Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Tháng 10 : 4.738
Năm 2021 : 102.565
Văn bản liên quan

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

_________

Ngày ban hành:
27/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành:
21/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định về công tác văn thư

Ngày ban hành:
05/03/2020
Ngày hiệu lực:
05/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

 

Ngày ban hành:
27/04/2017
Ngày hiệu lực:
27/04/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới