Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 22
Tháng 10 : 4.744
Năm 2021 : 102.571
Ngày ban hành:
27/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

_________

Ngày ban hành:
27/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành:
21/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020- 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Ngày ban hành:
13/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

về việc hỗ trợ tư vấn tuyên truyền tuyển sinh BT THPT năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
03/06/2020
Ngày hiệu lực:
27/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học; phòng, tránh tai nạn đuối nước và thực hiện trật tự, an toàn giao thông 

Ngày ban hành:
25/05/2020
Ngày hiệu lực:
25/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020 

Ngày ban hành:
18/05/2020
Ngày hiệu lực:
18/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25/5 - 31/5/2020

Ngày ban hành:
14/05/2020
Ngày hiệu lực:
14/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học theo thông báo 177/TB-UBND ngày 25/3/2020 của UBND

Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch CoVid-19

Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày hiệu lực:
24/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định về công tác văn thư

Ngày ban hành:
05/03/2020
Ngày hiệu lực:
05/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới