vµ H×nh häc)
37. 110
111 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 36
37 LuyÖn tËp Sè
häc
Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh líp 7 THCS
M«n to¸n

1. C¸c lo¹i bµi kiÓm tra trong mét häc kú:
KiÓm tra miÖng: 1 lÇn/1 häc sinh
KiÓm tra 15 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra 45 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra häc kú: Mét bµi gåm c¶ §¹i sè vµ H×nh häc. Thêi gian 90 phót.
2. Ph©n chia theo häc k× vµ tuÇn:
C¶ n¨m 140 tiÕt §¹i sè 70 tiÕt H×nh häc 70 tiÕt Tù chän 37 tiÕt
Häc k× 1
19 tuÇn: 72 tiÕt 40 tiÕt 32 tiÕt 19 tiÕt
Häc k× 2
18 tuÇn: 68 tiÕt 30 tiÕt 38 tiÕt 18 tiÕt

TuÇn §¹i sè 7 H×nh häc 7 Tù chän
TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi
1
1
2 Ch­¬ng I. Sè h÷u tØ - Sè thùc
(22 tiÕt)
1
2 Ch­¬ng I. §­êng th¼ng vu«ng gãc vµ ®­êng th¼ng song song
(16 tiÕt) 1 LuyÖn tËp phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tû
§1. TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ.
§2. Céng, trõ sè h÷u tØ. §1. Hai gãc ®èi ®Ønh.
LuyÖn tËp
2 3
4
§3. Nh©n, chia sè h÷u tØ
§4. Gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña mét sè h÷u tØ. Céng, trõ, nh©n, chia sè thËp ph©n. 3

4 §2. Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc.
LuyÖn tËp.
2 LuyÖn tËp phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tû
3 5
6
LuyÖn tËp.
§5. Lòy thõa cña mét sè h÷u tØ
5


6 §3. C¸c gãc t¹o bëi mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng.
§4. Hai ®­êng th¼ng song song. 3 LuyÖn tËp C¸c gãc t¹o bëi mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng
4 7
8 §6. Lòy thõa cña mét sè h÷u tØ (tiÕp). LuyÖn tËp.
7
8 LuyÖn tËp.
§5. Tiªn ®Ò ¥clÝt vÒ ®­êng th¼ng song song. 4 LuyÖn tËp
Lòy thõa cña mét sè h÷u tØ
5 9
10
§7. TØ lÖ thøc.
LuyÖn tËp.
9
10 LuyÖn tËp.
§6. Tõ vu«ng gãc ®Õn song song. 5 LuyÖn tËp tõ vu«ng gãc ®Õn song song.
6 11
12 §8. TÝnh chÊt cña d•y tØ sè b»ng nhau. LuyÖn tËp. 11
12 LuyÖn tËp.
§7. §Þnh lÝ. 6 LuyÖn tËp tØ lÖ thøc.
7 13

14 §9. Sè thËp ph©n h÷u h¹n. Sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn.
LuyÖn tËp. 13
14 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng I.
7 LuyÖn tËp ®Þnh lý (H×nh häc).
8 15
16 §10. Lµm trßn sè.
LuyÖn tËp. 15
16 ¤n tËp ch­¬ng I.
KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I).
8 LuyÖn tËp ch­¬ng I (H×nh häc)
9 17


18 §11. Sè v« tØ. Kh¸i niÖm vÒ c¨n bËc hai (Tr×nh bµy theo h­íng dÉn thùc hiÖn cña Bé GD&§T).
§12. Sè thùc. Ch­¬ng II. Tam gi¸c (30 tiÕt) 9 LuyÖn tËp TÝnh chÊt cña d•y tØ sè b»ng nhau.
17

18 §1. Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c.
§1. Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c - LuyÖn tËp.
10 19
20 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng I (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...). 19
20 LuyÖn tËp.
§2. Hai tam gi¸c b»ng nhau. 10 LuyÖn tËp ch­¬ng I (§¹i sè).
11 21

22 ¤n tËp ch­¬ng I (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...).
KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I). 21
22 LuyÖn tËp.
§3. Tr­êng hîp b»ng nhau thø nhÊt cña tam gi¸c c¹nh c¹nh c¹nh (c.c.c). 11 LuyÖn tËp ch­¬ng I (§¹i sè).
12 Ch­¬ng II. Hµm sè vµ ®å thÞ (18 tiÕt) 23
24 LuyÖn tËp.
§4. Tr­êng hîp b»ng nhau thø hai cña tam gi¸c c¹nh gãc c¹nh (c.g.c). 12 LuyÖn tËp c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c.
23
24 §1. §¹i l­îng tØ lÖ thuËn.
§2. Mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn.
13 25
26
LuyÖn tËp.
§3. §¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.
25
26 LuyÖn tËp.
§5. Tr­êng hîp b»ng nhau thø ba cña tam gi¸c gãc - c¹nh gãc (g.c.g). 13 LuyÖn tËp c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c.
14 27

28
29 §4. Mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp.
§5. Hµm sè. LuyÖn tËp.
27

LuyÖn tËp 14 LuyÖn tËp c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c.
15 30
31
32 §6. MÆt ph¼ng to¹ ®é. LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp.
§7. §å thÞ cña hµm sè y = ax (a  0). 28 LuyÖn tËp (vÒ ba tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c) 15 LuyÖn tËp §å thÞ cña hµm sè
16 33

34
35 §7. §å thÞ cña hµm sè y = ax. LuyÖn tËp
LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng II (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 29
LuyÖn tËp (vÒ ba tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c) 16 LuyÖn tËp ch­¬ng II (§¹i sè).
17 36
37
38 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I).
¤n tËp häc k× I.
¤n tËp häc k× I 30 ¤n tËp häc k× I.
17 LuyÖn tËp H×nh häc.
18 39
KiÓm tra häc k× I: 90’ (gåm c¶ §¹i sè vµ H×nh häc) 31 KiÓm tra häc k× I
19 40 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (phÇn §¹i sè) 32 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I 18

19 LuyÖn tËp §¹i sè
LuyÖn tËp H×nh häc
20 Ch­¬ng III. Thèng kª (10 tiÕt) 33
34 §6. Tam gi¸c c©n.
§6. Tam gi¸c c©n. LuyÖn tËp
20 Thùc hµnh thu nhËp sè liÖu thèng kª, tÇn sè.
41
42 §1. Thu nhËp sè liÖu thèng kª, tÇn sè. LuyÖn tËp
21 43

44 §2. B¶ng “tÇn sè” c¸c gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu.
LuyÖn tËp 35
36 LuyÖn tËp.
§7. §Þnh lÝ Pitago.
21 LuyÖn tËp tam gi¸c c©n.
22 45
46 §3. BiÓu ®å.
LuyÖn tËp 37
38 LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp. 22 LuyÖn tËp §Þnh lý Pitago.
23 47
48 §4. Sè trung b×nh céng.
LuyÖn tËp 39

40 §8. C¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng.
§8. C¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng -LuyÖn tËp. 23 LuyÖn tËp c¸c tr­êng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c vu«ng.
24 49

50 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...).
KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng III) 41
42 LuyÖn tËp.
Thùc hµnh ngoµi trêi. 24 LuyÖn tËp ch­¬ng III (§¹i sè).
25 Ch­¬ng IV. BiÓu thøc ®¹i sè
(20 tiÕt)
43
44 Thùc hµnh ngoµi trêi.
¤n tËp ch­¬ng II (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 25 LuyÖn tËp ch­¬ng II (H×nh häc).
51
52 §1. Kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè
§2. Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè
26 53
54 §3. §¬n thøc
§4. §¬n thøc ®ång d¹ng. 45


46 ¤n tËp ch­¬ng II (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...).
KiÓm tra ch­¬ng II. 26 Sö dông MTCT tÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc ®¹i sè.
27 55
56 LuyÖn tËp.
§5. §a thøc Ch­¬ng III. Quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè cña tam gi¸c. C¸c ®­êng ®ång quy trong tam gi¸c (24 tiÕt) 27 LuyÖn tËp quan hÖ gi÷a gãc vµ c¹nh ®èi diÖn trong mét tam gi¸c.
47


48 §1. Quan hÖ gi÷a gãc vµ c¹nh ®èi diÖn trong mét tam gi¸c.
LuyÖn tËp.
28 57
58 §6. Céng, trõ ®a thøc.
LuyÖn tËp 49


50 §2. Quan hÖ gi÷a ®­êng vu«ng gãc vµ ®­êng xiªn, ®­êng xiªn vµ h×nh chiÕu.
LuyÖn tËp. 28 LuyÖn tËp céng trõ ®a thøc.
29 59
60 §7. §a thøc mét biÕn.
§8. Céng vµ trõ ®a thøc mét biÕn. 51


52 §3. Quan hÖ gi÷a ba c¹nh cña mét tam gi¸c. BÊt ®¼ng thøc tam gi¸c.
LuyÖn tËp. 29 LuyÖn tËp bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c.
30 61
62 LuyÖn tËp.
§9. NghiÖm cña ®a thøc mét biÕn 53

54 §4. TÝnh chÊt ba trung tuyÕn cña tam gi¸c.
LuyÖn tËp. 30 LuyÖn tËp nghiÖm ®a thøc mét biÕn.
31 63
64 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng IV (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 55

56 §5. TÝnh chÊt tia ph©n gi¸c cña mét gãc.
LuyÖn tËp. 31 LuyÖn tËp tÝnh chÊt ba ®­êng trung tuyÕn.
32 65 ¤n tËp ch­¬ng IV (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 57

58
59 §6. TÝnh chÊt ba ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c.
LuyÖn tËp.
§7. TÝnh chÊt ®­êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng. 32 LuyÖn tËp ch­¬ng IV (§¹i sè).
33 66 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng IV) 60
61

62 LuyÖn tËp.
§8. TÝnh chÊt ba ®­êng trung trùc cña tam gi¸c.
LuyÖn tËp. 33 LuyÖn tËp tÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c.
34 67 ¤n tËp cuèi n¨m m«n §¹i sè 63

64

65 §9. TÝnh chÊt ba ®­êng cao cña tam gi¸c.
§9. TÝnh chÊt ba ®­êng cao cña tam gi¸c - LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp. 34 LuyÖn tËp tÝnh chÊt c¸c ®­êng ®ång quy.
35 68 ¤n tËp cuèi n¨m m«n §¹i sè 66
67
68 ¤n tËp ch­¬ng III.
¤n tËp cuèi n¨m.
¤n tËp cuèi n¨m. 35 LuyÖn tËp H×nh häc.

36 69 KiÓm tra cuèi n¨m 90’ (c¶ §¹i sè vµ H×nh häc) 69 KiÓm tra cuèi n¨m.
37 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m. 3637 LuyÖn tËp §¹i sè .

Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh líp 8 THCS
M«n To¸n

1. C¸c lo¹i bµi kiÓm tra trong mét häc kú:
KiÓm tra miÖng: 1 lÇn/1 häc sinh
KiÓm tra 15 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra 45 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra häc kú: Mét bµi gåm c¶ §¹i sè vµ H×nh häc. Thêi gian 90 phót.
2. Ph©n chia theo häc k× vµ tuÇn:
C¶ n¨m 140 tiÕt §¹i sè 70 tiÕt H×nh häc 70 tiÕt Tù chän 37 tiÕt
Häc k× 1
19 tuÇn: 72 tiÕt 40 tiÕt 32 tiÕt 19 tiÕt
Häc k× 2
18 tuÇn: 68 tiÕt 30 tiÕt 38 tiÕt 18 tiÕt

TuÇn §¹i sè 8 H×nh häc 8 Tù chän
TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi
1

1
2 Ch­¬ng I. PhÐp nh©n vµ phÐp chia c¸c ®a thøc (21 tiÕt)

1
2 Ch­¬ng V. Tø gi¸c
(25 tiÕt) 1 Luyện tËp Nh©n ®a thøc víi ®a thøc.
§1. Nh©n ®¬n thøc víi ®a thøc.
§2. Nh©n ®a thøc víi ®a thøc. §1. Tø gi¸c.
§2. H×nh thang
2 3
4 LuyÖn tËp.
§3. Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí. 3
4 §3. H×nh thang c©n.
LuyÖn tËp 2 Luyện tËp h×nh thang.
3 5
6 LuyÖn tËp.
§4. Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí. 5

6 §4.1. §­êng trung b×nh cña tam gi¸c.
LuyÖn tËp. 3 Luyện tËp Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí.
4 7
8 §5. Nh÷ng h»ng ®¼ng thøc ®¸ng nhí.
LuyÖn tËp. 7

8 §4.2. §­êng trung b×nh cña h×nh thang.
LuyÖn tËp. 4 Luyện tËp §­êng trung b×nh.
5 9


10 §6. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p ®Æt nh©n tö chung - LuyÖn tËp.
§7. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p dïng h»ng ®¼ng thøc -LuyÖn tËp. 9
10 §6. §èi xøng trôc.
LuyÖn tËp.
5 LuyÖn tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.
6 11


12 §8. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng ph­¬ng ph¸p nhãm c¸c h¹ng tö - LuyÖn tËp
LuyÖn tËp 11
12 §7. H×nh b×nh hµnh.
LuyÖn tËp.
6 LuyÖn tËp ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.
7 13


14 §9. Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö b»ng c¸ch phèi hîp nhiÒu ph­¬ng ph¸p.
LuyÖn tËp. 13
14
§8. §èi xøng t©m.
LuyÖn tËp.
7 LuyÖn tËp Sö dông MTCT ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.
8 15
16 §10. Chia ®¬n thøc cho ®¬n thøc.
§11. Chia ®a thøc cho ®¬n thøc 15
16 §9. H×nh ch÷ nhËt.
LuyÖn tËp.
8 LuyÖn tËp trôc ®èi xøng, t©m ®èi xøng.
9 17

18 §12. Chia ®a thøc mét biÕn ®• s¾p xÕp.
LuyÖn tËp 17


18 §10. §­êng th¼ng song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc(không dạy mục 3)
LuyÖn tËp.
9 LuyÖn tËp trôc ®èi xøng, t©m ®èi xøng.
10 19
20 ¤n tËp ch­¬ng I.
¤n tËp ch­¬ng I. 19
20 §11. H×nh thoi.
LuyÖn tËp.
10 LuyÖn tËp ch­¬ng I (§¹i sè).
11 21 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng I). 21
22 §12. H×nh vu«ng.
LuyÖn tËp.
11 LuyÖn tËp ®­êng th¼ng song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc
Ch­¬ng II. Ph©n thøc ®¹i sè (19 tiÕt)
22 §1. Ph©n thøc ®¹i sè
12 23
24 §2.TÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n thøc.
§3. Rót gän ph©n thøc. 23
24 ¤n tËp ch­¬ng I.
¤n tËp ch­¬ng I. 12 LuyÖn tËp ch­¬ng I (H×nh häc).
13 25
26 LuyÖn tËp.
§4. Quy ®ång mÉu thøc cña nhiÒu ph©n thøc. 25 KiÓm tra ch­¬ng I. 13 LuyÖn tËp rót gän ph©n thøc ®¹i sè.
Ch­¬ng II. §a gi¸c. DiÖn tÝch cña ®a gi¸c (11 tiÕt)
26 §1. §a gi¸c  §a gi¸c ®Òu
14 27
28
29 LuyÖn tËp.
§5. PhÐp céng c¸c ph©n thøc ®¹i sè. §6. PhÐp trõ c¸c ph©n thøc ®¹i sè. 27 §2. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt .
LuyÖn tËp. 14 LuyÖn tËp nhËn d¹ng h×nh b×nh hµnh.
15 30
31
32 LuyÖn tËp.
§7. PhÐp nh©n c¸c ph©n thøc ®¹i sè.
§8. PhÐp chia c¸c ph©n thøc ®¹i sè. 28 §3. DiÖn tÝch tam gi¸c. 15 LuyÖn tËp c¸c phÐp to¸n vÒ ph©n thøc ®¹i sè.
16 33

34
35 §9. BiÕn ®æi c¸c biÓu thøc h÷u tØ. Gi¸ trÞ cña ph©n thøc.
LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng II 29 LuyÖn tËp. 16 LuyÖn tËp biÕn ®æi c¸c biÓu thøc h÷u tØ.
17 36
37
38 KiÓm tra 45’ (Ch­¬ng II).
¤n tËp häc k× I.
¤n tËp häc k× I. 30 ¤n tËp häc k× I. 17 LuyÖn tËp nhËn d¹ng h×nh ch÷ nhËt, h×nh vu«ng.
18 39 Kتm tra häc k× I. 31 Kتm tra häc k× I.
19 40
Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (phÇn §¹i sè). 32 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (phÇn H×nh häc). 18
19 LuyÖn tËp diÖn tÝch h×nh tam gi¸c, h×nh ch÷ nhËt.
20 Ch­¬ng III. Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn (16 tiÕt) 33
34
§4. DiÖn tÝch h×nh thang.
§5. DiÖn tÝch h×nh thoi. 20 LuyÖn tËp diÖn tÝch h×nh thang, h×nh thoi.
41
42 §1. Më ®Çu vÒ ph­¬ng tr×nh.
§2. Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn vµ c¸ch gi¶i
21 43

44 §3. Ph­¬ng tr×nh ®­a ®­îc vÒ d¹ng
ax + b = 0.
LuyÖn tËp. 35
36 §6. DiÖn tÝch ®a gi¸c.
¤n tËp ch­¬ng II 21 LuyÖn tËp gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn.
22 45
46 §4. Ph­¬ng tr×nh tÝch.
LuyÖn tËp. Ch­¬ng III. Tam gi¸c ®ång d¹ng (18 tiÕt) 22 LuyÖn tËp diÖn tÝch ®a gi¸c.
37

38 §1. §Þnh lÝ Talet trong tam gi¸c.
§2. §Þnh lÝ ®¶o vµ hÖ qu¶ cña ®Þnh lÝ Talet.
23 47
48 §5. Ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu thøc. §5. Ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu thøc – LuyÖn tËp 39
40 LuyÖn tËp.
§3. TÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c. 23 LuyÖn tËp gi¶i ph­¬ng tr×nh tÝch.
24 49
50 LuyÖn tËp.
§6. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh. 41
42 LuyÖn tËp.
§4. Kh¸i niÖm hai tam gi¸c ®ång d¹ng. 24 LuyÖn tËp gi¶i ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu thøc.
25 51

52 §7. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh (tiÕp).
LuyÖn tËp. 43
44 LuyÖn tËp.
§5. Tr­êng hîp ®ång d¹ng thø nhÊt 25 LuyÖn tËp diÖn tÝch ®a gi¸c.
26 53
54 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 45

46 §6. Tr­êng hîp ®ång d¹ng thø hai.
§7. Tr­êng hîp ®ång d¹ng thø ba. 26 LuyÖn tËp Ch­¬ng III (§¹i sè).
27 55

56 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
KiÓm tra ch­¬ng III. 47
48 LuyÖn tËp.
§8. C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c vu«ng. 27 LuyÖn tËp tÝnh chÊt hai tam gi¸c ®ång d¹ng
28 Ch­¬ng IV. BÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn (14 tiÕt) 49
50
LuyÖn tËp.
§9. øng dông thùc tÕ cña tam gi¸c ®ång d¹ng. 28 LuyÖn tËp c¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c.
57
58 §1. Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp céng.
§2. Liªn hÖ gi÷a thø tù vµ phÐp nh©n.
29 59
60 LuyÖn tËp.
§3. BÊt ph­¬ng tr×nh mét Èn. 51
52 Thùc hµnh (®o chiÒu cao mét vËt, ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trªn mÆt ®Êt, trong ®ã cã mét ®iÓm kh«ng thÓ tíi ®­îc). 29 LuyÖn tËp bÊt ®¼ng thøc.
30 61
62 §4. BÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn.
§4. BÊt ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn - LuyÖn tËp. 53


54 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...).
KiÓm tra ch­¬ng III. 30 LuyÖn tËp ch­¬ng II (H×nh häc).
31 63
64 LuyÖn tËp.
§5. Ph­¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi Ch­¬ng IV. H×nh l¨ng trô ®øng. H×nh chãp ®Òu
(16 tiÕt) 31 LuyÖn tËp ph­¬ng tr×nh chøa dÊu gi¸ trÞ tuyÖt ®èi.


55
56 §1. H×nh hép ch÷ nhËt.
§2. H×nh hép ch÷ nhËt.
32 65 ¤n tËp ch­¬ng IV 57

58
59 §3. ThÓ tÝch h×nh hép ch÷ nhËt.
LuyÖn tËp.
§4. H×nh l¨ng trô ®øng. 32 LuyÖn tËp ch­¬ng IV ( §¹i sè).
33 66 KiÓm tra ch­¬ng IV. 60

61

62 §5. DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh l¨ng trô ®øng.
§6. ThÓ tÝch cña h×nh l¨ng trô ®øng.
LuyÖn tËp 33 LuyÖn tËp gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh
34 67
¤n tËp cuèi n¨m 63

64

65 §7. H×nh chãp ®Òu vµ h×nh chãp côt ®Òu.
§8. DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh chãp ®Òu.
§9. ThÓ tÝch cña h×nh chãp ®Òu 34 LuyÖn tËp c¸c
tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c.
35 68 ¤n tËp cuèi n¨m 66
67
68 ¤n tËp ch­¬ng IV
¤n tËp cuèi n¨m.
¤n tËp cuèi n¨m. 35 ¤n tËp cuèi n¨m
36 69 KiÓm tra cuèi n¨m (90’: c¶ §¹i sè vµ H×nh häc) 69 KiÓm tra cuèi n¨m
37 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m (phÇn §¹i sè) 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m (phÇn H×nh häc) 3637 LuyÖn tËp gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh


Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh líp 9 THCS
M«n to¸n

1. C¸c lo¹i bµi kiÓm tra trong mét häc kú:
KiÓm tra miÖng: 1 lÇn/1 häc sinh
KiÓm tra 15 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra 45 phót: §¹i sè 2 bµi, H×nh häc 1 bµi.
KiÓm tra häc kú: Mét bµi gåm c¶ §¹i sè vµ H×nh häc. Thêi gian 90 phót.

2. Ph©n chia theo häc k× vµ tuÇn:
C¶ n¨m 140 tiÕt §¹i sè 70 tiÕt H×nh häc 70 tiÕt Tù chän 37 tiÕt
Häc k× 1
19 tuÇn: 72 tiÕt 40 tiÕt 32 tiÕt 19 tiÕt
Häc k× 2
18 tuÇn: 68 tiÕt 30 tiÕt 38 tiÕt 18 tiÕt

TuÇn §¹i sè 9 H×nh häc 9 Tù chän
TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi TiÕt Tªn bµi
11
2


3 Ch­¬ng I. C¨n bËc hai.
C¨n bËc ba (18tiÕt)1

Ch­¬ng V. HÖ thøc l­îng trong tam gi¸c vu«ng (17 tiÕt) 1 LuyÖn tËp BÊt ®¼ng thøc, bÊt ph­¬ng tr×nh.
§1. C¨n bËc hai.
§2. C¨n thøc bËc hai vµ h»ng ®¼ng thøc .
LuyÖn tËp. §1. Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng
2 4

5
6 §3. Liªn hÖ gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp khai ph­¬ng.
LuyÖn tËp.
§4. Liªn hÖ gi÷a phÐp chia vµ phÐp khai ph­¬ng. 2 LuyÖn tËp. 2 LuyÖn tËp BÊt ®¼ng thøc, bÊt ph­¬ng tr×nh.
3 7
8

9 LuyÖn tËp.
§6. BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
LuyÖn tËp. 3 §1. Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng.
3 LuyÖn tËp BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
4 10 §7. BiÕn ®æi ®¬n gi¶n biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai (tiÕp).
4
5

6 LuyÖn tËp.
§2. TØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän.
§2. TØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän - LuyÖn tËp. 4 LuyÖn tËp Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng.
5 11 LuyÖn tËp 7
8


9 LuyÖn tËp.
§4. Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng.
LuyÖn tËp.
5 LuyÖn tËp TØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän
6 12 §8. Rót gän biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
10


11
12 §4. Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng..
LuyÖn tËp
LuyÖn tËp.
6 LuyÖn tËp Mét sè hÖ thøc vÒ c¹nh vµ gãc trong tam gi¸c vu«ng.
7 13

14 LuyÖn tËp.

LuyÖn tËp. 13


14 ¤n tËp ch­¬ng I (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
¤n tËp ch­¬ng I (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
7 LuyÖn tËp Rót gän biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
8 15
16 §9. C¨n bËc ba.
¤n tËp ch­¬ng I. 15

16 KiÓm tra ch­¬ng I
§5. øng dông thùc tÕ c¸c tØ sè l­îng gi¸c. Thùc hµnh ngoµi trêi 8 LuyÖn tËp Rót gän biÓu thøc chøa c¨n thøc bËc hai.
9 17
18 ¤n tËp ch­¬ng I.
KiÓm tra ch­¬ng I 17 Thùc hµnh ngoµi trêi 9 LuyÖn tËp ch­¬ng I (§¹i sè)
Ch­¬ng II. §­êng trßn
(19 tiÕt)
18 §1. Sù x¸c ®Þnh ®­êng trßn. TÝnh chÊt ®èi xøng cña ®­êng trßn.
10 Ch­¬ng II. Hµm sè bËc nhÊt (11 tiÕt) 19


20 §1. Sù x¸c ®Þnh ®­êng trßn. TÝnh chÊt ®èi xøng cña ®­êng trßn - LuyÖn tËp.
§2. §­êng kÝnh vµ d©y cña ®­êng trßn.
10 LuyÖn tËp ch­¬ng I (H×nh häc)
19


20 §1. Nh¾c l¹i, bæ sung c¸c kh¸i niÖm vÒ hµm sè.
LuyÖn tËp
11 21
22 §2. Hµm sè bËc nhÊt.
LuyÖn tËp. 21
22 LuyÖn tËp
§3. Liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y 11 LuyÖn tËp ®­êng kÝnh vµ d©y cña ®­êng trßn.
12 23

24 §3. §å thÞ cña hµm sè y = ax + b
(a  0).
LuyÖn tËp. 23
24 LuyÖn tËp
§4. VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­êng trßn.
12 LuyÖn tËp Liªn hÖ gi÷a d©y vµ kho¶ng c¸ch tõ t©m ®Õn d©y
13 25

26 §4. §­êng th¼ng song song vµ ®­êng th¼ng c¾t nhau.
LuyÖn tËp. 25
26 LuyÖn tËp
§5. C¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn. 13 LuyÖn tËp VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña ®­êng th¼ng vµ ®­êng trßn.
14 27

28
29 §5. HÖ sè gãc cña ®­êng th¼ng
y = ax + b (Bá VD 2)
¤n tËp ch­¬ng II.
KiÓm tra ch­¬ng II. 27 LuyÖn tËp. 14 LuyÖn tËp ch­¬ng II (§¹i sè)
15 Ch­¬ng III. HÖ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn (17 tiÕt)28§6. TÝnh chÊt cña hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau. 15 LuyÖn tËp tÝnh chÊt cña hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau.
30
31

32 §1. Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn.
§2. HÖ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn.
§3. Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p thÕ.
16 33
34

35 LuyÖn tËp.
§4. Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh b»ng ph­¬ng ph¸p céng ®¹i sè.
LuyÖn tËp 29 LuyÖn tËp. 16 LuyÖn tËp HÖ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn
17 36
37
38 ¤n tËp häc k× I.
¤n tËp häc k× I.
¤n tËp häc k× I. 30 ¤n tËp häc k× I 17
LuyÖn tËp H×nh häc
18 39 KiÓm tra häc k× I 31 KiÓm tra häc k× I
19 40 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (phÇn §¹i sè) 32 Tr¶ bµi kiÓm tra häc k× I (phÇn H×nh häc) 18


19 LuyÖn tËp HÖ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn
LuyÖn tËp H×nh häc
20 41

42 §5. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph­¬ng tr×nh.
§6. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph­¬ng tr×nh (tiÕp). 33

34 §7. VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn.
§8. VÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai
®­êng trßn (tiÕp). 20 LuyÖn tËp Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph­¬ng tr×nh.
21 43
44 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 35
36 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng II. 21 LuyÖn tËp Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp hÖ ph­¬ng tr×nh.
22 45

46 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî giópcña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...)
KiÓm tra ch­¬ng III Ch­¬ng III. Gãc víi ®­êng trßn (21 tiÕt). 22 LuyÖn tËp ch­¬ng II (H×nh häc).
37
38 §1. Gãc ë t©m. Sè ®o cung.
LuyÖn tËp.
23 Ch­¬ng IV. Hµm sè y = ax2 (a  0). Ph­¬ng tr×nh bËc hai mét Èn sè (24tiÕt)

39

40


§2. Liªn hÖ gi÷a cung vµ d©y
LuyÖn tËp. 23 LuyÖn tËp
Liªn hÖ gi÷a cung vµ d©y.
47
48 §1. Hµm sè y = ax2 (a  0).
LuyÖn tËp.
24 49
50 §2. §å thÞ cña hµm sè y = ax2 (a  0).
LuyÖn tËp 41
42 §3. Gãc néi tiÕp.
LuyÖn tËp 24 LuyÖn tËp Gãc néi tiÕp.
25 51
52 §3. Ph­¬ng tr×nh bËc hai mét Èn sè. LuyÖn tËp. 43

44 §4. Gãc t¹o bëi tiÕp tuyÕn vµ d©y cung.
LuyÖn tËp 25 LuyÖn tËp Gãc t¹o bëi tiÕp tuyÕn vµ d©y cung.
26 53

54 §4. C«ng thøc nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh bËc hai.
LuyÖn tËp. 45

46 §5. Gãc cã ®Ønh ë bªn trong hay bªn ngoµi ®­êng trßn. LuyÖn tËp. 26 LuyÖn tËp Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai.
27 55
56 §5. C«ng thøc nghiÖm thu gän.
LuyÖn tËp. 47
48 §6. Cung chøa gãc.
LuyÖn tËp. 27 LuyÖn tËp Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai.
28 57
58 §6. HÖ thøc Vi-Ðt vµ øng dông.
LuyÖn tËp. 49
50 §7. Tø gi¸c néi tiÕp.
LuyÖn tËp. 28 LuyÖn tËp Tø gi¸c néi tiÕp.
29 59

60 §7. Ph­¬ng tr×nh quy vÒ ph­¬ng tr×nh bËc hai.
LuyÖn tËp. 51

52 §8. §­êng trßn ngo¹i tiÕp  ®­êng trßn néi tiÕp.
§9. §é dµi ®­êng trßn - LuyÖn tËp 29 LuyÖn tËp HÖ thøc Vi-Ðt
30 61

62 §8. Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh.
LuyÖn tËp. 53
54 §10. DiÖn tÝch h×nh trßn. LuyÖn tËp. 30 LuyÖn tËp ph­¬ng tr×nh quy vÒ ph­¬ng tr×nh bËc hai.
31 63
64 LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng IV (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tayCasio, Vinacal...) 55
56 ¤n tËp ch­¬ng III (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...). 31 LuyÖn tËp ch­¬ng III (H×nh häc).
32 65 ¤n tËp ch­¬ng IV (víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh cÇm tay Casio, Vinacal...) 57 KiÓm tra ch­¬ng III. 32 LuyÖn tËp ch­¬ng IV (§¹i sè).
Ch­¬ng IV. H×nh trô. H×nh nãn. H×nh cÇu (13 tiÕt)
58


59 §1. H×nh trô. DiÖn tÝch xung quanh vµ thÓ tÝch h×nh trô.
LuyÖn tËp
33 66 KiÓm tra ch­¬ng IV. 60


61
62 §2. H×nh nãn DiÖn tÝch xung quanh vµ thÓ tÝch h×nh nãn. H×nh nãn côt.
LuyÖn tËp.
§3. H×nh cÇu. DiÖn tÝch mÆt cÇu vµ thÓ tÝch h×nh cÇu. 33 LuyÖn tËp chøng minh Tø gi¸c néi tiÕp.
34 67
¤n tËp cuèi n¨m 63


64
65 §3. H×nh cÇu. DiÖn tÝch mÆt cÇu vµ thÓ tÝch h×nh cÇu - LuyÖn tËp.
LuyÖn tËp.
¤n tËp ch­¬ng IV 34 LuyÖn tËp chøng minh Tø gi¸c néi tiÕp.
35 68 ¤n tËp cuèi n¨m 66
67
68 ¤n tËp cuèi n¨m.
¤n tËp cuèi n¨m.
¤n tËp cuèi n¨m. 35 LuyÖn tËp §¹i sè.
36 69 KiÓm tra cuèi n¨m 69 KiÓm tra cuèi n¨m
37 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 70 Tr¶ bµi kiÓm tra cuèi n¨m 36
37 LuyÖn tËp H×nh häc.

C¸c chñ ®Ò tù chän
I. chñ ®Ò tù chän b¸m s¸t

Líp TT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt Ghi chó
Líp 6
(40 tiÕt) 1 Mét sè kh¸i niÖm vÒ tËp hîp 4 Chñ ®Ò Sè häc
(32 tiÕt)
2 C¸c phÐp tÝnh vÒ sè tù nhiªn 4
3 Mét sè d¹ng bµi tËp th­êng gÆp vÒ tÝnh chia hÕt 4
4 Mét sè d¹ng bµi tËp th­êng gÆp vÒ sè nguyªn tè vµ hîp sè 4
5 Mét sè d¹ng bµi tËp th­êng gÆp vÒ ­íc vµ béi, ­cln, bcnn 4
6 C¸c phÐp tÝnh vÒ sè nguyªn 4
7 C¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè 4
8 Ba bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ph©n sè 4
9 VÏ vµ ®o ®o¹n th¼ng. VÏ vµ ®o gãc 4 Chñ ®Ò H×nh häc
(8 tiÕt)
10 Gi¶i mét sè bµi tËp ®¬n gi¶n vÒ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng vµ tia ph©n gi¸c cña mét gãc 4
Líp 7
(40 tiÕt) 1 C¸c phÐp tÝnh vÒ sè h÷u tØ 4 Chñ ®Ò §¹i sè
(20 tiÕt)
2 TØ lÖ thøc 4
3 Hµm sè vµ ®å thÞ 4
4 Thèng kª 4
5 BiÓu thøc ®¹i sè 4
6 §­¬êng th¼ng vu«ng gãc vµ ®¬­êng th¼ng song song 4
Chñ ®Ò H×nh häc
(20 tiÕt)
7 Hai tam gi¸c b»ng nhau 4
8 Tam gi¸c c©n vµ tam gi¸c vu«ng 4
9 Quan hÖ gi÷a c¸c yÕu tè trong tam gi¸c 4
10 C¸c ®¬­êng ®ång quy cña tam gi¸c 4
Líp 8
(40 tiÕt) 1 Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö 6 Chñ ®Ò §¹i sè
(20 tiÕt)
2 Ph©n thøc ®¹i sè 4
3 Gi¶i ph­¬ng tr×nh 4
4 Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh 6
5 T×m c¸ch gi¶i vµ tr×nh bµy lêi gi¶i bµi to¸n chøng minh h×nh häc 6 Chñ ®Ò H×nh häc
(20 tiÕt)
6 NhËn d¹ng tø gi¸c 4
7 TÝnh diÖn tÝch ®a gi¸c 4
8 Chøng minh hai tam gi¸c ®ång d¹ng 6
Líp 9
(40 tiÕt) 1 ¤n tËp bÊt ®¼ng thøc, bÊt ph­¬ng tr×nh 4 Chñ ®Ò §¹i sè
(20iÕt)
2 C¨n bËc hai. C¨n bËc ba 4
3 HÖ hai ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn 4
4 Hµm sè y = ax2 (a  0). Gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc hai mét Èn 4
5 HÖ thøc Vi-Ðt. Ph­¬ng tr×nh quy vÒ ph­¬ng tr×nh bËc bai 4
6 VËn dông c¸c hÖ thøc vÒ c¹nh vµ ®­êng cao trong tam gi¸c vu«ng ®Ó gi¶i to¸n 4 Chñ ®Ò H×nh häc
(20 tiÕt)
7 øng dông c¸c tØ sè l­îng gi¸c cña gãc nhän trong gi¶i to¸n vµ trong thùc tÕ 4
8 Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn 6
9 Chøng minh tø gi¸c néi tiÕp 6

II. chñ ®Ò tù chän n©ng cao

Líp TT Tªn chñ ®Ò Sè tiÕt Ghi chó

Líp 6
(40 tiÕt) 1 D•y sè tù nhiªn viÕt theo quy luËt 4 Chñ ®Ò Sè häc
(32 tiÕt)
2 So s¸nh hai lòy thõa 4
3 T×m ch÷ sè tËn cïng cña mét lòy thõa 4
4 C¸c vÊn ®Ò n©ng cao vÒ tÝnh chia hÕt, ­¬íc vµ béi 4
5 Mét sè d¹ng bµi tËp vÒ sè nguyªn tè 4
6 So s¸nh hai ph©n sè 4
7 D•y c¸c ph©n sè viÕt theo quy luËt 4
8 Mét sè ph¬­¬ng ph¸p gi¶i to¸n sè häc 4
9 TÝnh sè ®iÓm, sè ®¬­êng th¼ng, sè ®o¹n th¼ng 4 Chñ ®Ò H×nh häc
(8 tiÕt)
10 TÝnh sè ®o gãc 4
Líp 7
(40 tiÕt) 1 Sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn 4 Chñ ®Ò §¹i sè
(24 tiÕt)
2 Mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l¬­îng tØ lÖ 4
3 NghiÖm nguyªn cña ®a thøc bËc nhÊt hai biÕn 4
4 NghiÖm h÷u tØ cña ®a thøc mét biÕn 4
5 D•y sè c¸ch ®Òu 4
6 Ph­¬ng ph¸p tÝnh tæng 4
7 Träng t©m cña tam gi¸c 4 Chñ ®Ò H×nh häc
(16 tiÕt)
8 §¬­êng trßn ngo¹i tiÕp cña tam gi¸c 4
9 Ph­¬¬ng ph¸p chøng minh ba ®iÓm th¼ng hµng 4
10 Ph­¬¬ng ph¸p chøng minh ba ®­¬¬êng th¼ng ®ång quy 4
Líp 8
(40 tiÕt) 1 To¸n chia hÕt trong tËp hîp sè nguyªn 6 Chñ ®Ò §¹i sè
(20 tiÕt)
2 Gi¶i ph­¬¬ng tr×nh 6
3 Chøng minh bÊt ®¼ng thøc 4
4 T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt cña mét biÓu thøc. 4
5 VÏ ®­¬êng phô ®Ó chøng minh h×nh häc 4 Chñ ®Ò H×nh häc
(20 tiÕt)
6 Dùng h×nh b»ng th¬­íc vµ compa 6
7 Ph­¬¬ng ph¸p diÖn tÝch trong chøng minh h×nh häc 6
8 T×m gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt trong h×nh häc. 4
Líp 9
(40 tiÕt) 1 Mét sè bµi to¸n vÒ biÕn ®æi ®ång nhÊt c¸c biÓu thøc ®¹i sè 6 Chñ ®Ò §¹i sè
(20iÕt)
2 Hµm sè vµ ®å thÞ 2
3 Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn ph­¬¬ng tr×nh bËc hai 4
4 Mét sè bµi to¸n sö dông hÖ thøc Vi-et 4
5 HÖ ph¬­¬ng tr×nh hai Èn 4
6 VËn dông c¸c hÖ thøc trong tam gi¸c vu«ng ®Ó gi¶i to¸n 6 Chñ ®Ò H×nh häc
(20 tiÕt)
7 To¸n quü tÝch 4
8 Mét sè bµi to¸n liªn quan ®Õn tø gi¸c néi tiÕp 4
9 Ph¬­¬ng ph¸p vÏ h×nh phô trong gi¶i to¸n h×nh häc 6
28 PPCT môn tin học 01/12/2018 UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Tài liệu
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS
MÔN TIN HỌC
(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên,
áp dụng từ năm học 2010-2011)

¬Lạng Sơn, tháng 8 năm 2009.

PHẦN I - NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN TIN HỌC
LỚP 6
1. Tổ chức dạy học
- Thời lượng dạy học của môn tin học lớp 6 là 70 tiết, được dạy trong 37 tuần của năm học.
- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết dành cho Bài thực hành của từng chương và của cả năm học. Nếu thấy cần thiết và điều kiện cho phép, có thể bổ sung thời l¬ượng cho Bài thực hành, bài tập, ôn tập.
- Cuối mỗi học kì có 1 tiết ôn tập và 02 tiết kiểm tra học kì.
- Các tiết Bài tập, Ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, cần căn cứ tình hình giảng dạy, kết quả tiếp thu của học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, để định ra nội dung cho tiết Bài tập, Ôn tập nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu, hình thức có thể là học trên lớp học hay thực hành trên phòng máy. Cần ưu tiên sử dụng các tiết này để giải đáp câu hỏi, chữa bài tập (nếu còn) trong sách giáo khoa.
- Đối với học sinh đã học Tin học ở cấp học dưới, biết sử dụng máy vi tính, có thể chọn các bài đọc thêm trong sách giáo khoa, xây dựng thêm Bài tập và Bài thực hành, để củng cố, hệ thống, chuẩn xác hoá kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Khi thực hành nên phân loại, chia nhóm, bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả tiết học.
- Khi thực hành trên máy, nếu nội dung không được xây dựng để thực hành theo nhóm thì bố trí tối đa là 2 học sinh/1 máy tính.
- Trong thời lượng phân phối cho các Bài cần dành thời gian để hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong sách giáo khoa.
- Các bài của chương II là các bài lí thuyết kết hợp với thực hành (nội dung lí thuyết chiếm khoảng 1/2 thời gian của mỗi bài). Mặc dù không có tên bài là bài thực hành nhưng các bài của chương II được dạy học ở phòng máy. Để học các nội dung của chương II học sinh phải thực hành trên máy vi tính. Các bài của chương II không nhất thiết phải dạy liền nhau, nên tách và dạy xen vào các chương khác. Khi làm PPCT chi tiết cần lưu ý đảm bảo sự phù hợp về mạch phát triển kiến thức, kĩ năng và sự hỗ trợ qua lại giữa các nội dung học tập. Phần mềm dạy học chương II có thể được tải về từ địa chỉ website http://www.vnschool.net hoặc http://tinhocphothong.nxbgd.com.vn.
- Ở một số nội dung, để học lí thuyết hiệu quả hơn cần sử dụng máy tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan. Đặc biệt, phần lớn các nội dung lí thuyết của chương 2, chương 3 và chương 4 dạy trên máy sẽ hiệu quả hơn.
- Kết thúc học kì I chậm nhất cần dạy xong Bài thực hành 3 (Các thao tác với thư mục).
2. Kiểm tra, đánh giá
- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình môn học.
- Trong thời lượng của môn Tin học lớp 6 phải dành 8 tiết để kiểm tra. Trong đó có 4 tiết dành cho kiểm tra học kì (học kì I: 2 tiết; học kì II: 2 tiết); 02 tiết kiểm tra (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); 02 tiết kiểm tra thực hành trên máy (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết)
- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì.
- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lí thuyết, thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
- Về kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 45 phút, đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra thường xuyên theo quy định. Giáo viên cần tiến hành đánh giá và cho điểm học sinh trong các tiết Bài tập và thực hành để nâng cao hiệu quả tiết học. Điểm này là điểm kiểm tra thường xuyên và dùng điểm này làm một điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh.
- Việc kiểm tra học kì phải được thực hiện ở cả hai nội dung lí thuyết và thực hành trên máy. Điểm kiểm tra học kỳ là trung bình cộng của điểm kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành.
LỚP 7
1. Tổ chức dạy học
- Thời lượng dạy học của môn tin học lớp 7 là 70 tiết, được dạy trong 37 tuần của năm học.
- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết dành cho Bài thực hành của từng phần và của cả năm học. Nếu thấy cần thiết và điều kiện cho phép, có thể bổ sung thời l¬ượng cho Bài thực hành, bài tập, ôn tập.
- Các bài của Phần 2 - Phần mềm học tập không nhất thiết phải dạy liền nhau, nên dạy xen các bài này vào nội dung của Phần 1. Khi làm PPCT chi tiết cần lưu ý đảm bảo sự phù hợp về mạch phát triển kiến thức, kĩ năng và sự hỗ trợ qua lại giữa các nội dung học tập.
- Cuối mỗi học kì có 2 tiết ôn tập và 02 tiết kiểm tra học kì.
- Các tiết Bài tập, Ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, cần căn cứ tình hình giảng dạy, kết quả tiếp thu của học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, để định ra nội dung cho tiết Bài tập, Ôn tập nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu, hình thức có thể là học trên lớp học hay thực hành trên phòng máy. Cần ưu tiên sử dụng các tiết này để giải đáp câu hỏi, chữa bài tập (nếu còn) trong sách giáo khoa.
- Đối với học sinh đã biết về phần mềm bảng tính, có thể chọn các bài đọc thêm trong sách giáo khoa, xây dựng thêm Bài tập và Bài thực hành, để củng cố, hệ thống, chuẩn xác hoá kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Khi thực hành nên phân loại, chia nhóm, bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả tiết học.
- Khi thực hành trên máy, nếu nội dung không được xây dựng để thực hành theo nhóm thì bố trí tối đa là 2 học sinh/1 máy tính.
- Trong thời lượng phân phối cho các bài cần dành thời gian để hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong sách giáo khoa.
- Các bài của Phần 2 là các bài lí thuyết kết hợp với thực hành (nội dung lí thuyết chiếm khoảng 1/2 thời gian của mỗi bài). Mặc dù không có tên là bài thực hành nhưng các bài của Phần 2 được dạy học ở phòng máy. Để học các nội dung của Phần 2 học sinh phải thực hành trên máy vi tính. Phần mềm dạy học của Phần 2 có thể được tải về từ địa chỉ website http://www.vnschool.net hoặc http://tinhocphothong.nxbgd.com.vn.
- Để học lí thuyết hiệu quả hơn cần sử dụng máy tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan.
- Kết thúc học kì I chậm nhất cần dạy xong Bài thực hành 5 (Bố trí lại trang tính của em).
2. Kiểm tra, đánh giá
- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình môn học.
- Trong thời lượng của môn Tin học lớp 7 phải dành 8 tiết để kiểm tra. Trong đó có 4 tiết dành cho kiểm tra học kì (học kì I: 2 tiết; học kì II: 2 tiết); 02 tiết kiểm tra (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); 02 tiết kiểm tra thực hành trên máy (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết).
- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì.
- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lí thuyết, thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
- Về kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 45 phút, đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra thường xuyên theo quy định. Giáo viên cần tiến hành đánh giá và cho điểm học sinh trong các tiết Bài tập và thực hành để nâng cao hiệu quả tiết học. Điểm này là điểm kiểm tra thường xuyên và dùng điểm này làm một điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh.
- Việc kiểm tra học kì phải được thực hiện ở cả hai nội dung lí thuyết và thực hành. Điểm kiểm tra học kỳ là trung bình cộng của điểm kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành.
LỚP 8
1. Tổ chức dạy học
- Thời lượng dạy học của môn tin học lớp 8 là 70 tiết, được dạy trong 37 tuần của năm học.
- Phải đảm bảo dạy đủ số tiết dành cho Bài thực hành của từng phần và của cả năm học. Nếu thấy cần thiết và điều kiện cho phép, có thể bổ sung thời l¬ượng cho Bài thực hành, bài tập, ôn tập.
- Các bài của Phần 2 - Phần mềm học tập không nhất thiết phải dạy liền nhau, nên bố trí dạy xen các bài này vào nội dung của Phần 1 - Lập trình đơn giản. Khi làm PPCT chi tiết cần lưu ý đảm bảo sự phù hợp về mạch phát triển kiến thức, kĩ năng và sự hỗ trợ qua lại giữa các nội dung học tập.
- Cuối mỗi học kì có 2 tiết ôn tập và 01 tiết kiểm tra học kì.
- Các tiết Bài tập, Ôn tập chưa quy định nội dung cụ thể, cần căn cứ tình hình giảng dạy, kết quả tiếp thu của học sinh và điều kiện thực tế của nhà trường, để định ra nội dung cho tiết Bài tập, Ôn tập nhằm củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng theo yêu cầu, hình thức có thể là học trên lớp học hay thực hành trên phòng máy. Cần ưu tiên sử dụng các tiết này để giải đáp câu hỏi, chữa bài tập (nếu còn) trong sách giáo khoa.
- Đối với học sinh đã biết lập trình, có thể chọn các bài đọc thêm trong sách giáo khoa, xây dựng thêm Bài tập và Bài thực hành, để củng cố, hệ thống, chuẩn xác hoá kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu. Khi thực hành nên phân loại, chia nhóm, bố trí chỗ ngồi để học sinh có thể giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả tiết học.
- Khi thực hành trên máy, nếu nội dung không được xây dựng để thực hành theo nhóm thì bố trí tối đa là 2 học sinh/1 máy tính.
- Trong thời lượng phân phối cho các Bài cần dành thời gian để hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong sách giáo khoa.
- Các bài của Phần 2 là các bài lí thuyết kết hợp với thực hành (nội dung lí thuyết chiếm khoảng 1/2 thời gian của mỗi bài). Mặc dù không có tên là bài thực hành nhưng các bài của Phần 2 được dạy học ở phòng máy. Để học các nội dung của Phần 2 học sinh phải thực hành trên máy vi tính.
- Các phần mềm phục vụ dạy học theo sách giáo khoa Tin học dành cho THCS quyển 3 có trong CD kèm theo tài liệu Hướng dẫn thực hiện chương trình, sách giáo khoa môn Tin học lớp 8 (Các giáo viên tham dự lớp tập huấn giáo viên dạy học môn Tin học lớp 8 năm học 2008-2009 đều có tài liệu này). Ngoài ra, trong CD này còn có các phần mềm phục vụ dạy học phần phần mềm học tập của lớp 6 và lớp 7. Các phần mềm có trong CD nêu trên cũng có thể được tải về từ địa chỉ website http://www.vnschool.net hoặc http://tinhocphothong.nxbgd.com.vn.
- Để học lí thuyết hiệu quả hơn cần sử dụng máy tính, phần mềm, tranh, ảnh, sơ đồ trực quan.
- Kết thúc học kì I chậm nhất cần dạy xong Bài 6 (Câu lệnh điều kiện).
2. Kiểm tra, đánh giá
- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, khi ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình.
- Trong thời lượng của môn Tin học lớp 8 phải dành 6 tiết để kiểm tra. Trong đó có 2 tiết dành cho kiểm tra học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); 02 tiết kiểm tra (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); 02 tiết kiểm tra thực hành trên máy (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết).
- Phải đảm bảo thực hiện đúng, đủ các tiết kiểm tra, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì.
- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lí thuyết, thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
- Về kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 45 phút, đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra thường xuyên theo quy định. Giáo viên cần tiến hành đánh giá và cho điểm học sinh trong các tiết Bài tập và thực hành để nâng cao hiệu quả tiết học. Điểm này là điểm kiểm tra thường xuyên và dùng điểm này làm một điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh.
LỚP 9
1. Tổ chức dạy học
- Thời lượng dạy học của môn tin học lớp 9 là 70 tiết, được dạy trong 37 tuần của năm học.
- Nếu có điều kiện về phòng máy thì nên bố trí phù hợp dạy các tiết trên máy tính sao cho học sinh tiếp thu lý thuyết một cách thuận lợi nhất.
- Các tiết thực hành phải được dạy trên phòng máy, bố trí tối đa 2 học sinh / 1 máy tính. Nếu không đủ máy tính thì giáo viên có thể chia ca thực hành.
- Trong mỗi bài lý thuyết, cần dành một lượng thời gian thích hợp để hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong SGK.
2. Kiểm tra, đánh giá
- Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, khi ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình.
- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, cả lí thuyết, thực hành và phải theo nội dung, mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
- Phải dành 4 tiết để kiểm tra định kỳ và 4 tiết để kiểm tra học kỳ. Nếu không đủ máy tính để kiểm tra nội dung thực hành trong một tiết thì giáo viên có thể sử dụng tiết ôn tập, thực hành ngay trước đó để kiểm tra.
- Việc kiểm tra học kì phải được thực hiện ở cả hai nội dung lí thuyết và thực hành trên máy. Điểm kiểm tra học kỳ là trung bình cộng của điểm kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành.
- Phải đảm bảo đủ số lượng điểm kiểm tra thường xuyên theo quy định. Giáo viên nên tiến hành đánh giá và cho điểm học sinh trong các tiết Bài tập và thực hành để nâng cao hiệu quả tiết học.


PHẦN II- PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

Phân phối chương trình Tin học 6
Cả năm 37 tuần = 70 tiết
(học kỳ 1: 19 tuần, học kỳ 2: 18 tuần)

A- KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Học kỳ Nội dung Thời lượng
Tổng LT TH BT
I Chương I: Làm quen với tin học và may tính điện tử 6
5 1 0
Chương II: Phần mềm học tập 9
4 4 1
Chương III: Hệ điều hành 16
5 10 1
Số lần kiểm tra thường xuyên (tối thiểu) 3
Kiểm tra 1 tiết 2 1 1
Ôn tập 1
Kiểm tra học kỳ 2 1 1
Tổng cộng (không tính KTtx): 36
16
17
2

II Chương IV: Soạn thảo văn bản 29
10 17 2
Số lần kiểm tra thường xuyên (tối thiểu) 3
Kiểm tra 1 tiết 2 1 1
Ôn tập 1
Kiểm tra học kỳ 2 1 1
Tổng cộng (không tính KTtx): 34
12
19
2


B- PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Tuần Tiết Bài/ Nội dung Phần/Mục Ghi chú
HỌC KỲ I
CHƯƠNG I: LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ:
6(5,1,0)
1. 1. $1. Thông tin và tin học 1,2
2. $1+ $2. Thông tin và biểu diễn thông tin $1:3, $2:1,2
2. 3. $2. Thông tin và biểu diễn thông tin 3
4. $3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính
3. 5. $4. Máy tính và phần mềm máy tính
6. Bài thực hành 1
4. CHƯƠNG II: PHẦN MỀM HỌC TẬP: 9(4,4,1)
7. $5. Luyện tập chuột
8. $6. Học gõ mười ngón 1,2,3,4a,4b
5. 9. $6. Học gõ mười ngón 4c,4d,4e
10. $6. Học gõ mười ngón 4g,4h,4i
6. 11. $7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím 1,2
12. $7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím 2
7. 13. $7. Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím 2
14. $8. Quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời
8. 15. Bài tập
16. Kiểm tra 1tiết (Lý thuyết)
9. CHƯƠNG III: HỆ ĐIỀU HÀNH: 16(5,10,1)
17. $9. Vì sao cần có hệ điều hành
18. $10. Hệ điều hành làm những việc gì?
10. 19. $11. Tổ chức thông tin trong máy tính 1,2
20. $11. Tổ chức thông tin trong máy tính 3,4
11. 21. $12. Hệ điều hành Windows
22. Bài thực hành 2
12. 23. Bài tập
24. Bài thực hành 3
13. 25. Bài thực hành 3
26. Bài thực hành 3
14. 27. Bài thực hành 3
28. Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)
15. 29. Bài thực hành 4
30. Bài thực hành 4
16. 31. Bài thực hành 4
32. Bài thực hành 4
17. 33. Bài thực hành (Tổng hợp)
34. Kiểm tra học kỳ I ( Thực hành)
18. 35. Ôn tập
36. Kiểm tra học kỳ I (Lý thuyết)
19.

HỌC KỲ II
CHƯƠNG IV: SOẠN THẢO VĂN BẢN: 29(10,12,2)
20. 37. $13. Làm quen với soạn thảo văn bản 1,2,3
38. $13. Làm quen với soạn thảo văn bản 4,5,6
21. 39. $14. Soạn thảo văn bản đơn giản
40. Bài thực hành 5
22. 41. Bài thực hành 5
42. $15. Chỉnh sửa văn bản
23. 43. Bài thực hành 6
44. Bài thực hành 6
24. 45. Bài thực hành 6
46. $16. Định dạng văn bản
25. 47. Bài tập
48. Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)
26. 49. $17. Định dạng đoạn văn
50. Bài thực hành 7
27. 51. Bài thực hành 7
52. Bài thực hành 7
28. 53. $18. Trình bày trang văn bản và in
54. $19. Tìm kiếm và thay thế
29. 55. $20. Thêm hình ảnh để minh họa
56. Bài thực hành 8
30. 57. Bài thực hành 8
58. Bài thực hành 8
31. 59. Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)
60. $21. Trình bày cô đọng bằng bảng
32. 61. Bài thực hành 9
62. Bài thực hành 9
33. 63. Bài tập
64. Bài thực hành tổng hợp
34. 65. Bài thực hành tổng hợp
66. Bài thực hành tổng hợp
35. 67. Bài thực hành tổng hợp
68. Kiểm tra học kỳ II (Thực hành)
36. 69. Ôn tập
70. Kiểm tra học kỳ II (Lý thuyết)
37.

Phân phối chương trình Tin học 7
Cả năm 37 tuần = 52 tiết
(học kỳ 1: 19 tuần, học kỳ 2: 18 tuần)

A- KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Học kỳ Nội dung Thời lượng
Tổng LT TH BT
I Bài 1: Chương trình bảng tính là gì? 4
2 2 0
Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 4
2 2 0
Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính 4
1 2 1
Luyện gõ phím bằng Typing Test 3
1 2 0
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán 5
2 2 1
Học địa lý thế giới với Earth Explorer 3
1 2 0
Bài 5: Thao tác với bảng tính 7
2 4 1
Số lần kiểm tra thường xuyên (tối thiểu) 3
Kiểm tra 1 tiết 2 1 1
Ôn tập 2
Kiểm tra học kỳ 2 1 1
Tổng cộng (không tính KTtx): 36
13
18
3

II Bài 6: Định dạng trang tính 4
2 2 0
Bài 7: Trình bày và in trang tính 4
1 2 1
Học toán với Toolkit Math 5
2 3 0
Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu 4
1 2 1
Học vẽ hình học động với GeoGebra 5
2 3 0
Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ 6
1 5 0
Số lần kiểm tra thường xuyên (tối thiểu) 3
Kiểm tra 1 tiết 2 1 1
Ôn tập 2
Kiểm tra học kỳ 2 1 1
Tổng cộng (không tính KTtx): 34
11
19
2B- PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Tuần Tiết Bài/ Nội dung Phần/Mục Ghi chú
HỌC KỲ I
1. 1. $1. Chương trình bảng tính là gì? 1,2
2. $1. Chương trình bảng tính là gì? 3,4
2. 3. Bài thực hành 1
4. Bài thực hành 1
3. 5. $2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 1,2,3
6. $2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính 3,4
4. 7. Bài thực hành 2
8. Bài thực hành 2
5. 9. $3. Thực hiện tính toán trên trang tính
10. Bài thực hành 3
6. 11. Bài thực hành 3
12. Bài tập
7. 13. Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)
14. Luyện gõ phím bằng Typing Test
8. 15. Luyện gõ phím bằng Typing Test
16. Luyện gõ phím bằng Typing Test
9. 17. $4. Sử dụng các hàm để tính toán 1,2,3a
18. $4. Sử dụng các hàm để tính toán 3b,3c,3d
10. 19. Bài thực hành 4
20. Bài thực hành 4
11. 21. Bài tập
22. Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)
12. 23. Học địa lý thế giới với Earth Explorer
24. Học địa lý thế giới với Earth Explorer
13. 25. Học địa lý thế giới với Earth Explorer
26. $5. Thao tác với bảng tính 1,2
14. 27. $5. Thao tác với bảng tính 3,4
28. Bài thực hành 5
15. 29. Bài thực hành 5
30. Bài tập
16. 31. Bài thực hành tổng hợp
32. Bài thực hành tổng hợp
17. 33. Ôn tập
34. Kiểm tra học kỳ I (Thực hành)
18. 35. Ôn tập
36. Kiểm tra học kỳ I (Lý thuyết)
19.

HỌC KỲ II
20. 37. $6. Định dạng trang tính 1,2
38. $6. Định dạng trang tính 3,4,5
21. 39. Bài thực hành 6
40. Bài thực hành 6
22. 41. $7. Trình bày và in trang tính
42. Bài thực hành 7
23. 43. Bài thực hành 7
44. Bài tập
24. 45. Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)
46. Học toán với Toolkit Math
25. 47. Học toán với Toolkit Math
48. Học toán với Toolkit Math
26. 49. Học toán với Toolkit Math
50. Học toán với Toolkit Math
27. 51. $8. Sắp xếp và lọc dữ liệu
52. Bài thực hành 8
28. 53. Bài thực hành 8
54. Bài tập
29. 55. Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)
56. Học vẽ hình học động với GeoGebra
30. 57. Học vẽ hình học động với GeoGebra
58. Học vẽ hình học động với GeoGebra
31. 59. Học vẽ hình học động với GeoGebra
60. Học vẽ hình học động với GeoGebra
32. 61. $9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ
62. Bài thực hành 9
33. 63. Bài thực hành 9
64. Bài thực hành 9
34. 65. Bài thực hành 9
66. Bài thực hành tổng hợp
35. 67. Ôn tập
68. Kiểm tra học kỳ II (Thực hành)
36. 69. Ôn tập
70. Kiểm tra học kỳ II (Lý thuyết)
37.Phân phối chương trình Tin học 8
Cả năm 37 tuần = 52 tiết
(học kỳ 1: 19 tuần, học kỳ 2: 18 tuần)

A- KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Học kỳ Nội dung Thời lượng
Tổng LT TH BT
I Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính 1
1 0 0
Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình 3
1 2 0
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu 4
2 2 0
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình 5
2 2 1
Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out 2
1 1 0
Bài 5: Từ bài toán đến chương trình 3
3 0 0
Bài 6: Câu lệnh điều kiện 7
2 4 1
Học vẽ hình với GeoGebra 6
3 3 0
Số lần kiểm tra thường xuyên (tối thiểu) 3
Kiểm tra 1 tiết 2 1 1
Ôn tập 2
Kiểm tra học kỳ 1
Tổng cộng (không tính KTtx): 36
16
15
2

II Bài 7: Câu lệnh lặp 6
3 3 0
Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước 8
4 3 1
Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times 3
2 1 0
Bài 9: Làm việc với dãy số 8
4 3 1
Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa 4
2 2 0
Số lần kiểm tra thường xuyên (tối thiểu) 3
Kiểm tra 1 tiết 2 1 1
Ôn tập 2
Kiểm tra học kỳ 1
Tổng cộng (không tính KTtx): 34
16
13
2


B- PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Tuần Tiết Bài/ Nội dung Phần/Mục Ghi chú
HỌC KỲ I
1. 1. $1. Máy tính và chương trình máy tính
2. $2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
2. 3. Bài tập thực hành 1
4. Bài tập thực hành 1
3. 5. $3. Chương trình máy tính và dữ liệu 1,2
6. $3. Chương trình máy tính và dữ liệu 3,4
4. 7. Bài tập thực hành 2
8. Bài tập thực hành 2
5. 9. $4. Sử dụng biến trong chương trình 1,2
10. $4. Sử dụng biến trong chương trình 3,4
6. 11. Bài tập thực hành 3
12. Bài tập thực hành 3
7. 13. Bài tập
14. Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)
8. 15. Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out
16. Luyện gõ phím nhanh với Finger Break Out
9. 17. $5. Từ bài toán đến chương trình 1,2,3
18. $5. Từ bài toán đến chương trình 4
10. 19. $5. Từ bài toán đến chương trình 4
20. $6. Câu lệnh điều kiện 1,2,3,4
11. 21. $6. Câu lệnh điều kiện 4,5
22. Bài tập thực hành 4
12. 23. Bài tập thực hành 4
24. Bài tập thực hành 4
13. 25. Bài tập thực hành 4
26. Bài tập
14. 27. Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)
28. Học vẽ hình với GeoGebra
15. 29. Học vẽ hình với GeoGebra
30. Học vẽ hình với GeoGebra
16. 31. Học vẽ hình với GeoGebra
32. Học vẽ hình với GeoGebra
17. 33. Học vẽ hình với GeoGebra
34. Ôn tập
18. 35. Ôn tập
36. Kiểm tra học kỳ I
19.

HỌC KỲ II
20. 37. $7. Câu lệnh lặp 1,2
38. $7. Câu lệnh lặp 3
21. 39. $7. Câu lệnh lặp 4
40. Bài tập thực hành 5 Bài 1
22. 41. Bài tập thực hành 5 Bài 2
42. Bài tập thực hành 5 Bài 3
23. 43. $8. Lặp với số lần chưa biết trước 1,2
44. $8. Lặp với số lần chưa biết trước 2 (vd 3)
24. 45. $8. Lặp với số lần chưa biết trước 2 (vd 5)
46. $8. Lặp với số lần chưa biết trước 2 (vd 4),3
25. 47. Bài tập thực hành 6
48. Bài tập thực hành 6
26. 49. Bài tập thực hành 6
50. Bài tập
27. 51. Kiểm tra 1 tiết (Lý thuyết)
52. Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times 1,2,3
28. 53. Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times 4
54. Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times
29. 55. $9. Làm việc với dãy số 1
56. $9. Làm việc với dãy số 2
30. 57. $9. Làm việc với dãy số 3
58. $9. Làm việc với dãy số 3
31. 59. Bài tập thực hành 7
60. Bài tập thực hành 7
32. 61. Bài tập thực hành 7
62. Bài tập
33. 63. Kiểm tra 1 tiết (Thực hành)
64. Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa
34. 65. Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa
66. Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa
35. 67. Quan sát hình không gian với phần mềm YenKa
68. Ôn tập
36. 69. Ôn tập
70. Kiểm tra học kỳ II
37.


Phân phối chương trình Tin học 9
Cả năm 37 tuần = 70 tiết
(học kỳ 1: 19 tuần, học kỳ 2: 18 tuần)

A- KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

Học kỳ Nội dung Thời lượng
Tổng LT TH
I Chương I: Mạng máy tính và Internet 19
9 10
Chương II: Một số vấn đề xã hội của tin học 5
3 2
Chương III: Phần mềm trình chiếu 5
3 2
Số lần kiểm tra thường xuyên (tối thiểu) 3
Kiểm tra 1 tiết 2 1 1
Ôn tập 3
Kiểm tra học kỳ 2 1 1
Tổng cộng (không tính KTtx): 36
17
16

II Chương III: Phần mềm trình chiếu 17
6 11
Chương IV: Đa phương tiện 10
4 6
Số lần kiểm tra thường xuyên (tối thiểu) 3
Kiểm tra 1 tiết 2 1 1
Ôn tập 3
Kiểm tra học kỳ 2 1 1
Tổng cộng (không tính KTtx): 34
12
19


Ghi chú: Con số: 5(3,2) nghĩa là tổng số 5 tiết, trong đó gồm: 3 tiết lí thuyết, 2 tiết thực hành.

B- PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Tuần Tiết Bài/ Nội dung Phần/Mục Ghi chú
HỌC KỲ I
CHƯƠNG I: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET: 19(9,10)
1. 1. Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính 1,2,3a
2. Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính 3b,4,5
2. 3. Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet 1,2
4. Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet 3,4
3. 5. Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet 1,2
6. Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet 3
4. 7. Bài thực hành 1
8. Bài thực hành 1
5. 9. Bài thực hành 2
10. Bài thực hành 2
6. 11. Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử 1,2,3
12. Bài thực hành 3
7. 13. Bài thực hành 3
14. Kiểm tra 45 phút (Lý thuyết)
8. 15. Bài 5. Tạo trang web đơn giản bằng phần mềm Kompozer 1,2,3
16. Bài 5. Tạo trang web đơn giản bằng phần mềm Kompozer 4,5
9. 17. Bài thực hành 4
18. Bài thực hành 4
10. 19. Bài thực hành 4
20. Bài thực hành 4
CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA TIN HỌC: 5(3,2)
11. 21. Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính 1,2,3a
22. Bài 6. Bảo vệ thông tin máy tính 3bcd
12. 23. Bài thực hành 5
24. Bài thực hành 5
13. 25. Ôn tập
26. Kiểm tra 45 phút (Thực hành)
14. 27. Bài 7. Tin học và xã hội
CHƯƠNG III: PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU: 5(3,2) - 17(6,11)
28. Bài 8. Phần mềm trình chiếu
15. 29. Bài 9. Bài trình chiếu 1,2
30. Bài 9. Bài trình chiếu 3,4
16. 31. Bài thực hành 6
32. Bài thực hành 6
17. 33. Ôn tập học kỳ I
34. Ôn tập học kỳ I
18. 35. Kiểm tra học kỳ I (thực hành)
36. Kiểm tra học kỳ I (lý thuyết)
19.

HỌC KỲ II
20. 37. Bài 10. Mầu sắc trên trang chiếu 1,2
38. Bài 10. Mầu sắc trên trang chiếu 3,4
21. 39. Bài thực hành 7
40. Bài thực hành 7
22. 41. Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu 1,2
42. Bài 11. Thêm hình ảnh vào trang chiếu 2,3
23. 43. Bài thực hành 8
44. Bài thực hành 8
24. 45. Bài 12. Tạo các hiệu ứng động
46. Bài 12. Tạo các hiệu ứng động (lý thuyết + thực hành)
25. 47. Bài thực hành 9
48. Bài thực hành 9
26. 49. Bài thực hành 9
50. Bài thực hành 10
27. 51. Bài thực hành 10
52. Bài thực hành 10
28. 53. Bài thực hành 10
54. Kiểm tra 45 phút (Thực hành)
CHƯƠNG IV: ĐA PHƯƠNG TIỆN: 10(4,6)
29. 55. Bài 13. Thông tin và đa phương tiện 1,2,3
56. Bài 13. Thông tin và đa phương tiện 4,5
30. 57. Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 1,2
58. Bài 14. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động 3,4,5
31. 59. Bài thực hành 11
60. Bài thực hành 11
32. 61. Ôn tập
62. Kiểm tra 45 phút (Lý thuyết hoặc thực hành)
33. 63. Bài thực hành 12
64. Bài thực hành 12
34. 65. Bài thực hành 12
66. Bài thực hành 12
35. 67. Ôn tập học kì II
68. Ôn tập học kì II
36. 69. Kiểm tra học kỳ I (thực hành)
70. Kiểm tra học kỳ I (lý thuyết)
37.


*Ghi chú: Các phần mềm phục vụ học môn Tin học lớp 9 download tại địa chỉ sau:
http://www.kompozer.net/download.php
http://www.benetonsoftware.com/Beneton_Movie_GIF.php
http://audacity.sourceforge.net/
29 PPCT môn Mỹ Thuật 01/12/2018 SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC
MÔN MĨ THUẬT, CẤP THCS
(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 THCS
Môn: Mĩ Thuật
Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)
Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết)

HỌC KỲ I

Tuần Tiết Bài Phân môn Nội dung Ghi chú
1 1 1 Vẽ trang trí Chép họa tiết trang trí dân tộc
2 2 2 Thường thức Mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật Việt Nam thời kỳ cổ đại
3 3 3 Vẽ Theo mẫu Sơ lược về Phối cảnh
4 4 4 Vẽ theo mẫu Cách vẽ theo mẫu. Minh họa bằng bài vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 1) Tích hợp lý thuyết Vẽ Theo mẫu vào bài thực hành
5 5 7 Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (tiết 2)
6 6 5 Vẽ tranh Cách vẽ tranh
Đề tài học tập (tiết 1) Tích hợp lý thuyết Vẽ tranh vào bài thực hành
7 7 9 Vẽ tranh Đề tài học tập (tiết 2)
8 8 6 Vẽ trang trí Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí
9 9 8 Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật thời Lý (1010 - 1225)
10 10 12 Thường thức mỹ thuật Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lý
11 11 10 Vẽ trang trí Màu sắc
12 12 11 Vẽ trang trí Màu sắc trong trang trí
13 13 13 Vẽ tranh Đề tài Bộ đội (tiết 1)
14 14 13 Vẽ tranh Đề tài Bộ đội (tiết 2)
15 15 14 Vẽ Trang trí Trang trí đường diềm
16 16 15 Vẽ theo mẫu Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (tiết 1)
17 17 16 Vẽ theo mẫu Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu (tiết 2)
18 18 18 Vẽ Trang trí Trang trí hình vuông
19 Trưng bày kết quả học kì I

HỌC KỲ II

20 19 19 Thường thức mỹ thuật Tranh dân gian Việt Nam
21 20 24 Thường thức mỹ thuật Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam
22 21 20 Vẽ Theo mẫu Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1)
23 22 21 Vẽ Theo mẫu Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2)
24 23 22 Vẽ tranh Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 1)
25 24 22 Vẽ tranh Đề tài Ngày tết và mùa xuân (tiết 2)
26 25 23 Vẽ Trang trí Kẻ chữ in hoa nét đều Hướng dẫn học sinh cách bố cục chữ và sử dụng các kiểu chữ cho phù hợp với hình thức trang trí, không yêu cầu cao về kỹ thuật kẻ chữ.
27 26 26 Vẽ Trang trí Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm
28 27 25 Vẽ tranh Đề tài Mẹ của em
29 28 27 Vẽ Theo mẫu Mẫu có 2 đồ vật (tiết 1)
30 29 28 Vẽ Theo mẫu Mẫu có 2 đồ vật (tiết 2)
31 30 29 Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật thế giới thời kỳ cổ đại
32 31 32 Thường thức mỹ thuật Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật Ai Cập, Hi Lạp, La Mã thời kỳ cổ đại
33 32 31 Vẽ Trang trí Trang trí chiếc khăn để lọ hoa
34 33 33 Vẽ tranh Đề tài Quê hương em
35 34 34 Vẽ tranh Đề tài Quê hương em
36 35 35 Trưng bày kết quả học tập trong năm học
37 Thông báo kết quả học tập


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 THCS
Môn: Mĩ Thuật
Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)
Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết)

HỌC KỲ I

Tuần Tiết Bài Phân môn Nội dung Ghi chú
1 1 1 Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400)
2 2 8 Thường thức mỹ thuật Một số công trình mỹ thuật thời Trần (1226 - 1400)
3 3 2 Vẽ theo mẫu Cái cốc và quả
4 4 3 Vẽ Trang trí Tạo họa tiết trang trí
5 5 4 Vẽ tranh Tranh phong cảnh (tiết 1)
6 6 4 Vẽ tranh Tranh phong cảnh (tiết 2)
7 7 5 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí lọ hoa
8 8 6 Vẽ theo mẫu Lọ hoa và quả (tiết 1) Vẽ tĩnh vật màu
9 9 7 Vẽ theo mẫu Lọ hoa và quả (tiết 2)
10 10 9 Vẽ Trang trí Trang trí đồ vật có dạng hình chữ nhật
11 11 10 Vẽ tranh Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 1)
12 12 10 Vẽ tranh Đề tài Cuộc sống quanh em (tiết 2)
13 13 23 Vẽ Theo mẫu Ấm tích và cái bát (tiết 1)
14 14 24 Vẽ Theo mẫu Ấm tích và cái bát (tiết 2)
15 15 13 Vẽ Trang trí Chữ trang trí
16 16 15 Vẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 1)
17 17 16 Vẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 2)
18 18 17 Vẽ Trang trí Trang trí bìa lịch treo tường
19 Trưng bày kết quả học kì IHỌC KỲ II

20 19 18 Vẽ Theo mẫu Ký họa
21 20 19 Vẽ Theo mẫu Ký họa ngoài trời
22 21 14 Thường thức mỹ thuật Mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954
23 22 21 Thường thức mỹ thuật Một số tác giả và tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1954
24 23 22 Vẽ Trang trí Trang trí đĩa tròn
25 24 11 Vẽ Theo mẫu Lọ, hoa và quả (tiết 1)
26 25 12 Vẽ Theo mẫu Lọ, hoa và quả (tiết 2)
27 26 26 Thường thức mỹ thuật Vài nét về mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng
28 27 30 Thường thức mỹ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Ý thời kỳ Phục hưng
29 28 28 Vẽ Trang trí Trang trí đầu báo tường
30 29 29 Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông
31 30 29 Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông
32 31 32 Vẽ Trang trí Trang trí tự do
33 32 25 Vẽ tranh Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 1)
34 33 25 Vẽ tranh Đề tài Trò chơi dân gian (tiết 2)
35 34 31 Vẽ tranh Đề tài Hoạt động trong những ngày hè
36 35 35 Trưng bày kết quả học tập
37 Thông báo kết quả học tậpPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 THCS
Môn: Mĩ Thuật
Cả năm: 37 tuần (35 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)
Học kỳ II: 18 tuần (17 tiết)

HỌC KỲ I

Tuần Tiết Bài Phân môn Nội dung Ghi chú
1 1 1 Vẽ Trang trí Trang trí quạt giấy
2 2 2 Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật thời Lê (từ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XVIII)
3 3 5 Thường thức mỹ thuật Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Lê
4 4 4 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí chậu cảnh
5 5 6 Vẽ Trang trí Trình bày khẩu hiệu
6 6 7 Vẽ theo mẫu Lọ và quả (tiết 1) Vẽ tĩnh vật màu
7 7 8 Vẽ theo mẫu Lọ và quả (tiết 2)
8 8 9 Vẽ tranh Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam (tiết 1)
9 9 9 Vẽ tranh Đề tài ngày Nhà giáo Việt Nam (tiết 2)
10 10 10 Thường thức mỹ thuật Sơ lược mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
11 11 14 Thường thức mỹ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975
12 12 11 Vẽ Trang trí Trình bày bìa sách (tiết 1)
13 13 11 Vẽ Trang trí Trình bày bìa sách (tiết 2)
14 14 12 Vẽ tranh Đề tài Gia đình (tiết 1)
15 15 12 Vẽ tranh Đề tài Gia đình (tiết 2)
16 16 15 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 1)
17 17 15 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí mặt nạ (tiết 2)
18 18 24 Vẽ tranh Đề tài Ước mơ của em (tiết 1)
19 19 24 Vẽ tranh Đề tài Ước mơ của em (tiết 2)
HỌC KỲ II

21 20 18 Vẽ theo mẫu Vẽ chân dung (tiết 1)
22 21 18 Vẽ theo mẫu Vẽ chân dung (tiết 2)
23 22 20 Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mỹ thuật hiện đại phương tây từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX
24 23 29 Thường thức mỹ thuật Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường phái hội họa Ấn tượng
25 24 22 Vẽ Trang trí Vẽ tranh cổ động (tiết 1)
26 25 23 Vẽ Trang trí Vẽ tranh cổ động (tiết 2)
27 26 25 Vẽ Trang trí Trang trí lều trại
28 27 26 Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (tiết 1)
29 28 27 Vẽ theo mẫu Giới thiệu tỷ lệ cơ thể người và tập vẽ dáng người (tiết 2)
30 29 28 Vẽ Tranh Minh họa truyện cổ tích (tiết 1)
31 30 28 Vẽ Tranh Minh họa truyện cổ tích (tiết 2)
32 31 31 Vẽ theo mẫu Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 1)
33 32 31 Vẽ theo mẫu Xé dán tĩnh vật lọ hoa và quả (tiết 2)
34 33 33 Vẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 1)
35 34 34 Vẽ tranh Đề tài tự chọn (tiết 2)
36 35 35 Trưng bày kết quả học tập
37 Thông báo kết quả học tậpPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 THCS
Môn: Mĩ Thuật
Cả năm: 37 tuần (18 tiết)
Học kỳ I: 19 tuần (18 tiết)
(chỉ học trong một kì)

Tuần Tiết Bài Phân môn Nội dung Ghi chú
1 1 1 Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mỹ thuật thời Nguyễn (1802 - 1945)
2 2 2 Vẽ Theo mẫu Tĩnh vật (tiết 1) Vẽ màu

3 3 3 Vẽ Theo mẫu Tĩnh vật (tiết 2)
4 4 4 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí túi xách
5 5 5 Vẽ tranh Đề tài phong cảnh quê hương (tiết 1)
6 6 5 Vẽ tranh Đề tài phong cảnh quê hương (tiết 2)
7 7 6 Thường thức mỹ thuật Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam
8 8 9 Vẽ Trang trí Tập phóng tranh ảnh (tiết 1)
9 9 9 Vẽ Trang trí Tập phóng tranh ảnh (tiết 2)
10 10 10 Vẽ tranh Đề tài Lễ hội (tiết 1)
11 11 10 Vẽ tranh Đề tài Lễ hội (tiết 2)
12 12 11 Vẽ Trang trí Trang trí hội trường
13 13 12 Thường thức mỹ thuật Sơ lược về mỹ thuật các dân tộc ít người ở Việt Nam
14 14 13 Vẽ theo mẫu Tập vẽ dáng người
15 15 15 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí thời trang (tiết 1)
16 16 15 Vẽ Trang trí Tạo dáng và trang trí thời trang (tiết 2)
17 17 16 Thường thức mỹ thuật Sơ lược về một số nền mỹ thuật Châu Á
18 18 18 Vẽ tranh Đề tài tự chọn
19 Trưng bày kết quả học tập
30 PPCT môn Địa lý 01/12/2018 SỞ GD&ĐT LẠNG SƠN
TÀI LIỆU PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THEO GIẢM TẢI
m«n ®Þa lÝ thcs
(Dïng cho c¸c c¬ quan qu¶n lÝ gi¸o dôc vµ gi¸o viªn, ¸p dông tõ n¨m häc 2011-2012)

A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1. Tổ chức dạy học
-Về thời lượng dạy học (chương trình 37 tuần):
+ Địa lí lớp 6: 35 tiết;
+ Địa lí lớp 7: 70 tiết;
+ Địa lí lớp 8: 52 tiết;
+ Địa lí lớp 9: 52 tiết.
-Về kế hoạch dạy học: Trong quá trình dạy học, giáo viên cần dạy đủ số tiết lí thuyết và thực hành đã quy định trong KPPCT. Chương trình và sách giáo khoa chưa quy định nội dung cụ thể cho các tiết ôn tập. Giáo viên cần căn cứ tình hình thực tế để định ra nội dung cho các tiết ôn tập nhằm củng cố hệ thống các kiến thức, kĩ năng theo yêu cầu của chương trình.
-Về đổi mới phương pháp dạy học: Việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS cần theo 4 hướng chủ yếu:
+ Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh.
+ Bồi dưỡng phương pháp tự học.
+ Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
+ Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
Trong đó, hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của học sinh là cơ bản, chủ yếu, chi phối đến ba hướng sau. Điểm cốt lõi của đổi mới phương pháp dạy học là hướng tới học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động.
Để đảm bảo cho việc đổi mới phương pháp dạy học địa lí trong trường Trung học cơ sở nhanh chóng đạt hiệu quả, giáo viên cần quan tâm và thực hiện tốt các công việc sau đây:
+ Đầu tư nhiều hơn vào công tác thiết kế bài dạy học và tổ chức dạy học trên lớp theo tinh thần tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh;
+ Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học địa lí thông dụng theo hướng phát huy tính tích cực, chủđộng, sáng tạo của học sinh, đồng thời mạnh dạn áp dụng các phương pháp dạy học mới như: thảo luận, khảo sát điều tra, động não;
+ Đa dạng hóa, phối hợp linh hoạt các hình thức tổ chức dạy học: Cá nhân, nhóm, lớp, tham quan, khảo sát địa phương, hoạt động ngoại khóa;
+ Tích cực sử dụng phương tiện dạy học theo hướng đề cao vai trò chủ thể nhận thức của học sinh;
+ Trong quá trình dạy học, giáo viên cần chú ý hướng dẫn học sinh phân tích, giải thích các mối quan hệ địa lí, nhất là các mối quan hệ nhân quả; dành thời gian cho học sinh thu thập, xử lí thông tin dựa vào bản đồ, lược đồ, các bảng biểu, tranh ảnh... để tìm kiến thức, rèn luyện các kĩnăng và phương pháp học tập địa lí;
+ Những nơi có điều kiện, giáo viên có thể tổ chức học ngoài thực địa để giảm tính trừu tượng của kiến thức và tăng tính thực tiễn của nội dung học tập.
-Về dạy học địa lí địa phương:
+ Để tiến hành một cách có hiệu quả tiết thực hành "tìm hiểu địa phương" ở lớp 8, giáo viên nên chọn một địa điểm có nhiều ý nghĩa đối với địa phương và có nhiều thuận lợi trong việc tìm tư liệu, yêu cầu các nhóm học sinh thu thập tư liệu về địa điểm đó theo các nội dung đã gợi ý trong sách giáo khoa. Giờ thực hành, giáo viên tổ chức cho học sinh các nhóm trình bày kết quả và xây dựng thành một bản báo cáo tương đối đầy đủ về địa điểm tìm hiểu.
+ Đối với các bài dạy về địa lí tỉnh (thành phố) ở lớp 9, giáo viên cần dựa vào tài liệu địa lí địa phương, sưu tầm thêm các tư liệu về địa lí tỉnh (thành phố) như Địa chí tỉnh (thành phố), bộ sách "Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam" của Nhà xuất bản Giáo dục, các cuốn niên giám thống kê của tỉnh (thành phố) hoặc Tổng cục thống kê, các sách báo khác,... để biên soạn nội dung dạy học về địa lí tỉnh (thành phố). Giáo viên cũng nên huy động học sinh mua hoặc sưu tầm các tài liệu vềđịa lí địa phương để làm phong phú thêm nội dung dạy học địa lí tỉnh (thành phố), hình thành ở học sinh phương pháp tìm hiểu địa lí địa phương.
-Về tích hợp một số nội dung trong dạy học địa lí: Các nội dung tích hợp trong dạy học địa lí ở trường THCS gồm có giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục dân số. Để có thể thực hiện tốt việc tích hợp các nội dung này, giáo viên cần chú ý một số điểm sau:
+ Tìm hiểu kĩ các nội dung có thể tích hợp trong từng bài học để xác định rõ nội dung, mức độ tích hợp và phương thức tích hợp.
+ Việc tích hợp các nội dung cần được chuẩn bị một cách cẩn thận và được thể hiện cụ thể trong kế hoạch bài dạy học cũng như khi lên lớp.
+ Việc tích hợp các nội dung cần phải hợp lí, tránh gò ép, gây qua tải nội dung học tập.
2. Kiểm tra, đánh giá
-Phải thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, khi ra đề kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình.
-Nội dung kiểm tra, đánh giá cần giảm các câu hỏi kiểm tra ghi nhớ kiến thức, tăng cường kiểm tra kiến thức ở các mức độ hiểu và vận dụng kiến thức (ví dụ: vấn đề bảo vệ môi trường, vấn đề dân số...). Cần từng bước đổi mới kiểm tra đánh giá bằng cách nêu vấn đề "mở", đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kĩ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân.
-Cần kết hợp giữa hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Phải đánh giá được cả kiến thức, kĩ năng, theo mức độ yêu cầu được quy định trong chương trình môn học.
- Trong năm học phải dành 4 tiết để kiểm tra. Trong đó có 02 tiết dành cho kiểm tra giữa học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết); 02 tiết kiểm tra học kì (học kì I: 1 tiết; học kì II: 1 tiết). Số lần kiểm tra và cách cho điểm thực hiện theo điều 8 Quyết định số 40/2006QĐ-BGD&ĐT ngày 05/10/2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
- Quy định về kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút:
+ Quy định số lần điểm tra miệng trong một học kì: đối với chương trình có 1 tiết/tuần, số học sinh được kiểm tra miệng tối thiểu đạt 1/2 tổng số học sinh trong lớp. Đối với chương trình có 2 tiết/tuần, số học sinh được kiểm tra miệng bằng100% tổng số học sinh trong lớp.
+ Quy định số lần kiểm tra 15’ trong một học kì: đối với chương trình có 01 tiết/tuần có ít nhất 01 bài 15’. Đối với chương trình có 02 tiết/tuần có ít nhất 02 bài kiểm tra 15’. Giáo viên căn cứ vào nội dung chương trình dạy học để bố trí bài kiểm tra 15’ cho hợp lí.
+ Sau mỗi bài thực hành cần có đánh giá và cho điểm. Phải dùng điểm này làm ít nhất 1 điểm (hệ số 1) trong các điểm để xếp loại học lực của học sinh.
3. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương (hướng dẫn tại công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008)

B. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Ph©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 6 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra trong mét häc k×
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 50% häc sinh cã ®iÓm kiÓm tra miÖng.
+ §iÓm 15’: tèi thiÓu 01 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn = 35 tiÕt
Häc kú I - 19 tuÇn ( 18 tiÕt )
Häc kú II - 18 tuÇn ( 17 tiÕt )
3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
1 1 Bµi më ®Çu
Ch¬­¬ng I - Tr¸i §Êt
2 2 Bµi 1 - VÞ trÝ, h×nh d¹ng vµ kÝch th¬­íc cña Tr¸i ®Êt
Bµi 2 - B¶n ®å. C¸ch vÏ b¶n ®å (Không dạy mục 1,2 – Khái niệm “Bản đồ” chuyển sang dạy ở bài 3)
3 3 Bµi 3 - TØ lÖ b¶n ®å (Dạy Khái niệm “Bản đồ” Bài 2 + Mục 1: Ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ)
4 4 Bµi 3 - TØ lÖ b¶n ®å (Dạy mục 2: Đo tính khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ + Bài tập đo tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ - GV có thể lấy thêm ví dụ cho học sinh làm)
5 5 Bµi 4 - Ph¬­¬ng h¬­íng trªn b¶n ®å. Kinh ®é, vÜ ®é vµ täa ®é ®Þa lý (Dạy mục 1,2)
6 6 Bµi 4 - Ph¬­¬ng h¬­íng trªn b¶n ®å. Kinh ®é, vÜ ®é vµ täa ®é ®Þa lý (Dạy mục 3 + Bài tập – tập xác định tọa độ địa lí trên bản đồ)
7 7 Bµi 5 - KÝ hiÖu b¶n ®å. C¸ch biÓu hiÖn ®Þa h×nh trªn b¶n ®å
Bµi 6 - Thùc hµnh - TËp sö dông ®Þa bµn vµ th¬­íc ®o ®Ó vÏ s¬ ®å líp häc (Không dạy – cả bài)
8 Chñ ®Ò b¸m s¸t (¤n tËp)
9 8 KiÓm tra 1 tiÕt
10 9 Bµi 7 - Sù vËn ®éng tù quay quanh trôc cña Tr¸i ®Êt vµ c¸c hÖ qu¶ (Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
11 10 Bµi 8 - Sù chuyÓn ®éng cña Tr¸i ®Êt quanh MÆt Trêi (Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời)
12 11 Bµi 9 - HiÖn t¬­îng ngµy, ®ªm dµi ng¾n theo mïa
13 12 Bµi 10 - CÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i ®Êt
14 13 Bµi 11 - Thùc hµnh - Sù ph©n bè c¸c lôc ®Þa vµ ®¹i d­¬ng trªn bÒ mÆt Tr¸i ®Êt (Không yêu cầu HS làm - Câu 3)
Ch¬­¬ng II - C¸c thµnh phÇn tù nhiªn cña Tr¸i ®Êt
15
14
Bµi 12 - T¸c ®éng cña néi lùc vµ ngo¹i lùc trong viÖc h×nh thµnh
®Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i ®Êt
16 15 Bµi 13 - §Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i ®Êt
17 16 ¤n tËp häc kú I
18 17 KiÓm tra häc kú I
19 18 Bµi 14 - §Þa h×nh bÒ mÆt Tr¸i ®Êt ( Tiªp )
20 19 Bµi 15 - C¸c má kho¸ng s¶n
21 20 Bµi 16 - Thùc hµnh - §äc b¶n ®å ( HoÆc l­îc ®å ) ®Þa h×nh tØ lÖ lín
22 21 Bµi 17 - Líp vá khÝ
23 22 Bµi 18 - Thêi tiÕt, khÝ hËu vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ ( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời)
24 23 Bµi 19 - KhÝ ¸p vµ giã trªn Tr¸i ®Êt (Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời)
25 24 Bµi 20 - H¬i n¬­íc trong kh«ng khÝ. M¬­a
26 25 Bµi 21 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch biÓu ®å nhiÖt ®é, l¬­îng m¬a (Câu 2 và 3 -Không yêu cầu HS làm)
27 26 Bµi 22 - C¸c ®íi khÝ hËu trªn Tr¸i ®Êt
28 27 ¤n tËp
29 28 KiÓm tra 1 tiÕt
30 29 Bµi 23 - S«ng vµ hå
31 30 Bµi 24 - BiÓn vµ ®¹i d¬­¬ng
32 31 Bµi 25 - Thùc hµnh - Sù chuyÓn ®éng cña c¸c dßng biÓn trong ®¹i d­¬ng
33 32 Bµi 26 - §Êt. C¸c nh©n tè h×nh thµnh ®Êt
34 Chñ ®Ò b¸m s¸t (¤n tËp)
35 33 ¤n tËp häc kú II
36 34 KiÓm tra häc kú II
37 35 Bµi 27 - Líp vá sinh vËt. C¸c nh©n tè ¶nh h¬­ëng ®Õn sù ph©n bè thùc, ®éng vËt trªn Tr¸i ®Êt
Ph©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 7 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra trong mét häc k×:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 1 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm 15’: 02 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn (70 tiÕt)
Häc Kú I - 19 tuÇn (36 tiÕt)
Häc kú II - 18 tuÇn ( 34 tiÕt)
3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
PhÇn mét - Thµnh phÇn nh©n v¨n cña m«i tr­êng
1 1 Bµi 1 - D©n sè (Mục 3. Sự bùng nổ dân số: từ dòng 9 đến dòng 12 "Quan sát..... Tại sao?" – Không dạy)
2 Bµi 2 - Sù ph©n bè d©n c­¬. C¸c chñng téc trªn thÕ giíi
2 3 Bµi 3 - QuÇn c­¬ . ®« thÞ hãa
4 Bµi 4 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch l­îc ®å d©n sè vµ th¸p tuæi (Không yêu cầu HS làm – Câu 1)
PhÇn hai - C¸c m«i tr­êng ®Þa lÝ
Ch­¬¬ng I - M«i tr­êng ®íi nãng. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi ë ®íi nãng
3 5 Bµi 5 - §íi nãng. M«i tr­êng xÝch ®¹o Èm (Câu hỏi 4 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
6 Bµi 6 - M«i tr­êng nhiÖt ®íi (Dạy Mục 1: Khí hậu)
4 7 Bµi 6 - M«i tr­êng nhiÖt ®íi (Dạy mục 2: Các đặc điểm khác của môi trường +Rèn kĩ năng đọc & phân tích biểu đồ nhiệt độ & lượng mưa – Câu 4/Tr22)
8 Bµi 7 - M«i tr­êng nhiÖt ®íi giã mïa
Bµi 8 - C¸c h×nh thøc canh t¸c trong n«ng nghiÖp ë ®íi nãng (Không dạy – cả bài)
5 9 Bµi 9 - Ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ë ®íi nãng (Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập – Không yêu cầu HS trả lời)
10 Bµi 10 - D©n sè vµ søc Ðp d©n sè tíi tµi nguyªn m«i tr­êng ë ®íi nãng
6 11 Bµi 11 -Di d©n vµ sù bïng næ ®« thÞ ë ®íi nãng
12 Bµi 12 - Thùc hµnh - NhËn biÕt ®Æc ®iÓm m«i tr­êng ®íi nãng (Câu 2 & 3 – Không yêu cầu HS làm)
7 13 ¤n tËp
14 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt
Ch¬¬ng II - M«i tr­êng ®íi «n hßa. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng­êi ë ®íi «n hßa
8 15 Bµi 13 - M«i tr­êng ®íi «n hßa
16 Bµi 14 - Ho¹t ®éng n«ng nghiÖp ë ®íi «n hßa
9 17 Bµi 15 - Ho¹t ®éng c«ng nghiÖp ë ®íi «n hßa
18 Bµi 16 - §« thÞ hãa ë ®íi «n hßa
10 19 Bµi 17 - ¤ nhiÔm m«i tr¬­êng ë ®íi «n hßa
20 Bµi 18 -Thùc hµnh - NhËn biÕt ®Æc ®iÓm m«i tr¬­êng ®íi «n hßa
(Câu 2: Không yêu cầu HS làm
Câu 3: Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét và giải thích).
Ch¬­¬ng III - M«i tr¬­êng hoang m¹c. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë hoang m¹c
11 21 Bµi 19 -M«i tr¬­êng hoang m¹c
22 Bµi 20 -Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë hoang m¹c
Ch¬­¬ng IV - M«i tr­¬êng ®íi l¹nh. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë ®íi l¹nh
12 23 Bµi 21 - M«i tr¬­êng ®íi l¹nh
24 Bµi 22 - Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë ®íi l¹nh
Ch¬¬ng V - M«i tr¬­êng vïng nói. Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë vïng nói
13 25 Bµi 23 - M«i tr­¬êng vïng nói
26 Ôn tập chương II + Rèn kĩ năng đọc, phân tích biểu đồ, lược đồ, tranh ảnh)
Bµi 24 - Ho¹t ®éng kinh tÕ cña con ng¬­êi ë vïng nói (Không dạy – Cả bài)
14 27 ¤n tËp ch¬­¬ng III, IV; V
PhÇn ba - Thiªn nhiªn vµ con ng¬­êi ë c¸c ch©u lôc
28 Bµi 25 - ThÕ giíi réng lín vµ ®a d¹ng
Ch¬­¬ng VI - Ch©u Phi
15 29 Bµi 26 - Thiªn nhiªn Ch©u Phi
30 Bµi 27 - Thiªn nhiªn Ch©u Phi (tiÕp theo)
16 31 Bµi 28 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch l¬­îc ®å ph©n bè c¸c m«i tr¬­êng tù nhiªn, biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l¬­îng m¬­a ë Ch©u Phi
32 Bµi 29 - D©n c¬­ , x• héi Ch©u Phi (Mục 1. Lịch sử và dân cư; phần a: Sơ lược lịch sử - Không dạy)
17 33 Bµi 30 - Kinh tÕ Ch©u Phi
34 ¤n tËp häc kú I
18 35 KiÓm tra häc kú I
19 36 Bµi 31 - Kinh tÕ Ch©u Phi (tiÕp)
Häc Kú II -( 16 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn) + (2 tuÇn x 1 tiÕt/tuÇn)
20 37 Bµi 32 - C¸c khu vùc Ch©u Phi
38 Bµi 33 - C¸c khu vùc Ch©u Phi (tiÕp theo)
21 39 Bµi 34 - Thùc hµnh - So s¸nh nÒn kinh tÕ cña ba khu vùc Ch©u Phi
Ch­¬¬ng VII - Ch©u MÜ
40 Bµi 35 - Kh¸i qu¸t Ch©u MÜ
22 41 Bµi 36 - Thiªn nhiªn B¾c MÜ
42 Bµi 37 - D©n c­¬ B¾c MÜ
23 43 Bµi 38 - Kinh tÕ B¾c MÜ
44 Bµi 39 - Kinh tÕ B¾c MÜ (tiÕp theo)
24 45 Bµi 40 - Thùc hµnh - T×m hiÓu vïng c«ng nghiÖp truyÒn thèng ë §«ng B¾c Hoa K× vµ vïng c«ng nghiÖp "Vµnh ®ai mÆt trêi"
46 Bµi 41 - Thiªn nhiªn Trung vµ Nam MÜ
25 47 Bµi 42 - Thiªn nhiªn Trung vµ Nam MÜ (tiÕp theo)
48 Bµi 43 - D©n c­¬ , x• héi Trung vµ Nam MÜ (Mục 1. Sơ lược lịch sử - Không dạy)
26 49 Bµi 44 - Kinh tÕ Trung vµ Nam MÜ
50 Bµi 45 - Kinh tÕ Trung vµ Nam MÜ (tiÕp theo)
27 51 Bµi 46 - Thùc hµnh - Sù ph©n hãa cña th¶m thùc vËt ë s¬­ên ®«ng vµ s¬­ên t©y cña d•y An - §Ðt
52 ¤n tËp
28 53 KiÓm tra viÕt 1 tiÕt
Ch­¬¬ng VIII - Ch©u Nam Cùc
54 Bµi 47 - Ch©u Nam Cùc - Ch©u lôc l¹nh nhÊt thÕ giíi
Ch¬­¬ng IX - Ch©u §¹i D¬¬ng
29 55 Bµi 48 - Thiªn nhiªn Ch©u §¹i D¬¬ng
56 Bµi 49 - D©n c¬ vµ kinh tÕ ch©u §¹i D¬¬ng
30 57 Bµi 50 - Thùc hµnh - ViÕt b¸o c¸o vÒ ®Æc ®iÓm tù nhiªn cña ¤ -xtr©y-li-a
Ch¬­¬ng X - Ch©u ¢u
58 Bµi 51 - Thiªn nhiªn ch©u ¢u
31 59 Bµi 52 - Thiªn nhiªn ch©u ¢u ( tiÕp theo)
60 Bµi 53 - Thùc hµnh - §äc, ph©n tÝch l¬­îc ®å, biÓu ®å nhiÖt ®é vµ l¬­îng m­¬a ch©u ¢u
32 61 Bµi 54 - D©n c¬­, x• héi ch©u ¢u
62 Bµi 55 - Kinh tÕ ch©u ¢u
33 63 Bµi 56 - Khu vùc B¾c ¢u
64 Bµi 57 - Khu vùc T©y vµ Trung ¢u
34 65 Bµi 58 - Khu vùc Nam ¢u
66 Bµi 59 - Khu vùc §«ng ¢u
35 69 Bµi 60 - Liªn minh ch©u ¢u
67 ¤n tËp häc k× II
36 68 KiÓm tra häc k× II
37 70 Bµi 61 - Thùc hµnh - §äc l­îc ®å, vÏ biÓu ®å c¬ cÊu kinh tÕ ch©u ¢uPh©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 8 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra:
* Häc k× I:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 50% häc sinh cã ®iÓm kiÓm tra miÖng.
+ §iÓm 15’: tèi thiÓu 01 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.
* Häc k× II:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 1 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm 15’: 02 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn = 52 tiÕt
Häc kú I - 19 tuÇn ( 18 tiÕt )
Häc kú II - 18 TuÇn ( 34 tiÕt )

3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
PhÇn mét - Thiªn nhiªn, con ng­¬êi ë c¸c ch©u lôc ( TiÕp theo )
XI. Ch©u ¸
1 1 Bµi 1 - VÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa h×nh vµ kho¸ng s¶n
2 2 Bµi 2 - KhÝ hËu ch©u ¸
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
3 3 Bµi 3 - S«ng ngßi vµ c¶nh quan ch©u ¸
4 4 Bµi 4 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch hoµn l­¬u giã mïa ë ch©u ¸
5 5 Bµi 5 - §Æc ®iÓm d©n c­¬, x• héi ch©u ¸
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu vẽ biểu đồ, GV hướng dẫn HS nhận xét )
6 6 Bµi 6 - Thùc hµnh - §äc, ph©n tÝch l¬­îc ®å ph©n bè d©n c­¬ vµ c¸c thµnh phè lín cña ch©u ¸
7 7 ¤n tËp
8 8 KiÓm tra 1 tiÕt
9 9 Bµi 7 - §Æc ®iÓm ph¸t triÓn kinh tÕ - x• héi c¸c n­¬íc ch©u ¸
( Phần 1. Vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á - Không dạy )
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )


10 10 Bµi 8 - T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x• héi ë c¸c n¬­íc ch©u ¸
11 11 Bµi 9 - Khu vùc T©y Nam ¸
12 12 Bµi 10 - §iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc Nam ¸
13 13 Bµi 11 - D©n c­¬ vµ ®Æc ®iÓm kinh tÕ khu vùc Nam ¸
14 14 Bµi 12 - §Æc ®iÓm tù nhiªn khu vùc §«ng ¸
15 15 Bµi 13 - T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x• héi khu vùc §«ng ¸
( Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
16 16 ¤n tËp häc kú I
17 ¤n tËp (Chñ ®Ò b¸m s¸t)
18 17 KiÓm tra häc kú I
19 18 Bµi 14 - §«ng Nam ¸ - §Êt liÒn vµ h¶i ®¶o
Häc kú II - ( 16 tuÇn x 2 tiÕt/tuÇn) + (2 tuÇn x 1tiÕt/tuÇn)
20 19 Bµi 15 - §Æc ®iÓm d©n c­¬, x• héi §«ng Nam ¸
20 Bµi 16 - §Æc ®iÓm kinh tÕ c¸c n­¬íc §«ng Nam ¸


21
21 Bµi 17 - HiÖp héi c¸c n¬­íc §«ng Nam ¸ (ASEAN)
22 Bµi 18 - Thùc hµnh - T×m hiÓu vÒ Lµo vµ C¨m Pu Chia
( Mục 3. Điều kiện xã hội, dân cư - Không yêu cầu HS làm )

( Mục 4. Kinh tế- Không yêu cầu HS làm )

XII. Tæng kÕt ®Þa lý tù nhiªn vµ ®Þa lý c¸c ch©u lôc
Bµi 19 - §Þa h×nh víi t¸c ®éng cña néi, ngo¹i lùc( Cả bài - Không dạy )
Bµi 20 - KhÝ hËu vµ c¶nh quan trªn Tr¸i §Êt ( Cả bài - Không dạy )22 Bµi 21 - Con ng¬­êi vµ m«i tr¬­êng ®Þa lý (Cả bài - Không dạy)
PhÇn hai - §Þa lÝ ViÖt Nam
23 Bµi 22: VÞệt Nam - đất nước, con người

§Þa lý tù nhiªn
24 Bµi 23: VÞ trÝ, giíi h¹n, h×nh d¹ng l•nh thæ ViÖt Nam - Dạy mục 1: Vị trí và giới hạn lãnh thổ
( Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
23 25 Bµi 23: VÞ trÝ, giíi h¹n, h×nh d¹ng l•nh thæ ViÖt Nam - Dạy Mục 2: Đặc điểm lãnh thổ
( Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )

26 Bµi 24 - Vïng biÓn ViÖt Nam
24 27 Bµi 25 - LÞch sö ph¸t triÓn cña tù nhiªn ViÖt Nam
28 Bµi 26 - §Æc ®iÓm tµi nguyªn kho¸ng s¶n ViÖt Nam
( Mục 2. Sự hình thành các vùng mỏ chính ở nước ta -Không dạy )
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )

25 29 Bµi 27 - Thùc hµnh - §äc b¶n ®å ViÖt Nam (phÇn hµnh chÝnh vµ kho¸ng s¶n)

30 ¤n tËp
26 31 KiÓm tra 1 tiÕt

32 Bµi 28 - §Æc ®iÓm ®Þa h×nh ViÖt Nam
27 33 Bµi 29 - §Æc ®iÓm c¸c khu vùc ®Þa h×nh : Dạy Mục 1: Khu vực đồi núi
34 Bµi 29 - §Æc ®iÓm c¸c khu vùc ®Þa h×nh
Dạy mục 2: Khu vực đồng bằng
và mục 3: Địa hình bờ biển và thềm lục địa
28 35 Bµi 30 - Thùc hµnh - §äc b¶n ®å ®Þa h×nh ViÖt Nam

36 Bµi 31 - §Æc ®iÓm khÝ hËu ViÖt Nam
29 37 Bµi 32 - C¸c mïa khÝ hËu vµ thêi tiÕt ë n¬íc ta

38 Bµi 33 - §Æc ®iÓm s«ng ngßi ViÖt Nam
30 39 Bµi 34 - C¸c hÖ thèng s«ng lín ë n¬íc ta

40 Bµi 35 - Thùc hµnh vÒ khÝ hËu, thuû v¨n ViÖt Nam
31 41 Bµi 36 - §Æc ®iÓm ®Êt ViÖt Nam
42 Bµi 37 - §Æc ®iÓm sinh vËt ViÖt Nam

32 43 Bµi 38 - B¶o vÖ tµi nguyªn sinh vËt ViÖt Nam
44 ¤n tËp bài 28 đến 38

33 45 Bµi 39 - §Æc ®iÓm chung cña tù nhiªn ViÖt Nam
46 Bµi 40 - Thùc hµnh - §äc l¸t c¾t ®Þa lÝ tù nhiªn tæng hîp
34 47 Bµi 41 - MiÒn B¾c vµ §«ng B¾c B¾c Bé
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
48 Bµi 42 - MiÒn T©y B¾c vµ B¾c Trung bé
35 49 Bµi 43 - MiÒn Nam Trung bé vµ Nam bé
50 ¤n tËp häc kú II
36 51 KiÓm tra häc kú II
37 52 Bµi 44 - Thùc hµnh - T×m hiÓu ®Þa ph­¬¬ng
( Nội dung điều chỉnh: Cả bài; Hướng dẫn thực hiện: GV hướng dẫn HS chọn một địa điểm tại địa phương và tìm hiểu theo dàn ý sau:
1. Tên địa điểm, vị trí địa lí
2. Lịch sử phát triển
3. Vai trò ý nghĩa đối với địa phương )

Ph©n phèi ch­¬¬ng tr×nh líp 9 THCS
M«n - §Þa lý

1. Quy ®Þnh sè ®iÓm kiÓm tra:
* Häc k× I:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 1 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm 15’: 02 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.
* Häc k× II:
- §iÓm hÖ sè 1:
+ §iÓm miÖng: tèi thiÓu 50% häc sinh cã ®iÓm kiÓm tra miÖng.
+ §iÓm 15’: tèi thiÓu 01 ®iÓm /1 häc sinh.
+ §iÓm thùc hµnh: tèi thiÓu 1 ®iÓm /1 häc sinh.
- §iÓm kiÓm tra ®Þnh k×:
+ §iÓm kiÓm tra 1 tiÕt (gi÷a k×): 01 ®iÓm/1 häc sinh.
+ §iÓm tra häc k×: 01 ®iÓm/1häc sinh.

2. KÕ ho¹ch d¹y häc
C¶ n¨m - 37 tuÇn = 52 tiÕt
Häc kú I - 19 tuÇn (34 tiÕt )
Häc kú II - 18 tuÇn (18 tiÕt )
3. Ph©n phèi chi tiÕt

TuÇn TiÕt theo PPCT Néi dung
§Þa lý ViÖt Nam ( TiÕp theo )
§Þa lý d©n c¬­
1 1 Bµi 1 - Céng ®ång c¸c d©n téc ViÖt Nam
2 Bµi 2 - D©n sè vµ gia t¨ng d©n sè
2 3 Bµi 3 - Ph©n bè d©n c­¬ vµ c¸c lo¹i h×nh quÇn c­¬
4 Bµi 4 - Lao ®éng vµ viÖc lµm. ChÊt l¬­îng cuéc sèng
3 5 Bµi 5 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch vµ so s¸nh th¸p d©n sè n¨m 1989 vµ n¨m 1999
§Þa lý kinh tÕ
6 Bµi 6 - Sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam
( Mục I. Nền kinh tế nước ta trước thời kì đổi mới - Không dạy )
4 7 Bµi 7 - C¸c nh©n tè ¶nh h¬­ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè n«ng nghiÖp
8 Bµi 8 - Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè n«ng nghiÖp
5 9 Bµi 9 - Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè l©m nghiÖp, thuû s¶n
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Thay đổi câu hỏi thành vẽ biểu đồ hình cột )
10 Bµi 10 - Thùc hµnh - VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å vÒ sù thay ®æi c¬ cÊu diÖn tÝch gieo trång ph©n theo c¸c lo¹i c©y, sù t¨ng tr¬­ëng ®µn gia sóc, gia cÇm
6 11 Bµi 11 - C¸c nh©n tè ¶nh h¬ëng ®Õn sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè c«ng nghiÖp
12 Bµi 12 - Sù ph¸t triÓn vµ ph©n bè c«ng nghiÖp
( Mục II. Các ngành công nghiệp trọng điểm ; phần 3 : Một số ngành công nghiệp nặng khác - Không dạy )
( Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập - Không yêu cầu HS trả lời )
7 13 Bµi 13 - Vai trß, ®Æc ®iÓm ph¸t triÓn vµ ph©n bè cña dÞch vô
14 Bµi 14 - Giao th«ng vËn t¶i vµ b­¬u chÝnh viÔn th«ng
8 15 Bµi 15 - Th¬­¬ng m¹i vµ du lÞch
16 Bµi 16 - Thùc hµnh - VÏ biÓu ®å vÒ sù thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ
9 17 ¤n tËp
18 KiÓm tra 1 tiÕt
Sù ph©n ho¸ l•nh thæ
10 19 Bµi 17 - Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé
20 Bµi 18 - Vïng Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé ( TiÕp theo )
11 21 Bµi 19 - Thùc hµnh - §äc B§, ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ¶nh h¬­ëng cña tµi nguyªn kho¸ng s¶n ®èi víi sù ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ë Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé
22 Bµi 20 - Vïng §ång b»ng s«ng Hång
12 23 Bµi 21 - Vïng §ång b»ng s«ng Hång ( tiÕp theo )
24 Bµi 22 - Thùc hµnh - VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å vÒ mèi quan hÖ gi÷a d©n sè, s¶n l¬­îng l¬­¬ng thùc vµ BQLT theo ®Çu ng­êi
13 25 Bµi 23 - Vïng B¾c Trung Bé
26 Bµi 24 - Vïng B¾c Trung Bé ( TiÕp theo )
14 27 Bµi 25 - Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé
28 Bµi 26 - Vïng Duyªn h¶i Nam Trung Bé ( TiÕp theo )
15 29 Bµi 27 - Thùc hµnh - Kinh tÕ biÓn cña B¾c trung bé vµ duyªn h¶i Nam Trung Bé
30 Bµi 28 - Vïng T©y Nguyªn
16 31 Bµi 29 - Vïng T©y Nguyªn ( TiÕp theo )
¤n tËp (chñ ®Ò b¸m s¸t)
17 32 ¤n tËp häc kú I
18 33 KiÓm tra häc k× I
19 34 Bµi 30 - Th¬c hµnh - So s¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m ë Trung du vµ miÒn nói B¾c Bé víi T©y Nguyªn
Häc kú II - 18 tuÇn x 1 tiÕt/tuÇn
20 35 Bµi 31 - Vïng §«ng Nam bé
21 36 Bµi 32 - Vïng §«ng Nam bé ( TiÕp theo )
22 37 Bµi 33 - Vïng §«ng Nam bé ( TiÕp theo )
23 38 Bµi 34 - Thùc hµnh - Ph©n tÝch mét sè ngµnh c«ng nghiÖp träng ®iÓm ë §«ng Nam bé
24 39 Bµi 35 - Vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long
25 40 Bµi 36 - Vïng §ång b»ng s«ng Cöu Long ( TiÕp theo )
26 41 Bµi 37 - Thùc hµnh - VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt cña ngµnh thuû, s¶n ë §ång b»ng s«ng Cöu Long
27 42 ¤n tËp
28 43 KiÓm tra 1 tiÕt
29 44 Bµi 38 - Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn vµ b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr­¬êng biÓn ®¶o
30 45 Bµi 39 - Ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn vµ b¶o vÖ tµi nguyªn,
m«i tr­¬êng biÓn - ®¶o ( TiÕp theo )
31 46 Bµi 40 - Thùc hµnh: §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng kinh tÕ cña c¸c ®¶o ven bê vµ t×m hiÓu vÒ ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ
§Þa lý ®Þa ph¬ư¬ng
32 47 Bµi 41 - §Þa Lý ®Þa ph¬­¬ng tØnh (thµnh phè)
33 48 Bµi 42 - §Þa Lý ®Þa ph¬­¬ng tØnh (thµnh phè) (tiÕp theo)
34 49 Bµi 43 - §Þa Lý ®Þa ph­¬ng tØnh (thµnh phè) (tiÕp theo)
35 50 ¤n tËp häc kú II
36 51 KiÓm tra häc kú II
37 52 Bµi 44 - Thùc hµnh: Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn tù nhiªn. VÏ vµ ph©n tÝch biÓu ®å c¬ cÊu kinh tÕ cña ®Þa ph¬­¬ng
( Không dạy - cả bài )

Chú ý:
1, Phần chữ in nghiêng và tô đậm trong cột nội dung nằm trong ngoặc đơn là nội dung điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện theo giảm tải
2, Chữ in nghiêng không trong ngoặc đơn là nội dung thay đổi phân phối chương trình theo giảm tải cho phù hợp với số tiết, số tuần
31 PPCT môn Ngữ văn 01/12/2018 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6
MÔN NGỮ VĂN

1. Các loại bài kiểm tra trong một học kì.
- Kiểm tra miệng: tối thiểu 1 lần điểm/HS
- Kiểm tra 15 phút: tối thiểu 3 bài
- Kiểm tra 45 phút trở lên: 5 bài
- Kiểm tra học kì: 1 bài. Thời gian: 90 phút

2. Phân chia theo học kì và tuần:
Cả năm
37 tuần: 140 tiết Học kì I
19 tuần: 72 tiết Học kì II
18 tuần: 68 tiết Tự chọn 17 tiết
Kì I: 8 tiết
Kì II: 9 tiết

3. PPCT chi tiết


Tuần Chính thức Tự chọn
Tiết Tên bài Số tiết Tên chủ đề
Học kì I
1 1
2
3
4 Hướng dẫn đọc thêm: Con Rồng cháu Tiên.
Hướng dẫn đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy.
Từ và cấu tạo từ tiếng Việt.
Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt.
2 5+6
7
8 Thánh Gióng.
Từ mượn.
Tìm hiểu chung về văn tự sự. 2 Văn tự sự : đặc điểm và cách làm bài văn tự sự.
3 9
10
11+12 Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
Nghĩa của từ.
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự.
4 13
14
15+16 Hướng dẫn đọc thêm: Sự tích Hồ Gươm.
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự.
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
5 17+18
19

20 Viết bài tập làm văn số 1.
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
Lời văn, đoạn văn tự sự.
6 21+22
23
24 Thạch Sanh.
Chữa lỗi dùng từ.
Trả bài Tập làm văn số 1.


2Luyện tập về nghĩa của từ
7 25+26
27
28 Em bé thông minh.
Chữa lỗi dùng từ ( tiếp).
Kiểm tra văn.
8 29
30
31

32 Luyện nói kể chuyện.
Hướng dẫn đọc thêm: Cây bút thần.
Danh từ (chỉ chọn DT riêng, DT chung để dạy)
Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự.
9 33

34
35+36 Hướng dẫn đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng.
Thứ tự kể trong văn tự sự. Viết bài tập làm văn số 2.
10 37
38
39
40 Ếch ngồi đáy giếng.
Thầy bói xem voi.
Danh từ (Luyện tập).
Trả bài kiểm tra văn.
11 41
42
43

44 Luyện nói kể chuyện.
Cụm danh từ.
Hướng dẫn đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.
Kiểm tra tiếng Việt. 2 Các lỗi dùng từ và cách chữa.
12 45
46

47+48 Trả bài Tập làm văn số 2.
Luyện tập xây dựng bài văn tự sự- Kể chuyện đời thường.
Viết bài Tập làm văn số 3
13 49

50
51
52 Treo biển; Hướng dẫn đọc thêm: Lợn cưới áo mới.
Số từ và lượng từ.
Kể chuyện tưởng tượng.
Ôn tập truyện dân gian.
14 53
54
55
56 Ôn tập truyện dân gian (tiếp theo)
Trả bài kiểm tra tiếng Việt.
Chỉ từ.
Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
15 57
58
59
60 Hướng dẫn đọc thêm: Con hổ có nghĩa.
Động từ.
Cụm động từ.
Hướng dẫn đọc thêm: Mẹ hiền dạy con.
16 61
62
63
64 Tính từ và cụm tính từ.
Ôn tập tiếng Việt
Trả bài Tập làm văn số 3.
Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.
17 65 + 66
67
68
Ôn tập tổng hợp
Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện.
Ngữ văn địa phương: Vành tai cụt và người thủ lĩnh nghĩa quân.
18 69,70 Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I.
19 71

72 Ngữ văn địa phương: Kể chuyện dân gian địa phương.
Trả bài kiểm tra học kì I.
Học kì 2
20 73+74
75
76 Bài học đường đời đầu tiên.
Phó từ.
Tìm hiểu chung về văn miêu tả.
21 77
78
79+80 Sông nước Cà Mau.
So sánh.
Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. 3 Văn miêu tả: các kĩ năng và cách làm bài văn miêu tả.
22 81+82
83+84
Bức tranh của em gái tôi.
Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.
23 85
86
87
88 Vượt thác.
So sánh (tiếp).
Ngữ văn địa phương: Rèn luyện chính tả.
Phương pháp tả cảnh.
Viết bài Tập làm văn tả cảnh (làm ở nhà ).
24 89+90
91
92 Buổi học cuối cùng.
Nhân hóa.
Phương pháp tả người.
25 93+94
95

96 Đêm nay Bác không ngủ.
Ẩn dụ (Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của ẩn dụ để dạy).
Luyện nói về văn miêu tả.
26 97
98
99,100 Kiểm tra văn.
Trả bài Tập làm văn tả cảnh viết ở nhà.
Lượm. Hướng dẫn đọc thêm: Mưa.
27 101

102
103+104 Hoán dụ (Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của hoán dụ để dạy)
Tập làm thơ bốn chữ.
Cô Tô.
28 105+106
107
108 Viết bài Tập làm văn tả người.
Các thành phần chính của câu.
Thi làm thơ 5 chữ. 2 Luyện tập về các phép tu từ
29 109
110
111
112 Cây tre Việt Nam.
Câu trần thuật đơn.
Hướng dẫn đọc thêm: Lòng yêu nước.
Câu trần thuật đơn có từ là.
30 113
114
115

116 Hướng dẫn đọc thêm: Lao xao.
Kiểm tra tiếng Việt.
Trả bài kiểm tra Văn, trả bài Tập làm văn tả người.
Ôn tập truyện và ký.
31 117
118
119
120 Câu trần thuật đơn không có từ là.
Ôn tập văn miêu tả.
Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ.
Hướng dẫn đọc thêm: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử.
32 121+122
123
124 Viết bài Tập làm văm miêu tả sáng tạo.
Viết đơn.
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ. 4 Câu và chữa lỗi về câu.
33 125
126
127
128 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.
Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ ( tiếp )
Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi.
Hướng dẫn đọc thêm: Động Phong Nha.
34 129

130
131

132 Ôn tập về dấu câu(Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)
Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy )
Trả bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo, trả bài kiểm tra tiếng Việt.
Tổng kết phần Văn và Tập làm văn.
35 133
134+135
136
Tổng kết phần Tiếng Việt.
Ôn tập tổng hợp.
Chương trình Ngữ văn địa phương: Nhị Thanh, một danh thắng ở Lạng Sơn.
36 137,138 Kiểm tra học kỳ II
37 139
140 Giới thiệu phong cảnh quê hương em.
Trả bài kiểm tra học kì II.


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7
MÔN NGỮ VĂN

1.Các loại bài kiểm tra trong một học kì.
- Kiểm tra miệng: tối thiểu 1 lần điểm/HS
- Kiểm tra 15 phút: tối thiểu 3 bài
- Kiểm tra 45 phút trở lên: 5 bài
- Kiểm tra học kì: 1 bài. Thời gian: 90 phút.

2. Phân chia theo học kì và tuần:
Cả năm
37 tuần: 140 tiết Học kì I
19 tuần: 72 tiết Học kì II
18 tuần: 68 tiết Tự chọn 17 tiết
Kì I: 8 tiết
Kì II: 9 tiết

3. PPCT chi tiết
Học kì I:

Tuần Chính thức Tự chọn
Tiết Tên bài Số tiết Tên chủ đề
1 1
2
3
4 Cổng trường mở ra.
Mẹ tôi.
Từ ghép.
Liên kết trong văn bản.
2 5+ 6
7
8 Cuộc chia tay của những con búp bê.
Bố cục trong văn bản.
Mạch lạc trong văn bản.
3 9

10

11
12 Những câu hát về tình cảm gia đình (chỉ dạy bài ca dao số 1 và 4)
Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (chỉ dạy bài ca dao số 1 và 4)
Từ láy.
Quá trình tạo lập văn bản.
Viết bài Tập làm văn số 1 ở nhà.
4 13

14

15
16 Những câu hát than thân (chỉ dạy bài ca dao số 2 và 3)
Những câu hát châm biếm (chỉ dạy bài ca dao số 1 và 2)
Đại từ .
Luyện tập tạo lập văn bản.
5 17
18
19
20 Sông núi nước Nam; Phò giá về kinh.
Từ Hán Việt.
Trả bài Tập làm văn số 1.
Tìm hiểu chung về văn biểu cảm. 4 Văn biểu cảm: đặc điểm và cách làm bài văn biểu cảm.
6 21

22
23
24 Hướng dẫn đọc thêm:Côn Sơn ca, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra.
Từ Hán Việt ( tiếp ).
Đặc điểm văn bản biểu cảm.
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm.
7 25
26
27
28 Bánh trôi nước.
Hướng dẫn đọc thêm: Sau phút chia li.
Quan hệ từ.
Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm.
8 29
30
31+32 Qua đèo Ngang .
Bạn đến chơi nhà.
Viết bài Tập làm văn số 2 tại lớp.
9 33
34

35
36 Chữa lỗi về quan hệ từ.
Hướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư, Phong Kiều dạ bạc.
Từ đồng nghĩa .
Cách lập ý của bài văn biểu cảm. 4 Ôn tập và thực hành một số bài tập về từ.
10 37
38

39
40 Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ )
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê( Hồi hương ngẫu thư).
Từ trái ngh