Tìm kiếm văn bản

BIÊN BẢN HNCBCC

PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS XÃ ĐỒNG TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Năm học: 2016 – 2017

I. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: 08h 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2016
- Địa điểm: Trường THCS Đồng Tân
II. Thành phần
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường: 34/35
- Vắng: Lê Hiệu (ốm)
III. Nội dung
Phần I
1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu: Đ/c Nông Xuân
2. Đoàn chủ tịch:
1, Ông Vũ Mạnh Cường- Hệu trưởng
2. Bà Lý Thị Thùy Hường
3. Đoàn chủ tịch điều khiển hội nghị, cử thư ký
- Thư ký số 1: Nông Thị Kim Xuân (ghi tiến trình hội nghị)
- Thư ký số 2: Nguyễn Thị Thu Hằng (ghi nghị quyết hội nghị)
Hội nghị nhất trí biểu quyết: 100%
Phần II: Hội nghị tiến hành các nội dung sau
1. Ông Vũ Mạnh Cường thông qua chương trình làm việc
2. Ông Vũ Mạnh Cường thông qua báo cáo, kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2015 - 2016 và Phương hướng kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm học 2016 – 2017
* Kết quả năm học 2015 - 2016
- Tổng số CBGVNV: 35
Trong đó: Cán bộ quản lý: 2; Giáo viên: 27; Nhân viên: 6
- Tổng số lớp: 13. Tổng số học sinh: 364
- Năm học 2015-2016 nha trường đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoach và thực hiện tốt các nội quy, quy chế đề ra. Thự hiện tốt các cuộc vận động và phông trào thi đua.
* Kế hoạch năm học 2016-2017
- Tổng số CBGVNV: 29
Trong đó: Cán bộ quản lý: 2; Giáo viên: 27; Nhân viên: 6
- Tổng số lớp: 14. Tổng số học sinh: 368
- năm học 2016-2017 nhà trường tiếp tục thực hiện tốt, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoach thực hiện nhiệm vụ trong năm học. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua.
3. Đ/c Đào Văn Tuyên – Trưởng ban thanh tra nhân dân thông qua báo cáo hoạt động của ban tranh tra nhân dân năm 2015- 2016 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2016-2017.
4. Đ/c Cao Thị Tỵ- Phó hiệu trưởng thông qua quy chế làm việc cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2016-2017
5. Hội nghị tiến hành thảo luận:
Một số ý kiến trong hội nghị:
* Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy:
- Nhà trường nên miễn đăng bài lên trang web cho giáo viên từ 50 tuổi trở lên vì các đồng chí này mắt đã kém.
- Việc chi trả công tác phí và kê thêm giờ chưa kịp thời.
* Đ/c Cao Thị Tỵ
- Điều chỉnh lại trong quy chế làm việc của cơ quan:
+ Việc cấp phát bằng đã giao cho văn thư không nhân viên thư viện.
+ KĐGD đã chuyển cho Gv phụ trách riêng không phải Phó hiệu trưởng.
+ Quản lý, lưu trữ công văn đi đến là nhân viên văn thư.
* Đ/c Lê Minh Thanh
- BGH có kế hoạch sửa chữa, mua mới máy chiếu để GV sử dụng trong đợt hội giảng tới.
- Việc chi trả công tác phí cho Gv kịp thời hơn
- BGH nên hạn chế hơn nữa các thông báo khẩn, để GV có thòi gian chuẩn bị.
* Đ/ c Nguyễn Thị Nga
- Đề nghị cho chuyển bảng thông minh sang vị trí khác, để GV dạy ở lớp 9A có diện tích ghi bảng rộng hơn.
* Đ/c Vũ Mạnh Cường giải trình các ý kiến.
- Nhà trường nhất trí miễn đăng bài lên trang web cho giáo viên từ 50 tuổi trở lên vì các đồng chí này mắt đã kém
- Việc chi trả công tác phí và thêm giờ còn chậm là do thiếu ngân sách
- Nhà trường sẽ trang bị mới máy chiếu để GV có thiết bị dạy học, phục vụ cho việc ứng dụng CNTT trong năm học.
=> Hội nghị thống nhất biểu quyết cho tất cả các nội dung mà đồng chí hiệu trưởng giải đáp.
6. Đ/c Lý thị Thùy Hương- chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo kết quả phong trào thi đua năm học 2015 - 2016; Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017; Cam kết về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm; các cuộc vân
động và các phong trào thi đua năm học 2016-2017.
7. Các tổ khối ký cam kết thi đua.
8. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hằng thông qua Nghị quyết Hội nghị
- 100% số Viên chức dự họp nhất trí thông qua nghị quyết và giao cho tổ thư ký tổng hợp hoàn thiện văn bản để thực hiện trong năm học.
9. Đ/c Vũ Mạnh Cường bế mạc Hội nghị
Hội nghị kết thúc vào hồi 10h 30 phút cùng ngày


T/M Đoàn chủ tịch Thư ký
Vũ Mạnh Cường Nông Thị Kim Xuân

Số kí hiệu BIÊN BẢN HNCBCC
Ngày ban hành 03/12/2018
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Trần Thị Minh Thu

 File đính kèm

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây