Tìm kiếm văn bản

Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6

1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.
- Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
2. Kĩ năng:
Biết tự quản, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để học tập theo chỉ tiêu đã đề ra.
3. Thái độ: GD cho hs ý thức tuân thủ nội quy, quy định của trường lớp.

Số kí hiệu Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6
Ngày ban hành 03/12/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 03/12/2018
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Nguyễn Thu Hương

Nội dung

Ngày soạn:
Ngày giảng:

CHỦ ĐIỂM THÁNG 9
            CHỦ ĐIỂM:  “TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG”.
HOẠT ĐỘNG 1: THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI

I .YÊU CẦU GIÁO DỤC:
1. Kiến thức: Giúp học sinh:
- Hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.
- Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
2. Kĩ năng:
          Biết tự quản, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để học tập theo chỉ tiêu đã đề ra.
3. Thái độ: GD cho hs ý thức tuân thủ nội quy, quy định của trường lớp.
II. CÁC NỘI DUNG VÀ MỨC ĐỘ TÍCH HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG:
- Kĩ năng lắng nghe phản hồi tích cực về bài giới thiệu thư Bác Hồ
- Kĩ năng trình bày ý tưởng về thực hiện lời dạy của Bác
- Kĩ năng tự tin khi giao ước thi đua học tốt
- Kĩ năng lắng nghe, phản hồi tích cực, các bản giao ước thi đua
- Kĩ năng  trình bày ý tưởng về các chỉ tiêu thi đua.
- Kĩ năng đặt mục tiêu, lập kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu thi đua chăm ngoan học giỏi.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức học tập, rốn luyện để trỏ thành người công dân tốt.
III. CÁC PP/KTDH TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG:

  • Thảo luận.
Tìm kiếm xử lí thông tin.
  • Đặt câu hỏi tích cực.
  • Trình bày 1 phút
  • Biểu đạt sáng tạo.
IV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Bài hát về mái trường
- Nội quy trường học, lớp học
- Truyền thống nhà trường 
V. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG :
1. Khám phá
Yêu cầu hát tập thể: “Lớp chúng mình” nhạc Mộng Lân
Hát, vỗ tay
          a. Tuyên bố lí do: “Kính thưa quý thầy cô giáo, thưa các bạn! Nhà trường là chiếc nôi giúp chúng ta trở thành con người có ích cho xã hội. Để bước vào năm học mới với khí thế sôi nổi, hôm nay lớp 6D sẽ tham gia hoạt động: Thảo luận về nội quy và nhiệm vụ năm học mới đó chính là lí do của buổi sinh hoạt hôm nay.
          b. Giới thiệu đại biểu: Xin trân trọng giới thiệu với các bạn về dự buổi sinh hoạt hôm nay của chúng ta có cô: Nguyễn Thu Hương là giáo viên chủ nhiệm lớp cùng toàn thể các bạn học sinh lớp 6D
          c. Nội dung:
- Giới thiệu chương trình của hoạt động
+ Giới thiệu nội quy và nhiệm vụ của năm học.
+ Thảo luận giữa các tổ.
+ Vui văn nghệ.
2.Kết nối
 Giới thiệu nội quy và nhiệm vụ của năm học
- Đi học đúng giờ, chuẩn bị bài đầy đủ.
- Tự giác học ở trường, ở nhà và nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử.
- Tuân thủ các hoạt động trường lớp.
- Bảo vệ giữ gìn của công, tài sản của nhà trường.
- Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh chung.
- Bảo vệ môi trường.
- Tuân thủ luật an toàn giao thông.
- Có lối sống lành mạnh.
- Nghiêm cấm sử dụng chất độc hại.
- Kính trọng, lễ phép với thầy cô.
- Đoàn kết, thân ái, hòa nhã với bạn bè.
3. Thực hành/luyện tập
Thảo luận giữa các tổ
Trong phần này đề nghị mỗi tổ cử 1 tổ trưởng và 1 thư ký.
Phát mỗi nhóm một tờ giấy khổ to và bút dạ để thư ký ghi ý kiến thảo luận nhóm. Nêu câu hỏi để các tổ thảo luận.
Tổ 1: Khi có một học sinh trong lớp em không tham gia các hoạt động của nhà trường. Em sẽ động viên và giúp bạn như thế nào?
Tổ 2: Theo bạn, điều gì sẽ xảy ra nếu nhà trường không có nội quy.
Tổ 3: Trong một lớp có một bạn vi phạm luật an toàn giao thông, em cần xử lí như thế nào?
Tổ 4: Theo bạn, mỗi cá nhân và cả lớp phải làm gì để thực hiện tốt những nhiệm vụ của năm học?
Đại diện các nhóm trình bày ý kiến của nhóm sau đó toàn lớp cùng nghe và chuẩn bị bổ sung ý kiến.
Tổng kết lại ý kiến cơ bản của nội quy và nhiệm vụ năm học. Cho HS nhắc lại.
4.Vận dụng: Vui văn nghệ
 Để thay đổi không khí, mời cỏc tổ trình bày các tiết mục văn nghệ mà tổ mình đã chuẩn bị.
VI. TƯ LIỆU:
Trích Điều lệ trường học theo thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT qui định nhiệm vụ của học sinh THCS
Điều 38. Nhiệm vụ của học sinh
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường.
2. Kính trọng cha mẹ, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên của nhà trường và những người lớn tuổi; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện điều lệ, nội quy nhà trường; chấp hành pháp luật của Nhà nước.
3. Rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân.
4. Tham gia các hoạt động tập thể của trường, của lớp, của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; giúp đỡ gia đình và tham gia các công tác xã hội như hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông.
5. Giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, nơi công cộng; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường.
Điều 39. Quyền của học sinh
1. Được bình đẳng trong việc hưởng thụ giáo dục toàn diện, được bảo đảm những điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập ở lớp và tự học ở nhà, được cung cấp thông tin về việc học tập của mình, được sử dụng trang thiết bị, phương tiện phục vụ các hoạt động học tập, văn hoá, thể thao của nhà trường theo quy định.
2. Được tôn trọng và bảo vệ, được đối xử bình đẳng, dân chủ, được quyền khiếu nại với nhà trường và các cấp quản lý giáo dục về những quyết định đối với bản thân mình; được quyền học chuyển trường khi có lý do chính đáng theo quy định hiện hành; được học trước tuổi, học vượt lớp, học ở tuổi cao hơn tuổi quy định theo Điều 37 của Điều lệ này.
3. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu về các môn học, thể thao, nghệ thuật do nhà trường tổ chức nếu có đủ điều kiện; được giáo dục kỹ năng sống.
4. Được nhận học bổng hoặc trợ cấp khác theo quy định đối với những học sinh được hưởng chính sách xã hội, những học sinh có khó khăn về đời sống và những học sinh có năng lực đặc biệt.
5. Được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.
Điều 40. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của học sinh
1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của học sinh trung học phải đảm bảo tính văn hoá, phù hợp với đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học.
2. Trang phục của học sinh phải chỉnh tề, sạch sẽ, gọn gàng, thích hợp với độ tuổi, thuận tiện cho việc học tập và sinh hoạt ở nhà trường.
Tuỳ điều kiện của từng trường, Hiệu trưởng có thể quyết định để học sinh mặc đồng phục theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nếu được nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường đồng ý.
VI. RÚT KINH NGHIỆM:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
HOẠT ĐỘNG 2: NGHE GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Ngày soạn :        28/ 8/ 2014                                                                     
Ngày dạy    Tại lớp Sĩ số hs Vắng Ghi chú
  6 32
 
 
I.MỤC TIÊU
1. Ki?n thức:
- Giúp HS hiểu được truy?n thống cơ bản của nhà trường  và ? nghĩa của truy?n thống đ?.
- Xác đ?nh trách nhiệm của học sinh lớp 6 trong việc phát huy truy?n thống nhà trường.
- Xây dựng k? hoạch học tập và hoạt động của cá nhân và lớp
2. Kỹ năng:
- Kĩ năng bài học : R?n kĩ năng tổ chức hoạt động
- Kĩ năng sống :
3. Thái độ : GD cho hs ḷng yêu m?n trường lớp
II. CÁC NỘI DUNG VÀ MỨC ĐỘ T?CH HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG :
- Kĩ năng lắng nghe, phản hồi t?ch cực v? bài giới thiệu của báo cáo viên v? truy?n thống nhà trường.
- Kĩ năng tŕnh bày ? tưởng v? việc giữ ǵn, thực hiện và phát huy truy?n thống nhà trường.
III.PHƯƠNG PHÁP/KĨ THUẬT DẠY HỌC T?CH CỰC.
- Tŕnh bày 1 phút.
- Trao đổi thảo luận
- Hỏi và trả lời
IV. PHƯƠNG TIỆN:
- Vài n?t v? l?ch sử h́nh thành và phát triển của trường
- Truy?n thống nhà trường v? học tập r?n luyện đạo đức các thành t?ch khác.
V.TI?N TR̀NH
1. Khám phá: (5’) Cả lớp hát tập thể bài : Lớp chúng ta k?t đoàn.
2. K?t nối : (25’)
Hoạt động 1: GV: Giới thiệu vài n?t cơ bản v? cơ cấu tổ chức nhà trường.
L? do: để giúp các em hiểu được những truy?n thống cơ bản của nhà trường và ? nghĩa của những truy?n thống đ?. Hôm  nay cô giới thiệu cho cả lớp v? cơ cấu tổ chức của nhà trường:
Trường gồm 11  giáo viên, c? 4 lớp
BGH:
Hiệu trưởng: Hoàng Th? Thu Hi?n
Hiệu ph?: Trần Văn Lực
Chủ t?ch công đoàn: Nông Thị Niệm
Tổng phụ trách: Hoàng Th? Cúc
Trường  THCS Quang Trọng được thành lập tách t? trường tiểu học Quang Trọng t? năm 2005. C? truy?n thống dạy tốt, c? 6 GV giỏi cấp huyện, 8 GV dạy giỏi cấp trường. Ban giám hiệu quan tâm chỉ đạo sát sao, nghiêm túc thực hiện quy ch? chuyên môn theo k? hoạch, theo phân phối chương tŕnh. Bên cạnh đ? các thầy cô giáo nhiệt t́nh tâm huy?t với ngh? c? trách nhiệm với công việc được giao. Bên cạnh hoạt động chuyên môn là hoạt động ngoại khoá, công tác đoàn đội là công tác được liên đội quan tâm thực hiện tốt.  K?t quả học tập của học sinh t?ng bước được nâng cao: năm học 05 - 06 c? 99% HS đỗ tốt nghiệp THCS. Bên cạnh công tác dạy và học nhà trường thường xuyên tổ chức thực hiện các hoạt động thể hiện các truy?n thống tốt đẹp với đạo l? "uống nước nhớ nguồn,ăn quả nhớ kẻ trồng cây".....
Hoạt động 2:
- Các nh?m thảo luận các nội dung :
? Qua truy?n thống nhà trường em học tập được những ǵ ?
? Em c? suy nghĩ ǵ v? hướng phấn đấu của ḿnh để phát huy được truy?n thống đ? của nhà trường ?
? Em hăy nêu sơ lược v? k? hoạch hành động của ḿnh trong năm học tới ?
- Các nh?m tŕnh bày, giáo viên t?m tắt những ? ki?n học sinh đă tŕnh bày và yêu cầu các thành viên của lớp cùng nhau thi đua để xây dựng lớp tốt.
- Cả lớp thống nhất nội dung k? hoạch.
- Chia lớp 2 nhóm: mỗi nhóm hát một bài hát có từ “mái trường”, “thầy cô”. Nhóm nào hát đến sau cùng là đội thắng cuộc (thưởng quà nếu có)
3. Thực hành/ luyện tập

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây