Trang nhất » Tài liệu

Tên / Số / ký hiệu : Mẫu Đăng kí thi đua cá nhân
Về việc / trích yếu

Mẫu Đăng kí thi đua cá nhân

Ngày ban hành 02/10/2018
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban Tổ Toán
Lĩnh vực Giáo dục
Người ký duyệt Nguyễn Thị Chung
Cơ quan / đơn vị ban hành Trường
Tải về máy Đã xem : 22 | Đã tải: 0
Nội dung chi tiết
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
Năm học 20.... - 20.....
(Áp dụng đối với CBQL, GV)
Họ và tên:..........................................................................................................
Chức danh:............................Đơn vị công tác:..................................................
Nhiệm vụ được phân công:...............................................................................
.....................................................................................................................................
Thực hiện công văn số ........./PGDĐT-TĐKT ngày 19/9/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng về đăng ký thi đua đầu năm học 2018-2019. Cá nhân đăng ký phấn đấu các chỉ tiêu, cụ
A. Các chỉ tiêu phấn đấu như sau:
I. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
1. Xếp loại 2 mặt giáo dục:
* Đối với giáo viên chủ nhiệm:
 Hạnh kiểm:        
+ Xếp loại tốt, khá trở lên:..........%
 Trong đó: Tốt............%;         Khá:...........%;  
                   TB:...........%;  Yếu:............%
 Học lực:
+ Xếp loại từ TB trở lên:............%
Trong đó:    Giỏi............%;      Khá:...........%;    TB:...........%; 
Yếu:............%      Kém:.............%
                    Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp lớp 9:................%
Trong đó:    Giỏi............%;      Khá:...........%;    TB:...........%; 
Lưu ban …./……. = ……..%;
Bỏ học ………./………. = …………..%.
Duy trì sĩ số :        ............../.............. = .............%
Lên lớp thẳng      ............../.............. = .............%
* Đối với giáo viên bộ môn:
- Đăng ký chất lượng của từng bộ môn với các tiêu chí:
          Xếp loại từ TB trở lên:   ............/............ = ..............%
          Trong đó:    Giỏi:  ........../............ = ..........%
                             Khá:  ........../............ = ..........%
                             TB:    ........../............ = ..........%
                             Yếu:  ........../............ = ..........%
                             Kém: ........../............ = ..........%
          Số học sinh đạt giải cấp huyện:....................
          Số học sinh đạt giải cấp tỉnh:.......................
- Đăng ký chất lượng điểm bộ môn thi học kỳ I, Kì II các môn do trường, Phòng, Sở ra đề với các tiêu chí:
          Điểm 5 trở lên:     ............/............ = ..............%
          Trong đó:    điểm 9,10 ........./............ = ..........%
                             Điểm 7, 8 ......../............ = ..........%
- Đăng ký chất lượng điểm bộ môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) với tiêu chí: Điểm 5 trở lên:     ............/............ = ..............%
          Đối với các lớp không thi HSG cấp huyện, tỉnh thì đăng ký tỷ lệ học sinh bộ môn, có số liệu cụ thể theo kế hoạch đã được phòng phê duyệt
2. Đối với giáo viên làm tổng phụ trách đội đăng ký theo các tiêu chí bên đội, nếu có dạy các bộ môn văn hoá thì đăng ký đầy đủ chất lượng bộ môn như giáo viên giảng dạy (đăng ký chỉ tiêu cả bên đội và chất lượng các bộ môn văn hoá)
3. Đối với TTCM: Đăng kí tiêu chí thêm các tiêu chí của chung của Tổ, cụ thể là:      
- Hạnh kiểm:  Xếp loại tốt, khá trở lên:..........% .
 Trong đó: Tốt............%;         Khá:...........%;    TB:...........%;  Yếu:............%
- Học lực:  Xếp loại từ TB trở lên:............%
Trong đó:    Giỏi............%;      Khá:...........%;    TB:...........%; 
Yếu:............%      Kém:.............%
          - Số học sinh đạt giải cấp huyện:....................
          - Số học sinh đạt giải cấp tỉnh:.......................
- Số tổ viên đạt danh hiệu LĐTT: .........../........... = ...%
- Số tổ viên đạt danh hiệu CSTĐCS: .........../........... = ...%
- Số tổ viên đạt danh hiệu CSTĐcấp tỉnh: .........../........... = ...%
* Đối với các loại hình nhân viên đăng ký chỉ tiêu theo đặc thù công việc được giao   
4. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm:
Tên SKKN:........................................................................................................
.....................................................................................................................................
- Thời gian hoàn thành đề tài và đưa vào áp dụng tại đơn vị:.....................................
5. Trình độ tay nghề:
- Tiết dạy : .................( Trong đó : Giỏi :......... ; Khá :.......... ; Đạt :...........)
- Tham gia hội giảng cấp trường phấn đấu đạt loại :.......................
- Tham gia Hội giảng cấp huyện phấn đấu đạt loại :.......................
- Tham gia Hội thi GVG cấp tỉnh ( Nếu có) đạt loại :.....................
6. Công tác khác:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
II. Việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
III. Tích cực học tập chính trị, văn hoá chuyên môn, nghiệp vụ.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
IV. Đạo đức, lối sống.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
          Tôi xin đăng ký phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên và đăng ký danh hiệu thi đua đạt : LĐTT (CSTĐCS) ....
 
                                                            .................., ngày.....tháng......năm 20......
                                                                             NGƯỜI ĐĂNG KÝ
                                                                               ( Ký, ghi rõ họ tên)
 
Ý KIẾN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video mới

Chúng em vui hát

Hình ảnh

  • dsc00170_fotor.jpg
  • 2012-09-05-09_fotor_1.jpg
  • dsc00006_fotor.jpg
  • dsc00119_fotor.jpg
  • dsc00157_fotor_1.jpg
  • p_20141110_110255_fotor_1.jpg
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chính Phủ
BGD
Học Mãi
THI TIẾNG ANH
THI TOÁN
GDTĐ

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 6


Hôm nayHôm nay : 560

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18457

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1492653

Liên kết website

tv