Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS xã Đồng Tân

Xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
thcs.dongtan.huulung@gmail.com