Tìm kiếm văn bản

PPCT môn Ngữ văn

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6
MÔN NGỮ VĂN

1. Các loại bài kiểm tra trong một học kì.
- Kiểm tra miệng: tối thiểu 1 lần điểm/HS
- Kiểm tra 15 phút: tối thiểu 3 bài
- Kiểm tra 45 phút trở lên: 5 bài
- Kiểm tra học kì: 1 bài. Thời gian: 90 phút

2. Phân chia theo học kì và tuần:
Cả năm
37 tuần: 140 tiết Học kì I
19 tuần: 72 tiết Học kì II
18 tuần: 68 tiết Tự chọn 17 tiết
Kì I: 8 tiết
Kì II: 9 tiết

3. PPCT chi tiết


Tuần Chính thức Tự chọn
Tiết Tên bài Số tiết Tên chủ đề
Học kì I
1 1
2
3
4 Hướng dẫn đọc thêm: Con Rồng cháu Tiên.
Hướng dẫn đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy.
Từ và cấu tạo từ tiếng Việt.
Giao tiếp, văn bản và phương thức biểu đạt.
2 5+6
7
8 Thánh Gióng.
Từ mượn.
Tìm hiểu chung về văn tự sự. 2 Văn tự sự : đặc điểm và cách làm bài văn tự sự.
3 9
10
11+12 Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
Nghĩa của từ.
Sự việc và nhân vật trong văn tự sự.
4 13
14
15+16 Hướng dẫn đọc thêm: Sự tích Hồ Gươm.
Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự.
Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự.
5 17+18
19

20 Viết bài tập làm văn số 1.
Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ.
Lời văn, đoạn văn tự sự.
6 21+22
23
24 Thạch Sanh.
Chữa lỗi dùng từ.
Trả bài Tập làm văn số 1.


2Luyện tập về nghĩa của từ
7 25+26
27
28 Em bé thông minh.
Chữa lỗi dùng từ ( tiếp).
Kiểm tra văn.
8 29
30
31

32 Luyện nói kể chuyện.
Hướng dẫn đọc thêm: Cây bút thần.
Danh từ (chỉ chọn DT riêng, DT chung để dạy)
Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự.
9 33

34
35+36 Hướng dẫn đọc thêm: Ông lão đánh cá và con cá vàng.
Thứ tự kể trong văn tự sự. Viết bài tập làm văn số 2.
10 37
38
39
40 Ếch ngồi đáy giếng.
Thầy bói xem voi.
Danh từ (Luyện tập).
Trả bài kiểm tra văn.
11 41
42
43

44 Luyện nói kể chuyện.
Cụm danh từ.
Hướng dẫn đọc thêm: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.
Kiểm tra tiếng Việt. 2 Các lỗi dùng từ và cách chữa.
12 45
46

47+48 Trả bài Tập làm văn số 2.
Luyện tập xây dựng bài văn tự sự- Kể chuyện đời thường.
Viết bài Tập làm văn số 3
13 49

50
51
52 Treo biển; Hướng dẫn đọc thêm: Lợn cưới áo mới.
Số từ và lượng từ.
Kể chuyện tưởng tượng.
Ôn tập truyện dân gian.
14 53
54
55
56 Ôn tập truyện dân gian (tiếp theo)
Trả bài kiểm tra tiếng Việt.
Chỉ từ.
Luyện tập kể chuyện tưởng tượng
15 57
58
59
60 Hướng dẫn đọc thêm: Con hổ có nghĩa.
Động từ.
Cụm động từ.
Hướng dẫn đọc thêm: Mẹ hiền dạy con.
16 61
62
63
64 Tính từ và cụm tính từ.
Ôn tập tiếng Việt
Trả bài Tập làm văn số 3.
Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng.
17 65 + 66
67
68
Ôn tập tổng hợp
Hoạt động Ngữ văn: Thi kể chuyện.
Ngữ văn địa phương: Vành tai cụt và người thủ lĩnh nghĩa quân.
18 69,70 Kiểm tra tổng hợp cuối học kỳ I.
19 71

72 Ngữ văn địa phương: Kể chuyện dân gian địa phương.
Trả bài kiểm tra học kì I.
Học kì 2
20 73+74
75
76 Bài học đường đời đầu tiên.
Phó từ.
Tìm hiểu chung về văn miêu tả.
21 77
78
79+80 Sông nước Cà Mau.
So sánh.
Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả. 3 Văn miêu tả: các kĩ năng và cách làm bài văn miêu tả.
22 81+82
83+84
Bức tranh của em gái tôi.
Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.
23 85
86
87
88 Vượt thác.
So sánh (tiếp).
Ngữ văn địa phương: Rèn luyện chính tả.
Phương pháp tả cảnh.
Viết bài Tập làm văn tả cảnh (làm ở nhà ).
24 89+90
91
92 Buổi học cuối cùng.
Nhân hóa.
Phương pháp tả người.
25 93+94
95

96 Đêm nay Bác không ngủ.
Ẩn dụ (Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của ẩn dụ để dạy).
Luyện nói về văn miêu tả.
26 97
98
99,100 Kiểm tra văn.
Trả bài Tập làm văn tả cảnh viết ở nhà.
Lượm. Hướng dẫn đọc thêm: Mưa.
27 101

102
103+104 Hoán dụ (Chọn nội dung nhận diện, bước đầu phân tích tác dụng của hoán dụ để dạy)
Tập làm thơ bốn chữ.
Cô Tô.
28 105+106
107
108 Viết bài Tập làm văn tả người.
Các thành phần chính của câu.
Thi làm thơ 5 chữ. 2 Luyện tập về các phép tu từ
29 109
110
111
112 Cây tre Việt Nam.
Câu trần thuật đơn.
Hướng dẫn đọc thêm: Lòng yêu nước.
Câu trần thuật đơn có từ là.
30 113
114
115

116 Hướng dẫn đọc thêm: Lao xao.
Kiểm tra tiếng Việt.
Trả bài kiểm tra Văn, trả bài Tập làm văn tả người.
Ôn tập truyện và ký.
31 117
118
119
120 Câu trần thuật đơn không có từ là.
Ôn tập văn miêu tả.
Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ.
Hướng dẫn đọc thêm: Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử.
32 121+122
123
124 Viết bài Tập làm văm miêu tả sáng tạo.
Viết đơn.
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ. 4 Câu và chữa lỗi về câu.
33 125
126
127
128 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.
Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ ( tiếp )
Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi.
Hướng dẫn đọc thêm: Động Phong Nha.
34 129

130
131

132 Ôn tập về dấu câu(Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)
Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy )
Trả bài Tập làm văn miêu tả sáng tạo, trả bài kiểm tra tiếng Việt.
Tổng kết phần Văn và Tập làm văn.
35 133
134+135
136
Tổng kết phần Tiếng Việt.
Ôn tập tổng hợp.
Chương trình Ngữ văn địa phương: Nhị Thanh, một danh thắng ở Lạng Sơn.
36 137,138 Kiểm tra học kỳ II
37 139
140 Giới thiệu phong cảnh quê hương em.
Trả bài kiểm tra học kì II.


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7
MÔN NGỮ VĂN

1.Các loại bài kiểm tra trong một học kì.
- Kiểm tra miệng: tối thiểu 1 lần điểm/HS
- Kiểm tra 15 phút: tối thiểu 3 bài
- Kiểm tra 45 phút trở lên: 5 bài
- Kiểm tra học kì: 1 bài. Thời gian: 90 phút.

2. Phân chia theo học kì và tuần:
Cả năm
37 tuần: 140 tiết Học kì I
19 tuần: 72 tiết Học kì II
18 tuần: 68 tiết Tự chọn 17 tiết
Kì I: 8 tiết
Kì II: 9 tiết

3. PPCT chi tiết
Học kì I:

Tuần Chính thức Tự chọn
Tiết Tên bài Số tiết Tên chủ đề
1 1
2
3
4 Cổng trường mở ra.
Mẹ tôi.
Từ ghép.
Liên kết trong văn bản.
2 5+ 6
7
8 Cuộc chia tay của những con búp bê.
Bố cục trong văn bản.
Mạch lạc trong văn bản.
3 9

10

11
12 Những câu hát về tình cảm gia đình (chỉ dạy bài ca dao số 1 và 4)
Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người (chỉ dạy bài ca dao số 1 và 4)
Từ láy.
Quá trình tạo lập văn bản.
Viết bài Tập làm văn số 1 ở nhà.
4 13

14

15
16 Những câu hát than thân (chỉ dạy bài ca dao số 2 và 3)
Những câu hát châm biếm (chỉ dạy bài ca dao số 1 và 2)
Đại từ .
Luyện tập tạo lập văn bản.
5 17
18
19
20 Sông núi nước Nam; Phò giá về kinh.
Từ Hán Việt.
Trả bài Tập làm văn số 1.
Tìm hiểu chung về văn biểu cảm. 4 Văn biểu cảm: đặc điểm và cách làm bài văn biểu cảm.
6 21

22
23
24 Hướng dẫn đọc thêm:Côn Sơn ca, Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra.
Từ Hán Việt ( tiếp ).
Đặc điểm văn bản biểu cảm.
Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm.
7 25
26
27
28 Bánh trôi nước.
Hướng dẫn đọc thêm: Sau phút chia li.
Quan hệ từ.
Luyện tập cách làm bài văn biểu cảm.
8 29
30
31+32 Qua đèo Ngang .
Bạn đến chơi nhà.
Viết bài Tập làm văn số 2 tại lớp.
9 33
34

35
36 Chữa lỗi về quan hệ từ.
Hướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư, Phong Kiều dạ bạc.
Từ đồng nghĩa .
Cách lập ý của bài văn biểu cảm. 4 Ôn tập và thực hành một số bài tập về từ.
10 37
38

39
40 Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ )
Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê( Hồi hương ngẫu thư).
Từ trái nghĩa.
Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật con người
11 41

42
43
44 Hướng dẫn đọc thêm: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá.
Kiểm tra văn.
Từ đồng âm.
Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.
12 45
46
47
48 Cảnh khuya, Rằm tháng giêng.
Kiểm tra Tiếng Việt.
Trả bài Tập làm văn số 2.
Thành ngữ.
13 49
50

51+52 Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra tiếng Việt.
Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học (chọn ngữ liệu phù hợp hơn để dạy)
Viết bài Tập làm văn số 3 tại lớp.
14 53+54
55
56 Tiếng gà trưa.
Điệp ngữ.
Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học.
15 57
58
59
60 Một thứ quà của lúa non: Cốm.
Trả bài Tập làm văn số 3.
Chơi chữ.
Làm thơ lục bát.
16 61
62
63
64 Chuẩn mực sử dụng từ.
Ôn tập văn biểu cảm.
Mùa xuân của tôi.
Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu.
17 65
66
67
68 Luyện tập sử dụng từ.
Ôn tập tác phẩm trữ tình.
Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp)
Ôn tập tổng hợp.
18 69,70 Kiểm tra học kỳ I( đề tổng hợp )
19 71

72
Chương trình Ngữ văn địa phương: Rèn luyện chính tả.
Trả bài kiểm tra học kỳI.


Học kì II:

Tuần Chính thức Tự chọn
Tiết Tên bài Tiết Tên bài
20 73
74

75
76 Tục ngữ về thiên nhiên lao động sản xuất.
Chương trình Ngữ văn địa phương: Sưu tầm ca dao, dân ca, tục ngữ.
Tìm hiểu chung về văn nghị luận
Tìm hiểu chung về văn nghị luận ( tiếp ). 5 Văn nghị luận:
- Luận điểm, luận cứ và lập luận.
- Cách làm bài văn nghị luận.
21 77
78
79
80
Tục ngữ về con người và xã hội.
Rút gọn câu.
Đặc điểm của văn bản nghị luận.
Đề văn nghị luận và cách lập ý cho bài văn nghị luận. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (Tự học có hướng dẫn)
22 8182
83
84
Đề văn nghị luận và cách lập ý cho bài văn nghị luận. Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận (Tự học có hướng dẫn) – tiếp theo
Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.
Câu đặc biệt.
Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận.
23 85

86
87
88 Hướng dẫn đọc thêm: Sự giàu đẹp của Tiếng Việt.
Thêm trạng ngữ cho câu.
Thêm trạng ngữ cho câu ( tiếp ).
Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh.
24 89

90
9192 Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh. (tiếp theo)
Kiểm tra Tiếng Việt.
Cách làm bài văn lập luận chứng minh (chọn trọng điểm để dạy: văn chứng minh là gì? Những nét đặc trưng của văn chứng minh?...)
Luyện tập lập luận chứng minh.
25 93
94
95+96 Đức tính giản dị của Bác Hồ.
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.
Viết bài Tập làm văn số 5 tại lớp. 4 Ôn tập và thực hành một số bài tập về câu.
26 97
98
99

100 Ý nghĩa văn chương.
Kiểm tra văn.
Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động( tiếp).
Luyện tập viết đoạn văn chứng minh.
27 101
102
103

104 Ôn tập văn nghị luận.
Dùng cụm chủ- vị để mở rông câu.
Trả bài Tập làm văn số 5, trả bài kiểm tra Tiếng Việt.
Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích.
28 105,106
107


108
Sống chết mặc bay.
Cách làm bài văn lập luận giải thích (chọn trọng điểm để dạy: văn giải thích là gì? Những nét đặc trưng của văn giải thích?...)
Luyện tập lập luận giải thích.
Viết bài Tập làm văn số 6 ở nhà.
29 109

110

111
112 Hướng dẫn đọc thêm: Những trò lố hay là Va- Ren và Phan Bội Châu.
Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu.Luyện tập ( tiếp )
Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề.
Ca Huế trên sông Hương.
30 113
114
115

116 Liệt kê.
Tìm hiểu chung về văn bản hành chính.
Trả bài Tập làm văn số 6, trả bài kiểm tra Văn.
Hướng dẫn đọc thêm: Quan Âm Thị Kính
31 117
118
119
120 Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy
Văn bản đề nghị.
Ôn tập Văn học.
Dấu gạch ngang.
32 121
122
123+124 Ôn tập Tiếng Việt
Văn bản báo cáo.
Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo.
33 125,126
127
128 Ôn Tập làm văn.
Ôn tập Tiếng Việt ( tiếp ).
Hướng dẫn làm bài kiểm tra tổng hợp.
34 129

130

131+132 Chương trình Ngữ văn địa phương: Ca dao, dân ca: Tình yêu quê hương xứ Lạng. Chương trình Ngữ văn địa phương: Tổng kết hoạt động sưu tầm ca dao, tục ngữ.
Hoạt động Ngữ văn.
35 133

134
135

136 Chương trình Ngữ văn địa phương: ( Bài 34- Phần Tiếng Việt )
Ôn tập.
Chương trình Ngữ văn địa phương: Rèn luyện chính tả .
Chương trình Ngữ văn địa phương: Rèn luyện chính tả (GV tự chuẩn bị nội dung)
36 137,138 Kiểm tra học kỳ II.
37 139
140 Trả bài kiểm tra học kì II.
Ôn tập.
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8
MÔN NGỮ VĂN

1. Các loại bài kiểm tra trong một học kì:
- Kiểm tra miệng: tối thiểu 1 lần điểm/HS
- Kiểm tra 15 phút: tối thiểu 3 bài
- Kiểm tra 45 phút trở lên: 5 bài
- Kiểm tra học kì: 1 bài. Thời gian: 90 phút

2. Phân chia theo học kì và tuần:

Cả năm

37 tuần = 140 tiết Học kì I

19 tuần = 72 tiết
Học kì II

18 tuần = 68 tiết Tự chọn
16 tiết
HKI: 8 tiết
HKII: 8 tiết

3. PPCT chi tiết:


Tuần Chính thức Tự chọn
Tiết Tên bài Tiết Tên bài

1 1+2
3
4 Tôi đi học
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản
Trong lòng mẹ

2 5
6

7
8 Trong lòng mẹ
Trường từ vựng. Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ (Tự học có hướng dẫn)
Bố cục của văn bản
Tức nước vỡ bờ

3 9+10
11+12 Xây dựng đoạn văn trong văn bản
Viết bài Tập làm văn số 1

4 13+14
15
16 Lão Hạc
Từ tượng hình, từ tượng thanh
Liên kết các đoạn văn trong văn bản

5 17
18
19
20 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Tóm tắt văn bản tự sự
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Trả bài Tập làm văn số 1

6 21+22
23
24 Cô bé bán diêm
Trợ từ, thán từ
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

7 25+26
27
28 Đánh nhau với cối xay gió
Tình thái từ
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

8 29+30
31

32 Chiếc lá cuối cùng
NVĐP: Từ ngữ chỉ quan hệ thân thuộc trong tiếng Tày/Nùng ở Lạng Sơn
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm 1 Xây dựng đoạn văn, liên kết đoạn văn trong văn bản
9 33+34
35+36 Hai cây phong
Viết bài Tập làm văn số 2 2 Xây dựng đoạn văn, liên kết đoạn văn trong văn bản (tiếp)

10 37
38
39
40 Nói quá
Ôn tập truyện kí Việt Nam
Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
Nói giảm, nói tránh 3 Xây dựng đoạn văn, liên kết đoạn văn trong văn bản (tiếp)

11 41
42

43
44 Kiểm tra Văn
Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Câu ghép
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh 4 Xây dựng đoạn văn, liên kết đoạn văn trong văn bản (tiếp)

12 45
46
47
48 Ôn dịch, thuốc lá
Câu ghép (tiếp theo)
Phương pháp thuyết minh
Trả bài kiểm tra Văn, bài Tập làm văn số 2 5 Rèn kĩ năng làm văn thuyết minh

13 49
50
51

52 Bài toán dân số
Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
NVĐP: Sưu tầm Văn học Lạng Sơn 6 Rèn kĩ năng làm văn thuyết minh (tiếp)

14 53
54
55+56 Dấu ngoặc kép
Luyện nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng
Viết bài Tập làm văn số 7 Rèn kĩ năng làm văn thuyết minh (tiếp)

15 57+ 58

59
60 Đập đá ở Côn Lôn. Hướng dẫn đọc thêm: Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác
Ôn luyện về dấu câu
Kiểm tra Tiếng Việt 8 Rèn kĩ năng làm văn thuyết minh (tiếp)

16 61
62


63+64 Thuyết minh một thể loại văn học
Hướng dẫn đọc thêm: Muốn làm thằng Cuội. Hướng dẫn đọc thêm: Hai chữ nước nhà.
Ôn tập Tiếng Việt

17 65

66+67
68 Trả bài Tập làm văn số 3, Trả bài kiểm tra tập tổng Tiếng Việt
Ôn hợp cuối kì I
Hoạt động Ngữ văn: Làm thơ 7 chữ
18 69,70 Kiểm tra tổng hợp học kì I
19 71

72 Hoạt động Ngữ văn: Làm thơ 7 chữ (tiếp theo)
Trả bài kiểm tra học kì I
Học kỳ II
20 73
74+75
76 Ông đồ
Nhớ rừng
Câu nghi vấn

21 77
78
79
80 Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh
Quê hương
Khi con tu hú
Câu nghi vấn (tiếp theo)

22 81

82
83
84 Thuyết minh về một phương pháp (cách làm)
Tức cảnh Pác Bó
Câu cầu khiến
Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

23 85
86
87
88 Ôn tập về văn bản thuyết minh
Ngắm trăng, Đi đường
Câu cảm thán
Câu trần thuật

24 89+90
91
92 Viết bài Tập làm văn số 5
Chiếu dời đô
Câu phủ định 9 Ôn tập các văn bản HKII

25 93

94+95
96 NVĐP: Giới thiệu di tích thắng cảnh ở Lạng Sơn
Hịch tướng sĩ
Hành động nói 10 Ôn tập các văn bản HK II (tiếp)

26 97
98
99
100 Trả bài Tập làm văn số 5
Nước Đại Việt ta
Hành động nói (tiếp theo)
Ôn tập về luận điểm 11 Ôn tập các văn bản HKII (tiếp)

27 101
102
103

104 Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Bàn luận về phép học
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
Thuế máu 12 Rèn kĩ năng làm văn nghị luận

28 105
106+107
108 Thuế máu
Viết bài Tập làm văn số 6
Hội thoại 13 Rèn kĩ năng làm văn nghị luận (tiếp)

29 109

110+111
112 Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Đi bộ ngao du
Kiểm tra Văn 14 Rèn kĩ năng làm văn nghị luận (tiếp)

30 113
114

115
116 Hội thoại (tiếp theo)
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận
Lựa chọn trật tự từ trong câu
Trả bài Tập làm văn số 6 15 Rèn kĩ năng làm văn nghị luận (tiếp)

31 117

118+119
120 Tìm hiểu về các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập) 16 Rèn kĩ năng làm văn nghị luận (tiếp)

32 121

122
123
124 Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận
NVĐP: Nhắn bạn
Chữa lỗi diễn đạt
Kiểm tra Tiếng Việt

33 125+126
127
128 Viết bài Tập làm văn số 7
Ôn tập phần Tiếng Việt học kì II
Văn bản tường trình

34 129
130+131

132 Luyện tập làm văn bản tường trình
Tổng kết phần Văn (chọn nội dung phù hợp ở 3 bài để dạy trong 2 tiết)
Ôn tập phần Tập làm văn

35 133
134
135
136
Trả bài kiểm tra Văn, tiếng Việt
Trả bài Tập làm văn số 7
Văn bản thông báo
NVĐP: Từ ngữ xưng hô trong tiếng Tày/Nùng ở Lạng Sơn
36 137+138 Kiểm tra tổng hợp học kì II
37 139
140 Luyện tập làm văn bản thông báo
Trả bài kiểm tra tổng hợp học kì II

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9
Môn: Ngữ Văn.

1. Các loại bài bài kiểm tra trong một học kì.
- Kiểm tra miệng: ít nhất 1 lần/1 học sinh.
- Kiểm tra 15 phút: ít nhất 3 bài/ 1 học sinh.
- Kiểm tra 45 phút và 90 phút theo phân phối chương trình.
- Kiểm tra học kì: 1 bài ( Thời gian 90 phút).
2. Phân chia theo học kì và tuần.
Cả năm
37 tuần = 175 tiết. Học kì I
19 tuần = 90 tiết. Học kì II
18 tuần = 85 tiết. Tự chọn = 17tiết.
Học kì I: 7 tiết.
Học kì II: 10 tiết

3. PPCT chi tiết.
Tuẩn Chính thức Tự chọn
Tiết Tên bài
Tiết Tên bài
1 1+2
3
4

5 Phong cách Hồ Chí Minh.
Các phương châm hội thoại.
Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.
2 6+7

8
9

10 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình.
Các phương châm hội thoại ( tiếp).
Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.
Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.
3 11+12


13
14+15 Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.
Các phương châm hội thoại ( tiếp)
Viết bài Tập làm văn số 1.
4 16+17
18
19

20 Chuyện người con gái Nam Xương.
Xưng hô trong hội thoại.
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.
Sự phát triển của từ vựng.
5 21+22+23


24
25 Hoàng Lê nhất thống chí (trích hồi thứ 14). Hướng dẫn đọc thêm: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.
Sự phát triển của từ vựng ( tiếp)
Truyện Kiều của Nguyễn Du. 1 Ôn tập truyện trung đại Việt Nam.
6 26+27
28+29
30 Chị em Thuý Kiều.
Cảnh ngày xuân.
Thuật ngữ. 2 Ôn tập truyện trung đại Việt Nam.
7 31
32


33+34
35 Trả bài Tập làm văn số 1.
Miêu tả trong văn bản tự sự. Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự (tự học có hướng dẫn)
Viết bài Tập làm văn số 2.
Trau dồi vốn từ 3 Ôn tập truyện trung đại Việt Nam.
8 36+37
38+39

40 Kiều ở lầu Ngưng Bích.
Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự.
9 41


42

43

44+45 Sưu tầm văn học Lạng Sơn sau năm 1975. Văn bản: Kho báu của bảy nàng tiên.
Tổng kết từ vựng ( Từ đơn, từ phức...Từ nhiều nghĩa)
Tổng kết từ vựng ( Từ đồng âm... Trường tự vựng)
Đồng chí.
10 46
47
48
49

50 Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
Trả bài Tập làm văn số 2.
Kiểm tra về truyện trung đại.
Tổng kết từ vựng ( Sự phát triển của từ vựng... Trau dồi vốn từ).
Nghị luận trong văn bản tự sự.
11 51+52
53


54
55 Đoàn thuyền đánh cá.
Tổng kết từ vựng ( Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng)
Tập làm thơ tám chữ.
Trả bài kiểm tra truyện trung đại. 8 Sự kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận trong văn bản tự sự.
12 56+ 57


58
59

60 Bếp lửa.
Hướng dẫn đọc thêm: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ.
Ánh trăng.
Tổng kết từ vựng (Luyện tập tổng hợp).
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận. 9 Sự kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận trong văn bản tự sự.
13 61+62
63


64+65
Làng.
Chương trình địa phương phần Tiếng Việt (Luyện tập về từ ngữ địa phương).
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự. 10 Sự kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận trong văn bản tự sự.
14 6667+68
69+70 Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm. Người kể chuyện trong văn bản tự sự (tự học có hướng dẫn)
Lặng lẽ Sa Pa.
Viết bài tập làm văn số 3. 11 Sự kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm, nghị luận trong văn bản tự sự.
15 71


72
73+74
75 Ôn tập Tiếng Việt ( Các phương châm hội thoại, Cách dẫn trực tiếp, gián tiếp).
Kiểm tra Tiếng Việt.
Chiếc lược ngà.
Kiểm tra thơ và truyện hiện đại.
16 76+77+ 78

79
80 Cố hương (không dạy phần viết chữ nhỏ)
Trả bài Tập làm văn số 3
Ôn tập Tập làm văn.
17 81+82+83
84
85
Ôn tập Tập làm văn ( tiếp)
Ôn tập tổng hợp cuối kì I.
Tập làm thơ tám chữ (tiếp)
18 86+87 Kiểm tra tổng hợp học kì I.
19 88

89

90 Hướng dẫn đọc thêm: Những đứa trẻ.
Trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra thơ và truyện hiện đại.
Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì.
Học kỳ II
20 91+92
93
94
95
Bàn về đọc sách.
Khởi ngữ.
Phép phân tích và tổng hợp.
Luyện tập phép phân tích và tổng hợp.
21 96+97
98
99+100
Tiếng nói của văn nghệ.
Các thành phần biệt lập.
Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
22 101+102

103104

105 Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.
Chương trình địa phương phần Tập làm văn: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng thực tế ở địa phương ( chuẩn bị cho bài 28).
Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.
Các thành phần biệt lập (tiếp). 12 Trau dồi vốn từ.
23 106+107
108+109

110
Viết bài Tập làm văn số 5.
Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La-Phông-Ten.
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí. 13 Trau dồi vốn từ.
24 111
112

113
114
115 Liên kết câu và liên kết đoạn văn.
Liên kết câu và liên kết đoạn văn
( Luyện tập).
Hướng dẫn đọc thêm: Con cò.
Trả bài Tập làm văn số 5.
Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí. 14 Rèn kĩ năng làm văn nghị luận.
25 116

117+118
119
120 Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí.
Mùa xuân nho nhỏ.
Viếng lăng Bác.
Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích). 15 Rèn kĩ năng làm văn nghị luận.
26 121

122123
124
125 Cách làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
Luyện tập làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện ( hoặc đoạn trích); Viết bài Tập làm văn số 6 ở nhà.
Sang thu.
Nói với con.
Nghĩa tường minh và hàm ý. 16 Rèn kĩ năng làm văn nghị luận.
27 126+127

128+129

130
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
Mây và sóng.
17 Rèn kĩ năng làm văn nghị luận.
28 131+132
133

134
135
Ôn tập về thơ
Nghĩa tường minh và hàm ý ( tiếp).
Kiểm tra Văn ( phần thơ).
Trả bài Tập làm văn số 6 ( viết ở nhà). 18 Tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước trong những tác phẩm thơ hiện đại 9 đã học.
29 136
137

138 + 139
140
Tổng kết phần văn bản nhật dụng.
Tổng kết phần văn bản nhật dụng ( tiếp)
Viết bài Tập làm văn số 7.
Luyện tập về từ ngữ địa phương (phần Tiềng Việt) 19 Tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước trong những tác phẩm thơ hiện đại 9 đã học.
30 141
142+143
144

145
Hướng dẫn đọc thêm: Bến quê
Ôn tập Tiếng Việt lớp 9.
Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
Những ngôi sao xa xôi. 20 Tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước trong những tác phẩm thơ hiện đại 9 đã học.
31


146
147


148
149
150 Những ngôi sao xa xôi ( tiếp).
Chương trình địa phương ( Nghị luận về một sự việc, hiện tượng thực tế ở địa phương).
Trả bài tập làm văn số 7.
Biên bản.
Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang. 21 Tình yêu thiên nhiên, quê hương đất nước trong những tác phẩm thơ hiện đại 9 đã học.
32 151+152
153
154
155 Tổng kết về ngữ pháp.
Luyện tập viết biên bản.
Hợp đồng.
Bố của Xi-mông.
33 156
157+158
159
160 Ôn tập về truyện.
Tổng kết về ngữ pháp ( tiếp).
Kiểm tra Văn ( phần truyện)
Con chó Bấc.
34 161
162
163
164+165 Kiểm tra Tiếng Việt.
Luyện tập viết hợp đồng.
Tổng kết văn học nước ngoài.
Bắc Sơn.
35 166+167
168+169
170 Tổng kết Tập làm văn.
Tổng kết văn học.
Trả bài kiểm tra Văn, trả bài kiểm tra Tiếng Việt.
36 171+172 Kiểm tra tổng hợp cuối học kì.
37 173+174
175 Thư điện.
Trả bài kiểm tra tổng hợp.

Số kí hiệu PPCT môn Ngữ văn
Ngày ban hành 01/12/2018
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Khác
Người ký Trần Thị Minh Thu

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Kế hoạch"

Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
CHỦ ĐỀ : KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC - CHỦ ĐỀ : KỸ NĂNG KIỂM SOÁT CẢM XÚC
( tiết 8,9,10 )
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 29/9/ 2015 - lớp 6A3
Tiết 2: 1/10/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 6/10//2015 - lớp 6A3

I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu:
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể


1. Khái niệm kiểm soát cảm xúc là gì ?
? Để làm chủ cảm xúc chúng ta cần phải làm gì?
? Tự nhận thức được cảm xúc giúp chúng ta điều gì?
2. Làm thế nào để làm chủ được cảm xúc của mình?
? Con người có được bộc lộ cảm xúc không?
? Bộc lộ cảm xúc như thế nào để không ảnh hưởng đến người khác?
? Hướng suy nghĩ tích cực trong việc bộc lộ cảm xúc?
3. Phân tích 2 tình huống và rút ra nhận xét
* Tình huống 1: Cách cư sử khi gặp mối quan hệ bên ngoài của người cha.
* Tình huống 2: Một bạn thi trượt đại học.
4. cảm xúc tiêu cực và tác hại của nó.
? Thế nào gọi là cảm xúc tiêu cực?
? Những loại cảm xúc nào gọi là cảm xúc tiêu cực?
? Cảm xúc tiêu cực mang lại tác hại gì cho bản thân?
- Lấy ví dụ về cảm xúc tiêu cực.


Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.(tiếp)
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động cá nhân
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành
- Hoạt động các nhân
- Hoạt động tập thể
5. Các nguyên tắc làm chủ cảm xúc.
- Hiểu và chấp nhận các cảm xúc tiêu cực
- Tìm ra nguyên căn vấn đề:
+ Suy nghĩ trước khi hành động.
+ cảnh giác với ngôn từ sỉ vả.
+Thay đổi nếp suy nghĩ.
+ Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực
+ Tạo sự lạc quan
A. Trả lời các câu hỏi dưới đây:
? Khi nào bạn thấy tức giận nhất và khó chịu nhất?
? Bạn có thể kiểm soát được cảm xúc của mình không?
? Cảm xúc nào bạn muốn trải nghiệm nhiều nhất?
? hãy kể những tình huống căng thẳng mà bạn đã trải qua?
* Ghi ra các trải nghiệm với mỗi tình huống.

Tình huống Khi bạn tức giận Khi bạn thấy căng thẳng
Cảm giác cơ thể của bạn

Cảm xúc của bạn

Suy nghĩ của bạn
Mong muốn của bạn


Tiết 3

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động ca nhân
Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo
B.Ghi ra các đề xuất về cách thể hiện sự túc giận của bạn.
Dựa vào các cách đưa ra trong (sgk trang 27) để lựa chọn
C. Các biện pháp quản lí cảm xúc.
1. Thay đổi suy nghĩ.
2. Bùng nổ an toàn.
3. Cải tạo hoàn cảnh.
1. Câu chuyện:
- Đọc câu chuyện: Không còn cách nào?

- Làm bài tập trắc nghiệm 1,2,3,4 (sgk trang 29)
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân trong việc làm chủ cảm xúc.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân


* Nhận xét, đánh giá chủ đề:CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG ĐẠT MỤC TIÊU
( tiết 11,12,13,14 )
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 20/10/ 2015 - lớp 6A3
Tiết 2: 22/10/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 27/10//2015 -lớp 6A3
Tiết 4:

I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu,
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động cá nhân


1. Khái niệm về mục tiêu là gì?
2. Những yêu cầu để có thể thực hiện thành công mục tiêu.
? Nguyên tắc khi đưa ra các mục tiêu ?
? Làm thế nào để đạt mục tiêu của mình?
? Có cần chia nhỏ thời gian để đạt mục tiêu đặt ra không?
- Lấy ví dụ về đạt mục tiêu.
3. Kĩ năng thiết lập mục tiêu là gì?
? Khả năng thiết lập mục tiêu là như thế nào?
? Mục tiêu những thành tựu đặt ra là gì?
? Có mấy loại mục tiêu?
? Thế nào là mục tiêu trước mắt?
? Thế nào là mục tiêu lâu dài?
4. Một số nguyên tắc về thiết lập mục tiêu.
? Nêu các nguyên tắc về thiết lập mục tiêu?
? Cần lên kế hoạch hoàn thành mục tiêu như thế nào?
? Căn cứ vào khả năng của mỗi người có thể đặt ra mục tiêu như thế nào?
? Đặt ra mục tiêu giúp ta hoàn thành mục tiêu như thế nào?
? Có những loại mục tiêu nào?
- Mục tiêu trước mắt
- Mục tiêu dài hạn
* Mỗi học sinh đưa ra một mục tiêu
- Mục tiêu trước mắt
VD:: Tôi sẽ đạt học sinh giỏi trong năm học này.
- Mục tiêu dài hạn
VD: Tôi sẽ đi học đại học để trở thành bác sĩ.


Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành
- Làm việc cá nhân
- Trình bày trước nhóm
1 Thiết lập mục tiêu cho mình theo bảng mẫu sau
- Mục tiêu trước mắt:

Mục tiêu Thời gian Kết quả
Đạt học sinh giỏi Năm học...
Xắp xếp thời gian học như thế nào?
- Kế hoạch cho từng môn học
- Kế hoạch học thêm các môn
- Trình bày mục tiêu để các bạn cùng góp ý
- Mục tiêu lâu dài:

Mục tiêu Thời gian Kết quả
Mục tiêu đi học đại học để trở thành bác sĩ
Trong năm học này
Những năm học tiếp theo
Trước khi tốt nghiệp đại học
sau khi tốt nghiệp đại học
* Lưu ý: Có thể thiết lập mục tiêu ( tùy chọn)
- Trình bày các mục tiêu của mình trước nhóm để các bạn cùng nhận xét.
- Cô giáo nhận xét cách xây dựng mục tiêu của học sinh

Tiết 3

Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm

- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo
2. Bài tập
* Bài tập1 :
Trả lời câu hỏi để xác định mục tiêu của bạn:
Câu hỏi a,b,c,d,e,g,h (sgk trang 65,66)
* Bài tập2 :
Hãy dựa vào năng lực và hoàn cảnh của bạn để xây dựng mục tiêu theo bảng sau:
Mục tiêu ngắn hạn Mục tiêu dài hạn
Những lợi ích khi đạt mục tiêu Những lợi ích khi đạt mục tiêu


Những trở ngại trong quá trình thực hiện Những trở ngại trong quá trình thực hiện


Cần học và làm những gì? Cần học và làm những gì?


Ai là người động viên
Ai là người động viênKế hoạch- các bước tiến hành Kế hoạch- các bước tiến hành


Ngày hoàn thành
Ngày hoàn thành

- Trình bày trước nhóm có sự nhận xét góp ý của các bạn
*Câu chuyện thứ nhất:
- Đọc câu chuyện: Đích đến.
? Câu chuyện giúp em hiểu gì về cái đích của con người cần đạt được?
* Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 69)
Nhiều lúc chúng ta thất bại không phải vì chúng ta sợ hay bởi áp lực của những người xung quanh hoặc tại bất cứ điều gì mà chỉ vì chúng ta không nhìn thấy rõ mục tiêu của mình.
* Làm bài tập trắc nghiệm (sgk trang 69)

Tiết 4

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
1. Câu chuyện thứ hai và thứ ba:
- Đọc câu chuyện: .
? Rút ra nhận xét về cách đạt mục đích của nhân vật
tôi ở câu chuyện thứ hai?
? Ở câu chuyện thứ ba có đạt được mục tiêu ban đầu đề ra không? Vì sao?
* Ghi nhớ lời bàn (SGK trang 72)
Mục tiêu có thể thay đổi, nhưng việc đặt ra mục tiêu trong từng giai đoạn thì không bao giờ thay đổi.
Mục tiêu giúp ta không bị lạc lối vì biết mình đang làm tất cả vì cái gì.
Mục tiêu giúp ta tự vực mình đứng dậy sau những vấp ngã, sau những cảm xúc tiêu cực và biết mình cần phải nỗ lực vì cái gì.
Mục tiêu giúp ta thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.
2. Bài tập:
Câu 1: sau khi đọc song 3 câu chuyện bạn có suy nghĩ gì về từng nhân vật trong mỗi truyện?
Câu 2: Mục tiêu, mục đích của họ?
Câu 3: Suy nghĩ nào đem lại lợi ích?
Câu 4: Suy nghĩ nào cản trở thành công của họ ?
Câu 5: Ghi ra suy nghĩ đánh gía của em qua câu chuyện?
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của kĩ năng đạt mục tiêu.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân

* Nhận xét, đánh giá chủ đề:
KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ - CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
( tiết:15,16,17,18)
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 29/10/ 2015 -lớp 6A3
Tiết 2: 3/11/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 5/11//2015 -lớp 6A3
Tiết:
I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu,
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động các nhân
- Hoạt động nhóm1. Khái niệm vấn đề là gì?
Vấn đề là điều cần được xem xét , nghiên cứu, giải quyết.
2 Giải quyết vấn là gì?
3. Tầm quan trọng của giải quyết vấn đề
? Tại sao lại phải giải quyết vấn đề?
? Mục tiêu đặt ra vấn đề là như thế nào?
? Để giải quyết được vấn đề ta phải làm thế nào?
? Giải quyết bằng cách nào?
Sơ đồ: Giải quyết vấn đề: ( SGK trang 75)
+ Xác định vấn đề
+ Khám phá thông tin và tạo ra ý tưởng
+ Chọn ý tưởng tốt nhất
+ Xây dựng và thử nghiệm các ý tưởng
+ Đánh giá kết quả
? Kĩ năng giải quyết vấn đề?
VD: Nhổ cỏ bạn không quan tâm gốc mà chỉ cắt phần ngọn hôm nay thì hôm sau nhiều ngọn khác lại mọc ra xanh tốt hơn nhiều so với ngọn hôm qua
Bạn cần bình tĩnh dành đủ thời gian để tìm "nguyên nhân gốc" khi biết rõ bạn "tìm giải pháp" thì vấn đề giải quyết sẽ triệt để hơn.

Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.(tiếp)
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động cá nhân
Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành
- Hoạt động nhóm- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo

4. Quy trình giải quyết vấn đề.
? Làm thế nào để giải quyết vấn đề có hiệu quả?
? Liệt kê các cách giải quyết vấn đề?
? Cảm xúc khi thực hiện các phương án ?
? So sánh các phương án để đưa ra quyết định cuối cùng?
? Hành động theo quyết định đã lựa chọn như thế nào?
? Kiểm định lại kết quả bằng cách nào?

* Xây dựng tình huống và đưa ra cách giải quyết vấn đề

Tình huống Nguyên nhân Giải pháp


- Từng nhóm bày tình huống trước lớp
- Các nhóm nhận xét góp ý cho từng tình huống
- Giáo viên nhận xét chốt vấn đề

Tiết 3

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động nhóm
5.Bài tập:
a. Câu chuyện thứ nhất:
* Đọc truyện: Chim chích và hổ già.
? Chim chích đã bị hổ bắt trong hoàn cảnh nào?
? Chim chích đã giải quyết tình huống đó như thế nào?
? Thông qua câu chuyện ta rút ra được bài học gì trong cách giải quyết vấn đề?
b. Câu chuyện thứ hai:
* Đọc truyện: Con quạ khôn ngoan
? Con quạ gặp phải vấn đề gì?
? Cách giải quyết vấn đề của con quạ?
? Kết quả đem lại qua cách giải quyết vấn đề đó?
? Bài học rút ra qua cách giải quyết vấn đề đó?
c. Câu chuyện thứ ba:
* Đọc truyện: Quạ và đàn bồ câu
? Trong câu chuyện con quạ đã làm gì?
? Việc làm của quạ đã đem đến hậu quả gì?
? bài học rút ra từ câu chuyện là gì?
6. Chọn một câu chuyện.
Chỉ ra được cách giải quyết vấn đề trong câu chuyện đó.

Tiết 4

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)

* Làm bài tập trắc nghiệm (sgk trang 80,81)
? Ba câu chuyện trên cho bạn những suy nghĩ gì vể cách giải quyết vấn đề.
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
- Câu chuyện thứ nhất:
? Theo bạn cách giải quyết nào đạt kết quả nhất? Vì sao? hãy ghi ra những suy nghĩ đánh giá của bạn vào bảng sau:
Cách Kết quả Đánh giá

Cách 1


Cách 2

cách 3
- Các nhóm trình bày, nhận xét , bổ xung cho nhau
- Giáo viên nhận xét, đánh giá
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của kĩ năng giải quyết vấn đề.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân


* Nhận xét, đánh giá chủ đề:
CHỦ ĐỀ : KĨ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH
( tiết 19,20,21,22 )
Ngày thực hiện :
Tiết 1: 1011/ 2015 -lớp 6A3
Tiết 2: 12/11/2015 - lớp 6A3
Tiết 3: 17/11//2015 -lớp 6A3
Tiết:
I. Dự kiến TBDH cần sử dụng
- Giáo viên: Máy chiếu
III. Dự kiến hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cặp đôi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể
IV. Dự kiến tiết học ( nội dung)

Các hoạt động Nội dung

Tiết 1
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động
- Tổ chức chơi trò chơi

Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.
- Hoạt động tập thể
- Hoạt động cá nhân
Dự kiến các câu hỏi
1. Khái niệm ra quyết định là gì?
? Tại sao trong cuộc sống ta lại phải đưa ra quyết định?
? Đưa ra quyết định đúng lúc sẽ giúp chúng ta điều gì?
- Lấy ví dụ về tình huống cần đưa ra quyết định
? Có cần phải suy nghĩ khi đưa ra quyết định không?
? Cần có trách nhiệm với quyết định của mình như thế nào?
2. Những khó khăn có thể gặp khi đưa ra quyết định.
? Chúng ta thường gặp những khó khăn nào khi đưa ra những quyết định?
- Không quyết đoán
- Trì trệ
- Cường điệu trong cảm xúc,hành động
- Do dự, chần chừ
- Hấp tấp
- Phiến diện
- Bất cần
- Thiếu sáng suốt
* Lấy ví dụ cho những khó khăn đó.
3. Các bước ra quyết định đúng đắn nhất vào bất kì thời điểm nào.
? Nêu các bước quyết định vấn đề?
5 Bước: (sgk trang 84,85)
? Bạn phải quyết định điều gì?
? Những lựa chọn của bạn là gì?
* Lưu ý: Ra quyết định lag một kĩ năng đòi hỏi sự thực hành thường xuyên

Tiết 2

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.(tiếp)
Dự kiến các câu hỏi
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động tập thể


Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành
- Xử lí tình huống
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo

4. Kĩ năng sử lí tình huống khẩn cấp một cách hiệu quả.
? Các tình huống khẩn cấp là gì?
Ví dụ: - Cháy nhà
- Gặp kẻ cướp
- Gặp thiên tai
- Cấp cứu người bị tai nạn
- Thấy ai đó đánh đập người khác...
? Gặp các tình huống trên cần sử lí như thế nào?
* Kĩ năng sử lí tình huống:
- Hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
- Nhanh chóng xá định những việc cần làm ngay
- Sử lí tình huống khéo léo

5. Thực hành
- Xử lí tình huống
Bước1: Muốn mua xe đạp nhưng không đủ tiền
Bước 2+3: Lập một danh sách giải pháp

Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm
Tiết kiệm tiền cho đến khi có đủ
Xin thêm tiền của cha mẹ
Mua một chiếc xe cũ

Bước 4: Quyết định đâu là giải pháp tốt nhất, sau đó làm theo giải pháp đó. Ghi giải pháp đã lựa chọn
Bước 5: Đánh giá hoặc điều chỉnh quyết định
Tự đặt câu hỏi
? Tôi đã đưa ra giải pháp tốt nhất chưa? Tại sao?
? Nếu không đạt hiệu quả như mong đợi bạn sẽ điều chỉnh quyết định như thế nào?


Tiết 3

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Xử lí tình huống
- Hoạt động nhóm
- Hoạt động cá nhân

5. Thực hành
- Xử lí tình huống
Bước1: Cần một quyển sách tham khảo phục vụ cho việc học
Bước 2+3: Lập một danh sách giải pháp

Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm
Tìm kiếm tại thư viện của nhà trường
Xin tiền của cha mẹ để mua
Mua lại quyển sách cũ của người bạn không sử dụng đến nữa

Bước 4: Quyết định đâu là giải pháp tốt nhất, sau đó làm theo giải pháp đó. Ghi giải pháp đã lựa chọn
Bước 5: Đánh giá hoặc điều chỉnh quyết định
Tự đặt câu hỏi
? Tôi đã đưa ra giải pháp tốt nhất chưa? Tại sao?
? Nếu không đạt hiệu quả như mong đợi bạn sẽ điều chỉnh quyết định như thế nào?
6. Xây dựng tình huống và sử lí tình huống
- Mỗi nhóm xây dựng một tình huống
- Các giải pháp sử lí tình huống
- Ưu điểm giải pháp
- Nhược điểm giải pháp
- Quyết định giải pháp
- Đánh giá giải pháp
Tiết 4

- Tổ chức chơi trò chơi
Hoạt động 3:
Hoạt động thực hành (tiếp)
- Tìm hiểu các câu chuyện tham khảo (tiếp)
- Hoạt động cá nhân
- Hoạt động cặp đôi
1.Câu truyện:
- Đọc câu truyện: Cho và nhận
2. Thực hành
*Ghi giải pháp mà cậu sinh viên định làm trong câu chuyện trên và đã làm rồi đánh giá các giải pháp đó.

Giải pháp Ưu điểm Nhược điểm

12* Kể một tình huống của mình hoặc của một người thân về cách quyết định đúng đắn hoặc sai lầm rồi ghi nhận xét đánh giá của bạn và bài học rút ra từ câu chuyện đó.
Hoạt động 4:
Đánh giá kết quả học tập


GV: từ phiếu học tập biết được những hạn chế của HS từ đó có biện pháp giúp các em khắc phục những hạn chế đó.


Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu những điểm mạnh và điểm yếu của kĩ năng ra quyết định.
Điểm mạnh của bản thân Điểm yếu của bản thân Cách khắc phục các hạn chế của bản thân


* Nhận xét, đánh giá chủ đề:Ngày thực hiện :
Lớp 6E
CHỦ ĐỀ : KỸ NĂNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ
( tiết )

Các hoạt động Nội dung
Hoạt động 1:
Hoạt động khởi động - Tổ chức chơi trò chơi


Hoạt động 2:
Hoạt động hình thành kiến thức.

? Giá trị là gì ?
Gv : Giá trị là nhũng gì con người cho là quan trọng là có ý nghĩa đối với bản thân mình, có tác dụng định hướng cho suy nghĩ , hành động và lối sống của bản thân.
? Có những loại giá trị nào ?
GV : Giá trị có thể là giá trị vật chất hoặc giá trị tinh thần, có thể thuộc các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật,đạo đức, kinh tế........
? Em hiếu thế nào là kỹ năng xác định giá trị ?
? Kỹ năng xác định giá trị giúp gì cho con người ?
GV : Kỹ năng xác định giá trị là khả năng con người hiểu rõ được những giá trị của bản thân mình.
? Kỹ năng xác định giá trị giúp gì cho con người ?
GV : Kĩ năng xác định gía trị ảnh hưởng lớn đến quyết định của mỗi người.kĩ năng này còn giúp người khác biết tôn trọng người khác ,biết chấp nhận rằng người khác có những giá trị và niềm tin khác.
? Giá trị có phải là cố định không ?
GV : Giá trị không phải là cố định mà có thể thay đổi theo thời gian, theo các giai đoạn trưởng thành của con người
? Giá trị phụ thuộc vào những yếu tố nào ?
GV : Giá trị phụ thuộc vào giáo dục vào nền văn hóa, vào môi trường ,học tập và làm của cá nhân
C. Hoạt động 3:
Hoạt động luyện tập

• Đánh giá kết quả học tập:
Hãy nêu các giá trị của bản thân
Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI - Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN
kế hoạch trải nghiệm - HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN HỮU LŨNG
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
ĐỘI TNCS HỒ CHÍ MINHĐồng Tân, ngày 28 tháng 2 năm 2017
Số: 05/KH-LĐ
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH ĐI TRẢI NGHIỆM, THỰC TẾ
VỚI CHỦ ĐỀ: “ NOI GƯƠNG ANH BỘ ĐỘI”
Năm học: 2016 - 2017

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Căn cứ kế hoạch năm học của Liên Đội trường THCS Đồng Tân
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Liên đội trường THCS xã Đồng tân. HĐĐ trường THCS xã Đồng Tân lập kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học tập, trải nghiệm thực tế tại “Trung đoàn 141” với chủ đề “ Noi gương anh bộ đội” thay cho hoạt động mít tinh chào mừng ngày thành lập Đoàn 26/3 như sau:
II. MỤC ĐÍCH
- Hướng tới chủ đề hoạt động Đội tháng 3 chào mừng ngày thành lập Đoàn
- Giúp học sinh mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh, luôn tự tin, mạnh dạn trong các hoạt động tập thể.
- Giáo dục các kỹ năng sống cho học sinh như kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự quản, ý thức kỷ luật qua đó các em biết được các nội quy, nề nếp, tác phong anh bộ đội cụ Hồ.
- Giáo dục học sinh ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì đất nước đem lại sự hòa bình cho dân tộc. Có thái độ yêu quý, tôn trọng các chú bộ đội, thể hiện ước mơ của mình về tương lai sau này.
- Qua đó giáo dục các em lòng yêu quê hương, đất nước tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của dân tộc ta.
II. Nội dung:
- Tham quan phòng truyền thống của Trung đoàn 141.
- Tổ chức cho học sinh tham quan, hướng dẫn về nội quy, nề nếp sinh hoạt, các kỹ năng tự phục vụ, ý thức kỷ luật, tác phong anh bộ đội cụ Hồ.
- Thăm quan mô hình tăng gia của các chú bộ đội
- Tạo điều kiện cho học sinh tham quan, học tập, rèn luyện mình theo gương các anh bộ đội cụ Hồ, các em được học cách vệ sinh cá nhân, học gấp chăn màn một cách nhanh gọn, sử dụng và để đồ dùng ngăn nắp khoa học, được tham quan thực tế nhà trưng bầy của trung đoàn, khu tăng gia của các đơn vị, và học tập cách sinh hoạt cũng như huấn luyện trong đơn vị. nhằm trang bị kiến thức cho các em từ thực tế, để các em thấy bản thân các em cần phải rèn luyện và phấn đấu như các anh bộ đội. Qua những hoạt động đó nhằm rèn kĩ năng sống cho học sinh.
- Giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước và lòng tự hào dân tộc.
- Đảm bảo đợt đi học tập, trải nghiệm thực tế tại “Trung đoàn 141” đạt kết quả tốt, vui vẻ, an toàn, bổ ích và đảm bảo sức khỏe.
III. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN
1. Đối tượng tham gia:
Lưu ý: Đây là một hoạt động lớn thay cho hoạt động 26/3 một hoạt động tập thể của toàn Liên Đội, nên yêu cầu các em học sinh tham gia đầy đủ.
* Học sinh: Là học sinh có hạnh kiểm đạo đức đạt từ khá trở lên đang học tập tại trường THCS xã Đồng Tân năm học 2016 – 2017.
* Ban tổ chức gồm:
- Ban giám hiệu: 02
- TPT Đội: 01
- Cán bộ y tế nhà trường: 01
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp: 14 GVCN (hoặc phụ huynh học sinh của lớp đó)
* Đại biểu gồm:
- 1 Đại biểu đại diện cho Đoàn xã Đồng Tân
- 1 Đại biểu đại diện UBND xã Đồng Tân
- 1 Đại biểu đại diện Đảng ủy xã Đồng tân

2. Thời gian: 01ngày (dự kiến ngày thứ 6 ngày 17/3/2017)
3. Địa điểm: Trung đoàn 141 – Hữu Lũng Lạng sơn.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công tác chuẩn bị.
a. Thành lập ban tổ chức:
- Đ/c Lý Thị Hoàng Yến - TPT Đội - Trưởng đoàn - Phụ trách chung
- Đ/c Đào Văn Tuyên - BT Đoàn trường - Phó đoàn - Phụ trách quản lí đoàn HS
- Đại điện hội cha mẹ học sinh – Phó đoàn – Phụ trách hợp đồng xe du lịch
- Các GVCN hoặc phụ huynh - Ủy viên – phụ trách HS của lớp mình
b. Phân công trách nhiệm:
* Trưởng đoàn : Đ/C Lý Yến
+ Liên hệ các địa điểm học tập trải nghiệm, phương tiện đi lại.
+ Lên kế hoạch đi học tập trải nghiệm
+ Báo cáo hoạt động trải nghiệm đến các cơ quan có chức năng.
+ Chỉ đạo chung trong quá trình đi trải nghiệm.
* Phó đoàn : Đ/C Đào Tuyên
+ Phối hợp với GVCN: thông báo kế hoạch tới phụ huynh.
+ Lấy danh sách HS đi trải nghiệm từ GVCN, và chia xe
+ Có trách nhiệm thu tiền Từ GVCN
+ Điều hành học sinh trước và sau khi đi trải nghiệm.
* Phó đoàn: Đại diện phụ huynh
+ Làm hợp đồng thuê xe du lịch
* Các GVCN hoặc Phụ huynh các lớp:
+ Tự quản lý học sinh lớp mình.
+ Lập danh sách HS lớp mình và có trách nhiệm thu tiền
* Học sinh:
+ Đảm bảo đúng giờ
+ Lấy số điện thoại của GVCN lớp liên lạc khi cần thiết.
+ Chuẩn bị mũ, giầy dép, trang phục (Áo đồng phục đeo khăn quàng)
+ Trong quá trình đi trải nghiệm HS phải nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu, chỉ dẫn của ban tổ chức nơi học tập trải nghiệm và cán bộ phụ trách của nhà trường.
2. Lịch trình tham quan:
- 7h00’: Tập trung tại cổng trường (tự ăn sáng trước khi lên xe)
- 7h30’: Xe xuất phát đi học tập trải nghiệm tại Trung đoàn 141.
- 8h10’: Đoàn tới Trung đoàn 141, vào thăm quan nhà truyền thống, sau đó xuống các đơn vị tìm hiểu về lịch sinh hoạt giờ gấc của một ngày huấn luyện, học cách gặp chăn màn, nơi để đồ dung cá nhân… khu tăng gia của các đơn vị và nơi làm việc huấn luyện của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 141.
- 11h00’: Các thầy cô giáo và các em học sinh sẽ dùng bữa cơm trưa tại nhà ăn của trung đoàn (ăn đúng suất như các chú bộ đội) Sau bữa cơm trưa, các em sẽ được giao lưu với các chú bộ đội, thăm cảnh quan Trung đoàn…sau đó tập trung tại sân vận động của trung đoàn để xem các chú bộ đội gia quân huấn luyện, múa võ, nhẩy qua vòng lửa….
- 16h00’: Thầy cô và các em tập trung ra xe để về Trường.
- 16h40’: Về đến Trường, chia tay và hẹn gặp lại các em.
III. DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO BUỔI TRẢI NGHIỆM
* Nhà trường và phụ huynh cùng tổ chức:
- Tổng chi phí chuyến đi cho 1 học sinh là: 120.000đ/1HS
+ Tiền xe
+ Tiền ăn trưa
+ Nước uống cho HS
+ Hoa quả, bánh kẹo cho HS
+ Hoa và quà tặng cho đơn vị đến trải nghiệm
- Trong đó nhà trường hỗ trợ cho mỗi em là: 40.000đ.
- Phụ huynh đóng gióp 80.000đ.

Kế hoạch này được coi là một buổi học từ thực tế, một hoạt động tập thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, nên GVCN yêu cầu các em tham gia đầy đủ trừ học sinh có hạnh kiểm xếp loại trung bình./.

Duyệt ban giám hiệu
Hiệu trưởng


Vũ Mạnh Cường TM. HĐ ĐỘI
TPT Đội


Lý Thị Hoàng Yến

Đại diện hội phụ huynh học sinh
Trưởng ban đại diện

Phạm Bích Hạnh
Kế hoạch trường học công viên - PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG
TRƯ¬ỜNG THCS ĐỒNG TÂNSố: /KH -THCV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcĐồng Tân ngày 24 tháng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC CÔNG VIÊN
Năm học 2018 - 2019

Thực hiện chỉ đạo của phòng GD&ĐT Hữu Lũng về thực điểm mô hình "Trường học-công viên", trường THCS Đồng Tân xây dựng kế hoạch theo 5 nội dung quy định tiêu chuẩn công nhận "Trường học-công viên" như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Giáo dục học sinh cách sống khỏe mạnh; ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh trường, lớp, môi trường sống xung quanh.
- Hưởng ứng phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo cho học sinh một môi trường học tập và sinh hoạt, vui chơi an toàn, sạch sẽ.
- Thông qua phong trào trên nhằm tăng cường, kiện toàn công tác quản lý của nhà trường, sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nhà trường, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.
- Tuyên truyền, giáo dục cho CB, GV, NV và học sinh đối với việc tạo cảnh quan môi trường, đảm bảo, trường - lớp luôn “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn.
- Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm, trong sạch, lành mạnh đáp ứng được các yêu cầu thực hiện nhiệm vụ dạy và học, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường.
- Có kỹ năng quan sát, cảm nhận về môi trường, có nhu cầu cải thiện môi trường lớp học và trường học.
- Giữ gìn và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia những hoạt động bảo vệ và chăm sóc môi trường trường học, thể hiện thái độ đối xử thân thiện với môi trường.
- Tạo được những thay đổi quan trọng trong nhà trường về ý thức bảo môi trường và tích cực làm cho nhà trường ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp hơn.
- Phấn đấu đạt các tiêu chí qui định và trường học Xanh - Sạch - Đẹp an toàn một cách vững chắc.
- Nhà trường là nơi phát huy tốt việc tuyên truyền gián tiếp đến cộng đồng, cùng địa phương thực hiện xã nông thôn mới.
II. Nội dung thực hiện các tiêu chí cụ thể
1. Thực trạng
1.1. Thuận lợi
Năm học 2018-2019 trường mới được xây dựng và chuẩn bị được đưa vào sử dụng, các phòng chức năng, khu hiêu bộ, cảnh quan sư phạm được quy hoạch hài hoà, đẹp mắt. Cơ sở vật chất được đầu tư tương đối đầy đủ đảm bảo đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định cho trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I
Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp uỷ chính quyền địa phương, Lãnh đạo UBND Huyện, phòng GD&ĐT Hữu Lũng về thực hiện xây dựng mô hình " Trường học - Công viên". Song song cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là sự phối hợp nhiệt tình của các bậc phụ huynh trong việc quyên góp ủng hộ ngày công lao động vệ sinh trường lớp, ủng hộ cây xanh, cây cảnh trang trí góc thiên nhiên, mua tặng lớp những đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục như: sơn sửa dẫy nhà cũ, lát lại một số nền phòng học đã bị bục, lắp thêm bóng điện, quạt cho các phòng học…góp phần đạt hiệu quả cao trong thực hiện xây dựng mô hình "Trường học - công viên". Đội ngũ CBGVNV có năng lực, trình độ chuyên môn, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc.
1.2. Khó khăn
Đây là một nội dung được thực hiện trong năm học này, do đó nhà trường còn bỡ ngỡ trong công tác xây dựng kế hoạch, chỉ đạo CBGVNV thực hiện. Số lớp khá đông , số các phòng học chức năng chưa đầy đủ. Một số ít học sinh chưa được gia đình quan tâm, phối hợp dạy dỗ. Đa số các em là con em nông thôn, nên nhận thức của các em chưa đồng đều, đội ngũ giáo viên, nhân viên còn thiếu kinh nghiệm do đó nhà trường gặp khó khăn cho trong công tác bố trí công việc. Kinh phí hạn hẹp nên việc đầu tư xây dựng, cải tạo khuôn viên trường học chưa đồng bộ mà phải dần từng bước. Một số giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh cùng hưởng ứng thực hiện xây dựng mô hình " Trường học - công viên"
2. Nội dung
- Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn"; tổ chức rà soát các tiêu chí trường học "Xanh - sạch - đẹp - An toàn" theo hướng dẫn của Sở giáo dục và Đào tạo về kế hoạch “ Xây dựng trường học Xanh- Sạch- Đẹp và An toàn” năm học 2018-2019 để có căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện.
- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong trường- lớp.
- Phân công trách nhiệm cho các thành viên chăm sóc cây xanh, sửa chữa CSVC.
- Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng từng tiêu chí về xây dựng “Xanh - sạch - đẹp”.
- Kiểm tra việc trang trí lớp, vệ sinh lớp - trường học, VSATTP và sức khỏe để đảm bảo an toàn cho HS trong thời gian ở trường (theo kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường đã đề ra trong năm học)
- Thực hiện nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong các môn học chính khóa cho các em học sinh.
3. Nội dung cụ thể
3.1. Nội dung xanh
+ Trồng và chăm sóc cây bóng mát: Phân công cho học sinh các lớp trực tuần tiếp tục chăm sóc cây bóng mát hiện có trong sân trường.
Mỗi năm nhà trường có kế hoạch cắt tỉa cành nhằm tạo vẻ mỹ quang và vừa đề phòng tai nạn có thể xảy ra cho học sinh trong lúc vui chơi trên sân trường.
+ Trồng cây cảnh, hoa kiểng: Phát động phong trào trồng và chăm sóc cây trồng trong từng lớp tại bồn hoa, dưới gốc cây, trước hành lang và trong lớp học. Trong năm học tổ chức chấm điểm thi đua giữa các lớp ít nhất 2 lần để từ đó đẩy mạnh phong trào xây dựng môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trong nhà trường.
+Trồng chăm sóc cỏ, chuỗi ngọc: Trồng thảm cỏ, hình chữ nhật, trồng thành hàng dài bên lối đi, trồng dưới cây bóng mát; chọn cây dễ kiếm và dễ trồng ở địa phương. Giao cho các lớp chăm sóc, giao bảo vệ sửa sang cắt tỉa cây cảnh, chăm tưới thường xuyên, hàng ngày.
- Trong dịp lễ tết trồng cây, các ngày lễ kỷ niệm, nhà trường tổ chức trồng cây để góp phần giáo dục truyền thống cho học sinh.
+ Vườn thuốc nam: Phân công cho các chi đoàn thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp. Tổ chức trồng ít nhất 15 loại cây thuốc nam điều trị bệnh thông thường để qua đó làm xanh hoá trường học và giới thiệu cho học sinh biết về tác dụng của mỗi loại cây thuôc Nam trong điều trị các bệnh thông thường. Thường xuyên chăm sóc các loại cây đã trồng.
3.2. Nội dung sạch
+ Xử lí rác
- Tổ chức tốt hoạt động với chủ đề “Quản lý và xử lý tốt rác thải” nhằm hướng dẫn thực hành các hoạt động xử lý rác trong nhà trường như: bỏ rác đúng nơi qui định, nhặt rác trên sân trường, gom rác vào giỏ chứa chuyển đến nơi tập kết rác để nhân viên đem đổ, Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán “gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn”
- Thông qua hoạt động thực hành, từng giáo viên phụ trách lớp giáo dục học sinh giữ gìn Sạch - Đẹp và qua đó tăng cường giao dục học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp để góp phần tốt việc giữ gìn và bảo vệ môi trường ngày càng lành mạnh.
- Trang bị đầy đủ các thùng rác để đặt tại mỗi lớp học, phía trước hành lang các lớp và ở một số gốc cây bóng mát. Hàng ngày lớp phân đội trực nhật sẽ gom rác vào và mang đên nơi tập kết rác để xe vệ sinh mang đi xử lý.
- Ngoài việc xử lý rác thải, Đoàn trường giáo dục học sinh biết tận dụng rác thải để làm kế hoạch nhỏ bằng cách phân loại rác còn tái xử dụng được để thực hiện hành vi tiết kiệm.
- Không mua đồ ăn nước uống mang lên lớp trong sinh hoạt 15 phut và giờ ra chơi.
+ Hệ thống nước
Nhà trường tiêp tục quản lý tốt hễ thống nước lọc đặt tại nhà chờ và phòng hội đồng để GV và học sinh sử dụng. Thường xuyên bảo dưỡng các máy bớm máy hiện có để phục vụ khu tập thể cho cho giáo viên và nhà vệ sinh học sinh.
Tổ chức nấu nước chín và thực hiện bình lọc nước được đặt tại văn phòng, phòng truyền thống và thư viện để phục vụ cho giáo viên và học sinh.
+ Xây dựng nhà vệ sinh
- Nhà trường có kê hoạch đảm bảo vệ sinh chung, tổ chức quét dọn ít nhất 2 lần trong ngày.
- Từng giáo viên chủ nhiệm lớp qua các tiết sinh hoạt cuối tuần có chú ý giáo dục học sinh thực hiện tốt các hành động giữ vệ sinh để thế hiện được các yếu tô về hành vi văn minh, lịch sự trong môi trường giáo dục.
3.3. Nội dung đẹp
- Lớp học trang trí đẹp sạch sẽ, vệ sinh.
- Phòng học thoáng mát, có đủ ánh sáng, có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và bố trí hợp lý mang tính thẫm mỹ cao.
- Xây dựng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cán bộ, giáo viên và học sinh.
- Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ cơ sở vật chất, không chạy nhảy, viết bẩn lên bàn ghế; bảo quản tốt đồ dùng trong lớp và của nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạn xã hội trong trường học.
- Thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh quan sư phạm để thực sự đạt tiêu chuẩn ” Xanh - sạch - đẹp”, an toàn trong trường học.
- Học sinh mặc đồng phục nhà trường khi tham gia các hoạt động nhà trường, nghiêm cấm nhuộm tóc, xăm trổ.
3.4. Nội dung an toàn
+ Về phòng chống cháy nổ:
Giáo dục học sinh về ý thức chấp hành nội qui phòng cháy chữa cháy theo qui định.
Có trang bị đủ bình chữa cháy và các phương tiện phục vụ chữa cháy cho các phòng chức năng và dãy phòng học.
+ Về chống tai nạn thương tích:
Thường xuyên chặt những cây quá cao trong khu vực trường để khỏi bị ngã đổ.
Thường xuyên phân công cho bảo vệ sửa chữa những bàn ghế hư hỏng đảm bảo an toàn cho học sinh ngồi học.
Trang bị dụng cụ tập thể dục thể thao, loại bỏ những dụng cụ không chắc chắn để đảm bảo an toàn cho học sinh sử dụng.
+ Phòng ngừa đánh nhau bạo lực trong nhà trường
Hàng tuần giao cho BGH Đoàn trường, GVCN giáo dục ý thức các em phải biết nhường nhịn không gây gổ đánh nhau.
Giáo viên bộ môn kết hợp với giáo viên phụ trách nhắc nhở học sinh không đem các vật bén nhọn nguy hiểm vào trường, không đùa giỡn gây gổ trong giờ ra chơi.
+ Về phòng ngừa tai nạn giao thông
Hàng tuần BGH, Bí thư đoàn trường, GVCN tuyên truyền giáo dục các em về ý thức thực hiện an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông. Tổ chức các Hội thi về giáo dục ATGT .
Trong giờ học phân công cho bảo vệ trực đóng, mở cửa theo quy định, không cho học sinh ra ngoài trong giờ ra chơi, bảo vệ không cho người lạ vào trường .
Khuyến khích những học sinh ở xa tới trường bằng xe đưa đón. Tuyệt đối không đi xe phân khối lớn đến trường và gửi xe trước nhà dân.
+ Về phòng ngừa đuối nước:
Phân công cho giáo viên theo dõi quản lý học sinh ngoài giờ, nhắc nhở không cho đi chơi, la cà, tắm sông, ao hồ.
Nhắc nhở học sinh khi đi học qua những nơi cầu ngập phải có người lớn đi cùng.
Khích học sinh tập bơi lội khi có người lớn trông giữ
Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho học sinh.
Nâng cao ý thức về công tác VSATTP cho CB,GV, CNV về thực hiện các pháp lệnh, qui định VSATTP, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống ngộ độc thực phẩm xảy ra ở các động vật, gia cầm…
Giáo dục cho học sinh tham gia đảm bảo VSATTP như: vệ sinh cá nhân trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh trường, lớp và các hành vi văn minh nơi công cộng.
Triển khai công tác y tế trong trường học để thực hiện tốt các hoạt động đạt hiệu quả về chăm sóc sức khỏe, giáo dục cho học sinh : Kiểm tra VSATTP, vệ sinh môi trường - công trình vệ sinh; Sơ cứu kịp thời những tai nạn xảy ra cho học sinh ….
Qua sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp từng thành viên trong nhà trường có quan tâm việc giáo dục học sinh về an toàn thực phẩm như: không mua qua bánh hàng rong nhất là các thức ăn, nước uống bày bán trước cổng trường. Nên ăn những quà bánh có đăng ký nơi sản xuất và hạn sử dụng.
III. Biện pháp thực hiện
1. Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và phụ huynh xây dựng cảnh quan trường lớp xanh- sạch- đẹp, an toàn và thân thiện.
Chính quyền nhà trường đã phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh tổ chức các buổi lao động công ích: cuốc đất, san nền, đổ cát làm sân luyện tập chuyên đề vận động. Trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh, trang trí góc thiên nhiên của lớp và “Bồn hoa cây cảnh ” của nhà trường, nhờ đó mà cảnh quan của nhà trường ngày càng khang trang, xanh, sạch và đẹp
Phối hợp với Đoàn thanh niên trang trí tạo góc thư viện ngoài trời với các hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động hấp dẫn, huy động phụ huynh quyên góp sách, truyện tranh làm phong phú môi trường sách. Phân công cho từng lớp, từng bộ phận có trách nhiệm chăm sóc cây xanh các khu vực xung quanh sân trường, gắn liền việc đánh giá kết quả với bình xét thi đua hàng tháng, qua đó CBGVNV đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và tạo được khuôn viên trường học luôn xanh, sạch và đẹp
Thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua gắn liền các ngày lễ lớn, với chủ đề, chủ điểm một cách hợp lý như: Thi làm đồ dùng tự tạo. Thi trang trí lớp tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện, trong hội thi có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên và phụ huynh.
Làm tốt công tác tuyên truyền tới phụ huynh và các tổ chức xã hội.
2. Xây dựng cơ quan có nếp sống văn hóa, an toàn, tạo mối quan hệ thân thiện giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh trong trường.
Xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá giữa các thành viên trong nhà trường. Giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với phụ huynh học sinh; giữa giáo viên với học sinh. Giáo viên phải thực sự thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh. Gắn việc thực hiện quy tắc đó vào việc thi đua khen thưởng hàng tháng, hàng năm. Chính vì vậy tập thể CBGV,NV trong trường luôn tạo đươc sự đoàn kết, đồng thuận trong công tác.
Mỗi cán bộ giáo viên luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong công việc. Đoàn kết, chia sẻ, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.
Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.
Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong nhà trường thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của mỗi cán bộ, giáo viên trong nhà trường, tăng cường các hoạt động tập thể, vui chơi giải trí, bảo đảm sức khoẻ và điều kiện làm việc, nghỉ ngơi cho cán bộ, giáo viên.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Nhà trường ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”
Ban chỉ đạo sẽ phân công các thành viên phụ trách cụ thể các công việc:
- Trưởng ban: Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo chung.
- Phó ban: Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi việc giáo dục tích hợp môi trường của giáo viên
- Chủ tịch CĐCS: Phát động phong trào thi đua trong CBGVNV nhà trường,
- Bí thư Chi đoàn: Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên chi đoàn.
- Kế toán - Bảo vệ: Kiểm tra, sửa chữa bảo quản CSVC.
2. Ban chỉ đạo tổ chức kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện giữ gìn trường, lớp sạch - đẹp
trồng và chăm sóc cây xanh của từng khối, lớp và các bộ phận trong trường học để động viên khen thưởng kịp thời.
3. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết
đúng thời gian qui định, khen thưởng những tập thể, cá nhân có những thành tích tốt và phê bình, góp ý những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp” và An toàn đã được phát động trong toàn trường.
V. Kế hoạch tháng
Tháng Nội dung công việc Ghi chú
08/2018 - Thành lập ban chỉ đạo “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn năm học 2018 -2019.
- Ban lao động kiểm tra vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, các điều kiện phòng cháy chữa cháy chuẩn bị năm học 2018- 2019.
- Ban lao động xây dựng kế hoạch lao động trình BGH duyệt.
- GVCN cho lớp lao động theo kế hoạch đã phân công.
- BGH phối hợp Y tế học đường kiểm tra sức khỏe của học sinh chuẩn bị cho năm học mới.
- Trang trí lớp học theo mô hình trường học mới
09/2018 - TPTĐ phối hợp GVCN tuyên truyền GV, HS nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; phát động phong trào “Trường học không có rác”.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, Ban lao động phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Ban lao dộng kiểm vệ sinh trường, lớp; Các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh.
- KT trang trí lớp, phân công các lớp chăm sóc cây xanh trong trường.
- Đoàn thanh niên Phân công các lớp chăm sóc cây xanh, vệ sinh khu vực trên sân trường.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’
- Chữ thập đỏ lên kế hoạch trồng thêm các loại cây thuốc nam.
- Đoàn thanh niên phát động phong trào gây quỹ để xây dựng công trình thanh niên. Lập kế hoạch xây dựng “Vườn rau thanh niên”
- Hướng dẫn cho học sinh trồng và chăm sóc vườn rau thanh niên
- Công đoàn phát động phong trào “Trường học không khói thuốc”
10/2018 - Đoàn thanh niên phối hợp ban lao động xây dựng lại hòn non bộ, trồng cỏ xanh trước cổng trường.
- Tổ chức một số hoạt động về giáo dục môi trường cho HS thông qua các hoạt động giáo dục ở lớp trong các tiết sinh hoạt.
- KT việc thực hiện các tiêu chí: “Xanh - Sạch - Đẹp” và an toàn trong nhà trường.
- Bổ sung thêm cây thuốc nam vào vườn cây thuốc nam của trường.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, Ban lao động phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Tiếp tục phát động phong trào “Trường học không có rác”.
- Hướng dẫn cho học sinh trồng và chăm sóc vườn rau thanh niên
11/2018 - KT việc thực hiện giữ gìn vệ sinh cá nhân
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ, TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ xây dựng vườn hoa bên hông nhà hiệu bộ.
- Kiểm tra việc mang quà ăn vặt lên lớp tại các khối lớp.
- Ban nề nếp kiểm tra học sinh ăn quà vặt và hút thuốc lá…
12/2018 - Kiểm tra sửa chữa, bổ sung CSVC, các trang thiết bị để nâng cao môi trường “Xanh - sạch - đẹp - an toàn”
- Kiểm tra các thiết bị phòng chống cháy nổ
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
01/2019 - Kiểm tra việc thực hiện VS môi trường theo các tiêu chí “xanh - sạch - đẹp - an toàn”.
- Sơ kết việc triển khai “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong HKI
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
- Phân công các lớp trực tuần tưới cây trong khuôn viên trường.
02/2019 - Đoàn thanh niên, GVCN tuyên truyền nghiêm cấm học sinh buôn bán, sử dụng pháo trong Tết nguyên đán.
- VS trường, lớp chuẩn bị nghỉ tết .
- Phân công trực Tết bảo quản CSVC.
- KT vệ sinh môi trường sau nghỉ Tết.
- Phân công bảo vệ tưới cây trong khuôn viên trường, mua hoa, chăm sóc hoa trong tết nguyên đán.
03/2019 - Đề xuất lãnh đạo ngành, BGH trường thanh lý những thiết bị hư hỏng và bổ sung, sữa chữa CSVC, các trang thiết bị và sắp xếp gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ trong trường học.
- Ban lao động, y tế nhà trường kiểm tra việc dọn dẹp vệ sinh ở nhà vệ sinh học sinh.
- kiểm tra việc vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm tại trường.
04/2019 - Xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh.
- Dựa theo kết quả thi đua hàng tuần, BLĐ và TPTĐ phân công các lớp lao động. Ban lao động giám sát việc thực hiện lao động của các lớp được phân công.
- Phát động phong trào kế hoạch nhỏ từ việc phân loại rác, nộp giấy sau mỗi buổi kiểm tra để bán ‘gây quỹ hỗ trợ các em khó khăn’.
- Phân công các lớp trực tuần tưới cây trong khuôn viên trường
05/2019 - Tổng kết công tác phong trào “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” trong năm học 2018 -2019.
- Tổng VS toàn trường chuẩn bị tổng kết năm học 2018-2019.
- Lên kế hoạch cho học sinh dọn vệ sinh toàn trường, cắt cây xanh, chăm sóc cây xanh, chuẩn bị cho kì thi vào 10.
- GVCN và các lớp bàn giao lại toàn bộ cơ sở vật chất trước khi nghỉ hè. Ban lao động kiểm tra lại cơ sở vật chất chuẩn bị cho kì thi vào 10.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống, cháy nổ, điện giật, các khu vui chơi…để đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Khuyến khích học sinh tập bơi lội phòng chông đuối nước trong thời gian hè.

Trên đây là kế hoạch xây dựng trường học công viên năm học 2018-2019 của trường THCS xã Đồng Tân!


DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU
Hiệu trưởng

Vũ Mạnh Cường TRƯỞNG BAN


Lý Thị Hoàng Yến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây