Tìm kiếm văn bản

KẾ HOẠCH Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.

Số kí hiệu Số: 186/KH-UBND
Ngày ban hành 20/09/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/09/2018
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Trần Quốc Phong

Nội dung

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN HỮU LŨNG        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 186/KH-UBND Hữu Lũng, ngày 21 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
                                                                    
Thực hiện Công văn số 3547/VP-KGVX ngày 07/9/2018 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của cá nhân; huy động được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc triển khai các hoạt động của Tuần lễ.
Các hoạt động của Tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
          II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Chủ đề của Tuần lễ năm 2018
Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân” (Hồ Chí Minh).
          2. Thời gian, địa điểm tổ chức
- Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 07/10/2018.
- Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức đồng loạt vào sáng ngày 01 tháng 10 năm 2018 tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở Tiểu học và Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trong huyện và Trung tâm GDTX 2 tỉnh Lạng Sơn.
- Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện phối hợp với Trường THPT Tân Thành tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 tại Trường THPT Tân Thành.
          3. Các hoạt động trong Tuần lễ
          3.1. Công tác tuyên truyền
- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ; phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời.
- Tại các cơ sở giáo dục, Trung tâm GDTX 2, Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn; các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường (thư viện, nhà văn hóa,..) treo khẩu hiệu tuyên truyền trong suốt thời gian diễn ra Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời:
+ Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở.
+ Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.
+ Học để trở thành người công dân tốt.
+ Học tập suốt đời, chìa khóa của mọi thành công.
+ Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời.
3.2. Nội dung hoạt động
- Các tổ chức, ban ngành, đoàn thể phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức các hoạt động, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên Trung tâm học tập cộng đồng.
- Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm về khuyến đọc, khuyến học và xây dựng xã hội học tập như: Tổ chức hội sách, trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của huyện, tỉnh, của đất nước; tổ chức các cuộc thi về sách; tổ chức thi tìm hiểu, học tập lịch sử, văn hóa địa phương tại các di tích; phát động các phong trào, các chương trình thu gom, tặng sách các trường học, thư viện....
- Các cơ sở giáo dục phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, tổ chức các hoạt động khuyến học, thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ, hoạt động chuyên đề, câu lạc bộ... Trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với những nội dung cụ thể, thiết thực. Cuối Tuần lễ tổ chức tổng kết, khen thưởng những điển hình tiên tiến dạy tốt, học tốt, tổ chức hoạt động tốt.
- Trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn tổ chức hội thảo các chuyên đề giáo dục về sức khỏe, dân số, giáo dục pháp luật, thời sự chính trị, tuyên truyền đến từng thôn, khu phố về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Thu hút nhân dân đến đọc sách, tài liệu tại thư viện, tủ sách của Trung tâm học tập cộng đồng. Đưa thông tin về Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời trên Trang thông tin điện tử của huyện, tại các Trung tâm học tập cộng đồng và Hội khuyến học. Duy trì, cập nhật thông tin các hoạt động về chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”  trên Trang thông tin điện tử.
Tổ chức quyên góp, lựa chọn sách thiết thực, phù hợp với mục tiêu giáo dục cho thư viện Trung tâm học tập cộng đồng. Tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (máy tính, internet) phục vụ việc học tập, tra cứu, giảng dạy, ứng dụng vào đời sống, đưa nội dung tài liệu lên mạng,...
4. Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 tại Trường THPT Tân Thành
4.1. Thời gian: 07 giờ 15 phút, ngày 01/10/2018.
4.2. Thành phần:
- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Đại diện lãnh đạo UBMT TQ Việt Nam huyện;
- Lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện: Phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ;
- Đại diện lãnh đạo các trường THPT Hữu Lũng, THPT Vân Nham, Trung tâm GDTX 2;
- Đại diện lãnh đạo các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở xã Tân Thành;
 - Lãnh đạo UBND xã Tân Thành, lãnh đạo Trung tâm HTCĐ xã Tân Thành;
- Đại diện học sinh:
+ Trường THCS xã Tân Thành: 100 em học sinh mặc đồng phục.
+ Trường THPT Tân Thành: 100% học sinh mặc đồng  phục.
 + 20 lá cờ Tổ quốc (THPT Tân Thành).
4.3. Nội dung chương trình
- Văn nghệ chào mừng.
- Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.
- Khai mạc, phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.
- Phát biểu hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.
+ Phát biểu của Lãnh đạo Hội Khuyến học huyện.
+ 01 học sinh Trường THPT Tân Thành nêu cảm nghĩ về chủ đề học tập suốt đời năm 2018.
- Lãnh đạo huyện phát biểu chỉ đạo các cơ quan, ban ngành Hưởng ứng Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.
- Trao học bổng, quà tặng của Hội Khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học sinh giỏi, học sinh con mồ côi, khuyết tật…
- Quyên góp ủng hộ xây dựng Quỹ Khuyến học “Thắp sáng ước mơ xanh Xứ Lạng” của huyện và quyên góp sách phát triển thư viện nhà trường.
- Bế mạc.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
- Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan Thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 trên địa bàn.
- Chủ trì phối hợp với Trường THPT xã Tân Thành chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.
- Phối hợp với Hội Khuyến học hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các trường học, các Trung tâm HTCĐ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.
- Tổng hợp kết quả hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018 báo cáo UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
2. Trường THPT Tân Thành, THCS xã Tân Thành
- Trường THPT Tân Thành phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện, Trường THCS xã Tân Thành chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.
- Trường THCS xã Tân Thành cử đủ học sinh tham dự Lễ khai mạc Tuần lễ; phân công giáo viên đưa, đón, quản lí học sinh trong thời gian tham gia đảm bảo nghiêm túc, an toàn.
3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông
Phát các Thông điệp về chủ đề  Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân” và sự kiện tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời; tổ chức tuyên truyền, treo các khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền sâu rộng về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ.
4. Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn
- Tổ chức khai giảng năm học mới trong tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
- Tuyên truyền vận động nhân dân đến đọc sách tại Trung tâm cộng đồng; tổ chức các hoạt động khuyến khích đọc đa dạng nhằm thu hút và hình thành thói quen đọc sách cho người dân. Hướng dẫn cha mẹ, ông bà cách đọc sách và kể chuyện cho trẻ.
- Tổ chức các lớp học hướng dẫn cho người dân biết cách sử dụng máy tính để truy cập Internet và tìm đọc những thông tin hữu ích phục vụ đời  sống.
- Cập nhật thông tin các hoạt động về chủ đề “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”  trên Trang Web của Trung tâm Học tập cộng đồng.
5. Các cơ sở giáo dục
- Treo băng zôn tại cổng trường với khẩu hiệu đã định hướng tại mục 3.1.  của Kế hoạch.
- Sử dụng tiết chào cờ đầu tuần tổ chức các hoạt động:
          + Tuyên truyền ý nghĩa của việc Học tập suốt đời và chủ đề Tuần lễ học tập suốt đời năm 2018.
          + Trao quà tặng của Hội Khuyến học giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi, học sinh con mồ côi, khuyết  tật…
          + Quyên góp sách ủng hộ thư viện nhà trường. Giới thiệu sách về Bác Hồ, về truyền thống hiếu học của dân tộc ta, các danh nhân văn hóa…
          + Tổ chức hội sách, trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của huyện, tỉnh, của đất nước; tô chức các cuộc thi về sách.
          + Tổ chức tọa đàm trong giáo viên, đại diện học sinh, cha mẹ học sinh chuyên đề về nâng cao khả năng tự học nhằm có kiến thức vững chắc, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.
          + Giáo viên mầm non dành thời gian đọc sách, kể chuyện cho trẻ, tích cực sử dụng phương tiện dạy học kỹ thuật số (băng, đĩa,...) để giúp trẻ được “nghe sách” thường xuyên hơn.
          6. Thông tin, báo cáo
          Các trường THPT, Trung tâm GDTX 2 tổng hợp kết quả thực hiện Tuần lễ tại đơn vị; trường THCS thuộc các xã, thị trấn chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ phát động của các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở Tiểu học và Trung học cơ sở và Trung tâm THTCĐ trên địa bàn (theo phụ lục gửi kèm) gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học huyện trước ngày 06/10/2018 để tổng hợp báo cáo.
          UBND huyện đề nghị các cơ sở giáo dục, các phòng, ban ngành, đoàn thể có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này./.

 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, PCT UBND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể huyện;
- Phòng GD&ĐT; TTVH,TT&TT;
- Các trường THPT, TT GDTX2;
- Các cơ sơ giáo dục (T/h);
- UBND các xã, thị trấn;
- TTHTCĐ các xã, thị trấn (thực hiện);
- Lưu: VT.
 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


(Đã ký)


Trần Quốc Phong 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây