Báo cáo sinh hoạt cụm chuyên môn số 1

Thứ sáu - 13/05/2016 01:46
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 1 NĂM HỌC 2015-2016
PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNG
CỤM CHUYÊN  MÔN SỐ 1
 

Số: 02/BC/CCM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
Hữu Lũng, ngày 10 tháng 3 năm 2016
 
BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 1
NĂM HỌC 2015-2016

 
 
  

Thời gian qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng để tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất nhằm nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao chất lượng quản lí chuyên môn. Kết quả bước đầu là nhiều trường đã xây dựng được nề nếp hoạt động chuyên môn từ giáo viên đến tổ khối và nhà trường, nhiều thầy cô giáo của các trường đã phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi các cấp, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên, công tác đào tạo học sinh giỏi, học sinh có các năng khiếu được duy trì... Góp phần vào những thành quả đó có nhiều nguyên nhân tích cực, trong đó phải kể đến chất lượng của đội ngũ thầy cô giáo đã từng bước được nâng cao, việc chỉ đạo của các nhà trường trong việc thực hiện quy chế chuyên môn được củng cố và có chất lượng
- Thực hiện công văn số: 329/PGDĐT-THCS ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Phòng giáo dục và đào tạo Hữu Lũng V/v Triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với lớp 6 năm học 2015-2016, Công văn số: 501/PGDĐT-THSC ngày 15/9/2015 của Phòng giáo dục và đào tạo Hữu Lũng Về việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực,
- Căn cứ Quyết định số: 119/QĐ-PGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo Hữu Lũng về việc công nhận Trưởng cụm, Phó cụm chuyên môn trung học cơ sở năm học 2015 - 2016, trên cơ sở Kế hoạch số 01/KH-CCM ngày 20/11/2015 của Cụm chuyên môn số 1 về việc tổ chức hoạt động Cụm chuyên môn năm học 2015-2016. Căn cứ kết quả hoạt động, cụm chuyên môn số 1 báo cáo kết quả hoạt động năm học 2015 - 2016 với nội dung trọng tâm sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm
Cụm chuyên môn số 1 được thành lập theo Quyết định số: 119/QĐ-PGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo Hữu Lũng về việc công nhận Trưởng cụm, Phó cụm chuyên môn trung học cơ sở năm học 2015-2016, Cụm gồm 7  trường THCS:  Nhật Tiến, Yên Vượng, Minh Sơn, Vân Nham, Hữu Liên, Hòa Lạc, Đồng Tân.
Ban chỉ đạo cụm gồm có CBQL các nhà trường:
TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức danh Mô hình THM
Số lớp Số HS
1 Vũ Mạnh Cường Hiệu trưởng Đồng Tân Cụm trưởng 3 81
2 Hoàng Thị Chuyên Hiệu trưởng Vân Nham Cụm phó 3 85
3 Hoàng Văn Lục Hiệu trưởng Hữu Liên Thư ký 2 44
4 Công Xuân Lân Hiệu trưởng Nhật Tiến Ủy viên 2 45
5 Lê Văn Đại Hiệu trưởng Minh Sơn Ủy viên 1 27
6 Lăng Văn Đức Hiệu trưởng Yên Vượng Ủy viên 2 46
7 Phạm Thanh Sơn Hiệu trưởng Hòa Lạc Ủy viên 2 54
 
2. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động Cụm chuyên môn
2.1.Thuận lợi
- Cụm chuyên môn số 1 luôn được sự quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của phòng Giáo dục & Đào tạo có sự đồng thuận của Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, các tổ chức xã hội và hội cha mẹ học sinh. Hàng năm phòng Giáo dục và Đào tạo đều có văn bản hướng dẫn, định hướng để các cụm chuyên môn hoạt động. Cụ thể cụm chuyên môn luôn bám sát các nội dung hoạt động tại công văn số: 329/PGDĐT-THCS ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Phòng giáo dục và đào tạo Hữu Lũng V/v Triển khai thực hiện mô hình trường học mới (VNEN) đối với lớp 6 năm học 2015-2016,
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên phần lớn có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn, cơ sở vật chất và các điều kiện khác về cơ bản đủ đáp ứng nhu cầu tối
thiểu như phòng học, phòng chức năng, chỗ ngồi, các trang thiết bị và đồ dùng giảng dạy…
- Bước đầu nhận được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân địa phương, đặc biệt là phụ huynh học sinh;
- Học sinh có đủ sách giáo khoa, vở viết và các dụng cụ học tập, tham gia tích cực trong học tập và rèn luyện, đi học chuyên cần, ăn mặc sạch sẽ.
2.2.Khó khăn
- Cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, khoảng cách giữa các đơn vị trong cụm còn xa, có 3/7 đơn vị đang học 2 ca/ngày nên phần nào sẽ khó khăn trong việc bố trí sinh hoạt cụm
- Là năm đầu tiên thực hiện dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) nên việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cán bộ quản lý các nhà trường còn gặp khó khăn; Phương pháp dạy học của đội ngũ giáo viên các trường trong cụm còn chưa đồng đều, một số giáo viên chậm thay đổi.
- Học sinh có lực học không đồng đều; Một số gia đình phụ huynh thiếu quan tâm, đi làm ăn xa bỏ con cái ở nhà tự chăm sóc nhau nên phần nào ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Công tác xây dựng quy định sinh hoạt của cụm: Triển khai, quán triệt nhiệm vụ trọng tâm sinh hoạt của cụm chuyên môn theo từng năm học.
Hàng năm các trư­ờng THCS trong cụm tổ chức sinh hoạt chuyên đề cấp cụm 2 lần, học kỳ I và dịp tháng 12/2015, học kỳ II vào dịp tháng 3/2016, về phương pháp dạy học mô hình mới VNEN, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và dạy học. Sau khi dạy xong, các giáo viên trong cụm cùng nhau thảo luận, trao đổi về các tham luận cũng nh­ư các tiết dạy để tìm ra những nội dung và phương pháp mới để tham khảo và học tập. Tại các buổi sinh hoạt chuyên đề đó đã đem đến cho giáo viên nhiều kết luận khoa học bổ ích để góp phần nâng cao chất lượng dạy-học, nhân tố cơ bản quyết định đến sự phát triển của các trường trong cụm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nền giáo dục trong tổng thể của quá trình đổi mới và phát triển của đất nước. Ngoài ra, các tr­ường còn cử giáo viên đi tham gia các chuyên đề do Sở GD&ĐT tổ chức để học hỏi và rút kinh nghiệm, khi về báo cáo trước tổ CM, trước Hội đồng Sư­ phạm để cùng nhau trao đổi và rút ra bài học cho mình.
Năm học 2015-2016 tập trung 2 nội dung chính: Thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học theo mô hình trường học mới, tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng Internet. Lập kế hoạch hoạt động chuyên môn và tổ chức họp để đánh giá hoạt động của cụm.
          Duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ hoạt động của cụm chuyên môn với phòng Giáo dục và Đào tạo.
          Tham dự đầy đủ hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của cụm chuyên môn do phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
2. Kết quả hoạt động
Số lần tổ chức hội thảo: 2 lần
1. Lần 1: Tổ chức tại trường THCS xã Đồng Tân (ngày 4/01/2016)
- Nội dung: Chuyên đề - Thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học theo mô hình trường học mới.
- Hình thức:
Dự giờ, rút kinh nghiệm: môn Ngữ văn và toán.
Báo cáo tham luận: Một số lưu ý khi thiết kế bài giảng điện tử
- Kết quả:
Tổng số giờ sinh hoạt lớp: 02 giờ (khối 6)
Số báo cáo tham luận: 1(Thiết kế bài giảng điện tử trong dạy học theo mô hình trường học mới).
Số CBQL: 8
Số giáo viên: 16
Số lớp tham dự: 2
Số HS: 81 em
2. Lần 2: Tổ chức tại trường THCS xã Yên Vượng (ngày 23/3/2016)
- Nội dung: Chuyên đề Hội thảo Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng Internet.
- Hình thức: Nghe báo cáo tham luận và thảo luận.
Phân công như sau:
Môn Lớp Nội dung Đơn vị
Tham luận 1   Một số kỹ năng trong vận hành trang Web trường học kết nối THCS Hòa Lạc
Tham luận 2   Tác dụng của các bài viết trên không gian trường học kết nối THCS Yên Vượng
Tham luận 3   Tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng Internet THCS Nhật Tiến
Tham luận 4   Ý kiến đánh giá, chỉ đạo về hoạt đông cụm chuyên môn Lãn đạo PGD
BC Sơ kết   Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sinh hoạt cụm chuyên môn Cụm phó
- Kết quả:
- Số báo cáo tham luận: 4 (như đã dẫn phần trên)
- Số CBQL: 07
- Số giáo viên: 35
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
- Lãnh đạo các đơn vị thuộc cụm luôn quan tâm và tạo điều kiện để các cụm tổ bộ môn hoạt động.
- Cụm trưởng mỗi cụm tổ bộ môn đều nhiệt tình, năng động, hoàn thành tốt nhiệm vụ sinh hoạt cụm tổ bộ môn trọng tâm, đúng kế hoạch.
- Hầu hết giáo viên trong cụm đều tích cực tham gia sinh hoạt, chủ động giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác, nghiệp vụ.
- Các giáo viên được phân công chuẩn bị nội dung bài giảng, nội dung chuyên đề đều có tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị chu đáo, trọng tâm các vấn đề được phân công.
- Sinh hoạt cụm chuyên môn đã góp phần thúc đẩy chất lượng chuyên môn của mỗi nhà trường và nâng cao tay nghề mỗi giáo viên, tạo được không khí phấn khởi trong công tác giáo dục.
2. Hạn chế
Do việc nghiên cứu và xử lý tài liệu Hướng dẫn của một số giáo viên chưa tốt, nên đâu đó việc thực hiện Mô hình VNEN còn mang nặng tính hình thức, còn tình trạng giáo viên ham giảng; khâu kiểm soát chất lượng và dạy học cá nhân đến từng HS chưa được chú trọng. Giáo viên chưa thấy hết tầm quan trọng của việc rèn cho HS phương pháp tự học và học theo nhóm.
Hậu quả của việc không được rèn thói quen tự học và học theo nhóm là thói quen chờ đợi, không tự mình suy nghĩ, tìm tòi để phát hiện ra kiến thức mới. Đó là chưa kể, về hoạt động của Hội đồng tự quản, một số nhóm trưởng chưa biết cách lãnh đạo nhóm hoạt động. Công cụ học tập, góc học tập, hòm thư bạn bè chưa được sử dụng thường xuyên.
3. Biện pháp khắc phục
Giáo viên giảng dạy VNEN phải nắm chắc phương pháp dạy học VNEN khi bắt đầu triển khai Mô hình VNEN, giáo viên phải tự học, tự bồi dưỡng, tự làm đồ dùng dạy học, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp qua sinh hoạt chuyên môn tại tổ, trường.
Giáo viên hướng dẫn HS sử dụng tài liệu Hướng dẫn học tập để tự học, tự đánh giá; tổ chức cho HS hoạt động khám phá, phát hiện kiến thức, kĩ năng mới thông qua quá trình học tập mang tính hợp tác. Giáo viên chỉ hỗ trợ và hướng dẫn HS khi cần thiết.
Sinh hoạt chuyên đề đều phải thực hiện theo đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Ngoài ra, tăng cường dự giờ, xây dựng phương pháp cho các giáo viên dạy học VNEN để đảm bảo HS được tăng cường tính chủ động, tích cực, tự giác học tập
Đối với cán bộ quản lý, để bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy VNEN cho giáo viên, cần cung cấp đầy đủ tài liệu để giáo viên nghiên cứu. Đồng thời, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán VNEN đủ năng lực, khả năng giảng dạy tốt; cử giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các đợt tập huấn VNEN, tham gia sinh hoạt cụm.
IV. KIẾN NGHỊ,  ĐỀ XUẤT
1. Các cấp quản lý quan tâm tạo điều kiện đầu tư kinh phí xây dựng trường lớp, trang bị các thiết bị dạy học đảm bảo phù hợp với dạy học theo mô hình THM
2. Cán bộ quản lý các đơn vị trường tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tham mưu và làm tốt công tác XHH để tu sửa và nâng cấp CSVC đảm bảo cho việc dạy và học theo MH-THM.
3. Đội ngũ CBGV các nhà trường tiếp tục công tác tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn.
4. Các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm đến việc học tập của con em, chuẩn bị tốt các điều kiện để các em tiếp tục học lớp 7 theo MH-THM.
Trên đây là báo cáo thực hiện sinh hoạt cụm chuyên môn số 1 năm học 2015-2016. Kính mong nhận được ý kiến chỉ đạo Lãnh đạo chuyên môn Phòng GD-ĐT, sự đóng góp ý kiến của các đồng chí dự hội thảo để bản báo cáo đầy đủ hơn.
 
Nơi nhận:
 - Phòng GD&ĐT (b/c)
 - Lãnh đạo 7 trường theo QĐ (t/h)
 - Lưu các trường.
T.M CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 1
Cụm trưởng
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS ĐỒNG TÂN
Vũ Mạnh Cường
 

Tác giả bài viết: Vũ Mạnh Gường

Nguồn tin: admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

giao án

Đê cương ôn tập học kì 1 văn 8 ngoài PPCT

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 10 | lượt tải:0

giao an

DE THI HOC KI 2 SU 7

Thời gian đăng: 22/01/2019

lượt xem: 11 | lượt tải:0

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 15 | lượt tải:9

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Giáo án Kĩ năng sống 6. Chủ đề TỰ NHẬN THỨC

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GI

Giáo án KĨ NĂNG SỐNG LỚP 6- CHỦ ĐỀ QUẢN LÍ THỜI GIAN

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 13 | lượt tải:0

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh

Thông tư 58 - Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 14 | lượt tải:5

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thông tư 18 về kiểm định chất lượng giáo dục

Thời gian đăng: 16/01/2019

lượt xem: 30 | lượt tải:16

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

kiểm tra 1 tiết anh 9 mới

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 42 | lượt tải:17

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2

Lịch sinh hoạt chuyên môn tổ Sinh-hóa-NN năm học 2018-2019

Thời gian đăng: 14/12/2018

lượt xem: 39 | lượt tải:19

Kế hoạch trường học công viên

Kế hoạch trường học công viên

Thời gian đăng: 04/12/2018

lượt xem: 44 | lượt tải:11
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây